The first crowdfunding dinner of the Pilsudski Institute, part of our Campaing for the Future, was highly successful. The evening hosted by the Institute’s friends and its representatives in the Amber Steak House in Greenpoint, was the official launching of the promotional movie presenting our ambassadors, actors Dagmara Dominczyk and Patrick Wilson. In it they urge everybody to show support for the Institute.

The film has become a part of the new Institute Crowdfunding Drive under the leadership of our ambassadors, using a popular crowdfunding platform CrowdRise. We appeal to all friends and allies of the Institute to support this initiative. The concept of Crowdfunding involves broadening the base of support, by using social networking, emails etc. not only  to contribute to this worthy cause, but also to let all your contacts know about it.

„Bardzo wiele się tu nauczyłam” mówi Kasia Słowińska, wolontariuszka Instytutu.

W działalność Instytutu stale angażuje się wielu wolontariuszy. To zazwyczaj młodzi ludzie, Amerykanie polskiego pochodzenia lub odwiedzający Nowy Jork studenci i naukowcy z Polski, miłośnicy historii Europy Środkowo-Wschodniej. Zajmują się m.in. digitalizacją zbiorów, opracowywaniem i konserwacją kolekcji archiwalnych, katalogowaniem księgozbioru biblioteki. To dzięki nim misja Instytutu może być wypełniana, a miejsce to tętni życiem i nowymi pomysłami. Kasia która pracowała z nami tego lata przy digitalizacji zbiorów jest na codzień pracownikiem Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc