Galeria zdjęć

paderewski.jpg

Portret Ignacego Paderewskiego autorstwa Zbigniewa Czermańskiego

Danuta Piątkowska

Cieszyłem się swoim powodzeniem. (…) Wiedziałem też, że już pokochałem Amerykę.

Ignacy J. Paderewski, Pamiętniki,
spisała Mary Lawton, Kraków 1967

Po raz ostatni Ignacy Jan Paderewski przyjechał do Ameryki 6 listopada 1940 r. Zatrzymał się, jak zwykle, w hotelu Gotham (przy 5 Alei i 55 Ulicy; dzisiaj nie istnieje), jednak kilka tygodni później przeniósł się do tańszego Buckingham przy 6 Alei i 57 Ulicy. Brakowało pieniędzy.

Pomimo wieku Ignacy Paderewski był bardzo aktywny. Starał się przekonać Amerykanów, by pośpieszyli z wsparciem dla Brytyjczyków. Radiowa sieć Columbia przekazała ten apel 8 grudnia. W trakcie audiencji u prezydenta Franklina D. Roosevelta prosił o interwencję w sprawie Polaków we Francji pod rządami Vichy. Już w listopadzie polonijna prasa weterańska opublikowała odezwę Paderewskiego Do Wychodźstwa, w której przedstawiał powody swego przyjazdu i nawoływał do ofiarnej pomocy dla Polski.

Okładki wybranych numerów biuletynów Instytutu 

biuletyn-68.mini biuletyn_instytutu_065 biuletyn_instytytutu-063 biuletyn_instytytutu-062

Nr 68
2012-2013

Nr 65
2009-2010

Nr 63
2007-2008

Nr 62
2006

biuletyn_instytytutu-058 biuletyn-15.mini sprawozdanie-05.mini sprawozdanie-01.mini

Nr 58
2001-2002

Nr 15
1957

Nr 5
1947

Nr 1
1943

 

Biuletyny Instytutu Piłsudskiego, publikowane od chwili jego powstania w 1943 roku, odzwierciedlają wydarzenia i codzienną działalność, dary i zapisy oraz rosnące zbiory Instytutu. Numery są do pobrania jako pliki pdf z naszej strony. Dzięki współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, udostępnione zostały w postaci cyfrowej te numery, które znajdują sie w zbiorach Biblioteki Uniwersytecjkiej KUL. Czasopismo to w formie elektronicznej jest także dostępne na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej KUL,  a także poprzez stronę Federacji Bibliotek Cyfrowych. (Uwaga, pliki do pobrania mają wielkość od kilku do kilkudziesięciu MB)

Nr Data / daty Tytuł Uwagi Pobranie pliku
01 1944 Sprawozdanie z działalności Instytutu od chwili powstania (4 lipca 1943 r. do 31 grudnia 1943 r.   Sprawozdanie-01.pdf
02 1945 Sprawozdanie z działalności Instytutu za rok 1944   Sprawozdanie-02.pdf
03 1946 Sprawozdanie z działalności Instytutu za rok 1945   Sprawozdanie-03.pdf
04 1947 Sprawozdanie z działalności Instytutu za rok 1946   Sprawozdanie-04.pdf
05 1948 Sprawozdanie z działalności Instytutu za rok 1947   Sprawozdanie-05.pdf
06 1949 Sprawozdanie z działalności Instytutu za rok 1948   Sprawozdanie-06.pdf
07 1950 Sprawozdanie z działalności Instytutu za rok 1949   Sprawozdanie-07.pdf
08 17 stycznia 1951 Sprawozdanie z działalności Instytutu za rok 1950   Sprawozdanie-08.pdf
09 Wrzesień 1951 Biuletyn Nr. 1   Biuletyn-09.pdf
10 Październik 1953 Komunikat   Komunikat-10.pdf
11 1954 Sprawozdanie z działalności  Instytutu za rok 1953  

Sprawozdanie-11.pdf

12 1955 Sprawozdanie z działalności Instytutu za rok 1954  

Sprawozdanie-12.pdf

13-01 Grudzień 1955 Komunikat   Komunikat-13-01.pdf
13-02 1956 Sprawozdanie z działalności Instytutu za rok 1955   Sprawozdanie-13-02.pdf
14 Luty 1957 Rok XIV, N 1, Biuletyn Informacyjny   Builetyn-14.pdf
15 Styczeń 1958 Rok XV Nr. 1, Biuletyn Informacyjny   Biuletyn-15.pdf
16-01 Luty 1959 Rok XVI Biuletyn Nr. 1    
16-21 Maj 1959 Rok XVI Biuletyn Nr. 2   Biuletyn-16-21.pdf
17-11 Luty 1960 Rok XVII, Biuletyn Nr. 1   Biuletyn-17-11.pdf
17-12 February 1960 Vol. XVII, Bulletin No 1a English version  
17-21 Maj 1960 Rok XVII, Biuletyn Nr. 2   Biuletyn-17-21.pdf
17-22 Maj 1960 Vol XVII, Bulletin No. 2a English version Biuletyn-17-22.pdf
18-01 Marzec 1961 Rok XVIII, Biuletyn Nr. 1   Biuletyn-18-01.pdf
19-11 Marzec 1962 Rok XIX, Biuletyn Nr. 1   Biuletyn-19-11.pdf
19-12 March 1962 XIX Year, Bulletin No. 1A English version Biuletyn-19-12.pdf
20-01 Luty 1963 Rok XX, Biuletyn Nr. 1   Biuletyn-20-01.pdf
20-02 Luty 1963 Rok XX, Biuletyn Nr. 2   Biuletyn-20-02.pdf
21-01 Luty 1964 Rok XXI, Biuletyn No. 1   Biuletyn-21-01.pdf
22-11 Marzec 1965 Rok XXII, Biuletyn No. 1   Biuletyn-22-11.pdf
22-12 March, 1965 Year XXII, Bulletin No. 1a English version Biuletyn-22-12.pdf
23-01 Luty 1966 Rok XXIII, Biuletyn Nr. 1   Biuletyn-23-01.pdf
24-01 Marzec 1967 Rok XXIV, Biuletyn No. 1   Biuletyn-24-01.pdf
25-11 Marzec 1968 Rok XXV, Biuletyn No. 1   Biuletyn-25-11.pdf
25-12 November 1968 Year XXV, Bulletin No. 1a Anniversary Bulletin Biuletyn-25-12.pdf
26-01 Marzec 1969 Rok XXVI, Bulletin No. 1   Biuletyn-26-01.pdf
27-01 Marzec 1970 Rok XXVII, Biuletyn No. 1   Biuletyn-27-01.pdf
28 Marzec 1971 Rok XXVIII   Biuletyn-28.pdf
29 Marzec 1972 Rok XXIX, Biuletyn   Biuletyn-29.pdf
30 Marzec 1973 Biuletyn, Rok XXX   Biuletyn-30.pdf
31 Marzec 1974 Biuletyn, Rok XXXI   Biuletyn-31.pdf
32 Marzec 1975 Biuletyn, Rok XXXII   Biuletyn-32.pdf
33 Marzec 1976 Biuletyn, Rok XXXIII   Biuletyn-33.pdf
34 Marzec 1977 Biuletyn, Rok XXXIV   Biuletyn-34.pdf
35 Marzec 1978 Biuletyn, Rok XXXV   Biuletyn-35.pdf
36 Marzec 1979 Biuletyn, Rok XXXVI   Biuletyn-36.pdf
37 Marzec 1980 Biuletyn, Rok XXXVII   Biuletyn-37.pdf
38 Luty 1981 Biuletyn, Rok XXXVIII   Biuletyn-38.pdf
39 Marzec 1982 Biuletyn, Rok XXXIX   Biuletyn-39.pdf
40 Marzec 1983 Biuletyn, Rok XXXX   Biuletyn-40.pdf
41 Marzec 1984 Biuletyn, Rok XLI   Biuletyn-41.pdf
42 Marzec 1985 Biuletyn, Rok XLII   Biuletyn-42.pdf
43 Marzec 1986 Biuletyn, Rok XLIII   Biuletyn-43.pdf
44 Marzec 1987 Biuletyn, Rok XLIV   Biuletyn-44.pdf
45 Marzec 1988 Biuletyn, Rok XLV   Biuletyn-45.pdf
46 Marzec 1989 Biuletyn, Rok XLVI   Biuletyn-46.pdf
47 Marzec 1990 Biuletyn, Rok XLVII   Biuletyn-47.pdf
48 Marzec 1991 Biuletyn, Rok XLVIII   Biuletyn-48.pdf
49-01 Maj 1992 Biuletyn, Rok XLIX   Biuletyn-49-01.pdf
49-02 Lipiec 1993 Biuletyn, Rok XLIX Ten sam rocznik, inna data Biuletyn-49-02.pdf
50 Listopad 1994 Biuletyn, Rok L (50)   Biuletyn-50.pdf
51 Listopad 1995 Biuletyn, Rok LI (51)   Biuletyn-51.pdf
52 Listopad 1966 Biuletyn, Rok LII (52)   Biuletyn-52.pdf
53 Listopad 1977 Biuletyn, Rok LIII (53)   Biuletyn-53.pdf
54-55 Listopad 1998 – Marzec 1999 Biuletyn, Rok LIV (54) – LV (55)   Biuletyn-54-55.pdf
55-57 Kwiecień 1999 – Czerwiec 2001 Biuletyn, Rok LV (55) – LVI (56) – LVII (57)   Biuletyn-55-57.pdf
58 Lipiec 2001 – Grudzień 2002 Biuletyn Rok LVIII (58)   Biuletyn-58.pdf
59 Styczeń 2003 - Październik 2003 Biuletyn, Rok LIX (59) Numer Jubileuszowy   Biuletyn-59.pdf
60 Listopad 2003 – Grudzień 2004 Biuletyn, Rok LX (60)   Biuletyn-60.pdf
61 Styczeń 2005 – Grudzień 2005 Biuletyn, Rok LXI (61)   Biuletyn-61.pdf
62 Styczeń 2006 – Grudzień 2006 Biuletyn, Rok LXII (62)   Biuletyn-62.pdf
63 Styczeń 2007 – Kwiecień 2008 Biuletyn, Rok LXIII (63)   Biuletyn-63.pdf
64 Maj 2008 – Kwiecień 2009 Biuletyn, Rok LXIV (64)   Biuletyn-64.pdf
65 Maj 2009 – Kwiecień 2010 Biuletyn, Rok LXV (65)   Biuletyn-65.pdf
66 Maj 2010 – Maj 2011 Biuletyn, Rok LXVI (66)   Biuletyn-66.pdf
67 Czerwiec 2011 – Czerwiec 2012 Biuletyn, Rok LXVII (67)   Biuletyn-67.pdf
68 Lipiec 2012 – Lipiec 2013 Biuletyn, Rok LXVIII (68)   Biuletyn-68.pdf
69 Lipiec 2013 – Lipiec 2014 Biuletyn, Rok LXIX (69)   Biuletyn-69.pdf
70 Sierpień 2014 – Lipiec 2015 Biuletyn, Rok LXX (70)   Biuletyn-70.pdf
71 Sierpień 2015 – Lipiec 2016 Biuletyn, Rok LXXI (71)   Biuletyn-71.pdf
72 Sierpień 2016 – Lipiec 2017 Biuletyn, Rok LXXII (72)  

Biuletyn-72.pdf

73 Sierpień 2017 – Lipiec 2018 Biuletyn, Rok LXXIII (73)  

Biuletyn-73.pdf

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc