Rada Instytutu Józefa Piłsudskiego

Ewa Babiarz  -  tłumacz przysięgły
Dr Jacek R. Czarnecki  -  historyk
Dr Iwona Drąg Korga  -  historyk i archiwista
Inż. Piotr Kumelowski  -  pracownik nowojorskiej komunikacji miejskiej
Dr Artur J. Kowalski  -  inżynier informatyk, specjalista od przetwarzania obrazu
Dr Ewa Krystyna Hoffman-Jędruch  -  chemik i historyk
Tomasz Kalata  -  archiwista i bibliotekarz
Dr Maria Kapuścińska  -  doktor chemii
Janusz Krzyżanowski  -  prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów
Dr Krzysztof Langowski  -  historyk
Andrzej Pelc  -  fizykoterapeuta
Agnieszka Petla  -  historyk
Janusz Skowron  -  dyrektor klubu Amber, artysta, propagator sztuki
Jerzy Świątkowski  -  architekt
Paweł Szymański  -  adwokat
Dr Marek Zieliński  -  chemik i informatyk

Radca Prawny Instytutu - Rafał Gawłowski

Zespół

Od lewej: Andrzej Pelc, Artur Kowalski, Piotr Kumelowski, Magda Kapuścińska, Jacek Czarnecki, Ewa Babiarz, Iwona Drąg Korga, Krzysztof Langowski, Janusz Krzyżanowski,  Agnieszka Brissey, Jerzy Świątkowski, Ewa Jędruch, Janusz Skowron, Marek Zieliński i Paweł Szymański. Zdjęcie wykonane w 10 marca 2018 roku.

Zarząd

wybrany 10 marca 2018 roku na Walnym Zgromadzeniu Rady

Dr Iwona Drąg Korga - prezes i dyrektor wykonawczy
Dr Artur Kowalski - wiceprezes i sekretarz
Dr Marek Zieliński - wiceprezes
Piotr Kumelowski - skarbnik

Komisja Rewizyjna

Dr Maria Kapuścińska - członek
Dr Ewa Krystyna Hoffman-Jędruch - członek
Andrzej Pelc - członek

Biuro

Karolina Obrycki - Dyrektor d/s rozwoju
Małgorzata Skrodzki - Asystent Administracyjny
Anna Skupień - Kierownik Biura

Stali współpracownicy Instytutu: Andrzej Józef Dąbrowski, Joanna Zielińska

Instytut Piłsudskiego wspiera grono wolontariuszy, którzy pomagają we wszystkich zadaniach: Anna Biesiadecka, Tomasz Draus, Max Dunat, Aleksandra Korga, Joanna Kwaśniak, Barbara Lech,  Karolina Niepokój, Inna Oliinyk, Ryszard Ostrzycki, Julia Pienkowska, Beata Pociask, Patrycja Roman, Agata Sobczak.

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc