Rada Instytutu Józefa Piłsudskiego

Ewa Babiarz  -  tłumacz przysięgły
Dr Jacek R. Czarnecki  -  historyk
Dr Iwona Drąg Korga  -  historyk i archiwista
Inż. Piotr Kumelowski  -  pracownik nowojorskiej komunikacji miejskiej
Dr Artur J. Kowalski  -  inżynier informatyk, specjalista od przetwarzania obrazu
Dr Ewa Krystyna Hoffman-Jędruch  -  chemik i historyk
Tomasz Kalata  -  archiwista i bibliotekarz
Dr Maria Kapuścińska  -  doktor chemii
Janusz Krzyżanowski  -  prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów
Dr Krzysztof Langowski  -  historyk
Andrzej Pelc  -  fizykoterapeuta
Agnieszka Petla  -  historyk
Janusz Skowron  -  dyrektor klubu Amber, artysta, propagator sztuki
Jerzy Świątkowski  -  architekt
Paweł Szymański  -  adwokat
Dr Marek Zieliński  -  chemik i informatyk

Radca Prawny Instytutu - Rafał Gawłowski

Rada Instytutu Piłsduskiego

Od lewej: Janusz Krzyżanowski, Marek Zieliński, Tomasz Kalata, Piotr Kumelowski, Andrzej Pelc, Iwona Drąg Korga, Jerzy Świątkowski, Magda Kapuścińska, Agnieszka Brissey, Janusz Skowron, Artur Kowalski, Ewa Babiarz. Zdjęcie wykonane w 2 kwietnia 2016 roku.

Zarząd

wybrany 10 czerwca 2017 roku na Walnym Zgromadzeniu Rady

Dr Iwona Drąg Korga - prezes i dyrektor wykonawczy
Dr Artur Kowalski - wiceprezes i sekretarz
Dr Marek Zieliński - wiceprezes
Piotr Kumelowski - skarbnik

Komisja Rewizyjna

Dr Maria Kapuścińska - członek
Dr Ewa Krystyna Hoffman-Jędruch - członek
Andrzej Pelc - członek

Biuro

Jolanta Szczepkowska - Kierownik biura
Karolina Obrycki - Dyrektor d/s rozwoju

Stali współpracownicy Instytutu: Andrzej Józef Dąbrowski, Joanna Zielińska

Instytut Piłsudskiego wspiera grono wolontariuszy, którzy pomagają we wszystkich zadaniach: Anna Biesiadecka, Tomasz Draus, Max Dunat, Aleksandra Korga, Nicole Kusztykiewicz, Joanna Kwaśniak, Barbara Lech, Aleksandra Nasiukiewicz, Karolina Niepokój, Inna Oliinyk, Ryszard Ostrzycki, Dorota Ozga, Julia Pienkowska, Beata Pociask, Patrycja Roman, Anna Skupień, Agata Sobczak, Beata Wyczałek.

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc