Zespół archiwalny nr 004

Komisja Likwidacyjna Generała Lucjana Żeligowskiego
1925-1926
Dzieje twórcy: Komisja Likwidacyjna powołana w celu wyjaśnienia okoliczności i przebiegu wypadków majowych w 1926 r.
Zawartość: akta kancelarii przybocznej Szefa Sztabu Głównego, rozkazy i zarządzenia dot. powołania Komisji Likwidacyjnej, sprawozdania z działalności Komisji, akta Dowództwa Okręgu Korpusu nr I- nr X, sprawy personalne, dokumentacja dot. Liwidacji Komisji Likwidacyjnej, wykazy rannych i zabitych, odszkodowania, transporty, plany i mapy Warszawy i okolic, inwentarz akt Komisji Likwidacyjnej, dziennik podawczy. Zespół zmikrofilmowany.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Okres poprzedzający akcję majową- Akta Kancelarii przybocznej Szefa Sztabu Głównego1925 - 1926pol.
2Powołanie Komisji Likwidacyjnej- rozkazy i zarządzenia. Sprawozdania z działalności między 10. a 20. maja oficerów (indywidulane).1926 - 1926pol.
3Akta Biura Ścisłej Rady Wojennej 15-17 maja 1926 r. Akta Oddziału I Sztabu Generalnego 16-27.V. Akta Inspektoratu Armii nr 4 dotyczące wypadków majowych. Akta II Oddziału Sztabu Generalnego. Meldunki i komunikaty sytuacyjne.1926 - 1926pol.
4Depesze, rozmowy juzowe, komunikaty Sztabu Generalnego z okresu 12 - 16 maja.1926 - 1926pol.
5Akta operacyjne Sztabu Wojskowego w Belwederze. Akta Grupy Operacyjnej "Warszawa" Marszałka Piłsudskiego. Akta Oddziału II Grupy Operacyjnej "Warszawa"1926 - 1926pol.
6Akta Oddziału I Grupy Operacyjnej "Warszawa". Akta dot. spraw zaopatrzenia i stanów osobowych Grupy Operacyjnej "Warszawa". Akta Rejonowej Intendentury Warszawa. Akta Komendy Dyrekcji Kolejowej Warszawa. Akta komisarza stacji regulującej Skierniewice.1926 - 1926pol.
7Akta Grupy płk. Władysława Sikorskiego. Akta Grupy płk. Bończy- Uzdowskiego. Akta Grupy płk. Mieczysława Smorawińskiego. Akta Grupy "Cytadela".1926 - 1926pol.
8Akta Dowództwa Okręgu Korpusu nr I1926 - 1926pol.
9Akta Dowództwa Okręgu Korpusu nr I1926 - 1926pol.
10Akta Dowództwa Okręgu Korpusu nr II. Akta Dowództwa Okręgu Korpusu nr III. Akta Dowództwa Okręgu Korpusu nr IV.1926 - 1926pol.
11Akta Dowództwa Okręgu Korpusu nr IV.1926 - 1926pol.
12Akta Dowództwa Okręgu Korpusu nr V.1926 - 1926pol.
13Akta Dowództwa Okręgu Korpusu nr V.1926 - 1926pol.
14Akta Dowództwa Okręgu Korpusu nr VI. Akta Dowództwa Okręgu Korpusu nr VII.1926 - 1926pol.
15Akta Dowództwa Okręgu Korpusu nr VIII. Akta Dowództwa Okręgu Korpusu nr IX. Akta Dowództwa Okręgu Korpusu nr X.1926 - 1926pol.
16Akta dotyczące generałów: Włodzimierza Zagórskiego i Juliusza Malczewskiego- dochodzenia sądowe. Akta dotyczące generała Kazimierza Sosnkowskiego- sprawa zamachu samobójczego.1926 - 1926pol.
17Sprawy personalne (meldunki, raporty, doniesienia, deklaracje, prośby, listy).1926 - 1926pol.
18Sprawy personalne (meldunki, raporty, doniesienia, deklaracje, prośby, listy, wycinki artykułów prasowych).1926 - 1926pol.
19Sprawy personalne (meldunki, raporty, doniesienia, deklaracje, prośby, listy).1926 - 1926pol.
20Sprawy likwidacyjne, odszkodowania, transporty (m.in. Sprawozdanie o likwidacji Komisji Likwidacyjnej, Wykazy imienne strat w ludziach podczas wypadków majowych, Wnioski o nadanie Krzyża Zasługi, Wykaz cywilnych osób rannych podczas wypadków majowych)1926 - 1926pol.
21Sprawy likwidacyjne, odszkodowania, transporty1926 - 1926pol.
22Sprawy likwidacyjne, odszkodowania, transporty1926 - 1926pol.
23Sprawy likwidacyjne, odszkodowania, transporty (m.in. Wykazy rannych i zabitych wojskowych, Ordre de Bataille grup walczących).1926 - 1926pol.
24Plany i mapy Warszawy i okolic. Wycinki z prasy duńskiej i polskiej dot. wypadków majowych. Maszynopis autorstwa W. Jędrzejewicza "Wypadki majowe 1926 roku (...)" oraz "Relacja z udziału w przewrocie majowym 1926 r."- autor kpt. Stefan Orfan Jellenta1926 - 1926polski, duński
25Sprawozdanie z prac Komisji za czas od 17.V-1.VIII.1926. Załączniki do sprawozdania, część I-VIII. Skorowidz spraw personalnych Komisji Likwidacyjnej1926 - 1926pol.
26Inwentarz akt Komisji Likwidacyjnej gen. Żeligowskiego1926 - 1926pol.
27Dziennik podawczy Komisji Likwidacyjnej gen. Żeligowskiego1926 - 1926pol.
28Wspomnienia i artykuły prasowe dotyczące wypadków majowych. Sprawa rozkazu gen. Tadeusza Rozwadowskiego1926 - 1926pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc