Zespół archiwalny nr 031

Katyń
1940-1999
Dzieje twórcy: Katyń- miejscowość w Rosji, 20 km na zachód od Smoleńska, nad Dnieprem. W kwietniu i maju 1940 r. w lesie koło Katynia NKWD, na podstawie decyzji Stalina i Biura Politycznego KC WKP(b), zamordowało ok. 4,4 tys. jeńców- oficerów polskich z obozu w Kozielsku. Masowe groby odkryte przez Niemców (oficjalny komunikat z dnia 13 kwietnia 1943 r.) badała międzynarodowa komisja z udziałem przedstawicieli Polskiego Czerwonego Krzyża. O dokonanie zbrodni władze sowieckie oskarżyły Niemców. Po zwróceniu się przez rząd RP na uchodźstwie do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o zbadanie zbrodni, władze sowieckie zerwały stosunki dyplomatyczne z rządem polskim. Pełne wyjaśnienie zbrodni w Katyniu nastąpiło w kwietniu 1990 r., kiedy rząd ZSRR oficjalnie potwierdził odpowiedzialność NKWD za śmierć oficerów Wojska Polskiego i Policji Państwowej, oraz urzędników państwowych RP zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Twerze. W październiku 1992 r. prezydent Rosji przekazał prezydentowi RP dokumenty, a wsród nich decyzję Biura Politycznego KC WKP(b), ostatecznie potwierdzające odpowiedzialność najwyższych władz ZSRR za zbrodnię i jej ukrywanie. Zespół zawiera materiały różnej proweniencji. Przekazane m.in. przez Józefa Lipskiego, płk. Marię Trojanowską, Polski Czerwony Krzyż w Lublinie, prof. Janusza Zawodnego. Zespół został uzupełniony o materiały wyłączone z biblioteki Instytutu.
Zawartość: kartki pocztowe osób poszukujących członków rodzin zaginionych w Rosji, lista pomordowanych w Katyniu, odpisy dokumentów brytyjskich i sowieckich dot. Katynia, oświadczenia, raporty, komentarze, publikacje dot. zbrodni katyńskiej, fotografie, mapy, wycinki prasowe dot. zbrodni katyńskiej.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Kartki pocztowe zawierające korespondencję osób poszukujących członków rodzin zaginionych w Rosji: 24 października 1940- 4 sierpnia 19411940 - 1941pol.
2Odpis listy pomordowanych w Katyniu sporządzony przez Komisję Techniczną Polskiego Czerwonego Krzyża: 5 czerwca- 12 lipca 19431943 - 1943pol.
3Lista pomordowanych w Katyniu: 1943 Mass Murder At Katyn. A List of The Identified Buried to June 7, 1943; Lista Ofiar Katyńskich zidentyfikowanych; Wykaz ofiar niezidentyfikowanych; Namensliste der in Katyn identifizierten Polen1943 - 1943polski,, niemiecki, angielski
4Komentarze Jana Sowy o sytuacji Polski, m.in. reperkusje zbrodni katyńskiej: 24 luty- 19 marca 19441943 - 1943pol.
5Kserokopie i odpisy źródeł z archiwów brytyjskich i sowieckich1940 - 1943polski, angielski, rosyjski
6Oświadczenia, raporty, komentarze dotyczące Katynia. Stanowisko strony polskiej, państw zachodnich i Sowietów w sprawie Katynia1943 - 1993polski, angielski
7Oświadczenia, komentarze, depesze dotyczące Katynia, m.in.. Oświadczenie gen. Władysława Andersa w 10 rocznicę zbrodni "Statement Made by Gen. W. Anders on The 28th April 1950 (...)". Materiały z archiwum ambasadora Józefa Lipskiego w sprawie Katynia1944 - 1952polski, angielski
8Notatki, relacje, opracowania dotyczące Katynia. Materiały nie datowane pochodzące z archiwum ambasadora Józefa Lipskiego1940 - 1996polski, angielski
9Korespondencja ambasadora Józefa Lipskiego dot. zbrodni katyńskiej, m.in. z kongresmenami R.J. Maddenem, J.J. Mitchellem z Komisji Katyńskiej Kongresu Stanów Zjednocznonych, z Z. Stahlem z Polskiego Stowarzyszenia Byłych Sowieckich Więźniów Politycznych1949 - 1953polski, angielski
10Listy do Instytutu J. Piłsudskiego w sprawie zbrodni katyńskiej1947 - 1989polski, angielski
11Józef Czapski "Wspomnienia strobielskie", na prawach rękopisu (egz. Ignacego Matuszewskiego)1940 - 1996polski, angielski
12Publikacje dotyczące zbrodni katyńskiej- artykuły, broszury1944 - 1979polski, angielski
13Fotografie i mapy (wydane przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Służbę Topograficzną Wojska Polskiego) dokumentujące zbrodnię katyńską- orginały i kserokopie1989 - 1994pol.
14Wydawnictwa okolicznościowe poświęcone zbrodni katyńskiej- broszury, foldery, czasopisma1944 - 1993polski, angielski, francuski
15Ignacy Morawski "Odkrywamy tajemnicę zbrodni katyńskiej", w: "Nowy Świat"- (cykl artykułów drukowanych na łamach nowojorskiego czasopisma w dniach 3 marca- 21 czerwca 1948)1948 - 1948pol.
16Wycinki prasowe dotyczące zbrodni katyńskiej1943 - 1954polski, angielski
17Wycinki prasowe dotyczące zbrodni katyńskiej1972 - 1980polski, angielski
18Wycinki prasowe dotyczące zbrodni katyńskiej1943 - 1983polski, angielski
19Wycinki prasowe dotyczące zbrodni katyńskiej1971 - 1992polski, angielski, rosyjski
20Wycinki prasowe dotyczące zbrodni katyńskiej1943 - 1997polski, angielski, rosyjski
21Wycinki prasowe dotyczące zbrodni katyńskiej1952 - 1971polski, angielski
22Wycinki prasowe dotyczące zbrodni katyńskiej oraz kserokopia "Facts And Documents Concerning Polish Prisoners Of War Captured By The U.S.S.R. During The 1939 Campaign", February 1946- pochodząca ze zbiorów Hoover Institution On War, Revolution And Peace1962 - 1999polski, angielski
23W. Cytacki - maszynopis pracy o zbrodni katyńskiej, bez tytułu - pol.
24„Amtliches Material zum Massenmord von KATYN”.1943 - 1943niem.
25Raport i protokoły posiedzeń Kongresu USA, broszury, nadbitka artykułu, bibliografia.1951 - 1980ang.
26Broszura z wystawy „Katyń-Charków Ziemia Oskarża”.1996 - 1996pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc