Zespół archiwalny nr 177

Alfred Szebel Collection
Dzieje twórcy: Kolekacja przekazana do archiwum IJP przez Alfreda Szebala w latach 2016-2017, filatelistę ze stanu Illinois, członka Polskiego Związku Filatelistów „Polonus” z siedzibą w Chicago.
Zawartość: Materiały zostały przez twórcę kolekcji pogrupowane rzeczowo w teczki. Dokumenty były w nich prezentowane w postaci albumów, z opisami, w układzie chronologicznym. Układ akt nadany przez twórcę został zachowany. Kolekcja zawiera m.in. karty i znaczki pocztowe, kopery oraz korespondencję.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1 Korespondencja w sprawie przekazywania kolekcji do archiwum IJP, broszury filatelistyczne. 1964 - 2017 polski, angielski
2 Legiony Polskie: korespondencja, karty pocztowe, znaczki pocztowe, koperty. 1914 - 1917 polski, angielski, niemiecki
3 Legiony Polskie: korespondencja, karty pocztowe, koperty. 1915 - 1918 polski, angielski, niemiecki
4 Legiony Polskie: korespondencja, karty pocztowe, znaczki pocztowe, koperty, mapa, fotografie. 1914 - 1916 polski, angielski, niemiecki
5 Józef Piłsudski: znaczki pocztowe, karty pocztowe, korespondencja, koperty. 1915 - 1989 polski, angielski, niemiecki, rosyjski
6 Józef Piłsudski: kronika życia, znaczki pocztowe, karty pocztowe, korespondencja, koperty. 1919 - 1932 polski, angielski
7 Józef Piłsudski: znaczki pocztowe, karty pocztowe, potwierdzenie nadania, koperty. 1927 - 1935 polski, angielski
8 Józef Piłsudski: znaczki pocztowe, karty pocztowe, koperty. 1928 - 1933 polski, angielski
9 Józef Piłsudski: kart pocztowe, znaczki pocztowe, wycinki prasowe, koperty, korespondencja, katalog fialtelistyczny, film "Pogrzeb Józefa Piłsudskiego". 1928 - 2003 polski, angielski
10 Józef Piłsudski: znaczki pocztowe. 1928 - 1939 polski, angielski
11 Józef Piłsudski: znaczki pocztowe, karty pocztowe, koperty. 1932 - 1935 polski, angielski
12 Józef Piłsudski: znaczki pocztowe, karty pocztowe, koperty. 1933 - 1935 polski, angielski
13 Józef Piłsudski: znaczki pocztowe, karty pocztowe, koperty. 1935 - 1939 polski, angielski
14 Józef Piłsudski: znaczki pocztowe, karty pocztowe, koperty. 1935 - 1939 polski, angielski
15 Józef Piłsudski: znaczki pocztowe, karty pocztowe, koperty. 1936 - 1936 polski, angielski
16 Józef Piłsudski: karty pocztowe, koperty. 1938 - 1939 polski, angielski
17 Józef Piłsudski: karty pocztowe, koperty, korespondencja, wycinki prasowe. 1939 - 2003 polski, angielski, niemiecki
18 Józef Piłsudski: karty pocztowe, znaczki pocztowe, koperty. 1940 - 2000 polski, angielski
19 Józef Piłsudski: karty pocztowe, znaczki poczotwe, koperty, korespondencja. 1966 - 2004  
20 Józef Piłsudski: koperty, karty pocztowe, znaczki pocztowe. 1985 - 1993 polski, angielski
21 Józef Piłsudski: karty pocztowe, koperty, korespondencja. 1992 - 2006 polski, angielski
22 Polskie Państwo Podziemne, Powstanie Warszwskie: korespondencja, karty pocztowe, koperty. 1944 - 1986 polski, angielski, niemiecki
23 Katyń: karty pocztowe, wynicnki prasowe, korespondencja, znaczki pocztowe. 1939 - 1990 polski, angielski, rosyjski
24 Armia Polska w ZSRR: notatki informacyjne, korespondencja, rachunki, memorandum, upoważnienie, koperty, znaczek pocztowy. 1941 - 1943 polski, angielski, rosyjski
25 Armia Polska w Iranie, Palestynie i we Włoszech: karty pocztowe, koperty. 1941 - 1946 polski, angielski
26 II Korpus: koperty, karty pocztowe, znaczki pocztowe. 1942 - 1946 polski, angielski
27 II Korpus, Monte Cassino: znaczki pocztowe, karty pocztowe, zaświadczenie, koperty. 1946 - 2007 polski, angielski
28 Monte Cassino: wycinki prasowe, karty pocztowe, fotografie z obchodów rocznicowych. 1946 - 1994 polski, angielski
29 I Armia WP: mapa szlaku bojowego, kalendarium działań. b.d. - b.d. polski
30 Polska poczta polowa: korespondencja, koperty, wycinki prasowe. 1943 - 1945 polski, angielski, rosyjski
31 Polska poczta polowa: korespondencja, koperty, wycinki prasowe. 1944 - 1991 polski, angielski, rosyjski
32 Polska poczta polowa: zezwolenie, korespondencja, koperty, wycinki prasowe, znaczki pocztowe, kartki pocztowe. 1944 - 1984 polski, angielski, rosyjski
33 Polska poczta polowa: korespondencja, karty pocztowe, koperty, zaświadczenia, znaczki pocztowe. 1953 - 2003 polski, angielski
34 Polska poczta polowa: wycinki prasowe, korespondencja, karty pocztowe, koperty, zaświadczenia. 1958 - 1994 polski, angielski
35 Polska Poczta Polowa: koperty, karty pocztowe. 1989 - 2002 polski, angielski
36 Polska Poczta Polowa: koperty, karty pocztowe. 1992 - 2004 polski, angielski
37 Czesław Słania: znaczki pocztowe (bokserzy amerykańscy). 1996 - 1996 polski, angielski
38 Wycinki prasowe, znaczki pocztowe, koperty. 1997 - 2002 polski, angielski
39 Karty pocztowe, koperty. 1951 - 1995 polski, angielski
40 Czesław Słania: portret, biogram, wycnki prasowe, koperty, korespondencja, fotografie. 1975 - 2005 polski, angielski
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.
PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc