Zespół archiwalny nr 123

Kolekcja dotycząca Generała Władysława Sikorskiego
1931-1993
Dzieje twórcy: Władysław Eugeniusz Sikorski (1881-1943). Generał, polityk, z wykształcenia inżynier budownictwa wodnego. Od 1908 r. współorganizator Związku Walki Czynnej. W 1911 r. założyciel Polskiego Stronnictwa Postępowego. Od 1912 r. członek władz Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych. Od 1914 r. członek Naczelnego Komitetu Narodowego, a od 1916 r. szef jego Departamentu Wojskowego. Od 1918 r. w Wojsku Polskim. Podczas wojny polsko- bolszewickiej w latach 1919-1920 dowódca Grupy Poleskiej, następnie 5 Armii, później 3 Armii. W latach 1921-1922 szef Sztabu Generalnego. W okresie 1922-1923 premier i minister spraw wewnętrznych, a następnie w latach 1924-1925 minister spraw wojskowych. Podczas przewrotu majowego w 1926 r. zachował bierną postawę. W okresie 1928-1939 pozostawał w dyspozycji ministra spraw wojskowch- poświęcił się studiom zagadnień wojskowści i pracy pisarskiej. W 1936 r. współinicjował powołanie Frontu Morges oraz utworzenie Stronnictwa Pracy. Podczas kampanii wrześniowej bez przydziału, przedostał się przez Rumunię do Francji. Od 1939 r. premier i minister spraw wojskowych Rządu RP na Uchodźstwie, dowódca Wojska Polskiego we Francji, Naczelny Wódz i Generalny Inspektor Sił Zbrojnych. Twórca Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Od 1940 r. w Wielkiej Brytanii, podpisał układ z ZSRR (tzw. układ Sikorski- Majski) o wznowieniu stosunków dyplomatycznych i utworzeniu Armii Polskiej w ZSRR. Zginął w katastrofie loniczej w Gibraltarze, której okoliczności nie zostały w pełni wyjaśnione.
Zawartość: przemówienia Władysława Sikorskiego, programy jego wizyt, wycinki prasowe dot. Władysława Sikorskiego.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Materiały dot. biografii Władysława Sikorskiego- korespondencja, maszynopisy1941 - 1953polski, angielski, francuski
2Korespondecja, przemówienia i programy wizyt gen. Władysława Sikorskiego1931 - 1942polski, francuski
3Materiały dotyczące śmierci, pogrzebu oraz sprowadzenia do Polski prochów gen. Władysława Sikorskiego1943 - 1993polski, angielski
4Wycinki artykułów prasowych dot. gen. Władysława Sikorskiego1939 - 1993polski, angielski
5Kopia Protokołu przesłuchania świadka por. Ludwika M. Łubieńskiego w sprawie Katastrofy Gibraltarskiej1943 - 1969polski, angielski
6Speech of General Wladyslaw Sikorski, Prime Minister of Poland, on the Russo-German War, broadcast over the BBC, on June 24, 19411941 - 1941ang.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc