Get Adobe Flash player

Zespoły archiwalne

Zasoby archiwalne Instytutu Piłsudskiego

Nr

Tytuł

Daty

Jedn.

Rozmiar m.b.

1 Archiwum Józefa Piłsudskiego 1889 - 2007 0 3.03
2 Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza 1918 - 1922 0 6.02
3 Akta Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Generała Tadeusza Rozwadowskiego 1920 - 1928 0 0.25
4 Komisja Likwidacyjna Generała Lucjana Żeligowskiego 1925 - 1976 0 1.65
5 Sprawy Sądowe i Honorowe Generałów i Wyższych Dowódców 1915 - 1936 0 0.75
6 Wojskowe Biuro Historyczne 1921 - 1973 0 0.6
7 Ukraińska Misja Wojskowa w Polsce 1919 - 1932 0 0.25
8 Powstania Śląskie 1919 - 1922 0 11.95
9 Rząd Polski na Emigracji 1939 - 1986 0 0.57
10 Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku 1930 - 1945 0 2.6
11 Poselstwo Rzeczypospolitej Polskiej w Rio de Janeiro 1920 - 1938 0 0.21
12 Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie 1939 - 1972 0 0.18
13 Skarb Narodowy 1947 - 1991 0 1.75
14 Najwyższa Izba Kontroli, delegatura w Nowym Jorku 1940 - 1945 0 0.38
15 Komitet Obrony Narodowej 1912 - 1940 0 3.1
16 Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia 1941 - 1965 0 3.62
17 Kongres Polonii Amerykańskiej 1944 - 1993 0 0.8
18 Polskie Rządowe Centrum Informacyjne 1940 - 1945 0 1.15
19 Związek Polskich Federalistów 1950 - 1957 0 0.36
20 Związek Narodowy Polski, Oddział III Nowy Jork 1885 - 2010 0 4.01
21 Stowarzyszenie Polskich Kombatantów 1916 - 2014 0 33.59
22 Polski Ruch Wolnościowy "Niepodległość i Demokracja" 1945 - 1994 0 0.26
23 Szkoła Nauk Politycznych i Społecznych w Londynie (Zbiór wykładów dla studentów) 1942 - 1956 0 0.73
24 Uchodźcy Polscy w Niemczech 1939 - 1952 0 10.66
25 Wojny Polskie 1914 - 1984 0 2.72
26 Sprawy polskie - wycinki prasowe 1919 - 1988 0 2.15
27 Polska - sytuacja w kraju 1916 - 1983 0 0.9
28 Legiony Polskie, Polska Organizacja Wojskowa, Naczelny Komitet Narodowy, Związek Strzelecki 1896 - 1977 0 0.65
29 Sybiracy - wspomnienia i relacje z zesłania 1957 - 1998 0 1.04
30 Litwa Środkowa 1920 - 1922 0 0.15
31 Katyń 1940 - 1999 0 0.66
32 Polska opozycja demokratyczna 1976 - 1994 0 0.9
33 Archiwum Stefanii Bardziłowskiej 1914 - 1968 0 0.84
34 Archiwum Józefa Becka 1927 - 1999 0 0.2
35 Archiwum Witolda Babińskiego 1919 - 1982 0 0.55
36 Archiwum Lesława Bodeńskiego 1905 - 1962 0 0.18
37 Archiwum Generała Władysława Bortnowskiego 1920 - 1967 0 0.5
38 Archiwum Podpułkownika Edmunda Charaszkiewicza 1918 - 1978 0 0.2
39 Archiwum Majora Mariana Chodackiego 1939 - 1975 0 0.26
40 Archiwum Romana Dębickiego 1934 - 1940 0 0.4
41 Archiwum Jana Erdmana 1940 - 1996 0 0.13
42 Archiwum Norberta Fethkego 1939 - 1944 0 0.13
43 Archiwum Wacława Flisińskiego 1963 - 1966 0 0.1
44 Archiwum Henryka Floyar-Rajchmana 1935 - 1975 0 0.27
45 Archiwum Stanisława Gierata 1926 - 1990 0 1.75
46 Archiwum Pułkownika Mariana Gołębiewskiego 1939 - 1996 0 0.1
47 Archiuwm Zygmunta Guze 1935 - 1972 0 0.5
48 Archiwum Klaudiusza Hrabyka 1945 - 1972 0 0.5
49 Archiwum Generała Józefa Jaklicza 1918 - 1986 0 2.3
50 Archiwum Profesora Władysława Leopolda Jaworskiego 1914 - 1928 0 0.2
51 Archiwum Profesor Cezarii Jędrzejewicz 1943 - 1967 0 0.1
52 Archiwum Janusza Jędrzejewicza 1907 - 1968 0 0.42
53 Archiwum Profesora Wacława Jędrzejewicza 1939 - 1995 0 1.6
54 Archiwum Stanisława Jordanowskiego 1940 - 1998 0 0.4
55 Archiwum Józefa Karasiewicza 1913 - 1967 0 0.2
56 Archiwum Tadeusza Katelbacha 1933 - 2000 0 0.78
57 Archiwum Podpułkownika Aleksandra Kawałkowskiego 1922 - 1965 0 0.17
58 Archiwum Apolinarego Kiełczyńskiego 1932 - 1969 0 0.93
59 Archiwum Profesora Tytusa Komarnickiego 1952 - 1965 0 0.2
60 Archiwum Antoniego Kopera 1945 - 1987 0 3.35
61 Archiwum Witolda Korsaka 1911 - 2003 0 0.35
62 Archiwum Władysława i Haliny Korsaków 1860 - 1967 0 0.45
63 Archiwum Pułkownika Jana Kowalskiego 1941 - 1958 0 1.12
64 Archiwum Majora Witolda Langenfelda 1925 - 1958 0 0.2
65 Archiwum Stefana Lenartowicza 1925 - 1961 0 0.3
66 Archiwum Jana Libracha 1933 - 1973 0 0.4
67 Archiwum Ambasadora Józefa Lipskiego 1919 - 1966 0 4.2
68 Archiwum Ambasadora Juliusza Łukasiewicza 1932 - 2000 0 1.25
69 Archiwum Księdza Jana Malinowskiego 1952 - 1955 0 0.36
70 Archiwum Pułkownika Józefa Mateckiego 1946 - 1969 0 0.19
71 Archiwum Pułkownika Ignacego Matuszewskiego 1938 - 1974 0 0.53
72 Archiwum Pułkownika Romana Michałowskiego 1918 - 1974 0 0.53
73 Archiwum Pułkownika Leona Mitkiewicza 1944 - 1976 0 0.35
74 Kolekcja dotycząca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego 1922 - 1993 0 0.18
75 Archiwum Michała Mościckiego 1917 - 1961 0 1
76 Archiwum Władysława Neumana 1920 - 1945 0 0.47
77 Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego 1942 - 1981 0 0.13
78 Archiwum Leona Orłowskiego 1777 - 1976 0 0.8
79 Kolekcja dotycząca Ignacego Jana Paderewskiego 1902 - 1995 0 0.6
80 Archiwum Michała Kryspina Pawlikowskiego 1919 - 1972 0 1.08
81 Archiwum Bohdana Pawłowicza 1918 - 1980 0 0.65
82 Archiwum Tadeusza Aleksandra Pawłowicza 1949 - 1999 0 0.4
83 Archiwum Ryszarda Piestrzyńskiego 1942 - 1963 0 0.34
84 Archiwum Waleriana Płatonowa 1818 - 1879 0 0.4
85 Archiwum Władysława Pobóg-Malinowskiego 1921 - 1962 0 2.71
86 Archiwum Jerzego Ponikiewskiego 1938 - 1966 0 0.3
87 Archiwum Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie Władysława Raczkiewicza 1939 - 1985 0 0.3
88 Archiwum Stanisława Rzetelskiego 1946 - 1989 0 0.76
89 Archiwum Księdza Pułkownika Alfonsa Skonieckiego 1914 - 1975 0 0.51
90 Archiwum Pułkownika Walerego Sławka 1895 - 1975 0 0.25
91 Archiwum Ambasadora Michała Sokolnickiego 1908 - 1974 0 1.11
92 Archiwum Wacława Solskiego 1940 - 1991 0 0.2
93 Archiwum Generała Kazimierza Sosnkowskiego 1920 - 1992 0 2
94 Archiwum Generała Juliana Stachiewicza 1929 - 1935 0 0.66
95 Archiwum Władysława Stępnia 1943 - 1986 0 0.26
96 Archiwum Władysława Studnickiego 1916 - 1969 0 0.89
97 Archiwum Heliodora Sztarka 1923 - 1978 0 0.2
98 Archiwum Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 1920 - 1996 0 0.8
99 Kolekcja dotycząca Kazimierza Świtalskiego 1958 - 1987 0 0.35
100 Archiwum Józefa Targowskiego 1919 - 1996 0 0.07
101 Archiwum Michała Tarnowskiego 1906 - 1971 0 1.07
102 Archiwum Pułkownika Romana Umiastowskiego 1939 - 1985 0 0.07
103 Archiwum Jana Weinsteina 1918 - 1974 0 3.5
104 Towarzystwo Bratniej Pomocy "Wolna Polska" 1921 - 1965 0 0.12
105 Archiwum Karola Wędziagolskiego 1941 - 1964 0 0.25
106 Archiwum Józefa Wittlina 1919 - 1993 0 0.5
107 Archiuwm Tadeusza Wittlina 1941 - 1998 0 0.12
108 Archiwum Podpułkownika Zygmunta Wojciechowskiego 1924 - 1979 0 0.13
109 Archiwum Pułkownika Ryszarda Wragi (Jerzego Antoniego Niezbrzyckiego) 1921 - 1995 0 0.92
110 Zbiór materiałów i wycinków prasowych dotyczących Lecha Wałęsy 1980 - 1997 0 0.25
111 Samodzielna Placówka Wywiadowcza ESTEZET 1941 - 1945 0 2.86
112 Radio Wolna Europa 1953 - 1992 0 10.53
113 Kolekcja dotycząca Generała Władysława Andersa 1941 - 2004 0 0.25
114 Archiwum Rzeczowe - kolekcja materiałów i wycinków prasowych o różnych wydarzeniach, instytucjach i organizacjach 1891 - 2010 0 8.96
115 Koło Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku 1932 - 1945 0 0.13
116 Związek Obrony Niepodległości Polski 1945 - 1951 0 0.1
117 Archiwum Stanisława Cata-Mackiewicza 1941 - 1972 0 0.14
118 Archiwum Pułkownika Konrada Libickiego 1916 - 1981 0 0.15
119 Archiwum Wojskowe 1918 - 1943 0 0.97
120 Archiwum Antoniego Romana 1927 - 1940 0 0.1
121 Archiwum Mecenasa Ludwika Seidenmana 1924 - 1996 0 0.4
122 Kolekcja dotycząca Profesora Janusza K. Zawodnego 1943 - 2003 0 0.15
123 Kolekcja dotycząca Generała Władysława Sikorskiego 1931 - 1993 0 0.1
124 Zbiór kartograficzny Bulk, 1850 - 1999 0  
125 Zbiór filatelistyczny 1918 - 2005 0  
126 Kartofilia 1912 - 2005 0  
127 Zbiory medalierskie 1808 - 2003 0  
128 Zbiór numizmatyczny 1929 - 2004 0  
129 Kolekcja banknotów 1914 - 2004 0  
130 Zbiory falerystyczne 1900 - 2003 0  
131 Spuścizna Anny i Andrzeja Bohomolec 1933 - 1992 0 0.26
132 Archiwum Włodzimierza Bączkowskiego 1912 - 1996 0 4.61
133 Prasa drugiego obiegu w Polsce 1976 - 1998 0 9.7
134 Instytut Badania Zagadnień Krajowych 1950 - 1960 0 0.09
135 Instytut Bliskiego i Środkowego Wschodu "Reduta" 1949 - 1949 0 0.06
136 Sfragistyka 1833 - 2003 0  
137 Prasa polskiej opozycji demokratycznej za granicą 1975 - 1991 0 2.4
138 Komitet Helsiński w Polsce 1980 - 1987 0 0.1
139 Archiwum Stanisława M. Piaskowskiego 1945 - 1996 0 2
140 Archiwum Profesora Mariana Kamila Dziewanowskiego 1922 - 2005 0 2
141 Archiwum Haliny Rogoyskiej-Janiszewskiej 1915 - 2006 0 0.6
142 Archiwum Antoniego hrabiego Tarnowskiego - 0  
143 Archiwum Domana Rogoyskiego Bulk, 1944 - 1987 0 0.5
144 Archiwum Władysława R. Wawrzonka Bulk, 1941 - 2006 0 1.1
145 Archiwum Stanisława Grossa Bulk, 1965 - 1998 0 0.75
146 Archiwum Stefana Kowalika Bulk, 1943 - 2004 0 1.75
147 Archiwum Rudolfa Rathausa Bulk, 1939 - 1957 0 0.25
148 Archiwum Ryszarda Laubera Bulk, 1945 - 1958 0 0.1
149 Archiwum Ireny i Andrzeja Zarembów Bulk, 1939 - 1971 0 0.1
150 Archiwum Edwarda Wolskiego Bulk, 1932 - 2003 0 0.18
151 Kolekcja fotografii 1800 - 1985 0 8.56
152 Kolekcja audiowizualna 1918 - 1970 0 10
153 Archiwum Jana Frylinga 1948 - 1977 0 0.12
154 Archiwum osobowe 1830 - 2011 0 11.37
155 Zbiór prasy malego formatu 1900 - 2000 0 19.75
156 Archiwum Franciszka Januszewskiego 1916 - 1969 0 0.12
157 Archiwum Henryka Koguta 1942 - 1967 0 0.1
158 Archiwum Heleny Lubbke 1934 - 1987 0 0.12
159 Archiwum Mieczysława Kruk-Rostańskiego 1942 - 1965 0 0.2
160 Zbiór materiałów i wycinków prasowych dotyczących papieża Jana Pawła II 1978 - 2005 0 0.21
161 Archiwum Karola i Bożeny Schayer 1918 - 1975 0 0.3
162 Archiwum Kazimierza Józefa Hessa 1930 - 1985 0 0.25
163 Archiwum Damiana Wandycza Bulk, 1936 - 1974 0 0.2
164 Archiwum Józefa Weisbacha 1947 - 1971 0 0.3
165 Archiwa IPN Bulk, 1942 - 1984 0  
166 Archiwum Karola Edwarda Durskiego-Trzasko. 1793 - 2007 0 0.19
167 Zbiór relacji, wspomnień i opracowań. 1831 - 2008 0 4.25
168 Kolekcja Ireny Szwede. 1915 - 2000 0 1.01
169 Związek Polek w Ameryce. 1939 - 1987 0 0.11
170 Poselstwo Rzeczpospolitej Polskiej w Bernie. 1943 - 1945 0 0.03
171 Kolekcja Stanisława Wrzalińskiego i jego rodziny 1921 - 1998 0 0.66
172 Akta Alexandra Buczka 1916 - 1966 0 0.1
173 Akta Rocha Mariana, Heleny i Aleksandra Józefa Frejszmidt 1895 - 2008 0 0.2
174 Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce 1940 - 2012 0 7.11
175 Kolekcja Jerzego E. Główczewskiego 2012 - 2012 0 0.05
176 Archiwum Rodziny Gawrońskich 1908 - 2013 0 0.25
177 Vacat      
178 Akta Kendalla Merriama 1981 - 2013 0 0.6
179 Akta księdza Piotra W. Żędziana 1954 - 2007 0 0.3
180 Kolekcja Waldemara Wierzbowskiego dotycząca Sybiraków 1992 - 1996 0 0.5
181 Kolekcja dr. Tadeusza Piotrowskiego   0 0.05
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

Share

Kalendarz wydarzeń

Last month June 2017 Next month
S M T W T F S
week 22 1 2 3
week 23 4 5 6 7 8 9 10
week 24 11 12 13 14 15 16 17
week 25 18 19 20 21 22 23 24
week 26 25 26 27 28 29 30

Ciekawe dokumenty

  • Karta Wojskowa Legionu Polskiego Stefana Dudzieniec-Kraka
Wiele ten może, co musi.
- Józef Piłsudski

mkidn_170 

 
bn-170
senat170 ndap_170msz_220 Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego imienia Józefa Piłsudskiego
psfcu_165
City Culture