Get Adobe Flash player

Zespół archiwalny nr 155

Zbiór prasy malego formatu1908-1994
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

001 ABN Anti-Bolshevik Bloc of Nations, International Affairs and Policy Issues Seminar 1989: Correspondence. Monachium. Nowy Jork 1962 - 1989 ang.
002 Afghan news. New York - ang.arab.
003 AFL-CIO Free Trade Union News. Washington 1980 - 1982 ang.
004 Agencja Polska. Informacja i komentarz. Nowy Jork - pol.
005 Agencja Prasowa Wolnej Polski. Londyn - pol.
006 Agencja Publicystyczna API 1958 - 1959 ang.pol.
007 Agora. Łódź - pol.
008 Akcent – literatura i sztuka. Lublin - pol.
009 Akowiec – biuletyn informacyjno-historyczny. Los Angeles - pol.
010 Alarm. Chicago - ang.pol.
011 ALFA polonijny tygodnik ilustrowany. Chicago - pol.
012 Alliance Journal – Alliance College Cambridge - ang.
013 Alliance College Bulletin. Cambridge - ang.
014 Alliance of Friendship. Chicago 1968 - 1979 ang.pol.czes.ukr.
015 Alliance Report. Cambridge - ang.
016 America Ukrainian Catholic Newspaper. Philadelphia - ukr.
017 America o’kay. Nowy Jork 1991 - 1992 pol.
018 American Friends Service Committee. Philadelphia - ang.
019 American Legion. Indianapolis. - ang.
020 American Polish Monthly, Illustrated National Magazine of American Polish Life and Culture. Syracuse 1939 - 1940 ang.
021 American Relief for Poland. Chicago 1946 - 1947 ang.
022 American Slavic and East European Review. Columbia University 1954 - 1961 ang.
023 American Studies Center, Warsaw University. 1987 - 1991 ang.
024 Am-Pol Eagle. Buffalo 1966 - 1982 ang.
025 Anglo-Polish Review. London - ang.
026 Ann Su Cardwell’s letter. New York 1942 - 1947 ang.
027 Anti-Defamation League of B’nai B’rith. New York - pol.
028 Arena Polish literature and art today. London - ang.
029 Argumenty – tygodnik współczesny. Warszawa - pol.
030 Arka. Kraków 1991 - 1992 pol.
031 Arka de informaciones. Solidarność. Mexico 1983 - 1989 hiszp.
032 Arkady. Warszawa - pol.
033 Artylerzysta 2d. Tygodnik artylerii dywizyjnej 4 d.p. Banffshire - pol.
034 Artylerzysta konny. Londyn 1953 - 1985 pol.
035 Atmoda. For free and independent Latvia. Ryga - ang.
036 Audio Hi-Fi Video. Warszawa - pol.
037 Backgrounder. Washington - ang.
038 Baczność. Czasopismo harcerskie. Bonn - pol.
039 Bajawaja Uskaloś. Byelorussian Literary Magazine. Toronto - białorus.
040 Baltic and Scandinavian Countries. Toruń 1935 - 1938 ang.
041 Baltic Bulletin. The voice of the Baltic American freedom League. Los Angeles 1988 - 1990 ang.
042 Baltic News Focus. Canada - ang.
043 Baltic Review. New York 1957 - 1970 ang.
044 Bank Gospodarstwa Krajowego. Warszawa - ang.
045 Beliniak. Pismo koła byłych Żołnierzy I Pułku Ułanów Legionów Polskich. Beliny im. J. Piłsudskiego. Londyn 1950 - 1974 pol.
046 Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem . Komunikat gospodarczy - pol.
047 Biały Orzeł. White Eagle. New York 1943 - 1954 ang.pol.
048 Bi-Centennial Newsletter. Cambridge - ang.
049 Bicz Boży. Tygodnik humorystyczny. Chicago 1911 - 1916 pol.
050 Bicz Boży. Jedyny polski tygodnik antypapieski, antyklerykalny i wolnomyślicielski. Chicago - pol.
051 Bielaruskaja Dumka Byelorussian Outlook on society, politics, literature and arts. New York 1977 - 1994 białorus.
052 Bielaruskaja Trybuna. New York - białorus.
053 Bielaruskij Gołas. Toronto 1975 - 1989 ang.białorus.
054 Biuletyn (I) Teheran - pol.
055 Biuletyn mr 1 (II) Watenstedt. - pol.
056 Biuletyn. (III)Reckenfeld. 1946 - 1947 pol.
057 Biuletyn (IV) Londyn. - pol.
058 Biuletyn Afgański. Vanves. Francja 1987 - 1988 pol.
059 Biuletyn. Archiwum prasy skautowo-harcerskiej. Vancouver. Kanada 1975 - 1982 pol.
060 Biuletyn artykułowy - pol.
061 Biuletyn Centrali Szkolnictwa Polskiego w Niemczech. Lemmforde 1945 - 1946 pol.
062 Biuletyn Informacyjny Centralnego Związku Polaków we Francji. Paryż 1945 - 1947 pol.
063 Biuletyn dla gazetek ściennych. Obóz ćwiczebny Oddziałów Wartowniczych im. T. Kościuszki. Mannheim-Kaefertal. - pol.
064 Biuletyn Duszpasterstwa dla Polaków w Austrii. Wiedeń 1978 - 1980 pol.
065 Biuletyn Europejskiej Rady Polskiego Stronnictwa Ludowego. Francja - pol.
066 Biuletyn. Gazetka Polskiego Ośrodka Wojskowego Fallingbostel 1946 - 1947 pol.
067 Biuletyn. Havana-Cuba. 1947 - 1949 pol.
068 Biuletyn Informacyjno-oświatowy Akcji Pomocy chorym na gruźlicę Polakom. Wiesbaden. - pol.
069 Biuletyn Informacyjny ( I ) - pol.
070 Biuletyn informacyjny ( II ) - pol.
071 Biuletyn Informacyjny Armii Krajowej Detroit, 1982 - 1999 pol.
072 Biuletyn Informacyjny Armii Krajowej New York. 1950 - 1954 pol.
073 Biuletyn Informacyjny Armii Krajowej w amerykańskiej strefie okupacyjnej Niemiec. Stuttgart, Frankfurt, Heilbronn 1947 - 1950 pol.
074 Biuletyn Informacyjny Armii Krajowej Chicago. - ang.pol.
075 Biuletyn Informacyjny Centrali Złączonych Towarzystw w Bridgeport. Bridgeport 1953 - 1954 pol.
076 Biuletyn Informacyjny. Comite International D’Auschwitz. Warszawa 1978 - 1979 pol.
077 Biuletyn Informacyjny dla Polaków-Ewangelików w Stanach Zjednoczonych. Missouri. 1953 - 1954 pol.
078 Biuletyn Informacyjny Intermarium. Rzym 1945 - 1948 pol.
079 Biuletyn Informacyjny Koła Armii Krajowej. London. 1947 - 1985 pol.
080 Biuletyn Informacyjny Koła byłych żołnierzy Armii Krajowej oddział Montreal. 1970 - 1977 pol.
081 Biuletyn Informacyjny Koła byłych Żołnierzy Dowództwa I Korpusu. Edinburg 1949 - 1957 pol.
082 Biuletyn Informacyjny Komendy Związku Harcerstwa Polskiego na Wschodzie.Jerozolima - pol.
083 Biuletyn Informacyjny Liga Niepodległości Polski. Londyn 1980 - 1986 pol.
084 Biuletyn Informacyjny. Mauthausen. Polski Biuletyn Prasowy. Obóz Mauthausen - pol.
085 Biuletyn Informacyjny. Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej. Londyn 1943 - 1945 pol.
086 Biuletyn Informacyjny Niezależnego Ruchu Społecznego. Londyn - pol.
087 Biuletyn Informacyjny Obozu Ośrodka Polskiego w Ebensee. 1945 - 1946 pol.
088 Biuletyn Informacyjny Obozu Polskiego w Göppingen 1947 - 1948 pol.
089 Biuletyn Informacyjny Obozu Polskiego w Koburgu. Coburg 1945 - 1946 pol.
090 Biuletyn Informacyjny. Polski Instytut Naukowy w Kanadzie. Montreal 1986 - 1990 pol.
091 Biuletyn Informacyjny Polski Ośrodek Wojskowy. Murnau - pol.
092 Biuletyn Informacyjny. Polskie Stowarzyszenie byłych Sowieckich Więźniów Politycznych. Londyn 1950 - 1973 pol.
093 Biuletyn Informacyjny Polskiego Stronnictwa Ludowego. Chicago - pol.
094 Biuletyn Informacyjny Polskiej Partii Socjalistycznej. Niemcy 1948 - 1949 pol.
095 Biuletyn Informacyjny Rady Narodowej Polaków we Francji nr 1-15 1947 -
096 Biuletyn Informacyjny Sekretariatu Kół Oddziałowych. Londyn 1948 - 1960 pol.
097 Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenie Żołnierzy Pierwszej Dywizji Pancernej w Kanadzie. Toronto 1971 - 1973 pol.
098 Biuletyn Informacyjny Zarządu Miejskiego w Durzynie. 1947 - 1948 pol.
099 Biuletyn Informacyjny Ziemi Czerwieńskiej. Lwów - pol.
100 Biuletyn Informacyjny Zjednoczenia Polskiego na terenie okupacji amerykańskiej Niemiec. Regensburg - pol.
101 Biuletyn Informacyjny Zjednoczenia Polskiego w Niemczech – Zrzeszenia Ośrodków Polskich w Württembergii i Badenii. Stuttgart - pol.
102 Biuletyn Informacyjny Zrzeszenia Wydawców i Dziennikarzy Polskich w Niemczech. Hamburg 1945 - 1946 pol.
103 Biuletyn Informacyjny Związku Kół Oddziałowych Polskich Sił Zbrojnych. Londyn - pol.
104 Biuletyn Informacyjny. Związek Lekarzy Polskich na terene okupacji Brytyjskiej Niemiec. Hannover - pol.
105 Biuletyn Informacyjny Związku Obrony Narodowej im. J. Piłsudskiego i Komitetu Obrony Narodowej. Jersey City - pol.
106 Biuletyn Informacyjny Związku oficerów Polskiej Marynarki Handlowej w Ameryce. Nowy Jork 1954 - 1955 ang.pol.
107 Biuletyn Informacyjny Związku Polaków w Austrii – Strzecha. Wiedeń - pol.
108 Biuletyn Informacyjny Związku Polaków na miasto i obwód Kilonie 1945 - 1946 pol.
109 Biuletyn Informacyjny Związku 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. Bolesława Chrobrego. Londyn 1959 - 1974 pol.
110 Biuletyn Informacyjny Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Londyn 1956 - 1958 pol.
111 Biuletyn Koła Oddziałowego 18. Lwowskiego Baonu Strzelców. Londyn 1974 - 1981 pol.
112 Biuletyn Koło Oficerów Dyplomowanych na Obczyźnie. Londyn 1977 - 1986 pol.
113 Biuletyn Komisji badania sytuacji na ziemiach Rzeczpospolitej Polskiej wcielonych do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Londyn - pol.
114 Biuletyn Komitet narodowy Amerykanów polskiego pochodzenia. New York 1958 - 1971 pol.
115 Biuletyn Komitet Skarbu Narodowego na Nowy York 1966 - 1986 pol.
116 Biuletyn Komitet Skarbu Narodowego w Buffalo - pol.
117 Biuletyn Kongresu Polonii Amerykańskiej. New Jersey 1974 - 1975 ang.pol.
118 Biuletyn Kongresu Polonii Amerykańskiej na dolną część stanu New York. - ang.pol.
119 Biuletyn Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Hamilton - pol.
120 Biuletyn korespondencyjny. Biuro Polskie Prasowe. Piotrków - pol.
121 Biuletyn Krajowy - pol.
122 Biuletyn Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego. - pol.
123 Biuletyn Ligi Niepodległości Polski. Koło Chicago. 1958 - 1959 pol.
124 Biuletyn Lwów i Kresy. Londyn - pol.
125 Biuletyn Małopolski. Kraków - pol.
126 Biuletyn Międzymorza. Italia 1940 - 1946 pol.
127 Biuletyn Młodzieży Polskiej i jej Przodowników. Lyon - pol.
128 Biuletyn Na Lewo. Paryż 1977 - 1978 pol.
129 Biuletyn Narodowy. Londyn 1942 - 1943 pol.
130 Biuletyn Niezależnych. 1943 - 1944 pol.
131 Biuletyn Osiedleńczy. Regensburg - pol.
132 Biuletyn Obozowy. Qassasin. Liban 1945 - 1947 pol.
133 Biuletyn Obozowy – Lubeka - pol.
134 Biuletyn Obozowy Neustadt/Holstei/Lubeka 1947 - 1948 pol.
135 Biuletyn Obozowy Obozu Polskiego w Fallingbostel – Kujawy - pol.
136 Biuletyn Obozowy. Organ władz obozowych i obozu polskiego w Osnabrück. - pol.
137 Biuletyn Organizacyjny. Komitet Narodowy Amerykanów Pochodzenia Polskiego. New York 1946 - 1948 ang.pol.
138 Biuletyn Oświatowy. Wskazówki dla pracowników oświatowych. Polski Ośrodek Wojskowy Lubeka. Rohlfshagen 1945 - 1946 pol.
139 Biuletyn Polityczny. Londyn 1951 - 1953 pol.
140 Biuletyn Polska Akademicka Młodzież Ludowa. Londyn - pol.
141 Biuletyn Polski. Monachium 1951 - 1953 pol.
142 Biuletyn Polski. Seesen, Bad Gandersheim - pol.
143 Biuletyn Polski Fundacji Pułaskiego. Newark - pol.
144 Biuletyn Polski w okowach. Pismo Związku Polaków na Środkowym Wschodzie. Jeruzalem 1945 - 1946 pol.
145 Biuletyn Polskie Stronnictwo Ludowe. Waszyngton 1979 - 1987 ang.pol.
146 Biuletyn Polskiego Czerwonego Krzyża we Francji. - pol.
147 Biuletyn Polskiego Stronnictwa Demokratycznego. Londyn 1942 - 1945 pol.
148 Biuletyn Polskiego Zrzeszenia dla Organizacji handlu zagranicznego. Kędy droga? Londyn - pol.
149 Biuletyn Polsko-Ukraiński. Tygodnik Ilustrowany. Warszawa 1935 - 1936 pol.
150 Biuletyn poświęcony rocznicom żołnierskim. Chicago - pol.
151 Biuletyn prasowy. Polish Political Council. - pol.
152 Biuletyn prasowy. Zjednoczenie Polskie na terenie okupacji brytyjskiej w Niemczech. Osnabrück - pol.
153 Biuletyn. Rada Koordynacyjna Polonii Wolnego Świata. Toronto 1979 - 1989 pol.
154 Biuletyn Radiowy K.A.P. New York - pol.
155 Biuletyn Rady Polskich Stronnictw Politycznych. London 1946 - 1947 pol.
156 Biuletyn Rozgłośni „Kraj”. Warszawa 1955 - 1957 pol.
157 Biuletyn Ruchu Apostolatu Emigracyjnego. Lublin - pol.
158 Biuletyn Statystyczny. Warszawa - pol.
159 Biuletyn Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii. Londyn 1942 - 1957 pol.
160 Biuletyn Stronnictwa Narodowego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Nowy Jork 1952 - 1985 pol.
161 Biuletyn tygodniowy Uchodźców Polskich w Rumunii. Bukareszt - pol.
162 Biuletyn wewnętrzno-organizacyjny Zrzeszenia Polskich profesorów i wykładowców szkół akademickich na obczyźnie. London 1963 - 1976 ang.pol.
163 Biuletyn wewnętrzny. Bratnia pomoc studentów Polaków w Bejrucie. - pol.
164 Biuletyn wewnętrzny Ligi Niepodległości Polski. Londyn 1948 - 1952 pol.
165 Biuletyn Wieczoru Prasy Polskiej. - pol.
166 Biuletyn Zachodnio-Słowiański. Edinburg 1940 - 1942 pol.
167 Biuletyn Zamek. Obywatelski Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie 1972 - 1979 pol.
168 Biuletyn Zespołu Pracy nad Odbudowa Polski. Teheran 1943 - 1945 pol.
169 Biuletyn z pola walki o Lepszą Przyszłość Polskiego Świata Pracy. Tygodnik Kół Zawodowych przy Wydziale Pracy Związków Polaków w Lubece. 1946 - 1947 pol.
170 Biuletyn Związków Zawodowych. Hannover - pol.
171 Biuletyn Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie. Toronto - pol.
172 Biuletyn Związku Organizacji Polskich Sił Zbrojnych. Londyn 1959 - 1970 pol.
173 Biuletyn Związku Organizacji Polskich Sił Zbrojnych. Obwód Chicago. Chicago 1959 - 1960 pol.
174 Biuletyn Związku Rolników i pracowników rolnych na obszarze okupacji Brytyjskiej Niemiec. - pol.
175 Biuletyn Związku Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej. London 1943 - 1970 pol.
176 Blaski i cienie. Okręg Brunswik Południe. Bad Harzburg - pol.
177 Boletin Centro-Europeo. Quincenal. Buenos Aires 1943 - 1944 hiszp.
178 Boletin de Information de la Embalaja de la Union de República Soviéticas Socialistas. Mexico - hiszp.
179 Boletin informativo de las naciones oprimidas por el comunismo. Madryt 1949 - 1951 hiszp.
180 Boss. Ekspresowa Informacja Ekonomiczna Polskiej Agencji Prasowej. Warszawa - pol.
181 Bóg i Ojczyzna. Dios y Patria. Organ Koła Katolików w Buenos Aires. 1948 - 1970 pol.hiszp.
182 Brazil Polonia. Rio de Janeiro. 1921 - 1923 hiszp.
183 Bridge. Oklahoma City - ang.
184 British-Polish Correspondence Club. Brytyjsko-Polski Klub Korespondencyjny. Kirkcaldy 1946 - 1948 ang.pol.
185 British Zone Review. 1946 - 1947 ang.
186 Broń i Barwa. Biuletyn Sekcji Muzealnej Polskiego Towarzystwa Historycznego w Wielkiej Brytanii. Londyn, Banknock 1948 - 1959 pol.
187 Bulletin. Committee to aid democratic dissidents in Yugoslavia. New York - ang.
188 Bulletin. Organ of the Central Committee of the Workers League. Detroit - ang.
189 Bulletin de L’Union Nationale Polonaise la Pologne et la Guerre. Lozanna - pol.
190 Bulletin from Judith Listowel - ang.
191 Bulletin for our freedom and yours. The Society for the promotion of Poland’s Independence. Los Angeles - ang.
192 Bulletin Interieur du groupe „L’Europe Libre”. Paris - fr.
193 Bulletin Liberal Democratic Union of Central Eastern Europe in The United States of America. New York - ang.
194 Bulletin of the Polonus Philatelic Society. Chicago 1984 - 1990 ang.
195 Bulletin Official Organ of the Slovak World Congres. Toronto 1986 - 1987 ang.słowac.
196 Bulletin Official Publication of Americam Council of Polish Cultural Clubs. South Bend, New York 1961 - 1963 ang.
197 Bulletin Officiel du Perti Socialiste Polonais. Paris - fr.
198 Bulletin Polish American Congress. Chicago 1945 - 1947 ang.
199 Bulletin Polonais. Lille 1939 - 1940 fr.
200 Bulletin quotidien de Nouvelles Detaillees. Bruksela - fr.
201 Bulletin Reprint. Two years of U.S.-China Relations. Washington - ang.
202 Bulletin the Polish Arts and Culture Foundation. San Francisko 1982 - 1988 ang.pol.
203 Businessman magazine. Sopot - ang.pol.
204 Byle prędzej. Codzienny informator „Słowa Polskiego”. Information Service Bulletin to the DP’s. Dachau-Freimann-Monachium-Dillingen - pol.
205 Cable from London 1943 - 1944 ang.
206 California Socialist. Los Angeles - ang.
207 Campaigns. Dover - ang.
208 Canadian Geographical Journal. Ottawa - ang.
209 Caritas. Biuletyn Centrali Caritasu Polskiego w Niemczech. Monachium 1949 - 1951 pol.
210 Caritas. Warszawa 1952 - 1954 pol.
211 Carkojny Swetacz. New Jersey - ang.białorus.
212 Carpatho-Rusyn American. Pittsburgh. - ang.
213 Caucasus. Organ of Independent National Thought. Munich. 1951 - 1953 ang.
214 Causa USA Report. Washington. 1985 - 1987 ang.
215 Cantennial Link. Ontario. 1967 - 1968 ang.
216 Central European Observer a fortnightly review. Londyn. - ang.
217 Centrala Informacji i Dokumentacji. - pol.
218 Centrum. Tygodnik członków i sympatyków Porozumienia Centrum. Warszawa - pol.
219 Chicago Latvian Newsletter. Chicago 1989 - 1991 ang.
220 Chłopska Droga. Tygodnik Polskiej Partii Robotniczej. Warszawa 1964 - 1989 pol.
221 Christian Democratic News Service. Christian Democratic Union of Central Europe. New York - ang.
222 Chronicle. The Polish Club. Washington. - ang.pol.
223 Chronicle of the Catholic Church in Lithuania. New York 1986 - 1988 ang.
224 Co czytać. Biuletyn wydawniczo-księgarski. Londyn. - pol.
225 Co słychać? W Polsce i na świecie. Łódź - pol.
226 Codzienny Biuletyn Informacyjny Polski Osrodek „Kosciuszko” Bad Reichenhall. - pol.
227 Codzienny Biuletyn Informacyjny Zrzeszenia Ośrodków Polskich w Południowej Bawarii. Monachium - pol.
228 Collier’s. Springfield. 1941 - 1943 ang.
229 Comite Quebecois des Amis Canadiens de la Pologne. Quebeck 1943 - 1944 fr.
230 Commentary. New York. 1982 - 1988 ang.
231 Comments on Polish Affairs. New York - ang.
232 Common Cause. The weekly KAP review. New York - ang.
233 Conferencia les Annales. Paris. - fr.
234 Congressional Record. Washington. 1934 - 1982 ang.
235 Conscience. Adyar, India. - ang.
236 Contemporary Jewish Record. New York - ang.
237 Copernicus foundation Observer. Chicago 1982 - 1989 ang.
238 Coraz wyżej. Dwutygodnik I Junackiej Szkoły Mechanicznej. Egipt. - pol.
239 Cossack Quarterly. Clevelend. - ang.ros.
240 CSCE Digest. Washington - ang.
241 CSCE news release. Washington - ang.
242 Czarodziejski Rój. Solingen-Ohligs. Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech - pol.
243 Czas. Kraków. Warszawa. fotokopie stron tytułowych rocznik I nr 1 z 1848, rocznik 90 nr C z 1938 - pol.
244 Czas Krakowski. Kraków - pol.
245 Czas. Times. Brooklyn. 1969 - 1973 ang.pol.
246 Czata. Czasopismo I Brygady Strzelców. 1940 - 1941 ang.pol.
247 Czechoslovak Newsletter. New York. - ang.
248 Czerwone maki. Tirschenreuth. - pol.
249 Czerwony Sztandar. Organ Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Litwy. Wilnius 1988 - 1989 pol.
250 Czerwony Sztandar. Organ Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy. Warszawa. - pol.
251 Czuj Duch. Dwutygodnik poświęcony polskiemu harcerstwu na obczyźnie. Etzel-Cologne - pol.
252 Czuj Duch. Organ Zarządu Okręgu Związku Harcerstwa Polskiego w Stanach Zjednoczonych. New York. 1977 - 1978 ang.pol.
253 Czuwaj. Gazeta obozu byłych jeńców wojskowych Polaków w Dorsten-Westfalen. - pol.
254 Czuwaj. Chomedey. Laval. Canada - ang.
255 Czuwaj. Czasopismo okręgu Związku Harcerstwa Polskiego – Australia. Ashfield. - pol.
256 Czuwaj. Be prepared. London. - ang.
257 Czuwaj. Miesięcznik skautowski. Schwäbisch Gműnd. - pol.
258 Daily Report. Western Union. Springfield - ang.
259 Daleki Wschód. Harbin. Chiny - pol.
260 Dan-Polonia. Pismo Związku Polaków w Danii. Søborg. Dania - pol.duń.
261 Danubian Review. Budapest. - ang.
262 Decade Polonaise. Informations sur la Pologne. Paris - fr.
263 Demawend. Pisemko młodzieży polskiej w Iranie. Teheran - pol.
264 Democracy bulletin. Washington. - ang.pol.
265 Depesza. Pierwszy niezależny dziennik Małopolski. Kraków - pol.
266 Dialectics and Humanism. The Polish Philosophical Quarterly. Warszawa - ang.
267 Dialogii. Kwartalnik Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Edmonton. - ang.pol.
268 Diariusz Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. Londyn 1949 - 1953 pol.
269 Dimensions a journal of Holocaust Studies. New York - ang.
270 Dimensions Ala. A publication of the American Latvian Association. Rockville - ang.
271 Diplomatic List. Washington 1922 - 1945
272 Diplomatic World Bulletin. New York 1982 - 1985 ang.
273 Dispatch. The polish Military History Society of America. Chicago 1979 - 1980 ang.
274 Dobra Nowina. Biuletyn Polskiego Zboru Ewangelicko-Reformowanego w Wielkiej Brytani. London - pol.
275 Dobra Nowina. Religijny Komunikat Miesięczny dla Ewangelików Polaków w Niemczech. Meppen 1946 - 1947 pol.
276 Dobrobyt Wartownika. Pismo poświęcone szkoleniu zawodowemu. Mannheim-Kaefertal. - ang.pol.
277 Documents and Materials. Warszawa - ang.
278 Dokumentacja miesięczna. 1948 - 1949 pol.
279 Dokumenty. Sao Paulo. - pol.
280 DP Camps Aschaffenburg. Tygodnik Osrodka Aschaffenburg. - ang.pol.ukr.
281 DP Weekly. Lauf - pol.ang.łot.
282 Droga. Czasopismo Polskiego Obozu Wojskowego w Northeim - pol.
283 Droga. Ruchu Chrześcijańskiego Społecznego. Londyn-Paryż-Bruksela. 1947 - 1948 pol.
284 Droga. Wolna Trybuna Polskiej Demokracji. Paris. 1964 - 1967 pol.
285 Drogowskazy. Miesięcznik Fundacji „Laborem Exercens” Warszawa. - pol.
286 Droit Polonais Contemporain. Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Warszawa 1963 - 1968
287 Drużyna. Czuj Duch. Pismo harcerskie. Paderborn. - pol.
288 Duszpasterz Polski Zagranicą. Roma 1966 - 1987 pol.
289 Dyskusja. Biuletyn Wojewódzkiego Domu Kultury w Białymstoku. L - pol.
290 Dział Radiowy. Polish Government Information Center. New York. - pol.
291 Dziatwa. Czasopismo miesięczne dla młodzieży. Bari. - pol.
292 Dziennik Bałtycki. Gdańsk-Gdynia. L 1945 - 1953 pol.
293 Dziennik Chicagowski. - pol.
294 Dziennik Gospodarczy. Bytom. - pol.
295 Dziennik Informacyjny. Maczków. 1946 - 1947 pol.
296 Dziennik Kijowski. - pol.
297 Dziennik Literacki. Kraków. - pol.
298 Dziennik Ludowy. Chicago. 1911 - 1920 pol.
299 Dziennik Ludowy. Pismo Ruchu Ludowego. Warszawa. 1945 - 1989 pol.
300 Dziennik Łódzki. Łódź 1945 - 1991 pol.
301 Dziennik Narodowy. Piotrków - pol.
302 Dziennik Narodowy. Watenstedt - pol.
303 Dziennik Obywatelski. Rzeszów - pol.
304 Dziennik Obozowy APW. - pol.
305 Dziennik Polski. Biuletyn Informacyjny. Brunswik. - pol.
306 Dziennik Polski z kraju. Londyn - pol.
307 Dziennik Powszechny. Informacyjne pismo codzienne. Radom-Kielce - pol.
308 Dziennik Rozkazów Naczelny Wódz i Minister Spraw Wojskowych. Londyn - pol.
309 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 1922 - 1938 pol.
310 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Paryż, Angers, Londyn. (in exile) 1939 - 1984 pol.
311 Dziennik Urzędowy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Warszawa - pol.
312 Dziennik Zarządzeń i Informacji Centralnego Komitetu dla spraw Szkolnych i Oświatowych. Maczków. Blomberg 1946 - 1949 pol.
313 Dziennik Zarządzeń i Informacji III Okręgu Szkolnego w Maczkowie. - pol.
314 Dziennikarz. Jednodniówka wydana przez Okręg wschodni Związku Dziennikarzy Polskich w Ameryce – z okazji zjazdu w Atlancie. New York - pol.
315 Dziennikarz. „The Journalist”. Chicago - pol.
316 Dzień. Helmstedt - pol.
317 Dziewiątak – Miesięcznik 9. Pułku Ułanów Małopolskich. Szkocja 1946 - 1957 pol.
318 Dziś i jutro. Serwis Prasowy Zjednoczenia Polaków w Tyrolu. Innsbruck 1948 - 1949 pol.
319 Dziurka od klucza. Pismo na prawach kaduka. Bejrut - pol.
320 Dzwon. Obóz „K” Watenstedt - pol.
321 East Express. Lithuania. Independent Lithuanian Vilnius 1989 - 1991 ang.
322 East European Problems. New York - ang.
323 Eastern Quarterly. London 1949 - 1953 ang.
324 Eastern Quarterly. Institiute Reduta Jerusalem. - ang.
325 Echo. Pismo Klubu Sportowego „Polonia”. Warszawa - pol.
326 Echo. A publication of Polish student clubs in Chicago 1979 - 1980 ang.pol.
327 Echo. Tygodnik polski w Bremie - pol.
328 Echo Ameryka. 16 maja 1908 - pol.
329 Echo Dalekiego Wschodu. Dwutygodnik Narodowy poświęcony sprawom polskim na Dalekim Wschodzie. Tokio - ang.jap.
330 Echo Dnia. I obóz polski w Osnabrück. 1946 - 1947 pol.
331 Echo Krakowa. Dziennik popołudniowy. Kraków - pol.
332 Echo Muzyczne. Miesięcznik poświęcony muzyce kościelnej i świeckiej oraz zespołom muzycznym i teatralnym. Chicago - ang.pol.
333 Echo Obozowe. Organ Polskiego Komitetu w Tuebingen koło Stuttgardu - pol.
334 Echo opowiadania. Polski magazyn ilustrowany. Perth. Australia - ang.pol.
335 Echo Polskie Echo Tygodnia. Niezależny magazyn dla każdego. Toronto - pol.
336 Edynburski Biuletyn Informacyjny. 1949 - 1951 pol.
337 Egzekutywa Zjednoczenia Narodowego.Dział Informacji. London. 1954 - 1970 pol.
338 Egzekutywa Zjednoczenia Narodowego. Dział Spraw Zagranicznych. London 1955 - 1972 pol.
339 Elta. Information Bulletin. Washington 1981 - 1991 pol.
340 Emeritus. Ofiicial organ of Polish Amercian Senior Citizens Alliance of Illinois. Chicago - ang.pol.
341 Emisariusz. Polski magazyn niepodległościowy. Denver 1988 - 1989 ang.pol.
342 Enter. Warszawa. - pol.
343 Eos. Organ Polskiego Towarzystwa Filologicznego. Wrocław. - łac.pol
344 Epoca. Revista de actualidades mundiales. Mexico. - hiszp.
345 Est Polonais L’ Revue bi-mensuelle, illustrée des questions politiques, économiques et historiques. Warszawa 1920 - 1921 fr.
346 Est – Press. Agenzia Internationale D’Informazione e Commenti per la Stampa. Rzym. - pol.
347 Ethics and Public Policy Center Newsletter. Washington 1983 - 1987 ang.
348 Eureka. Gazeta tygodniowa. Kraków - pol.
349 Europa. Magazyn nowości. Karlsruhe. Baden - pol.
350 Europa. Revista Mensual. Hawana - hiszp.
351 Europa Archiv. Frankfurt - niem.
352 Europa and peace. Londyn - ang.
353 Europe Nouvelle L’ Paris - fr.
354 Europa Oprimida. Boletin Informativo de las Naciones Oprimidas por el Comunismo - hiszp.
355 European Press. Bulletin & Revue Trimestrielle. Londyn 1964 - 1980 ang.fr.pol.
356 Expres tygodnik. Weekly – Polish edition. Monachium - pol.
357 Expres Ilustrowany. Łódź. 1946 - 1949 pol.
358 Express Wieczorny. Warszawa 1946 - 1989 pol.
359 Fakty. Rio de Janeiro. 1945 - 1946 pol.
360 Fakty. Doraźny Komitet Obywatelski. Kurytyba. Brazylia - pol.
361 Fakty. Tygodnik społeczno-kulturalny. Bydgoszcz 1982 - 1988 pol.
362 Fakty i dokumenty chwili. Edynburg 1942 - 1944 pol.
363 Fair play. Produced by British ex-prisoners of war. Brixton - ang.
364 Famme Polonaise la Varsovie - ang.fr.
365 Fatos e Figuras da Polônia. Suplemento de Informacões Intrenacionais Rio de Janeiro 1944 - 1945 hiszp.ros.
366 Federacion. Boletin de Prensa Noticias de Polonia. Medellin. Mexico 1943 - 1944 hiszp.
367 Fédération revue de l’ordre vivant. Paris 1952 - 1956 fr.
368 Filatelista. Dwutygodnik Polskiego Związku Filatelistów. Warszawa - pol.
369 Filatelista podziemny. Biuletyn Towarzystwa Poczty Podziemnej. Warszawa - pol.
370 Firma. Warszawa - pol.
371 Focus on Ukraine. Digest of the Soviet Press. London - ang.
372 Folklife center news. Washington 1985 - 1991 ang.
373 For the Record. New York 1987 - 1992 ang.
374 Forum. Przegląd prasy światowej. Warszawa 1988 - 1991 pol.
375 Forum – dodatek. Warszawa - pol.
376 Fotograf Polski. Miesięcznik ilustrowany sztuki i wiedzy fotograficznej i kinematofotograficznej - pol.
377 Fotorama. Polish Ilustrated. London 1960 - 1989 pol.
378 France Libre la. London - fr.
379 Free Europe. Voice of Students in exile. London - ang.
380 Free Cossackia. New York - ang.ros.
381 Free Croatia. The official Bulletin of the Croatian Liberation Army. New York -
382 Free Poland. The Truth about Poland and Her People.Chicago - ang.
383 Free Poland. Leeds - ang.
384 Free Poland. Wolna Polska. Nowy Jork. 1975 - 1990 ang.pol.
385 Free Poland Bulletin. Thornton Heath, London 1951 - 1954 ang.pol.
386 Free Romania. The organ of the World Union of free Romanians. London 1988 - 1989
387 Free Slovakia. Slobodné Slovensko. Washington. New York -
388 Freedom Appeals. New York 1979 - 1982 ang.
389 Freedom at Issue. New York 1985 - 1988 ang.
390 Freedom Bulletin. International Freedom Foundation. Washington ?? - ang.
391 Freiburg. - pol.
392 Frit Danmark. The Danish Weekly Published in London. - duń.
393 Front. Biuletyn Informacyjny Polaków za granicą. Oxford 1948 - 1949 pol.
394 Gazeta. Newsletter of the American Association for Polish Jewish Studies. Cambridge - ang.
395 Gazeta Bankowa. Warszawa - pol.
396 Gazeta Festiwalowa. Jednodniówka IV Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie - pol.
397 Gazeta Gdańska. Gdańsk - pol.
398 Gazeta Kaliska. Pismo codzienne, polityczne, społeczne i ekonomiczne. Kalisz - pol.
399 Gazeta Krakowska. Dziennik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Kraków - pol.
400 Gazeta Kujawska. Organ międzypartyjny Stronnictw Politycznych. Włocławek - pol.
401 Gazeta Ludowa. Pismo Polskiego Stronnictwa Ludowego. Warszawa - pol.
402 Gazeta Lwowska. Pismo Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Lwów 1990 - 1991 pol.
403 Gazeta Morska. Pismo Marynarki Wojennej. Gdańsk-Gdynia 1945 - 1946 pol.
404 Gazeta Obozowa. Czasopismo Polskiego Obozu Cywilnego Meierwik. 1946 - 1947 pol.
405 Gazeta Opolska. Opole - pol.
406 Gazeta Polska. Dziennik polityczno-społeczny. Dąbrowa Górnicza - pol.
407 Gazeta Polska. Czasopismo poświęcone sprawom Kulturalno-Społeczno-Oświatowym. Fulda 1945 - 1946 pol.
408 Gazeta Powszechna. Pismo niezależne. Londyn - pol.
409 Gazeta Robotnicza. Katowice-Chorzów 1945 - 1946 pol.
410 Gazeta Strażacka. Popularn czasopismo dla wszystkich działaczy pożarniczych. Organ Związku straży pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa - pol.
411 Gazeta Warszawska. Fotokopia strony z nr 37 z 1 maja 1791 - pol.
412 Gazeta Warszawska. Numer Jubileuszowy. Londyn, Warszawa 1974 - 1988 pol.
413 Gazetka 16 Samochodowej Brygady Pancernej - pol.
414 Gazetka Bydgoska. Polski ośrodek „Bydgoszcz” Etzel. Cologne - pol.
415 Gazetka Obozowa. Pismo Żołnierzy Ośrodka Zapasowego B.S.K. Latrun? 1940 - 1941 pol.
416 Gazeta Obozowa. Polaków Buchenwaldzkich. Buchenwald - pol.
417 Gazetka Polska. Tygodnik Związku Polaków. Wangen/Allgäu - pol.
418 Gazetka Szkolna. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów. Londyn - pol.
419 Gazetka Ścienna. Sonthofen - pol.
420 Gazetka Związków Zawodowych. Fallingbostel-Kujawy, Goslar. - pol.
421 Gawędy. Fakty i opinie zanotowane zgodnie z pomyślunkiem Przyjaciół Weteranów Polskich Ruchów Oporu w Detroit 1988 - 1993 pol.
422 Gawędy Żołnierskie. Czasopismo poświęcone zagadnieniom wychowania w Polskich Siłach Zbrojnych. Londyn 1944 - 1945 pol.
423 Gdzie jesteś? Dwutygodnik Centrali Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża Cairo. Egipt - pol.
424 German Tribune (the). A weekly review of the German press. Hamburg - pol.
425 Gdańskie Zeszyty Humanistyczne. Seria Pomorzoznawcza. - pol.
426 Ghetto speaks (the). New York - ang.
427 Glasgow Courier. Kuryer Glasgowski. Glasgow 1944 - 1945 ang.pol.
428 Głos 2-Tygodnik Ilustrowany. Voice Polish Illustrated. Londyn 1952 - 1953 pol.
429 Głos Buczaczan. Towarzystwo miłośników Lwowa i Kresów Południowo-wschodnich. Wrocław 1992 - 1994 pol.
430 Głos Centrum Polsko Słowiańskiego i Polsko-Słowiańskiej Federacji Unii Kredytowej. Nowy Jork 1986 - 1989 ang.pol.
431 Głos Chłopski. Organ Ludowców na Wschodzie. Jerozolima - pol.
432 Głos Durzyna.Polish daily news. Wildflecken-Durzyn - pol.
434 Głos Harcerza. Dwutygodnik Harcerski. Kraiburg Ośrodek Sikorskiego - pol.
435 Głos Inwalidy. Voice of disabled – Monthly of the Polish disableded ex-servicemen’s association. Londyn 1952 - 1972 pol.
436 Głos Jedności Narodowej. Komunikat amerykańskiego Komitetu Centralnego Komitetów Jedności i Skarbu Jedności Narodowej. Detroit - pol.
437 Głos Katolicki Tygodnik wychodźctwa. Paryż 1967 - 1989 pol.
438 Głos Kobiet. Nakładem Zjednoczenia Polek na Emigracji. Londyn 1965 - 1986 pol.
439 Głos Konfederacji. Dwumiesięcznik Londyn 1956 - 1957 pol.
440 Głos Lwowa. Biuletyn Koła Wychowanków Lwiowian – Szwecja Sztokholm - pol.
441 Głos Marynarza. Pismo Centralnej Sekcji Morskiej Londyn - pol.
442 Głos Misjonarza. Loiret Francja - pol.
443 Głos Młodych. Polska Szkoła im. gen. Wł. Sikorskiego Mysen w Norwegii - pol.
444 Głos Narodów. Miesięcznik. Nowy Jork - pol.
448 Głos Nauczyciela. Chicago 1986 - 1988 ang.pol.
450 Głos Niezależnych. Let Poland be Free. Chicago 1989 - 1990 ang.pol.
451 Głos Obozowy. Tygodnik. News Paper of Polish Camp 14/15. Mülheim 1945 - 1946 pol.
452 Głos Obozowy. Obóz „Małopolska” Paderborn 1946 - 1947 pol.
453 Głos Ojczyzny. Warszawa – Brunświk - pol.
454 Głos Polaka. Pismo Informacyjne poswiecone potrzebom osrodka Polskiego w Augustdorfie Augustdorf k/Detmold 1945 - 1946 pol.
455 Głos Polek. Organ Związku Polek w Ameryce. Pismo Społeczno Narodowe Dla Kobiet Polskiego Pochodzenia w Ameryce. Illinois 1985 - 1991 ang.pol.
456 Głos Polski. „La voix Polonaise” Paris - pol.
457 Głos Polski. La Voz de Polonia. Buenos Aires 1964 - 1991 pol.
458 Głos Polski. Biuletyn Informacyjny Komitetu Polskiego w Ravensburgu 1945 - 1949 pol.
459 Głos Polski. Katolickie Pismo dla wszystkich. Bruksela 1945 - 1946 pol.
460 Głos Polski. Organ Komitetu Polskiego w Dachau - pol.
461 Głos Polski. Tygodnik Polski. Ulm - ang.pol.
462 Głos Polski. Tygodnik Polaków z Obozu „Warszawa” Solingen n/R - pol.
463 Głos Polski. Wydawnictwo Polskiego Związku Wychodźctwa przymusowego w Hanoverze. Hanover-Hainholz - pol.
467 Głos Prawniczy. Stowarzyszenie Prawników Polskich w Zjednoczonym Królestwie. London - pol.
469 Głos Seminarium Zagranicznego. Potulice. Nakło n. Notecią - pol.
470 Głos Uchodźcy Polskiego w Iranie. Teheran - pol.
471 Głos „Warszawy” Pismo Obozu Polskiego „Warszawa” Solingen 41/197 l - pol.
473 Głos Wolnej Polski. Pismo poświęcone sprawom politycznym,społecznym i kulturalnym. Londyn 1972 - 1973 pol.
474 Głos Wolny sprawie publicznej poświęcony. Londn 1948 - 1953 pol.
475 Głos Wolnych Polaków. Miesięcznik wydawany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Katolickiego w Holandii i Zarząd Oddziału S.P.K. W Holandii. Breda 1957 - 1958 pol.
478 Głos z pod koca. Pisemko obozowe satyryczno-informacyjne. Brunswik, Meerdorf, Hildensheim - pol.
480 Głos z za kurtyny. Codzienny biuletyn obozu W.P. La Courtine 1945 - 1946 pol.
481 Golibroda. Dwutygodnik humorystyczny. Bruxelles 1949 - 1950 pol.
482 Goniec Karpacki. Włochy? 1943 - 1946 pol.
484 Goniec Kresowy. Białystok - pol.
485 Goniec Obozowy. Czasopismo polskiiego Ośrodka Wojskowego nr 145 Hanower-Buchholz 1945 - 1946 pol.
486 Goniec Obozowy. Wiadomości dla Internowanych Szwajcaria 1940 - 1943 pol.
488 Gospodarz Polski we Francji. Organ Związku Rolników Polskich Paris - pol.
490 Grenadier. Komunikat informacyjny Związku Polskich Grenadierów. Londyn 1970 - 1971 pol.
492 Grunwald. Biuletyn Informacyjny Zjednoczenia Patriotycznego „Grunwald” Warszawa 1986 - 1988 pol.
495 Harcerskim Szlakiem.Londyn - pol.
496 Harcerstwo. Londyn 1943 - 1946 pol.
497 Harcerstwo na wschodzie. Czasopismo Wychowawcze. Polish Forces Middle East Jerozolima 1945 - 1946 pol.
498 Harcerstwo nad Pacyfikiem. Vancouver B.C. 1972 - 1975 pol.
499 Harcerz. Palestyna. Tel-Aviv - pol.
500 Harcerz Tułacz. Pismo Kręgu Starszoharcerskiego w Durzynie. Durzyn-Wildflecken - pol.
501 Harcerz Ziemi Brunświckiej. Jednodniówka Okręgu Brunswik-Poludnie - pol.
502 Hejnał. Polish American Cultural Society of Metro St. Louis Newsletter. Florissant 1979 - 1992 ang.
505 Hocki Klocki na sposób szkocki. - pol.
506 Hoesicka Bibljografia prawnicza. Kwartalnik poświęcony rejestracji polskiego piśmiennictwa prawniczego Warszawa - pol.
508 Horyzonty. Miesięcznik poświęcony sprawom kultury. Szwajcaria 1946 - 1947 pol.
509 Houston Sarmatian (the). The Polish Institute of arts and sciences of America. Houston - pol.
510 Idee i dokumenty. Monachium - pol.
511 Idziemy. Niezależne Wydawnicwo Nowoczesnej Myśli Chrześcijańskiej. Londyn 1952 - 1956 pol.
512 Idziemy Razem. Pismo Polskiego Obozu w Haffkrug - pol.
515 Ilustracja Polska. Illustrated Poland. Kingsway - ang.pol.
519 Ilustrowany Tygodnik Polski. Kraków - pol.
520 Im Ausland. Monachium 1947 - 1948 niem.
521 Index on Censorship.London New York 1979 - 1985 ang.
522 Informaciones de Polonia. Mexico - hiszp.
523 Informacja Iwalidzka. Londyn - pol.
524 Informacja Polska. Londyn 1945 - 1946 pol.
525 Informacja Prasowa. Biletyn Twa. União Juventus. Curtiba. Brasil - pol.
526 Informacja Prasowa Kombatantów. Londynl - pol.
527 Informacje. Durzyn 1945 - 1946 pol.
528 Informacje. Wildfiecken - pol.
529 Informacje o stanowisku Polskiego Kierownictwa Politycznego. Londyn 1948 - 1954 pol.
530 Informacje Ogólne. Londyn? 1946 - 1947 pol.
533 Information Bulletin.Legia Ochotników i Ochotniczek ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Kanady. London, New York 1945 - 1947 ang.pol.
534 Information Bulletin of the Polish Government in Exile. London 1955 - 1968 ang.
535 Information weekly bulletin. Regensburg -
536 Informationes. Biuletyn Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych. Rzym-Warszawa 1976 - 1984 pol.wł.
537 Informator. Hamburg - pol.
538 Informator. Bóg i Ojczyzna. Montevideo. Urugwaj 1954 - 1957 pol.
539 Informator. Federacja Polek w Kanadzie. 1976 - 1987 pol.
540 Informator. Pismo okólne do Mężów Zaufania Ośrodków Polskich w Zonie Okupacji Francuskiej w Niemczech Zachodnich. Herrenalb 1949 - 1951 pol.
542 Informator Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Łódź - pol.
543 Informator Kombatancki SPK. Edinburgh - pol.
544 Informator Parlamentarny. Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego i Komitetów Obywatelskich „Solidarność” Warszawa - pol.
545 Informator Rolniczy Związku Rolników i Pracowników Rolnych Brytyjskiej strefy okupacyjnej Niemiec. Osterode/Harz – Obóz Hemaf - pol.
546 Informator Społeczny. Wydawnictwo Centrum Polsko-Słowiańskiego. Nowy Jork 1972 - 1980 pol.
547 Informator Unii Kulturalnej Polaków w Brazyli. Rio de Janeiro - pol.
548 Informator Związku Rolników i Pracowników Rolnych na Obszar okupacji Brytyjskiej Niemiec. Moringen - pol.
549 Inprekor. Międzynarodowa Korespondencja Prasowa. Montreuil. Francja - pol.
551 Instytut Badania Zgadnień Krajowych. Londyn 1952 - 1979 pol.
552 Instytut Mazurski w Olsztynie. Komunikat działu informacji naukowej. Olsztyn - pol.
553 Intelligence Digest. Political and strategic rewiev. Cheltenham. 1984 - 1986 ang.
554 Intermarium Bulletin (the). Rzym 1947 - 1952
560 Inwalida. Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny Związku Inwalidów Wojennych Polskich.Sił.Zbrojnych w Wielkiej Brytanii Oddział Liban 1947 - 1948 pol.
561 Iskra. Ajencja prasowa i publicystyczna. Warszawa 1932 - 1933 pol.
563 Jaskółka. Ilustrowany miesięcznik powieściowy. Wisconsin 1928 - 1934 pol.
564 Jasna Góra. Pauline Fathers Monthly. Doylestown - ang.pol.
566 Jednodniówka XIV ŚwiatowegoZlotu Stowarzyszenia Lotników Polskich. Nowy Jork. - pol.
567 Jednodniówka 15 sierpnia 1940 na Ziemi Świętej. Brygada Strzelców Karpackich. Latrum - pol.
568 Jednodniówka. Wydana na walny zjazd Stowarzyszenia Wydawców i Dziennikarzy Polskich w Ameryce. Trenton - pol.
569 Jednodniówka California News. Bell Gardens 1962 - 1965 ang.pol.
570 Jednodniówka Zrzeszenia Studentów Polaków za granicą. - pol.
571 Jednodniówka Związku Socjalistów Polskich na obczyźnie. Londyn - pol.
572 Jedność tygodnik. Bergen-Belsen - pol.
573 Jedność. Kwartalnik Kulturalno – Polityczny Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych. Sztokholm 1974 - 1976 pol.
574 Jedność i Czyn. Londyn 1942 - 1944 ang.pol.
575 Jednota. Czasopismo dla wszystkich. Chicago. Montana - ang.pol.
578 Jeune Pologne (la). Revue Mensuelle. Paryż - fr.
579 Jewish life in Poland. New York - ang.
585 Journal of the Polish-Hungarian World Federation (the).Chicago - ang.
586 J.R.D. Quarterly. Hazleton 1989 - 1992 ang.
587 Junak. Miesięcznik dla młodych Ochotniczek i Junaków na Środkowym Wschodzie. Tel-Aviv 1943 - 1947 pol.
589 Jutro Polski. Organ Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL). Warszawa - pol.
590 Jutro Pracy. Tygodnik Obozowy. The our future. Weekly for Polish DP’s Köln-Mülheim 1945 - 1946 pol.
591 Jutrzenka. Tygodnik aktualny, wydawany pezw Sekcję Prasową Związku Polaków w Niemczech, oddział Jägerslust koło Kilonii 1945 - 1946 duń.
592 Jutrzenka. Polski Tygodnik. Kassel - pol.
593 Jutrzenka. Montreal - ang.pol.
596 KACETOWIEC Biuletyn Informacyjny Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Niemieckich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Londyn - polski
597 KADET Czasopismo Młodzieży Junackiej Szkoły Kadetów - polski
599 Revista Semanal Katolicka Agencja Prasowa New York - włoski
601 KARIERA Polish-American Ilustrated Magazine New York - polski
603 Klub Polskich Ziem Zachodnich, Biuletyn Informacyjny, Londyn - polski
604 KOBIETA RADZIECKA, Wilno - polski, litewski
606 KOMUNIKAT WEWNĘTRZNY Delegata Polskiego w okręgu Bruswik Wschod, Helmstedt BIULETYN INFORMACYJNY Nr 3, Delegatura Polska na Okręg Bruswik-Południe - polski
607 KOMUNIKAT No 83 Koła 8 p.uł.ks. J. Poniatowskiego - polski
608 KOMBATANCKA AGENCJA PRASOWA Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Federacja Światowa, Londyn - polski
609 KOMUNIKAT INFORMACYJNY KOŁA ŻOŁNIERZY 7 Pułku Ułanów Lubelskich im. Gen. K. Sosnkowskiego - polski
610 KOMBATANT W ARGENTYNIE, SPK Federacja Światowa - polski
611 KOŁO ŚLĄZAKÓW CIESZYŃSKICH, Biuletyn XI -
612 KOMUNIKAT KOŁA ŻOŁNIERZY I DYW.PIECH.LEG J.P., Londyn, U.K. - polski
614 POGLĄD - BIULETYM INFORMACYJNY KomitetuObrony Solidarności, Hamburg, Berlin Zachodni - polski
615 KOMBATANT - Biuletyn Polskich Kombatantów w Italii, Rzym - polski
616 KOMUNIKAT o Koło Oficerów Dyplomowanych na Obczyźnie, Londyn - polski
617 KOMUNIKAT - Koło 29 Pułku Strzelców Kaniowskich, Londyn -
618 BIULETYN INFORMACYJNY - Komitet Koordynacyjny dla Spraw Imigracji Polskiej w Argentynie. Biuro Porad Techn. I Rolnych - polski
619 KOMUNIKAT Nr 14- Zjednoczenie Polskie C.K.P.Z.Z., Główny Referat dla Spraw Opsiedlenia, Blomberg - polski
620 KOMUNIKAT- Zjednoczenie Polskie. Zrzeszenie Ośrodkow Polskich Okregu Reńsko Westfalskiego. Prezydium. - polski
621 KOMUNIKAT PRASOWY Rada Polonii Amerykańskiej - American Relief for Poland, Delegatura na Europę Zachodnią, Genewa, Szwajcaria - polski
622 KOMUNIKAT 1-EGO PUŁKU ARTYLERII LEKKIEJ LEGIONÓW , Londyn - polski
623 KOMUNIKAT PRASOWY - Komitetu Narodowego Amerykanów Pochodzenia Polskiego - polski
624 KOMUNIKAT Koła 16-ego Pułku Ułanów Wielkopolskich im. Gen. Dyw. Gustawa Orlicz-Dreszera - polski
625 KOMUNIKAT INFORMACYJNO-OŚWIATOWY, Ministerstwo Obrony Narodowej,Londyn - polski
626 KOMUNIKAT PRASOWY w Obozie Polaków na Lotnisku Mariental, Mariental, West Germany - polski
627 KOMUNIKAT KRAJOWY - polski
628 KOMUNIKAT INFORMACYJNY - Zrzeszenie Polonii Brytyjskiej - polski
629 KOMUNIKAT. Rada Koordynacyjna Polonii Wolnego Świata, - polski
630 KOMUNIKAT. Związek Legionistów I P.O.W., Londyn - polski
631 KOMUNIKAT. Okręgu Koła AK i Okręgu Fundacji AK. Koło byłych żołnierzyArmii Krajowej, Chicago - polski
633 KOMUNIKAT. Związek Ziem Północno-Wschodnich, Londyn - polski
636 KRECHOWIAK. Biuletyn Informacyjny Koła krechowiakóe, Londyn - polski
637 KRESOWIAK W Brytyjskiej Kolumbii.Biuletyn Informacyjny Koła Związku Ziem Wschodnich, Vancouver, B.C. Kanada - polski
639 KOMUNIKAT. Koło B. Żołnierzy 2 Dywizji Strzelców Pieszych w Wk. Brytanii, Londyn - polski
640 KOMUNIKAT. Polska Rada Narodowa w Republice Federalnej Niemiec. Monachium - polski
642 KWARTALNIK POLSKIEGO ZWIĄZKU ZIEM ZACHODNICH W AMERYCE, Chicago, USA - polski
644 KRONIKA. Biuletyn Informacyjn Oddziału YMCA Luisenberg, Luisenburg, West Germany. - polski
648 KURIER OTTAWSKI.Organ Młodzieży Polskiej przySPK w Ottawie, Ottawa - polski
649 KONTAKTY.San Francisco-Berkeley - polski
650 KURJER MORSKI. Wydawany na pokładzie M.S. "Piłsudski", Gdynia - polski
651 KURJER NOWY. Gazeta codzienna. Petrograd - POLSKI
652 KURIER.Pismo wydane jednorazowo przez uchodźców jadacych statkiem Gen. Taylor z Bremen do Nowego Jorku 6-17 lipiec 1949 r. - angielski
653 KURIER KSIĘGARSKI. Katolicki Ośrodek Wydawniczy "Veritas", London, UK. - polski
655 KRONIKA Zachodnia. San Francisko, California - polski
658 KRONIKA RUCHU REWOLUCYJNEGO W POLSCE. Organ Stowarzyszenia B. Więźniów Politycznych. Kwartalnik poswiecony dziejom walk o niepodległoś i socjalizm. Warszawa -
659 KRONIKA POLSKA.Niezależny dziennik demokratyczny. Brussels. Belgia - polski
660 BIULETYN INFORMACYJNY. Kongres Liberalno Demokratyczny. - polski
663 KU WOLNEJ POLSCE. Czasopismo Związku Byłych Żołnierzy S.B.S.K., Miesięcznik, London, JK - polski
664 NASZ TYGODNIK.Dodatek "Ku Wolnej Polsce". Tygodnik. Londyn U.K. - polski
667 KUŹNIA MŁODYCH. Czasopismo Młodzieży Szkolnej. Warszawa - polski
668 KUŹNIA. Walki o lepsza przyszłośc. Dwutygodnik. Lubeka. W.Germany -
670 KURIER WĘGIERSKO-POLSKI.Organ Wegierskiego Tow. Adama Mickiewicz. Budapeszt. - polski
671 KURJER WILEŃSKI "Wilniaus Kurjeris" Daily -
672 KRONIKA. Oddziału Kultury i Prasy 2 Korpusu - polski
673 KRONIKA POLSKA. Tom 1-3. Lozanna-Rappersville - Berno. - polski
674 KRONIKA DNIA. Polski Obóz Wojskowy "Dossel"- Pedkelsheim - polski
675 KRONIKA. Poświęcona Sprawom Polskim Kopenhaga-Oslo-Sztokholm - polski
676 KURIER POLONIAN-AMERICAN. Chicago - polski
679 KOMUNIKAT INFORMACYJNY KOŁA JAZŁOWIAKÓW - POLSKI
680 KWARTALNIK HISTORYCZNY NA WSCHODZIE. Sekcja Wydawnicza Armii Polskiej na Wschodzie. Jerozolima - POLSKI
683 KU WOLNOŚCI. Oficjlny Organ organizacji Wolnych Orłów, Hartford, Connecticut. Miesiecznik -
684 KRYTYKA. Miesiecznik poświecony sprawom społecznym, nauce i sztuce.Kraków -
685 KRAJOWA AGENCJA INFORMACYJNA, Warszawa - polski
686 ŁĄCZNIK. Pismo popularne nowej polonii.Brooklym, NY - polski
687 LAJKONIK. Miesięcznik Humorystyczno-Satyryczny, Detroit, Michigan - polski
688 LEWY NURT. Zbiór Rozpraw i Artykułów pod redakcją Dr. Józefa Żmigrodzkiego. Centralny Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Londynie. - polski
689 LECHOWIAK.Hohenfel (Lechów). West Germany - polski
690 LECH. Gazeta codzienna. Monachium, West Germany - polski
692 LEGION WETERANÓW POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ROCHESTER, NY - POLSKI
697 LISTY WOŁYŃSKIE. Wyd. Aleksander Hauke-Nowak, Edinburgh, 1942 - polski
698 LISTY KONFEDERACKIE. Londyn - polski
699 LIST INFORMACYJUNY. Published and edited by Pragier J. , London, U.K. - polski
701 LISTY Z LONDYNU. - polski
702 LUD. Kurytyba Brazylia - polski,
706 LIST. Political Letters published and edited by Roman Orwid-Bulicz J. , London, UK, Monthly -
707 LIST DO RODAKÓW. Publishes and edited by Jan Chojnacki, Szwecja -
708 LISTY POLSKIE, Światowy Związek Polaków z Zagranicy - polski
709 LISTY Z HISZPANII. Madrid, Spain - polski
710 LIST PUŁKOWY. Koła 5 Pułku Piechoty Legionów - polski
712 ŁĄCZNIK POLSKO-UKRAIŃSKI, Monachium, West Germany - polski, , ukrainski
713 LOIRE VISTULE, Paryż - francuski
714 MERKURIUSZ POLSKI. Nowy ale dawnemu bardzo podobny. Życie akademickie - polski
715 MERKURIUSZ POLSKI ORDYNARYJNY. Gazeta tygodniowa. Warszawa - polski
716 MECHANIK. Oficyalny Organ Stowarzyszenia Mechaników Polskich w Ameryce - polski
717 MATERIAŁY STATYSTYCZNE. Czasopismo poświęcone Sprawom Wychodźtwa Polskiego w Ameryce, Sharon, Pennsylwania - polski
718 MATERIAŁY MINISTERSTWA ODBUDOWY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Londyn - polski
719 MATERIAŁY OŚWIATOWE. Dział odczytów Stowarzyszenia Polskich Kombatantów - polski
720 MARIANUM W SŁUŻBIE, Dwumiesięcznik. Organa Instytutu i Koła Religijno-Rycerskiego Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej. Anglia - polski
722 MEDICUS. Polish American Medical Society and Medicus Charitable and Educational Fund. Long Island, NY - polski
724 MAŁA KRONIKA. Dwutygodnik. Oddział Kultury i Prasy 2. Polskiego Korpusu. Drukarnia Polowa 2 Polskiego Korpusu - polski
725 KOMUNIKAT INFORMACYJNO-OŚWIATOWY Ministerstwo Obrony Narodowej. Wydział prac kult.-ośw. Londyn - polski
726 MIRYZM. Pismo dla Studji o miłości we swpółżyciu człowieka i narodów. Organ Organizacji Charytatywnej Miryzm. Cheshire, England -
727 KOMUNIKAT RADIOWY Ministerstwo Informacji i Komunikacji, Londyn - polski
728 MŁODY POLAK W NIEMCZECH Dodatek do "Polaka w Niemczech" (dawniej "Zdrój") -
729 MIESIĘCZNIK FRAMCISZKAŃSKI, Wisconsin. USA - polski
730 MŁODY POLAK. Czsopismo dla Młodzieży. Lippstadt, W.Germany - polski
731 MILLENIUM OILSKI CHRZEŚCIJAŃSKIE. Biuletyn Historyczny Roku Jubileuszowego, Toronto - polski
733 MŁODY LAS. APEL POLEGLYCH Buenos Aires - POLSKI
737 MORZE I KOLONIE.Organ Ligi Morskiej i Kolonialnej, Warszawa - polski
739 THE MONTHLY FUTURE. New York. Monthly. Published by the Polish World News Service - English
741 MŁODZIEŻ KATOLICKA, Warszawa - polski
742 MONITOR LONDYŃSKI, Wolna Trybuna Polaków w Wolnym Świecie. Londyn. UK - polski
743 MŁODZIEŻ. Miesięcznik Literacko-Społeczny. UK. Monthly - polski
744 MORZE. Organ Ligi Morskiej w Ameryce - polski
745 MÓJ PRZYJACIEL.Dwutygodnik dla Dzieci i Młodzieży. Wydawnictwo Związku Polakow w Hamburgu. Hamburg. W. Germany - polski
746 MYŚLI POLSKIE. Grenoble - polski
747 MYŚL NIEPODLEGŁA. I Zgrupowanie Oficerskie w Henstead, W. Germany. Weekly - polski
748 MYŚL NARODOWA. Tygodnik Polityczno-Społeczny. Warszawa - polski
749 MYŚLI I CZYNY. Pismo Robotniczej Młodzieży Katolickiej, Brussels, Belgia. Monthly - polski
750 MYŚL CHRZEŚCIJAŃSKO-DEMOKRATYCZNA.Pismo Stronnictwa Pracy. Londyn - polski
751 MUCHA. Warszawa - polski
752 MY. Miesicznik War Relief. Service. Rome. Italy - polski
753 MYŚL SPOŁECZNA.Magazyn Katolików. Tygodnik Zrzeszenia Katolików Caritas. - polski
754 M.S. PIŁSUDSKI. Ostatnie Wiadomości Radiowe. Radio News. - polski i angielski
755 MYŚL POLSKA NA WSCHODZIE. Wewnętrzny Biuletyn Stronnictwa Narodowego na Wschodzie. Jerozolima. Kwartalnik - polski
756 MY. Czasopismo Młodzieży Szkolnej . Isfahan. Iran. Delegatura Urzędu Oświaty i Spraw Szkolnych - polski
757 MÓWIĄ WIEKI. MAGAZYN HISTORYCZNY.Muzeum Edukacji Narodowej. Warszawa - polski
758 MYŚL PAŃSTWOWA. Niezależny miesięcznik polityczny. Londyn, UK -
759 MYŚL NIEPODLEGŁA. Wydawca i Redaktor : Adam Niemojewski. Warszawa - polski
760 MYŚL SOCJALISTYCZNA. Miesięcznik polityczno-społeczny. Organ Polskiej Partii Socjalistycznej. Kraków. - polski
761 MYŚL WOLNA - POLSKI
762 MYŚL NIEPODLEGŁA. Pismo Polskiej Partii Niepodległościowej - polski
763 NAOKOŁO ŚWIATA. Gebethner i Wolff Warszawa - polski
764 NA MIKROFON Biuletyn Materiałów Radiowych Radia Polskiego Ministerstwa Informacji i Dokumentacji. Londyn - polski
765 NARÓD I PRACA. Tygodnik Informacyjny Polskich Związków Zawodowych, Hannover, W. Germany - polski
766 NARÓD. Tygodnik dla ludu polskiego w Niemczech - polski
767 NARÓD A PAŃSTWO. Dwutygodnik . Redaktor i wydawca Władysław Studnicki. Dwutygodnik Warszawa - polski
768 NA OBCZYŹNIE. Czasopismo Obozu Polskiego w Haltern. Niemcy - polski
769 NA POSTERUNKU. Gazetka 5 Szwadronu Żandarmerii, Italy - polski
770 NARÓD. Wydanie poranne . Dziennik - polski
771 NA PRZEŁOMIE. Tygodnik I Korpusu, Edhinburgh -
772 NAPRZÓD, Tygodnik.Polish DP Camp Kloster Knechtsteden b/Dormagen - polski
773 Narodowe Biuro Informacyjne, Londyn - polski
774 NAPRZÓD. Organ Zrzeszenia Polonii Brytyjskiej wychodzi raz w miesiącu. - polski
775 NACZELNY IMAMAT MAUZUŁMANÓW POLSKICH W WIELKIEJ BRYTANII (z urzędu imama wojskowego). Komunikat . Londyn - polski
776 NA CZATACH. - polski
777 NAJWYŻSZY CZAS. Pismo konserwatywno-liberalne. Warszawa. Wydawca Janusz Korwin-Mikke - Oficyna Liberałów. Redaktor Naczelny: Stanisław Michałkiewicz - polski
778 THE NEW AMERICAN. A monthly Digest of Polish -American Life and Culture, Chicago Ill. - English
779 NEW EUROPE. New York. Published by New Europe - English
780 NOTATKI PŁOCKIE. Pismo Towarzystwa Naukowego . Płock -
781 NEWSWEEK, weekly - angielski
782 NEW YORK TIMES MAGAZINE, New York - angielski
783 NEW DIMENSIONS. The Balch Institute for Ethnic Studies, Philadelphia -
784 NEWS FROM THE LATVIAN ASSOCIATION IN THE UNITED STATES. Rockville, Maryland - angielski
785 NEWS BULLETIN. Polish American Museum, Port Washington, NY - Angielski
786 NEW HORIZON. Polish-American Review - angielski
787 NASZA EMIGRACJA. Regensburg. West Germany - polski
788 NASZA GAZETKA. Komitet Polaków b. Więźniów Obozu Koncentracyjnego w Ebensee. Ebensee, Austria - polski
789 NASZA GAZETKA. Biuletyn Polskiego Komitetu w Bischofshofen. Radaguja Jerzy Bochenski i Murza Murzicz. Bishofehofen - polski
790 NASZA EMIGRACJA. Informacje Zarządu Głównego Zjednoczenia Polskiego Ludwigsburgh, West Germany - polski
791 NASZA GAZETKA. Pismo miesięczne wydawane przez Towarzystwo Dom Polski w Zurychu, Zurych, Szwajcaria - polski
792 NASZA GAZETA Pismo Związku Oilakow na Litwie. Wilno -
793 NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZPOSPOLITEJ. Mińsk Litewski. Kamieniec Podolski. - polski
794 NASZA MYŚL, Miesięcznik Oficerski, Warszawa, Polska - polski
795 NA SZAŃCU Organ Zarządu Głównego Samopomocy Żołnierzy Brygady Świętokrzyuskiej, Munich, W.Germany. 1948 - polski
796 NASZA RODZINA, Chevilly (Loiret) - polski
797 NASZA POLSKA, Związku Polaków na Kilonię, Kilonia West Germany - polski
798 NASZA PRACA, Komunikaty z życia Ośrodka Praca, Kassel-Hasenhecke - polski
799 NASZA PRZYSZŁOŚĆ, Dodatek "Czerwonych Maków" dla dzieci, tygodnik - polski
800 NASZA SZKOŁA, Pismo dla dzieci i młodziży Polskich Szkół Dokształcajacych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej - polski
801 NASZA PRASA/NASZA DRUŻYNA, Tygodnik Drużyny Harcerskiej "Dzieci Warszawy", Wartenberg, W.Germany, Weekly - polski
802 NASZE DROGI, Dwutygodnik Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich - polski
803 NASZA SPRAWA, Czsopismo społeczno-kulturalne, Buenos Aires, Wydawca Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Argentynie - polski
804 NASZE ŻYCIE.Tygodnik OśrodkaPolskiego w Schwab Hall/U.N.R.R.A. Team 512 - polski
805 NASZA ŚWIETLICA. Biuletyn Wewnętrzny Amerykańskiej Służby Pomocy Katolickiej. NCWC War Services. Middle East. Jaruzalem, 1945-1946. Monthly - polski
806 NASZE WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA. Codzienny Biuletyn Ludzi dobrej Woli RAF Station Somewhere in England - polski
807 NASZE WIADOMOSCI. Wydawca Obozu Polskiego "Wisła", Leverkusen - polski
808 NASZE SYGNAŁY Pism oSamopomocy Marynarki Wojennej, Londyn, 1968, 1969, 1971 - polski
809 NASZE WIADOMOŚCI.Pisemko poświęcone sprawom "Rodziny Policyjnej" Województwa Lwowskiego - polski
810 NASZE WIADOMOŚCI . Polish American Congress, Northern California Division, San Francisko, quarterly - polski/angielski
811 NASZE ŻYCIE. East Bay Polish American Association. Magazyn Polonijny. - polski
812 NASZ GłOS, Biuletyn Informacyjny Żołnierza - Zyda 2-ego Korpusu, Włochy, 1945-1946 - polski
813 NASZ GŁOS. Tygodnik Koniński. Konin. Polska - polski
814 NASZE ŻYCIE.Krąg Starszoharcerski im. Andrzeja Małkowskiego w Unterluss (wrzesień-październik 1945) Lipsztadt styczeń 1946 Maczków 1947 - 1948 - polski
815 NASZE ŻYCIE. Dwutygodnik Starszoharcerski, Bad Munder, W.Germany - polski
816 NASZ GŁOS.Tygodnik Obozu Polskiego w Schwenfurcie - polski
817 NA SZLAKU KRESOWEJ. Rzym - polski
818 NASZ GŁOS. Gazetka wydawana w Polskim Ośrodku Wojskowym 115 - polski
819 NASZ INFORMATOR. Pismo dekadowe 6 Ba. P.K.P.R., Easthaven - polski
820 NASZ GŁOS. Pismo Polaków w Ettlingen. - polski
821 NASZ MERKURIUSZ. Polska Misja Katolicka. Wenezuela. - polski
822 NA SZLAKU KRESOWEJ. Referat Kultury i Pras Kresowej Dywizji Piechoty. Włochy - polski
823 NA SZLAKU.Miesięcznik Polskiego Związku b. Więźniów Politycznych Więzień i Obozów Koncentracyjnych Kraju Dolna Saksonia - polski
824 NA SZLAKU KRESOWEJ. Kwartalnik Związku b. Żołnierzy Kresowej Dywizji Piechoty. Londyn - polski
825 NAUKA POLSKA. Czsopismo Poswiecona Zagadnieniom Rozwoju Nauki Polskiej. Warszawa -
826 NATIONAL POLISH ARTS BULLETIN. Published and edited by Thaddeus Slesinski. Chicago, Ill. - polski
827 NASZ PRZYJACIEL.Ulotka religijna dla ludnosci polskiej w Iranie, Teheran - polski
828 NA TROPIE. Czasopismo harcerskie. Paryz. Francja - polski
829 NASZ PRZYJACIEL.Dwutygodnik Katolicki Wychodźctwa Polskiego w Afryce - polski
830 NASZ ZNAK. Pismo Stowarzyszenia Polskich Pisarzy i Publicystów Ludowych -
831 NSZ PŁOMYCZEK. Pisemko dla starszych dzieci. Brytyjskie Władze Okupacyjne w NiemczechLubeka-Bargfeld, W. Germany - polski
832 NASZE MYŚLI. Tygodnik Polskiego Ośrodka Wojskowego. Mannheim-Kafertal - polski
833 NASZE POSŁANNICTWO. Wydawnictwo Literatury religijnej. Warszawa -
834 NASZE SPRAWY. Biuletyn Związku Uczestników Polskiego Ruchu Oporu we Francji - polski
835 NEWS FROM POLAND. A Daily Bulletin of News and Comments issued by the Polish Press Bureau in London - angielski
836 NEWS FROM POLAND. The National Council of the Polish YMCA.Warsaw. - angielski
837 NEWS FROM THE POLISH Y.M.C.A.. For Bulletin Boards and Private Persons.Issued by the Polish YMCA in France. Paris - ANGIELSKI
838 NEWSLETTER. OF ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SLAVIC STUDIES. Alliance CollegeCambridge Springs, PA. - angielski
839 "NEWS SHEET" "49 DPACS", Northeim, W. Germany Gazeta Obozowa. Editor: L. Korab-Kucharski - polski
840 N.Z. TABLET New Zealand's National Catholic Weekly. Artykul Wodzickiego. Consul General of Poland. - angielski
841 NIEDZIELNY GŁOS POLSKI. Chicago, Ill. - polski
842 NIEPODLEGŁOŚĆ I DEMO0KRACJA (NID ) . Jednodniówka Organizacji politycznej N.I.D., Londyn - polski
843 NIEPODLEGŁOŚĆ. Organ Wychdźstwa Polskiego we Francji. Tygodnik. - polski
844 THE NINETHEENTH CENTURY AND AFTER. Founded by James Knowles. London - angielski
845 NEW AGE INTERPRETER. Los Angeles - polski
848 NEWS FROM HELSINKI WATCH. News from Eastern Europe - angielski
849 NEWS BULLETIN NO. 6.COMMISION FOR POLISH RELIEF. New York - angielski
851 NEPTUNE. London - polski
852 THE NEW REPUBLIC A Journal pf Opinion. New York - angielski
853 NEW MASSES. New York - angielski
854 NEW LIFE, Leopold Dende, Editor-Publisher, Sranton, PA - angielski
855 NA WARCIE, Palestyna, Tel Aviv, Dwutygodnik - polski, angielski
856 NOWINY. Dywizji Grenadierów Pancernych. Szkocja -
857 NOWE WIDNOKRĘGI. Wanda Wasilewska - redaktor, Moskwa - polski
858 NOWE WIADOMOŚCI EKONOMICZNE ALBO MAGAZYN Wfzyftkich nauk do fzczęśliwego życia Ludzkiego potrzebnych. Wydawca Władysław Zambrzycki, Warszawa - polski
859 NOWE PAŃSTWO. Warszawa - polski
860 NOWE CZASY. Tygodnik Poświecony Sprawom Międzynarodowym.. Moskwa, ZSRR, Warszawa - Wydanie krajowe. - polski
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

Share

Kalendarz wydarzeń

Last month August 2016 Next month
S M T W T F S
week 31 1 2 3 4 5 6
week 32 7 8 9 10 11 12 13
week 33 14 15 16 17 18 19 20
week 34 21 22 23 24 25 26 27
week 35 28 29 30 31
Film pt. Paczki solidarności
Wt Sie 23 @18:00
Labor Day
Wt Wrz 06

Ciekawe dokumenty

  • Karta Wojskowa Legionu Polskiego Stefana Dudzieniec-Kraka
Nieumiejętność mierzenia siły wewnętrznej sąsiadów prowadzi do jak największych błędów.
- Józef Piłsudski

mkidn_170 

 
bn-170 ndap_170msz_220 Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego imienia Józefa Piłsudskiego
thumb_znak_BZWBK_SANTANDER
psfcu_165
City Culture