Józef Piłsudski Institute of America for Research in the Modern History of Poland, Inc.

Zasoby archiwalne Powstań Śląskich (1919-1921)

Strona głównaKatalogO zbiorachPowstania Śląskie

Poszukiwania fraza:

Znalezione dokumenty

Znalezieni powstańcy

Lp Rodzaj Tytuł Autor Data wystawienia Szczegóły
1. ---  Do uzupełnienia      8-000-000
2. Spis  Spis imienny osób pełniących funkcję oficerów  Komenda batalionu - Katowice    8-012-001
3. Ewidencja  Reorganizacja pułku bytomskiego w Milicji Górnośląskiej      8-013-001 8-013-002
4. Ewidencja  Ewidencja 1 Kompanii, Oddział pszczyński, obóz Oświęcim      8-014-001 8-014-003 8-014-007 8-014-009 8-014-011 8-014-013 8-014-015 8-014-017 8-014-019 8-014-021 8-014-023 8-014-025 8-014-027 8-014-029 8-014-031 8-014-033 8-014-035 8-014-037 8-014-039 8-014-041 8-014-043 8-014-045
5. Ewidencja  Ewidencja II Kompanii, Oddział pszczyński, obóz Oświęcim      8-015-001 8-015-003 8-015-005 8-015-007 8-015-009 8-015-011 8-015-013 8-015-015 8-015-017 8-015-019 8-015-021 8-015-023 8-015-025 8-015-027
6. Ewidencja  Ewidencja III Kompanii, Oddział Pszczyński, Obóz Oświęcim      8-016-001 8-016-003 8-016-005 8-016-007 8-016-009 8-016-011 8-016-013 8-016-015 8-016-017 8-016-019 8-016-021 8-016-023 8-016-025 8-016-027
7. Ewidencja  Książka dokumentów podróży obozu Oświęcim      8-018-001 8-018-002 8-018-003 8-018-004 8-018-005 8-018-006 8-018-007 8-018-008 8-018-009 8-018-011 8-018-012 8-018-013 8-018-014 8-018-015 8-018-016 8-018-017 8-018-018 8-018-019 8-018-020 8-018-021 8-018-022 8-018-023 8-018-024 8-018-025 8-018-026 8-018-027 8-018-028 8-018-029 8-018-030 8-018-031 8-018-032 8-018-033 8-018-034 8-018-035 8-018-036 8-018-037 8-018-038 8-018-039 8-018-040 8-018-041 8-018-042 8-018-043 8-018-044 8-018-045 8-018-046 8-018-047 8-018-048 8-018-049 8-018-050 8-018-051 8-018-052 8-018-053 8-018-054 8-018-055 8-018-056 8-018-057 8-018-058 8-018-059 8-018-060 8-018-061 8-018-062 8-018-063 8-018-064 8-018-065 8-018-066 8-018-067 8-018-068 8-018-069 8-018-070 8-018-071 8-018-072 8-018-073 8-018-074 8-018-075 8-018-076 8-018-077 8-018-078 8-018-079 8-018-080 8-018-081
8. Ewidencja  Akta ewidencyjne, Kompania 10, 5 p.p.      8-019-001 8-019-002 8-019-003 8-019-004 8-019-005 8-019-006 8-019-007 8-019-008 8-019-009 8-019-010 8-019-011 8-019-012
9. Spis  Lista zaległego żołdu od dnia powstania - II Kompania      8-020-001 8-020-002
10. Spis  Spis imienny Górnoślązaków, którzy brali udział w powstaniu według rozkazu P22 ustęp 2 z dnia 6.X.  Milicja Górnośląska, Obóz w Oświęcimiu, Dowództwo I Pszczyńskiego Oddziału Powiatowego    8-023-001 8-023-002 8-023-003 8-023-004 8-023-005
11. Spis  Spis druchów, którzy brali czynny udział w powstaniu na Górnym Śląsku - I Batalion  Milicja Górnośląska Obóz w Zawierciu - Dowództwo I Katowickiego Oddziału Powiatowego    8-041-001 8-041-002 8-041-003 8-041-004 8-041-005
12. Ewidencja  Stare ewidencje oddziałów katowickich      8-044-001
13. Ewidencja  Listy ewidencyjne      8-057-001 8-057-002 8-057-003 8-057-005 8-057-006 8-057-007 8-057-008 8-057-009 8-057-010 8-057-011 8-057-012 8-057-013 8-057-014 8-057-015 8-057-016 8-057-017 8-057-018 8-057-019 8-057-020 8-057-021 8-057-022 8-057-023 8-057-024 8-057-025 8-057-026 8-057-027 8-057-028 8-057-029 8-057-030 8-057-031 8-057-032 8-057-033 8-057-034 8-057-035 8-057-036 8-057-037 8-057-038
14. Telegram - depesza  Telegram - z Warszawy do pułkownika Żymirskiego      8-004-002
15. Spis  Spis imienny      8-005-002
16. Ewidencja  Ewidencja oddziału sztabowego przy Głównym Dowództwie Milicji Górnośląskiej      8-010-002 8-010-004 8-010-006 8-010-008 8-010-010
17. Ewidencja  Ewidencja IV Kompanii, Oddział Pszczyński, Obóz Oświęcim      8-017-002 8-017-003 8-017-004 8-017-005 8-017-006 8-017-007
18. Spis  Spis ludzi V kompanii, II - go baonu - dawniej baonu poznańskiego      8-022-002 8-022-004 8-022-006 8-022-008 8-022-010
19. Ewidencja  Kompania Rezerwowa      8-037-002 8-037-004 8-037-006 8-037-008 8-037-010
20. Spis  Lista ewidencyjna - II Kompania      8-039-002 8-039-003
21. Spis  Lista      8-042-002 8-042-004 8-042-005 8-042-006 8-042-007
22. Ewidencja  Ewidencja      8-043-002 8-043-003 8-043-004 8-043-005 8-043-006 8-043-007 8-043-008
23. Ewidencja  Do uzupełnienia      8-006-003 8-006-005 8-006-007 8-006-009 8-006-011 8-006-013 8-006-015 8-006-017 8-006-019 8-006-021 8-006-023 8-006-025 8-006-027 8-006-029 8-006-031
24. Ewidencja  Lista ewidencyjna oddziału szturmowego na Śląsku Naczelne Dowództwo Polskiej Organizacji Wojskowej      8-007-003
25. Spis  Lista osób wyjeżdżających na Górny Śląsk  Milicja Górnośląska, obóz w Oświęcimiu, Dowództwo I Rybnickiego Oddziału Powiatowego    8-020-003 8-020-004
26. Spis  Lista powstańców - V Kompania, II Batalion, I Pułk Strzelców Katowickich      8-038-003 8-038-004 8-038-005 8-038-006 8-038-007 8-038-008
27. Ewidencja  Lista ewidencyjna      8-036-003
28. Telegram - depesza  Telegram - z Warszawy do Milicji Górnośląskiej Główne Dowództwo w Sosnowcu      8-003-004
29. Karta  Karta służbowa - do Dowództwa Głównego Milicji Górnośląskiej  Polska Organizacja Wojskowa Batalion "Saturn"    8-004-004
30. Spis  Spis osób biorących udział w powstaniu z bronią w ręku      8-005-004 8-005-005 8-005-006
31. Ewidencja  Wyciągi z księgi ewidencyjnej  Obóz koncentracyjny W.P. w Sosnowcu    8-007-004 8-007-005
32. Akta personalne  Personalia      8-013-004
33. Spis  Spis      8-024-004 8-024-005
34. Raport  Raport do dowództwa obozu Oświęcim  Milicja Górnośląska, Obóz w Oświęcimiu, Dowództwo I Rybnickiego Oddziału Powiatowego, Pułk Strzelców Rybnickich    8-020-005
35. Wykaz  Wykaz      8-050-002 8-050-003 8-050-004 8-050-005 8-050-006
36. Spis  Lista ewidencyjna - III Kompania  Dowódca III Kompani - P. Hołota    8-039-004 8-039-005 8-039-006 8-039-007 8-039-008
37. Akta personalne  Personalia      8-013-006
38. Spis  Spis      8-024-006 8-024-008
39. Spis  Lista ekwipunku - I Kompania, VI Katowicki Oddział Powiatowy      8-040-002 8-040-004 8-040-006 8-040-008 8-040-010 8-040-012 8-040-014 8-040-016 8-040-019 8-040-021
40. Spis  Lista druchów, którzy brali czynny udział w powstaniu  Milicja Górnośląska - Dowództwo Obozu w Zawierciu    8-041-006
41. Spis  Spis ludzi, którzy brali udział w powstaniu z bronią w ręku  Milicja Górnośląska Obóz w Jaworznie III/ IV Katowicki Oddział Powiatowy Dowództwo Obozu w Jaworznie    8-044-002 8-044-003 8-044-004 8-044-005 8-044-006 8-044-007
42. Dokument  Zaświadczenie  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej w Sosnowcu    8-049-006
43. Spis  Lista druhów biorących udział w powstaniu z bronią w ręku.  Kompania II    8-023-007 8-023-008
44. Spis  Lista osób, które brały uddział w walce o Górny Śląsk  Milicja Górnośląska, VI Katowicki Oddział Powiatowy II Kompania    8-041-007 8-041-008
45. Ewidencja  Ewidencja I Kompania Obóz Szczakowa.      8-030-007 8-030-009
46. Spis  Spis druchów, którzy brali udział w powstaniu z bronią w ręku  III Kompania, I Oddział Rybnicki    8-005-008
47. Akta personalne  Personalia      8-013-008
48. Spis  Lista związanych z IX Kompanią      8-050-008
49. Spis  Spis wydanej bielizny dla obsługi szpitala wydanej przy przybyciu do szpitala      8-042-008
50. Dokument  Do Izby Chorych w Oświęcimiu      8-033-007 8-033-008
51. Spis  Lista ludzi, którzy brali udział w walkach na Górnym Śląsku  Milicja Górnośląska, VI Katowicki Oddział Powiatowy III Kompania - Dowódca III Komanii    8-041-009
52. Spis  Wykaz uczestników powstania, którzy brali udział w walkach na Górnym Śląsku  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu z Jaworznie    8-044-009 8-044-010 8-044-011
53. Ewidencja  Lista ewidencyjna      8-036-009 8-036-010 8-036-011 8-036-012
54. Akta personalne  Personalia      8-013-010
55. Notatka  Do p.Kleinerta      8-020-010
56. Spis  Spis osób, które mają być wpisane na liste powracających na Górny Śląsk  Milicja Górnośląska, Obóz w Oświęcimiu, Dowództwo II Rybnickiego Oddziału Powiatowego    8-021-010
57. Spis  Spis druhów sokolich biorących udział w zlocie w Sosnowcu  I Kompania Naczelnik: Adolf Piontek    8-050-010
58. Spis  Lista ludzi, którzy brali udział w walkach na Górnym Śląsku  I Kompania VI Katowicki Oddział Powiatowy - Dowódca I Komanii [Cynski]    8-041-010 8-041-011
59. Spis  Lista ewidencyjna - I Kompania III Batalion I Pułk Strzelców Katowickich      8-043-010 8-043-011 8-043-012 8-043-013 8-043-014 8-043-015 8-043-016
60. Karta  Karta służbowa  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej    8-047-010
61. Telegram - depesza  Telegram - z Krakowa do Dowództwa Głównego Milicji Górnośląskiej w Sosnowcu      8-003-011
62. Spis  Spis      8-024-011 8-024-013
63. Spis  Lista      8-050-011
64. Ewidencja  Ewidencja - Obóz Szczakowa      8-030-011 8-030-013 8-030-015 8-030-017 8-030-019 8-030-021
65. Telegram - depesza  Telegram - ze Skierniewic do 7 dywizji piechoty, sekcja transportowa      8-003-012
66. Akta personalne  Personalia      8-013-012
67. Spis  Lista druhów, którzy brali czynny udział w powstaniu.  Kompania III 6PP    8-023-012 8-023-013
68. Spis  Lista osób, które brały udział w walce o Górny Śląsk  [Milicja Górnośląska]    8-041-012
69. Spis  Spis ludzi, którzy brali udział w walkach powstania na Górnym Śląsku - VI Kompania  VI Kompania II Oddział Milicji Górnośląskiej    8-044-012 8-044-013
70. Spis  Spis ludzi - V kompania, II baon      8-022-013 8-022-015 8-022-017 8-022-019 8-022-021 8-022-023 8-022-025
71. Spis  Lista      8-041-013
72. Spis  Spis Górnoślązaków pełniących funkcje oficerskie  Dowództwo Obozu Jaworno - Dowódca Obozu Hlebowski    8-042-013
73. Akta personalne  Personalia      8-013-014
74. Spis  Spis ludzi zgłaszających się na kurs podoficerski  Milicja Górnośląska, Obóz w Oświęcimiu, Dowództwo Główne I Rybnickiego Oddziału Powiatowego    8-020-014
75. Spis  Lista - III Kompania  Milicja Górnośląska, Obóz w Szczakowej, Dowództwo I Tarnogórskiego Oddziału Powiatowego    8-037-014 8-037-016
76. Spis  Lista imienna podoficerów do odcinka bytomskiego  Sztab Oddziału Odcinka Bytomskiego Nr.111    8-050-014 8-050-015 8-050-016
77. Telegram - depesza  Telegram - ze sztabu generała Hallera do pułkownika Żymirskiego      8-003-015
78. Akta personalne  Życiorys      8-011-015
79. Spis  Spis II Pluton, I Kompania      8-024-015 8-024-017
80. Spis  Imienny spis druchów V Katowickiego Oddziału Powiatowego II Kompanii Walczących przy powstaniu na Górnym Śląsku z bronią w ręku      8-041-015 8-041-016 8-041-017
81. Spis  Lista ewidencyjna - szpital w Jawornie      8-042-015
82. Document  Sprawozdanie z XII Kompanii      8-051-012 8-051-013 8-051-014 8-051-015
83. Akta personalne  Życiorys - Jan Morawski      8-011-016
84. Akta personalne  Personalia      8-013-016
85. Karta  Karta Służbowa/Do P.O.W.  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu    8-048-016 8-048-017
86. ---  Do uzupełnienia      8-004-000 8-004-001 8-004-002 8-004-003 8-004-004 8-004-005 8-004-006 8-004-007 8-004-008 8-004-009 8-004-010 8-004-011 8-004-012 8-004-013 8-004-014 8-004-015 8-004-016 8-004-017 8-004-018 8-004-019 8-004-020 8-004-021 8-004-022 8-004-023 8-004-024 8-004-025 8-004-026 8-004-027 8-004-028 8-004-029 8-004-030 8-004-031 8-004-032 8-004-033 8-004-034 8-004-035 8-004-036 8-004-037 8-004-038 8-004-039 8-004-040 8-004-041 8-004-042 8-004-043 8-004-044 8-004-045 8-004-046 8-004-047 8-004-048 8-004-049 8-004-050 8-004-051 8-004-052 8-004-053 8-004-054 8-004-055 8-004-056 8-004-057 8-004-058 8-004-059 8-004-060 8-004-061 8-004-062 8-004-063 8-004-064 8-004-065 8-004-066 8-004-067 8-004-068 8-004-069 8-004-070 8-004-071 8-004-072 8-004-073 8-004-074 8-004-075 8-004-076 8-004-077 8-004-078 8-004-079 8-004-080 8-004-081 8-004-082 8-004-083 8-004-084 8-004-085 8-004-086 8-004-087 8-004-088 8-004-089 8-004-090 8-004-091 8-004-092 8-004-093 8-004-094 8-004-095 8-004-096 8-004-098 8-004-099 8-004-100 8-004-101 8-004-102 8-004-103 8-004-104 8-004-105 8-004-106 8-004-107 8-004-108 8-004-109 8-004-110 8-004-111 8-004-112 8-004-113 8-004-114 8-004-115 8-004-116 8-004-117 8-004-118 8-004-119 8-004-120 8-004-121 8-004-122 8-004-123 8-004-124 8-004-125 8-004-126 8-004-127 8-004-128 8-004-129 8-004-130 8-004-131 8-004-132 8-004-133 8-004-134 8-004-135 8-004-136 8-004-137 8-004-138 8-004-139 8-004-140 8-004-141 8-004-142 8-004-143 8-004-144 8-004-145 8-004-146 8-004-147 8-004-148 8-004-149 8-004-150 8-004-151 8-004-152 8-004-153 8-004-154 8-004-155 8-004-156 8-004-157 8-004-158 8-004-159 8-004-160 8-004-161 8-004-162 8-004-163 8-004-164 8-004-165 8-004-166 8-004-167 8-004-168 8-004-169 8-004-170 8-004-171 8-004-174 8-004-177 8-004-180 8-004-183 8-004-186 8-004-189 8-004-192 8-004-195 8-004-198 8-004-201 8-004-204 8-004-207 8-004-210 8-004-213 8-004-215 8-004-216 8-004-219 8-004-222 8-004-225 8-004-227 8-004-230 8-004-233 8-004-236 8-004-239 8-004-242 8-004-245 8-004-248 8-004-251 8-004-254
87. Ewidencja  Ewidencja      8-002-017
88. Spis  Spis ludzi na kurs pocztowy      8-020-017
89. Spis  Spis osób, którzy przed powstaniem w organizacji P.O.W. nie były, ani w powstaniu udziału nie brały oraz spis osób, które w organizacji P.O.W. nie były, ale brały udział w powstaniu.  Milicja Górnośląska, Obóz w Oświęcimiu, Dowództwo II Rybnickiego Oddziału Powiatowego    8-021-017 8-021-018 8-021-019 8-021-020
90. Spis  Spis imienny oficerów przydzielonych do odcinka bytomskiego  Sztab Dowództwa Odcinka Bytomskiego    8-050-017
91. Ewidencja  Ewidencja      8-002-018
92. Telegram - depesza  Telegram (odpis)      8-003-018
93. Akta personalne  Personalia      8-013-018
94. Spis  Spis IV Kompanii, Oddział Pszczyński      8-023-018 8-023-019 8-023-020 8-023-021 8-023-022 8-023-023 8-023-024
95. Spis  Lista oficerow, podoficerów i żołnierzy Armii Regularnej      8-038-018 8-038-019
96. Spis  Lista imienna podoficerów Dolnoślązaków  Sztab Dowództwa Odcinka Bytomskiego    8-050-018 8-050-019 8-050-020 8-050-021
97. Spis  Imienny spis druchów V Oddziału Powiatu Katowickiego walczących w powstaniu na Górnym Śląsku      8-041-018 8-041-019
98. Spis  Spis oficerów rzeczywistych pełniących funkcje oficerską ludzi, urzędników wojskowych, powstanców      8-042-018 8-042-019
99. Spis  Kompania Karb. Maszynowych III Batalion I Pułk Strzelców Katowickich      8-043-018 8-043-020 8-043-023 8-043-024
100. Ewidencja  Lista ewidencyjna      8-036-018 8-036-020
101. Telegram - depesza  Telegram - ze sztabu gen. Hallera do pułk.Żymirskiego      8-003-019
102. Akta personalne  Życiorys - Józef Tkocz      8-011-019
103. Spis  Spis ludzi na kurs policji      8-020-019
104. Spis  Spis - III Pluton, I Kompania      8-024-019 8-024-021 8-024-023 8-024-025
105. Karta  Karta służbowa  Szpital Zapasowy w Dziedzicach    8-012-020
106. Akta personalne  Personalia      8-013-020
107. Spis  Lista - II Kompania  Milicja Górnośląska, Obóz w Szczakowej, Dowódctwo I Tarnogórskiego Oddziału Powiatowego - Dowódca Oddziału Powiatowego, Matejczyk    8-037-020 8-037-022 8-037-024 8-037-026
108. Karta  Karta Służbowa      8-048-020
109. Spis  Spis ludzi, którzy uszli za granicę a nie oddali odebranych rzeczy i ci którzy na kurs Iub na Śląsk poszli  Milicja Górnośląska Obóz w Jaworznie Dowództwo III Katowickiego Oddziału Powiatowego - Dowódca Oddziału R. Mańka    8-042-021 8-042-023 8-042-025 8-042-027 8-042-029 8-042-031 8-042-033 8-042-035 8-042-037 8-042-040 8-042-044 8-042-046
110. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego    8-048-021
111. Notatka  Notatka - prośba o zwolnienie      8-004-022
112. Akta personalne  Personalia      8-013-022
113. Notatka  Do Dowódctwa I Katowickiego Oddziału Powiatowego w Zawierciu  II Kompania    8-038-022
114. Spis  Lista imienna podoficerów Górnoślązaków z II-go Pułku Strzelców Bytomskich      8-050-022 8-050-023 8-050-024 8-050-025 8-050-026 8-050-027 8-050-028 8-050-029
115. Zestawienie  Zestawienie dotyczące ogólnego stanu ludzi w Milicji Górnośląskiej oraz lista oficerów      8-004-023 8-004-024
116. Spis  Spis ludzi na kolejarzy      8-020-023
117. Spis  Spis - III Baon, II Pułk Strzelców Rybnickich      8-051-022 8-051-023
118. Akta personalne  Życiorys - Karol Zuffler      8-003-024
119. Akta personalne  Personalia      8-013-024
120. Spis  Spis imienny wyekwipowanych rzeczy - Kompania Karabinów Maszynowych  Obóz Zawiercie    8-040-024
121. Ewidencja  Lista ewidencyjna      8-036-024 8-036-025
122. Zestawienie  Lista przydziału oddziału sztabowego Milicji Górnośląskiej      8-004-025 8-004-026
123. Spis  Spis ludzi na kurs cła      8-020-025
124. Spis  Spis Kompanii Robotniczej      8-023-025 8-023-026
125. Spis  Lista druchów którzy brali udział w powstaniu na Śląsku z bronią w ręku      8-041-025 8-041-026 8-041-027 8-041-028
126. Spis  Spis alfabetyczny wszystkich ludzi - II Kompania III Katowicki Oddział Milicji Górnośląskiej      8-043-025 8-043-027 8-043-028 8-043-029 8-043-030
127. Ewidencja  Stara ewidencja      8-044-025 8-044-027 8-044-029
128. Ewidencja  Ewidencja - Obóz Szczakowa      8-030-025 8-030-027
129. Spis  Spis szeregowców XI Kompania      8-051-024 8-051-025
130. Akta personalne  Personalia      8-013-026
131. Spis  Spis ludzi      8-024-027
132. Spis  Spis górnoślązaków z powiatu kozielskiego  Obóz Zawiercie, VI Oddział - Dowódca VI Oddziału - S. Zbijewski    8-038-027
133. Spis  Lista ekwipunkowa - III Kompania  Obóz Zawiercie    8-040-027 8-040-029 8-040-031 8-040-033 8-040-036 8-040-038 8-040-040
134. Akta personalne  Życiorys - Antoni Szeja      8-011-028
135. Akta personalne  Personalia      8-013-028
136. Spis  Lista ludzi, którzy wrócili na Gorny Śląsk, kompania karab.-masz.      8-022-028
137. Dokument  Do P.O.W.  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego    8-048-028
138. Spis  Spis broni - I Kompania Baon Pszczyński Pułk Rybnicki      8-024-029 8-024-030 8-024-031 8-024-032
139. Spis  Spis górnoślązaków z powiatu strzeleckiego  Obóz Zawiercie, VI Oddział Katowicki - Dowódca VI Oddziału - S. Zbijewski    8-038-029
140. Spis  Druchowie którzy brali udział w powstaniu z bronią w ręku      8-041-029 8-041-030 8-041-031
141. Ewidencja  Ewidencja - Obóz Szczakowa      8-030-029 8-030-031 8-030-033 8-030-035 8-030-037 8-030-039
142. Spis  Lista żonatych i wspierających członków rodzin -I Kompania  Milicja Górnośląska, Obóz w Szczakowej, Dowódctwo I Tarnogórskiego Oddziału Powiatowego - Dowódca Oddziału Powiatowego, Matejczyk    8-037-030 8-037-031 8-037-032
143. Spis  Spis górnoślązaków z powiatu rybnickiego  Obóz Zawiercie, VI Oddział Katowicki - Dowódca VI Oddziału - S. Zbijewski    8-038-030
144. Spis  Spis imienny podoficerów Górnoślązaków spełniających funkcje oficerów  Sztab Dowództwa Odcinka Bytomskiego    8-050-030 8-050-031
145. Ewidencja  Lista ewidencyjna      8-036-030 8-036-031
146. Spis  Spis imienny oficerów i podoficerów pozostających jeszcze w oddziale lotno - wywiadowczym(5 kompania)      8-002-031
147. Akta personalne  Życiorys - Antoni Podstawski      8-011-031
148. Spis  Listy ludzi, którzy powrócili na Górny Śląski - Kompania III, II O.P.R .      8-022-031 8-022-033 8-022-035 8-022-037 8-022-038
149. Spis  Spis górnoślązaków z powiatu tarnogórskiego  Obóz Zawiercie, VI Oddział Katowicki - Dowódca VI Oddziału - S. Zbijewski    8-038-031
150. Spis  Spis nazwisk      8-043-031
151. Ewidencja  Ewidencja - II Batalion      8-044-031 8-044-032 8-044-033 8-044-034 8-044-035 8-044-036 8-044-037 8-044-038
152. Spis  Spis Górnoślązaków z powiatu pszczyńskiego  Obóz Zawiercie, VI Powiatowy Oddział Katowicki - Dowódca VI Oddziału - S. Zbijewski    8-038-032
153. Spis  Spis imienny Górnoślązakow szeregowców nadających się na podoficerów  Sztab Dowództwa Odcinka Bytomskiego    8-050-032 8-050-033 8-050-034 8-050-035 8-050-036 8-050-037
154. Spis  Spis nazwisk      8-043-032
155. Ewidencja  Ewidencja ludzi znajdujących się w oddziale lotno - wywiadowczym (V kompania przy Głównym Dowództwie Milicji Górnośląskiej)      8-002-033
156. Spis  Spis ludzi      8-024-033 8-024-034
157. Spis  Batalion I Pułku Strzelców Katowickich - Powiat Tarnogórski      8-037-033
158. Spis  Spis Górnoślązaków z powiatu zabrzańskiego  Obóz Zawiercie, VI Powiatowy Oddział Katowicki - Dowódca VI Oddziału - S. Zbijewski    8-038-033
159. Spis  Spis Alfabetyczny Wszystkich Ludzi II Kompanii III Batalionu I Pulku Strzelcow Katowickich      8-043-033 8-043-034 8-043-035 8-043-036
160. Ewidencja  Lista ewidencyjna      8-036-033 8-036-034 8-036-035 8-036-036
161. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego    8-048-033
162. Ewidencja  Ewidencja ludzi znajdujących się w oddziale lotno - wywiadowczym (5 kompania przy Milicji Górnośląskiej.)      8-002-034
163. Spis  Batalion I Pułku Strzelców Katowickich z Powiatu: Bytomskiego, Pruchickiego, Grabskiego, Przczynskiego      8-037-034
164. Spis  Spis Górnoślązaków z powiatu bytomskiego  Obóz Zawiercie, VI Powiatowy Oddział Katowicki - Dowódca VI Oddziału - S. Zbijewski    8-038-034 8-038-035
165. Spis  Spis ludzi      8-024-035
166. Dokument  Legitymacja  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na G.Śl.    8-047-035
167. Dokument  Do Wydziału Plebiscytowego Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej w Sosnowcu    8-049-035
168. Spis  Spis druchów I kompanii I oddziału, którzy nie byli w organizacji lub powstaniu      8-020-036
169. Spis  Batalion I Pulku Strzelców Katowickich z Powiatu: Rybnik, Gliwice, Racibórz, Opole      8-037-036
170. Spis  Lista imienna - I oddział, powiat katowicki  Milicja Górnośląska Obóz w Zawierciu - Dowództwo I Katowickiego Oddziału Powiatowego    8-039-034 8-039-035 8-039-036 8-039-037 8-039-038 8-039-039 8-039-040 8-039-041 8-039-042 8-039-043 8-039-044
171. Spis  Spis oficerów z armii regularnej w sztabie Dowództwa Obozu Milicji Górnośląskiej w Zawierciu  Milicja Górnośląska Obóz w Zawierciu    8-002-037
172. Spis  Spis      8-006-037 8-006-038 8-006-039 8-006-040 8-006-041
173. Spis  Spis ludzi, którzy w powstaniu udziału nie brali i przed powstaniem do organizacji P.O.W. nie należeli      8-020-037
174. Spis  Lista ewidencyjna - I Kompania      8-043-037 8-043-038 8-043-039 8-043-040 8-043-041 8-043-042
175. Spis  Spis ludzi, którzy nie brali udziału w powstaniu - III Kompania, I Oddział Rybnicki      8-020-038 8-020-039
176. Spis  Lista szeregowców - Batalion Tarnogórski      8-037-038 8-037-039 8-037-040 8-037-041 8-037-042 8-037-043
177. Spis  Spis oficerów - odcinek północny      8-050-038
178. Ewidencja  Lista ewidencyjna      8-036-038 8-036-039
179. Spis  Lista imion funkcjonariuszy, numery posterunków - odcinków i adresy      8-050-039
180. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego    8-048-039
181. Spis  Spis członków P.O.W. uszkodowanych przez Szwabów      8-051-039
182. Akta personalne  Personalia      8-013-040
183. Spis  Spis ludzi, którzy przed powstaniem w organizacji P.O.W. nie byli - III Kompania, I Oddział Rybnicki      8-020-040 8-020-041
184. Spis  Spis osób, które idą na kurs plebiscytowy wyjeżdżających dnia 5 lutego 1920 roku do Sosnowca  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Szczakowej    8-050-040
185. Spis  Spis ekwipunku      8-044-040 8-044-043 8-044-045
186. Notatka  Notatka      8-047-040
187. Ewidencja  Lista ewidencyjna - Kompania XI, III baon, II O.P.R. - obóz Oświęcim      8-022-041 8-022-043 8-022-045 8-022-047 8-022-049 8-022-051 8-022-053
188. Spis  Spis oficerów i podoficerów - II Batalion  II Batalion Milicji Górnośląskiej - Dowódca II Batalionu - H. Miękina    8-038-041 8-038-042 8-038-043
189. Ewidencja  Lista ewidencyjna      8-036-041 8-036-042
190. Notatka  Notatka      8-047-041
191. Akta personalne  Personalia      8-013-042
192. Dokument  Poświadczenie      8-029-042
193. Notatka  Notatka      8-047-042
194. Spis  Spis - VIII Kompania      8-051-042
195. Wykaz  Wykaz imienny wyfasowanych części munduru  Obóz Zawiercie - Dowództwo I Kompanii    8-040-043 8-040-045 8-040-047 8-040-049 8-040-051 8-040-053
196. Ewidencja  Ewidencja - Obóz Szczakowa      8-030-043 8-030-045
197. Spis  Spis - VII Kompania      8-051-043
198. Wykaz  Wykaz imienny oficerów, podoficerów i żołnierzy z armii regularnej  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Zawierciu    8-002-044 8-002-045
199. Akta personalne  Personalia      8-013-044
200. Spis  Lista imienna - II Kompania, I Pułk Strzelców Katowickich      8-037-044 8-037-045 8-037-046 8-037-047
201. Spis  Lista podoficerów III Batalionu, Obóz "Zawiercie"  Dowódca Batalionu - [S. Żmijewski]    8-038-044 8-038-045 8-038-046 8-038-047
202. Ewidencja  V Kompania - dowódca Adolf Szymura      8-051-044
203. Notatka  Notatka      8-001-045
204. Akta personalne  Personalia      8-013-046
205. Raport  Raport do dowództwa obozu  Milicja Górnośląska, Obóz w Oświęcimiu, Dowództwo I Rybnickiego Oddziału Powiatowego    8-020-046
206. Dokument  Dokument - list "Z jakich powodów nie przybyłem do Sosnowca".      8-029-046
207. Ewidencja  Ewidencja 1 Kompanii, oddział pszczyński, obóz Oświęcim  Oświęcim    8-014-047
208. Ewidencja  Ewidencja - Obóz Szczakowa      8-030-047
209. Akta personalne  Personalia      8-013-048
210. Spis  Spis imienny - III Kompania, V Batalion      8-037-048 8-037-049 8-037-050 8-037-051 8-037-052
211. Spis  Lista chorych - II Kompania Baon Szturmowy I P.S.K.      8-050-042 8-050-044 8-050-046 8-050-048
212. Spis  Lista ewidencyjna - III Kompania      8-043-048 8-043-049 8-043-050 8-043-051 8-043-052 8-043-053
213. Spis  Spis - II Pułk Strzelców Rybnickich, , II, III, IV Pluton oraz VI Kompania, I Pluton      8-051-045 8-051-046 8-051-047 8-051-048
214. Raport  Raport do rozkazu nr.28-5 z dnia 13 października 1919r.  Milicja Górnośląska, Obóz w Oświęcimiu, Dowództwo II Rybnickiego Oddziału Powiatowego    8-021-049
215. Spis  Stan ludzi, karabinów i amunicji      8-001-050
216. Akta personalne  Personalia      8-013-050
217. Spis  Spis oficerów i szeregowców      8-002-051 8-002-052
218. Spis  Lista ewidencyjna K.K.M.      8-044-051 8-044-052 8-044-053 8-044-054 8-044-055 8-044-056 8-044-057 8-044-058 8-044-059 8-044-060
219. Ewidencja  Ewidencja - Obóz Szczakowa, Oddział Bojowy      8-030-051 8-030-053
220. Ewidencja  Ewidencja      8-031-051
221. Ewidencja  Lista ewidencyjna      8-036-044 8-036-045 8-036-046 8-036-047 8-036-048 8-036-049 8-036-050 8-036-051 8-036-052
222. Akta personalne  Życiorys - Wawrzyniec Patyk      8-011-052
223. Ewidencja  Ewidencja      8-031-052
224. Spis  Spis imienny - IV Kompania, V Batalion, I Pułk Strzelców Katowickich      8-037-053 8-037-054 8-037-055
225. Ewidencja  Lista ewidencyjna      8-036-053 8-036-054 8-036-055 8-036-056
226. Spis  Lista ewidencyjna - II Kompania      8-043-054 8-043-055 8-043-056 8-043-057 8-043-058 8-043-059 8-043-060 8-043-061
227. Ewidencja  Ewidencja  II Obóz Milicji Górnośląskiej IV Kompania I B. O. P.    8-031-054 8-031-056 8-031-058 8-031-060 8-031-062 8-031-064 8-031-066 8-031-068
228. Spis  Spis członków P.O.W. [uszkodowanych]przez Szwabów      8-051-055
229. Ewidencja  Listy ewidencyjne - II O.P.R.      8-022-056 8-022-058 8-022-060 8-022-062 8-022-064 8-022-066 8-022-068 8-022-070 8-022-072 8-022-074 8-022-076 8-022-078 8-022-080 8-022-082 8-022-084 8-022-086 8-022-088 8-022-090 8-022-092 8-022-094 8-022-096 8-022-098 8-022-100 8-022-102 8-022-104 8-022-106 8-022-108 8-022-110
230. Spis  Spis utrzymujących rodzinę - Batalion Tarnogórski      8-037-056 8-037-057
231. Spis  Spis ewidencyjny - V Batalion      8-038-056
232. Spis  Spis ludzi wojskowych      8-050-056 8-050-057
233. Ewidencja  Ewidencja - Obóz Szczakowa      8-030-057 8-030-059
234. Ewidencja  Lista ewidencyjna      8-036-057 8-036-058 8-036-059 8-036-060 8-036-061
235. Spis  Spis - powiat gliwicki      8-038-058
236. Spis  Lista żołnierzy powiatu Zabrze  Milicja Górnośląska, Obóz w Zawierciu, Dowództwo IV Katowickiego Oddziału Powiatowego    8-020-059
237. Spis  Spis imienny - IV Kompania I Pułk Strzelców Katowickich  IV Kompania II Batalion I Pułk Strzelców Katowickich - Dowódca IV Kompanii - Piasecki    8-042-059 8-042-060 8-042-061 8-042-062
238. Akta personalne  Personalia      8-013-060
239. Spis  Lista żonatych i wspierających rodziny - III Kompania, III Oddział  Dowódca Oddziału Powiatowego    8-037-060 8-037-061
240. Spis  Lista imienna oficerów i żołnierzy - V Batalion  Milicja Górnośląska, Obóz w Zawierciu, Dowództwo V Katowickiego Oddziału Powiatowego    8-039-054 8-039-055 8-039-056 8-039-057 8-039-058 8-039-059 8-039-060 8-039-061 8-039-062 8-039-063 8-039-064 8-039-065
241. Akta personalne  Życiorys - Józef Oleś      8-011-061
242. Spis  Spis - powiat bytomski      8-038-061 8-038-062
243. Spis  Lista      8-050-061 8-050-062
244. Dokument  Do doktora Nowaka      8-049-061
245. Spis  Spis Górnoślązaków, ich żon lub matek  Dowódca Oddziału Powiatowego    8-037-062 8-037-063
246. Ewidencja  Ewidencja      8-043-062 8-043-064 8-043-066 8-043-068 8-043-070 8-043-072 8-043-074 8-043-076
247. Ewidencja  Ewidencja      8-044-062 8-044-063 8-044-064
248. Ewidencja  Lista ewidencyjna.      8-036-062 8-036-063
249. Spis  Ewidencja - IV Kompania      8-051-062 8-051-063 8-051-064 8-051-065 8-051-066 8-051-067 8-051-068
250. Dokument  Do dowództwa Oddziału Rybnickiego  I Oddział Rybnicki    8-020-063
251. Ewidencja  Ewidencja - Obóz Szczakowa      8-030-063
252. Akta personalne  Personalia      8-013-064
253. Spis  Lista druhów urodzonych w innych powiatach prócz bytomskiego i tarnowskiego - III Kompania w II Oddziale B.G.P.  Obóz Milicji Górnego Śląska    8-037-064 8-037-065
254. Ewidencja  Lista ewidencyjna      8-036-064
255. Ewidencja  Ewidencja - Obóz Szczakowa, II Kompania      8-030-065 8-030-067 8-030-069 8-030-071 8-030-073 8-030-075
256. Akta personalne  Personalia      8-013-066
257. Spis  Lista utrzymujących rodziny i rodziców - Batalion Tarnogórski      8-037-066 8-037-067 8-037-068 8-037-069
258. Spis  Lista ekwipunkowa - III Kompania      8-044-067 8-044-069 8-044-071 8-044-073
259. Dokument  Do Ekspozytury Komisariatu Górnego Śląska w Sosnowcu  Dowodztwo Obozu Koncntracyjnego    8-048-067
260. Spis  Spis imienny - V Kompania II Batalion I Pułk Strzelców Katowickich  V Kompania II Batalion I Pułk Strzelców Katowickich    8-042-068 8-042-070 8-042-072 8-042-074 8-042-076 8-042-078 8-042-080 8-042-083 8-042-084
261. Spis  Sztab Baonu I-go      8-051-069
262. Ewidencja  Lista ewidencyjna      8-036-068 8-036-069 8-036-070 8-036-071 8-036-072 8-036-073
263. Spis  Lista ewidencyjna - I Kompania      8-038-065 8-038-067 8-038-069 8-038-071 8-038-073
264. Ewidencja  Ewidencja      8-031-071 8-031-073 8-031-075 8-031-077 8-031-079 8-031-081 8-031-083 8-031-085 8-031-087 8-031-089 8-031-091 8-031-093 8-031-095 8-031-097 8-031-099
265. Akta personalne  Życiorys - Wiktor Olbrych      8-011-073
266. Spis  Lista druchów nienależących do powiatów tarnogórskiego i bytomskiego  II Batalion, Oddział Powiatowy, II Kompania    8-037-073
267. Spis  Spis imienny oficerów i żołnierzy nie Górnoślązaków i nienależących do Armii Regularnej w Polsce  Milicja Górnośląska, Dowodztwo Obozu w Zawierciu - Dowódca Obozu    8-039-073 8-039-074
268. Spis  Spis górnoślązaków nadających się na podoficerów      8-037-074 8-037-075 8-037-076 8-037-077
269. Akta personalne  Zyciorys - Ludwig Bromboszcz      8-011-075
270. Spis  Spis imienny druhów którzy chcą jechać na kursy  Milicja Górnośląska Dowodztwo Obozu w Zawierciu - Milicja Górnośląska Dowództwo Główne    8-039-075 8-039-076 8-039-077
271. Ewidencja  Lista ewidencyjna.      8-036-075 8-036-076
272. Stan  Stan ewidencyjny - II Kompania, V Oddział P.K.      8-038-076 8-038-078 8-038-080 8-038-082 8-038-084 8-038-086 8-038-088 8-038-090 8-038-092 8-038-094 8-038-096
273. Spis  Spis ludzi, którzy uszli za granicę a nie oddali odebranych rzeczy  Milicja Górnośląska Obóz w Jaworznie Dowództwo III Katowickiego Oddziału Powiatowego    8-044-076 8-044-077 8-044-078 8-044-079 8-044-080 8-044-081
274. Ewidencja  Ewidencja - Obóz Szczakowa      8-030-077 8-030-079 8-030-081 8-030-083 8-030-085
275. Karta  Karta zaprowiantowania  Szpital Zapasowy w Dziedzicach    8-012-078
276. Spis  Lista podoficerów górnoślązaków      8-037-078 8-037-079 8-037-080 8-037-081
277. Ewidencja  Lista ewidencyjna.      8-036-078 8-036-079 8-036-080 8-036-081 8-036-082 8-036-083 8-036-084 8-036-085
278. Akta personalne  Życiorys - Piotr Bitniok      8-011-081
279. Inne  Do II Pułku - potwierdzenie otrzymania rozkazu      8-051-081
280. Spis  Lista podoficerów górnoślązaków      8-037-082 8-037-083 8-037-084
281. Spis  Spis imienny druchów którzy nie powracają do domu przed okupacją Górnego Śląska przez Wojsko Koalicji, ani też nie odchodzą na żadne kursy, lecz życzą sobie pozostać nadal w M.G.Ś w Szczakowej  Milicja Górnośląska Dowodztwo Obozu w Zawierciu    8-039-078 8-039-079 8-039-080 8-039-081 8-039-082 8-039-083
282. Spis  Lista ewidencyjna szeregowcow i podoficerów - III Kompania      8-044-082 8-044-083 8-044-084 8-044-085 8-044-086
283. Spis  Lista ewidencyjna - III Kompania      8-043-083 8-043-084 8-043-085 8-043-086
284. Spis  Spis imienny druchów - VI Oddział  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Zawierciu - Dowódca Obozu    8-039-084
285. Spis  Spis imienny oficerów      8-037-085
286. Spis  Lista podoficerów z Armii Polskiej      8-037-086 8-037-087
287. Spis  Spis imienny - VI Kompania II Batalion  Vi Kompania II Batalion I Pułk Strzelców Katowickich    8-042-086 8-042-087 8-042-088 8-042-089 8-042-090
288. Dokument  Dokument niezindentyfikowany.      8-036-086
289. Wykaz  Wykaz podoficerów i szeregowców powracających do pułków  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Zawierciu - Dowódca Obozu    8-039-087
290. Ewidencja  Ewidencja      8-043-087 8-043-088 8-043-089 8-043-090 8-043-091 8-043-092 8-043-093
291. Ewidencja  Ewidencja - Obóz Szczakowa      8-030-087 8-030-089 8-030-091 8-030-093
292. Ewidencja  Lista ewidencyjna      8-036-088 8-036-089
293. Akta personalne  Zyciorys - Jan Czypionka      8-011-089
294. Dokument  Legitymacja      8-049-089
295. Dokument  Prośba o wypisanie legitymacji.      8-049-090
296. Ewidencja  Lista ewidencyjna      8-036-091
297. Akta personalne  Życiorys - Franciszek Dąbek.      8-011-092
298. Ewidencja  Ewidencja - II Kompania  Dowódca I Batalionu Strzelców Katowickich    8-042-092 8-042-093 8-042-094 8-042-095 8-042-096 8-042-097 8-042-098 8-042-099
299. Akta personalne  Życiorys - Wiktor Długajczyk      8-011-093
300. Spis  Spis imienny podoficerów      8-037-093 8-037-094 8-037-095 8-037-096
301. Spis  Lista ewidencyjna - II Kompania      8-043-094 8-043-095 8-043-096 8-043-097 8-043-098
302. Ewidencja  Ewidencja - Obóz Szczakowa      8-030-095
303. Ewidencja  Lista ewidencyjna      8-036-092 8-036-093 8-036-094 8-036-095 8-036-096
304. Notatka  Notatka  Wydział wojskowy dla Śląska    8-021-096
305. Spis  Lista ewidencyjna - II Kompania      8-044-089 8-044-090 8-044-091 8-044-092 8-044-093 8-044-094 8-044-095 8-044-096 8-044-097 8-044-098 8-044-099 8-044-100 8-044-101
306. Spis  Spis imienny - I Kompania V Batalion, I Pułk Strzelców Katowickich      8-037-097 8-037-098 8-037-099 8-037-100
307. Ewidencja  Lista ewidencyjna      8-036-097
308. Akta personalne  Życiorys - Stanisław Widuch.      8-011-098
309. Dokument  Przepustka  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej na Górny Śląsk    8-049-098
310. Ewidencja  Ewidencja      8-043-099 8-043-100 8-043-101 8-043-102 8-043-103 8-043-104 8-043-105
311. Ewidencja  Ewidencja - Obóz Szczakowa      8-030-099 8-030-101 8-030-107 8-030-111 8-030-113 8-030-115 8-030-123 8-030-127 8-030-131 8-030-135 8-030-139 8-030-148 8-030-154 8-030-162 8-030-164 8-030-172
312. Notatka  Notatka      8-036-099
313. Akta personalne  Życiorys - Teodor Deja      8-011-101
314. Spis  Lista ewidencyjna - III Kompania, V Batalion O.P.W.      8-038-099 8-038-101 8-038-103 8-038-105 8-038-107
315. Spis  Lista - V Kompania Oddział Górnośląski  Molenda - Dowódca Kompanii    8-042-101 8-042-102 8-042-103 8-042-104 8-042-105
316. Spis  Spis ekwipunkowy.      8-031-102
317. Spis  Lista imienna żon i rodziców  IV Kompania I Bytomski Oddział Powiatowy    8-035-103 8-035-104
318. Akta personalne  Życiorys - Józef Dębski      8-011-104
319. Zestawienie  Zestawienie - stan umundurowania  III baon    8-021-104
320. Spis  Spis ekwipunkowy.      8-031-104
321. Akta personalne  Życiorys - Jan Dłubis      8-011-105
322. Akta personalne  Życiorys - Józef Dłudzik      8-011-106
323. Spis  Spis ekwipunkowy.      8-031-106 8-031-108 8-031-110
324. Spis  Spis - I Kompania Górnego Śląska      8-042-107 8-042-109 8-042-111 8-042-113
325. Akta personalne  Życiorys - Paweł Dłuba      8-011-108
326. Ewidencja  Ewidencja druhów, którzy zostają - I Kompania VI Katowicki Oddział Powiatowy  I Kompania VI Katowicki Oddział Powiatowy    8-043-108 8-043-110 8-043-112
327. Spis  Lista powstanców na Górnym Śląsku -V Kompania      8-044-103 8-044-104 8-044-105 8-044-106 8-044-107 8-044-108 8-044-109 8-044-110
328. Stan  Stan ewidencyjny - III Kompania, V O.P.K. Lista II      8-038-110 8-038-112 8-038-114 8-038-116 8-038-118
329. Dokument  Do Dowództwa Miasta W.P. w Częstochowie      8-049-110
330. Akta personalne  Życiorys - Stanisław Fojcik      8-011-112
331. Dokument  Do Ekspozytury [Komisariatu]      8-048-112
332. Ewidencja  Lista ewidencyjna - Kompania karab.masz. III Baon IV Pułk Strzelców Rybnickich      8-022-113 8-022-115 8-022-117 8-022-119 8-022-121 8-022-123 8-022-125
333. Spis  Spis ekwipunkowy - II Pluton      8-031-113
334. Spis  Spis ludzi z kursu policyjnego zaprowiantowani w oddziale  Kierownik Policji - Wójcik    8-043-114
335. Spis  II Lista - VI Kompania Garnizonowa      8-042-115 8-042-116 8-042-117 8-042-118
336. Spis  Lista ewidencyjna - I Kompania Katowicka      8-043-116 8-043-118 8-043-120 8-043-122 8-043-124 8-043-126
337. Spis  Lista ekwipunkowa - Oddział Bytomski, Obóz Szczakowa II Kompania I Oddział      8-031-116 8-031-118 8-031-120 8-031-122 8-031-124 8-031-126 8-031-128 8-031-130 8-031-132 8-031-134
338. Akta personalne  Życiorys - Franciszek John      8-011-119
339. Spis  I Lista - VI Kompania Garnizonowa      8-042-119 8-042-120 8-042-121 8-042-122
340. Spis  Lista wsparć dla rodzin uchodźców z Górnego Śląska      8-035-121 8-035-122
341. Spis  Spis ludzi, którzy powracają na Górny Śląsk - II Kompania Katowicka      8-044-122 8-044-123
342. Ewidencja  Ewidencja      8-044-124 8-044-125
343. Spis  Lista - V Kompania  Podporucznik Kolęda    8-042-125 8-042-126 8-042-127 8-042-128 8-042-129
344. Spis  Lista wsparć dla rodzin uchodźców z Górnego Śląska  P.O.W. III Baon II Pułk Strzelców Bytomskich    8-035-125 8-035-126 8-035-127
345. Ewidencja  Lista ewidencyjna, kompania karab.masz.III Baon, IV Pułk Strzelców Rybnickich  II O.P.R.    8-022-128 8-022-130 8-022-132 8-022-134 8-022-136 8-022-138
346. Ewidencja  Ewidencja      8-044-126 8-044-127 8-044-128
347. Spis  Spis ewidencyjny - Kompania Rezerwowa      8-043-129 8-043-130 8-043-131 8-043-132 8-043-133 8-043-134 8-043-135 8-043-136
348. Ewidencja  Lista ewidencyjna - II Pułk Strzelców Bytomskich II Baon VI Kompania      8-035-129 8-035-130 8-035-131 8-035-132
349. Ewidencja  Ewidencja      8-044-131 8-044-133 8-044-135
350. Spis  Lista - V Kompania      8-042-132 8-042-133 8-042-134 8-042-135 8-042-136
351. Spis  Spis imienny.      8-035-133
352. Spis  Spis - X Kompania      8-035-135 8-035-136 8-035-137
353. Spis  Spis - II Kompania III Batalion I Pułk Strzelców Katowickich      8-043-138 8-043-140 8-043-142 8-043-144 8-043-146 8-043-148
354. Spis  Lista wsparć dla rodzin uchodźców z Górnego Śląska.      8-035-138 8-035-139
355. Spis  Szeregowcy pełniący funkcje podoficerów      8-042-139
356. Ewidencja  Ewidencja      8-044-137 8-044-138 8-044-139 8-044-140 8-044-141 8-044-142 8-044-143 8-044-144
357. Ewidencja  Ewidencja koni - I Szwadon M.G.Śl.      8-031-139
358. Spis  Spis podoficerów ochotników      8-042-140
359. Spis  Lista wsparć dla rodzin uchodźców z Górnego Śląska.      8-035-140 8-035-141
360. Ewidencja  Wyciąg książki ewidencyjnej, X Kompania      8-022-141 8-022-143 8-022-145 8-022-147 8-022-149 8-022-151 8-022-153 8-022-155 8-022-157 8-022-159 8-022-161
361. Spis  Wykaz oficerów i podoficerów - IV Batalion I Pułk Strzelców Katowickich      8-042-142 8-042-143 8-042-144 8-042-145 8-042-146
362. Dokument  Do Polskiej Organizacji Wojskowej  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego    8-048-142
363. Dokument  Do Sekcji Plebiscytowej Oddział II Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa P.O.W. w Sosnowcu    8-047-143
364. Spis  Lista wsparć dla rodzin uchodźców z Górnego Śląska.      8-035-144 8-035-145 8-035-146 8-035-147
365. Spis  Lista ewidencyjna - III Kompania      8-044-145 8-044-146 8-044-147
366. Karta  Karta Służbowa  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk    8-047-146
367. Spis  Lista ewidencyjna - IV Batalion I Pułk Strzelców Katowickich      8-042-148 8-042-149 8-042-150 8-042-151 8-042-152 8-042-153 8-042-154 8-042-155 8-042-156 8-042-157 8-042-158
368. Spis  Lista wsparć dla rodzin uchodźców z Górnego Śląska.      8-035-148 8-035-149 8-035-150
369. Ewidencja  Lista ewidencyjna - Kompania rezerwowa, Obóz Szczakowa.      8-031-149 8-031-151 8-031-153 8-031-155 8-031-157
370. Dokument  Dokument      8-048-151
371. Spis  Lista wsparć dla rodzin uchodźców z Górnego Śląska.      8-035-152
372. Karta  Karta Służbowa  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk w Sosnowcu    8-047-152
373. Spis  Spis druhów biorących udział w powstaniu na Górnym Śląsku z bronią w ręku  VII Katowicki Oddział Powiatowy Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Jaworznie    8-044-149 8-044-150 8-044-151 8-044-152 8-044-153 8-044-154 8-044-155
374. Akta personalne  Życiorys - Jan Bluszcz      8-011-154
375. Akta personalne  Życiorys - Herman Banaś      8-011-155 8-011-157
376. Dokument  Do Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie  Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego    8-047-156
377. Spis  Spis druhów, ktorzy brali udział w powstaniu z bronią i bez broni  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Jaworznie    8-044-157 8-044-158 8-044-159 8-044-160
378. Ewidencja  Lista ewidencyjna - Oddział Bytomski, Obóz Szczakowa      8-031-160 8-031-161 8-031-162 8-031-163
379. Spis  Spis uczestników powstania, którzy brali udział w walkach na Górnym Śląsku w sierpniu 1919 r.  Dowództwo Obozu w Jaworznie    8-044-161 8-044-162
380. Ewidencja  Wyciąg książki ewidencyjnej, X Kompania      8-022-164 8-022-166 8-022-168 8-022-170 8-022-172
381. Ewidencja  Lista oficerów i podoficerów - I Kompania Obóz Szczakowa      8-031-165
382. Spis  Lista nieumundurowanych - I Kompania      8-035-165
383. Ewidencja  Lista ewidencyjna oficerów i podoficerów - I Kompania I Oddział Bytomski      8-031-166 8-031-167
384. Ewidencja  Lista ewidencyjna.  2 p.p. Strzelców Bytomskich II baon VII Kompania    8-035-166 8-035-167 8-035-168 8-035-169 8-035-170 8-035-171 8-035-172 8-035-173 8-035-174 8-035-175 8-035-176 8-035-177 8-035-178
385. Karta  Karta Służbowa      8-047-166
386. Akta personalne  Życiorys - Leopold Pełka      8-011-169
387. Spis  Imienny spis Górnoślązaków - Kompania rezerwowa.      8-031-169 8-031-170 8-031-171 8-031-172
388. Dokument  Dokument do porucznika Zgrzebnioka      8-048-171
389. Akta personalne  Życiorys - Paweł Piecka      8-011-173
390. Ewidencja  Lista ewidencyjna. Kompania Karabinów Maszynowych      8-022-175 8-022-177 8-022-179 8-022-181
391. Akta personalne  Życiorys - Jan Rudzinski      8-011-176
392. Ewidencja  Lista ewidencyjna - IV Kompania II Oddział Powiat Bytomski      8-035-182 8-035-184 8-035-186 8-035-188
393. Akta personalne  Życiorys - Szczepan Skorek      8-011-183
394. Ewidencja  Księga ewidencyjna - X Kompania      8-022-184 8-022-186 8-022-188 8-022-190 8-022-192
395. Ewidencja  Lista ewidencyjna - VI Kompania II Baon II Pułk Strzelców Bytomskich      8-035-191 8-035-193 8-035-195 8-035-197 8-035-199 8-035-201 8-035-203 8-035-205
396. Akta personalne  Życiorys - Franciszek Ślązak      8-011-192
397. Ewidencja  Wyciąg księgi ewidencyjnej - X kompania      8-022-194
398. Dokument  Prośba o wystawienie dokumentu podróży  Komisariat Rad Ludowych na Górnym Śląsku    8-048-194
399. Stan  Stan broni III Baon      8-022-196
400. Ewidencja  Ewidencja      8-022-197 8-022-198
401. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego    8-048-200
402. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego    8-048-202
403. Ewidencja  Lista ewidencyjna.      8-035-206 8-035-208 8-035-210 8-035-212 8-035-214
404. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego    8-048-209
405. Ewidencja  Wyciąg z ewidencji ludzi odkomendorowanych do Milicji Górnośląskiej.  II Ochotniczy Oddział Górnośląski    8-035-217 8-035-218
406. Ewidencja  Lista ewidencyjna.      8-035-220 8-035-222
407. Ewidencja  Lista ewidencyjna.      8-035-225 8-035-227 8-035-229 8-035-231
408. Ewidencja  Lista ewidencyjna.      8-035-234 8-035-236 8-035-238 8-035-240 8-035-242
409. Ewidencja  Lista ewidencyjna - II Pułk Strzelców Bytomskich VII Kompania      8-035-254 8-035-255 8-035-256 8-035-257 8-035-258
410. Ewidencja  Księga ewidencyjna  P.O.W. III Baon II Pułk Strzelców Bytomskich    8-035-292 8-035-294 8-035-296 8-035-298 8-035-300 8-035-302 8-035-304 8-035-306
411. Ewidencja  Księga ewidencyjna  II Pułk Strzelców Bytomskich    8-035-307 8-035-309 8-035-311 8-035-313 8-035-315 8-035-317 8-035-318 8-035-319 8-035-321 8-035-323
412. Ewidencja  Księga ewidencyjna  II Pułk Strzelców Bytomskich    8-035-325 8-035-327 8-035-329 8-035-331 8-035-333 8-035-335 8-035-337
413. Spis  Spis druhów, którzy się zgłosili na kurs do Poznania z oddziału tarnogórskiego.  Milicja Górnośląska Obóz w Szczakowej Dowództwo I Tarnogórskiego Oddziału Powiatowego    8-035-343
414. Karta  Karta służbowa  Milicja Górnośląska II Oddział I Kompania    8-035-344
415. Ewidencja  Personalia Oficerów II Pułku Strzelców Rybnickich    1879-11-24 - 1894-04-07  8-051-061
416. Spis  Personalia oficerów II Pułku Strzelców Rybnickich    1882-05-27 - 1897-10-31  8-051-054
417. Spis  Spis oficerów II Pułku Strzelców Rybnickich    1895-04-24 - 1900-02-11  8-051-029
418. Spis  Lista    1905-04-02  8-029-002
419. Ewidencja  Lista ewidencyjna oficerów i podoficerów armii regularnej i podoficerów górnośląskich  Milicja Górnośląska Obóz w Szczakowej Dowództwo I Bytomskiego Oddziału Powiatowego  1905-04-02  8-035-002
420. Spis  Lista ludzi, którzy brali udział w powstaniu z bronią w ręku na Górnym Śląsku - I O.P.R.    1905-04-02  8-028-003 8-028-004 8-028-005 8-028-006
421. Spis  Lista    1905-04-02  8-029-003
422. Ewidencja  Lista ewidencyjna oficerów i podoficerów armii regularnej oraz podoficerów górnośląskich  Milicja Górnośląska Obóz w Szczakowej Dowództwo I Bytomskiego Oddziału Powiatowego  1905-04-02  8-035-003
423. Spis  Lista oficerów obozu oświęcimskiego. I dekada miesiąca - listopad 1919r.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1905-04-02  8-027-004 8-027-005
424. Spis  Lista imienna Górnoślązaków, którzy brali udział w powstaniu w związku z rozkazem z dnia 6 października.  Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo I Pszczyńskiego Oddziału Powiatowego I Kompania O.P.P.  1905-04-02  8-029-005 8-029-006 8-029-007 8-029-008
425. Dokument  Dokument  VI Państwowa Kolumna Epidemiczna Im. Księcia Biskupa Adama Sapiechy  1905-04-02  8-033-005
426. Ewidencja  Lista ewidencyjna oficerów i podoficerów armii regularnej i górnośląskiej  Milicja Górnośląska Obóz w Szczakowej  1905-04-02  8-035-005
427. Spis  Lista żołdowa osób, które wyjechały na kurs podoficerski.    1905-04-02  8-027-007
428. Telegram - depesza  Telegram - z Warszawy do Dowództwa Głównego Milicji Górnośląskiej w Sosnowcu    1905-04-02  8-003-008
429. Spis  Lista żołdu za okres od 20.XI. do 30.XI.    1905-04-02  8-027-008
430. Spis  Spis - powiat pszczyński    1905-04-02  8-025-009
431. Spis  Spis druchów biorących udział w powstaniu z bronią w ręku - II Kompania Oddział Pszczyński.    1905-04-02  8-029-010 8-029-011
432. Ewidencja  Lista ewidencyjna  II Pułk Strzelców Bytomskich IV Kompania I Baon  1905-04-02  8-035-008 8-035-010 8-035-012 8-035-014
433. Spis  Spis ludzi - III Kompania, I Oddział Rybnicki    1905-04-02  8-025-011 8-025-013 8-025-015
434. Spis  Spis osób biorących udział w oficerskim kursie plebiscytowym    1905-04-02  8-026-011
435. Spis  Lista czlonków II Kompanii I O.P.P.    1905-04-02  8-028-013 8-028-014 8-028-015
436. Spis  Lista - III Kompania    1905-04-02  8-029-013 8-029-014
437. Spis  Spis podoficerów armii polskiej    1905-04-02  8-035-016
438. Spis  Lista żołdu. II Kompania, I Oddział Rybnicki    1905-04-02  8-027-017 8-027-018
439. Spis  Kompania IV a    1905-04-02  8-029-017 8-029-018 8-029-019 8-029-020 8-029-021 8-029-022 8-029-023
440. Spis  Spis ludzi, którzy wyjechali na Śląsk, III Kompania, I Oddział Rybnicki  Milicja Górnośląska Dowództwo Powiatowe Obozu w [Oświęcimiu]  1905-04-02  8-025-018
441. Ewidencja  Wykaz imienny oficerów podlegających pod Dowództwo Główne Milicji Górnośląskiej oraz kwatery przez nich zajmowane - oficerowie z Armii Krajowej, oficerowie Górnośląscy  Milicja Górnośląska Dowództwo Główne  1905-04-02  8-002-019
442. Spis  Lista zaległego żołdu i dodatku funkcyjnego.    1905-04-02  8-027-019 8-027-020
443. Ewidencja  Lista ewidencyjna - I Kompania I Baon II Pułk Strzelców Bytomskich    1905-04-02  8-035-019 8-035-021 8-035-023 8-035-025 8-035-027 8-035-029
444. Spis  Spis - I Oddział Rybnicki    1905-04-02  8-025-021 8-025-023 8-025-025
445. Ewidencja  Lista ewidencyjna - Kompania karabinowo - maszynowa II O.P.R.  Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo II Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1905-04-02  8-028-024 8-028-026 8-028-028 8-028-030
446. Spis  Książka Chorych - I Oddział Obozu w Zawierciu  Milicja Górnośląska Lekarz I Oddz. P.R. w Zawierciu  1905-04-02  8-033-024 8-033-025 8-033-026 8-033-027 8-033-028 8-033-029
447. Spis  Lista żołdu za I-wszą dekadę od 1-10 listopada 1919r. - II Kompania    1905-04-02  8-027-025 8-027-026
448. Spis  Kompania robotnicza    1905-04-02  8-029-025 8-029-026
449. Spis  Lista druhów, którzy brali czynny udział w powstaniu - III Kompania O.P.P.    1905-04-02  8-029-027 8-029-028
450. Spis  Lista żołdu za I dekadę listopada - III Kompania.    1905-04-02  8-027-028 8-027-029
451. Spis  Spis oficerów, podoficerów i szeregowców z armii regularnej w Milicji Górnośląskiej    1905-04-02  8-004-030 8-004-033
452. Spis  Lista żołdu za I dekadę od 1-10 listopada 1919r.    1905-04-02  8-027-031 8-027-032
453. Ewidencja  Lista ewidencyjna - wyciąg. III Kompania  Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo I Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1905-04-02  8-028-033 8-028-035
454. Ewidencja  Ewidencja ludzi znajdujących się w oddziale lotno - wywiadowczym (5 kompania przy Milicji Górnośląskiej)    1905-04-02  8-002-035
455. Spis  Spis ludzi I O.P.P. zgłaszających się na kurs podoficerski do Poznania - wyjechali 6 listopada 1919r.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1905-04-02  8-026-036
456. Spis  Lista żołdu za I dekadę listopada dla ludzi wyjeżdzających do Poznania. II O.P.R.    1905-04-02  8-027-036
457. Spis  Lista zaleglego żołdu dla II O.P.R.  Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo II Rybnickeigo Oddziału Powiatowego  1905-04-02  8-027-037
458. Spis  Spis ludzi zgłoszonych na kurs podoficerski.  Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo I -go Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1905-04-02  8-026-038
459. Ewidencja  Lista ewidencyjna - III Kompania II O.P.R.  Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo II Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1905-04-02  8-028-038 8-028-040 8-028-042 8-028-044 8-028-046 8-028-048 8-028-050 8-028-052 8-028-054
460. Ewidencja  Lista ewidencyjna - III Kompania II Pułk Strzelców Bytomskich    1905-04-02  8-035-032 8-035-034 8-035-036 8-035-038 8-035-040 8-035-042 8-035-044 8-035-046 8-035-048
461. Spis  Spis ludzi - II Kompania  Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo I Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1905-04-02  8-025-039 8-025-040 8-025-041
462. Spis  Lista podoficerów i szeregowców, którzy pobrali żołd za okres od 1-11 listopada 1919r.  Milicja Górnośląska O.P.R. I Kompania  1905-04-02  8-027-039 8-027-040 8-027-041 8-027-042
463. Spis  Spis ludzi - II Komapnia  Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo I Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1905-04-02  8-025-042 8-025-043 8-025-044 8-025-045
464. Ewidencja  V Kompania, Baon I Milicji Górnośląskiej    1905-04-02  8-024-038 8-024-040 8-024-042 8-024-044 8-024-046 8-024-048 8-024-050 8-024-052 8-024-054 8-024-056 8-024-058 8-024-060 8-024-062 8-024-064 8-024-066 8-024-068 8-024-070 8-024-072 8-024-074 8-024-076
465. Spis  Spis ludzi - II Kompania  Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo I Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1905-04-02  8-025-046 8-025-047 8-025-048
466. Spis  Spis ludzi, którzy zgłosili się do powrotu na Górny Śląsk - wyjechali dnia 6 listopada 1919 r.  Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo II Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1905-04-02  8-026-049 8-026-050
467. Ewidencja  Lista ewidencyjna ludzi, którzy powrócili na Górny Śląsk i zabrali rzeczy wojskowe - II Kompania.    1905-04-02  8-025-050 8-025-052 8-025-054 8-025-056
468. Spis  Księga chorych  Milicja Górnośląska Lekarz Obozu w Zawierciu  1905-04-02  8-033-038 8-033-039 8-033-040 8-033-041 8-033-042 8-033-043 8-033-044 8-033-045 8-033-046 8-033-047 8-033-048 8-033-049 8-033-050 8-033-051 8-033-052 8-033-053 8-033-054
469. Spis  Spis imienny druhów, którzy brali udział w powstaniu z bronią w ręku.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Szczakowej I Oddział Bytomski I Kompania  1905-04-02  8-035-050 8-035-051 8-035-052 8-035-053 8-035-054 8-035-055 8-035-056 8-035-057 8-035-058 8-035-059 8-035-060 8-035-061
470. Spis  Lista żołdowa od 1 do 10 listopada 1919r - I Kompania.    1905-04-02  8-027-055 8-027-056
471. Spis  Spis nazwisk.    1905-04-02  8-026-056
472. Spis  Lista dodatkowa wypłaconego żołdu w I dekadzie listopada 1919r - oddział pszczyński.    1905-04-02  8-027-057 8-027-058 8-027-060
473. Ewidencja  Odpis z ewidencji - I Kompania I Oddział  Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo I Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1905-04-02  8-028-057 8-028-059 8-028-061 8-028-063
474. Spis  Spis ludzi    1905-04-02  8-025-058 8-025-060
475. Spis  Spis nazwisk.    1905-04-02  8-026-058
476. Spis  Oddział samochodów - żołd za dekadę od 1 do 10 listopada 1919r., oraz dodatek szoferski za III dekadę od 21 do 31 października 1919r.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu.  1905-04-02  8-027-061
477. Spis  Spis imienny osób, które brały udział w walkach - II Bytomski Oddział Powiatowy I, II, III Kompania    1905-04-02  8-035-062 8-035-063 8-035-064 8-035-065 8-035-066
478. Spis  Spis ludzi - II Kompania    1905-04-02  8-025-063 8-025-065 8-025-067 8-025-069 8-025-071 8-025-073 8-025-075 8-025-077
479. Spis  Lista oficerów obozu ośwęcimskiego - I dekada listopada 1919r.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu.  1905-04-02  8-027-063 8-027-064
480. Spis  Spis oficerów z armii regularnej pełniących funkcję oficerską.  Milicja Górnośląska  1905-04-02  8-028-065 8-028-066
481. Spis  Lista funkcjonariuszy żandarmerii polowej    1905-04-02  8-029-065
482. Spis  Lista żołdu za I dekadę od 1 do 10 listopada 1919r. - sztab I Baonu    1905-04-02  8-027-066
483. Spis  Spis imienny osób, które brały udział w walkach - III Bytomski Oddział Powiatowy I Kompania    1905-04-02  8-035-067 8-035-068 8-035-069 8-035-070 8-035-071 8-035-072
484. Spis  Lista żołdu za dekadę od 10 do 20 listopada 1919r.    1905-04-02  8-027-068 8-027-069
485. Spis  Książka chorych    1905-04-02  8-033-056 8-033-058 8-033-060 8-033-062 8-033-064 8-033-066 8-033-068 8-033-070 8-033-072
486. Ewidencja  Ewidencja - spis ogólny VII Kompania Pułk Bytomski    1905-04-02  8-032-069 8-032-071 8-032-073 8-032-075 8-032-077 8-032-079 8-032-081 8-032-083
487. Spis  Lista żołdu - III Kompania I Oddział Rybnicki    1905-04-02  8-027-072 8-027-073
488. Spis  Lista dodatkowa za II dekadę listopada 1919r.    1905-04-02  8-027-075
489. Ewidencja  Lista ewidencyjna - Sztab I Baonu.  Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo I Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1905-04-02  8-028-075
490. Spis  Spis ludzi, którzy chcą powrócić na Górny Śląsk - wyjechali dnia 24 października 1919r.do Sosnowca.    1905-04-02  8-026-076 8-026-077
491. Spis  Lista zaleglego żołdu i dodatku.    1905-04-02  8-027-076
492. Ewidencja  Lista ewidencyjna - II O.P.R.  Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo II Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1905-04-02  8-028-078
493. Ewidencja  Ewidencja - I Kompania, I Oddział    1905-04-02  8-025-080 8-025-082 8-025-084 8-025-086 8-025-088
494. Ewidencja  Lista ewidencyjna - I Kompania II O.P.R.  Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo II Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1905-04-02  8-028-081 8-028-083 8-028-085 8-028-087 8-028-089 8-028-091 8-028-093 8-028-095 8-028-097
495. Spis  Spis Górnoślązaków dla uregulowania zasiłków z Szombierk i Bobrka.  Milicja Górnośląska Obóz w Szczakowej Dowództwo I Bytomskiego Oddziału Powiatowego  1905-04-02  8-035-082 8-035-083 8-035-085 8-035-086
496. Spis  Lista żołdu - II Kompania Oddział Pszczyński    1905-04-02  8-027-083 8-027-084
497. Spis  Lista żołdowa za okres od 1 do 10 listopada 1919r. - III Kompania Oddział Pszczyński    1905-04-02  8-027-085
498. Spis  Lista żołdu - I dekada.  Milicja Górnośląska I O.P.R.  1905-04-02  8-027-089
499. Spis  Spis ludzi, którzy odjechali z I-wszej Kompanii I-go Oddziału  Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo I Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1905-04-02  8-025-091 8-025-092
500. Spis  Lista żołdowa - dodatkowa, II dekada listopada    1905-04-02  8-027-091 8-027-092 8-027-093 8-027-094
501. Ewidencja  Lista ewidencyjna ludzi, którzy powrócili na Górny Śląsk i zabrali rzeczy wojskowe - I Kompania    1905-04-02  8-025-094 8-025-096 8-025-098 8-025-100 8-025-102
502. Spis  Lista żołdu. Kompania I, II, III O.P.R. za drugą dekadę listopada 1919r.  Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo II Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1905-04-02  8-027-096 8-027-097 8-027-098
503. Spis  Spis druhów, którzy utrzymywali żony lub rodziny przed lub w czasie wojny.  Milicja Górnośląska I Bytomski Oddział Powiatowy  1905-04-02  8-035-099 8-035-100 8-035-101 8-035-102
504. Spis  Lista żołdu. II dekada listopada 1919r. - II Oddział Rybnicki, Kompania karab.maszy.    1905-04-02  8-027-100
505. Ewidencja  Lista ewidencyjna - II Kompania II O.P.R.  Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo II Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1905-04-02  8-028-100 8-028-102 8-028-104 8-028-106 8-028-108 8-028-110 8-028-112
506. Spis  Lista żołdu dla ludzi, którzy wyjechali na Górny Śląsk - II O.P.R.  Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo II Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1905-04-02  8-027-101 8-027-102 8-027-103
507. Spis  Lista żołdu. II dekada od 11 do 20 listopada 1919r. Oddział samochodów oraz dodatek szoferski za I dekadę od 1 do 10 listopada 1919r.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1905-04-02  8-027-104
508. Ewidencja  Wyciąg książki ewidencyjnej - I Kompania    1905-04-02  8-025-105 8-025-107 8-025-109 8-025-111 8-025-113 8-025-117 8-025-118 8-025-121 8-025-123 8-025-125 8-025-127 8-025-129
509. Spis  Lista żołdu za III dekadę listopada 1919r. Lista oficerów obozu oświęcimskiego.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1905-04-02  8-027-106
510. Spis  Lista żołdu - I Baon O.P.R.    1905-04-02  8-027-108
511. Spis  Lista żołdu    1905-04-02  8-027-110 8-027-111 8-027-113
512. Spis  Spis imienny alfabetyczny podoficerów obozu  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Szczakowej. Kompania sztabowa  1905-04-02  8-032-110
513. Spis  Spis ewidencyjny Górnoślązaków z Kompanii Tarnogórskiej.  Milicja Górnośląska Obóz w Szczakowej Dowództwo I Tarnogórskiego Oddziału Powiatowego.  1905-04-02  8-035-112 8-035-113 8-035-114 8-035-115 8-035-116
514. Spis  Lista zaleglego żołdu i dodatku - I O.P.R.    1905-04-02  8-027-115
515. Ewidencja  Lista ewidencyjna - I O.P.R.  Oddział Pszczyński  1905-04-02  8-028-115 8-028-117 8-028-119 8-028-121 8-028-123 8-028-125 8-028-127 8-028-129 8-028-131 8-028-133 8-028-135 8-028-137 8-028-139 8-028-141 8-028-143
516. Spis  Lista podoficerów i szeregowców do pobrania żołdu za okres od 21 do 30 listopada 1919r.  Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo I Pszczyńskiego Oddziału Powiatowego I Kompania O.P.R.  1905-04-02  8-027-117 8-027-118 8-027-119 8-027-120
517. Spis  Lista wsparć dla rodzin uchodźców z Górnego Śląska    1905-04-02  8-035-117 8-035-118 8-035-119
518. Spis  Lista dodatkowa na III dekadę listopada 1919r. Oddział Pszczyński.  Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo I Pszczyńskiego Oddziału Powiatowego  1905-04-02  8-027-121
519. Spis  Lista żołdu za III dekadę od 21 do 30 listopada 1919r. Oddział samochodów oraz dodatek oficerski za dekadę od 11 do 20 listopada 1919r.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1905-04-02  8-027-122
520. Spis  Lista żołdu dla I Baonu O.P.R. I dekada.    1905-04-02  8-027-126
521. Spis  Lista żołdu. I O.P.R.    1905-04-02  8-027-128 8-027-130 8-027-132
522. Spis  Spis - I Bytomski Oddział Powiatowy: I, II, III, IV Kompania; II Bytomski Oddział Powiatowy: I, II, III, IV; III Bytomski Oddział Powiatowy: I, II, III Kompania; Oddział Tarnogórski: I, II, III Kompania    1905-04-02  8-032-128 8-032-129 8-032-130 8-032-131 8-032-132 8-032-133 8-032-134 8-032-135 8-032-136 8-032-137 8-032-138 8-032-139 8-032-140 8-032-141
523. Spis  Lista zaległa.    1905-04-02  8-027-135
524. Spis  Lista żołdu - III dekada I O.P.R.    1905-04-02  8-027-137
525. Spis  Spis ludzi wraz z funkcją - IV Kompania I O.P.P.    1905-04-02  8-028-145 8-028-146 8-028-147 8-028-148
526. Ewidencja  Lista ewidencyjna. Kompania tarnogórsko-katowicka    1905-04-02  8-032-145 8-032-147 8-032-149 8-032-151 8-032-153 8-032-155 8-032-157 8-032-159 8-032-161
527. Spis  Lista oficerów obozu oświęcimskiego - I dekada grudnia 1919r.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1905-04-02  8-027-147
528. Spis  Lista żołdu za okres od 1 do 10 grudnia 1919r. - I dekada.  Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo I Pszczyńskiego Oddziału Powiatowego  1905-04-02  8-027-148 8-027-149 8-027-150
529. Spis  Lista członków - II Kompania I O.P.P.    1905-04-02  8-028-149 8-028-150 8-028-151 8-028-152
530. Spis  Lista dodatkowa na I dekadę grudnia 1919r. O.P.P.  Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo I Pszczyńskiego Oddziału Powiatowego  1905-04-02  8-027-151
531. Spis  Lista żołdu. Oddział samochodowy za I dekadę grudnia od 1 do 10 oraz dodatek szoferski za III dekadę od 21 do 30 listopada 1919r.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1905-04-02  8-027-152
532. Spis  Lista ewidencyjna ludzi od Szwadronu Śląskiego: oficerów, podoficerów i szeregowców  Dowódca Szwadronu Śląskiego  1905-04-02  8-028-157 8-028-159 8-028-161 8-028-163 8-028-165 8-028-167
533. Spis  Lista ewidencyjna - I Kompania I O.P.P.    1905-04-02  8-028-169 8-028-172 8-028-174 8-028-176
534. Spis  Lista imienna - Oddział Pszczyński.  Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo I Pszczyńskiego Oddziału Powiatowego  1905-04-02  8-028-178 8-028-179
535. Spis  Spis koni Milicji Górnego Śląska oraz uprzęg i siodeł  Oddział Wartowniczy Milicji Górnego Śląska w Sosnowcu  1905-04-03  8-001-010
536. Dokument  Do Kosińskiego  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa P.O.W. Na Górny Śląsk  1905-04-03  8-047-184
537. Telegram - depesza  List do Piotra Malinowskiego od żony Katarzyny Malinowskiej    1915-06-22  8-010-012 8-010-013 8-010-014
538. Document  Lista pseudonimów    1918-12-24 - 1918-12-25  8-051-003
539. Akta personalne  Życiorys - Jan Falkus    1919-01-16  8-011-109
540. Spis  Spis osób, które wyjechały za granicę  XII Kompania  1919-04-15 - 1919-05-25  8-051-016
541. Spis  Spis członków P.O.W. uszkodowanych przez Szwabów    1919-06-05 - 1919-06-15  8-051-033
542. Rozkaz  Rozkaz - I Baon, II Pułk [Strzelców Rybnickich]    1919-06-15 - 1919-06-15  8-051-070 8-051-071
543. Ewidencja  Kompania sztabowa – księga ewidencyjna  Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu  1919-06-18  8-149-001 8-149-002 8-149-003 8-149-004 8-149-005 8-149-006 8-149-007 8-149-008 8-149-009 8-149-010 8-149-011 8-149-012 8-149-013 8-149-014 8-149-015 8-149-016 8-149-017 8-149-018 8-149-019 8-149-020 8-149-021 8-149-022 8-149-023 8-149-024 8-149-025 8-149-026 8-149-027 8-149-028 8-149-029 8-149-030 8-149-031 8-149-032 8-149-033 8-149-034 8-149-035 8-149-036 8-149-037 8-149-038 8-149-039 8-149-040 8-149-041 8-149-042 8-149-043 8-149-044 8-149-045 8-149-046 8-149-047 8-149-048 8-149-049 8-149-050 8-149-051 8-149-052 8-149-053 8-149-054 8-149-055 8-149-056
544. Dokument  Do Komitetu Wykonawczego P.O.W. Górnego Śląska  Naczelne Dowództwo W.P.  1919-06-23  8-029-066
545. Dokument  Do Komitetu Wykonawczego P.O.W.  Biuro Wywiadowcze przy Oddziale II Naczelnego Dowództwa W.P.  1919-06-23  8-029-067
546. Inne  Do szefa sztabu P.O.W. pana kapitana Psarskiego w Sosnowcu    1919-06-25 - 1919-06-25  8-051-077 8-051-078
547. Inne  Zawiadomienie    1919-06-27 - 1919-07-02  8-051-076
548. Inne  Do komendanta II Pułku Strzelców na ręce p. Mikołaja Witczaka  Wydział dla spraw wojskowych na Śląsku, Komenda P.O.W. na Śląsku  1919-06-27 - 1919-06-27  8-051-084
549. Inne  Potwierdzenie odbioru listu.    1919-06-27 - 1919-06-27  8-051-102
550. Rozkaz  Rozkaz  II Pułk Strzelców Rybnickich  1919-06-27 - 1919-07-02  8-051-106
551. Raport  Raport III Batalion    1919-07-07 - 1919-07-07  8-051-030 8-051-032
552. Raport  Raport - II Baon, V, VI, VII, VIII Kompania oraz przeciwnik    1919-07-07 - 1919-07-07  8-051-049 8-051-050
553. Raport  Raport    1919-07-07 - 1919-07-07  8-051-051
554. Raport  Raport I Baonu oraz przeciwnik    1919-07-07 - 1919-07-07  8-051-058
555. Inne  List: "Panie Komendancie"    1919-07-11 - 1919-07-11  8-051-036
556. Raport  Raport - III Baon oraz przeciwnik (Szwab)    1919-07-11 - 1919-07-11  8-051-037
557. Spis  Spis członków P.O.W. [uszkodowanych] przez Szwabów    1919-07-12 - 1919-07-12  8-051-028
558. Raport  Raport - III Baon oraz przeciwnik  II Pułk Strzelców Rybnickich  1919-07-12 - 1919-07-12  8-051-034
559. Raport  Raport - I Baon    1919-07-12 - 1919-07-12  8-051-056 8-051-057
560. Document  List - podanie  II Pułk Szwoleżerów, II Pułk Strzelców Rybnickich  1919-07-14 - 1919-07-19  8-051-007 8-051-008
561. Notatka  Do II Pułku [Szwoleżerów]    1919-07-14 - 1919-07-14  8-051-087 8-051-088
562. Raport  Do Brygady Strzelców Rybnickich  II Pułk Strzelców Rybnickich  1919-07-14 - 1919-07-14  8-051-104 8-051-105
563. Ewidencja  Wykaz X Kompanii    1919-07-15 - 1919-07-15  8-051-018 8-051-019 8-051-020 8-051-021
564. Raport  Raport - I, II, III, IV Kompania oraz przeciwnik    1919-07-16 - 1919-07-16  8-051-040
565. List  Informacja dotycząca przesłania członka P.O.W. do pułkownika [Watszak]    1919-07-17 - 1919-07-17  8-051-099 8-051-100
566. List  List od porucznika Jana [Eckerk] do nadporucznika.    1919-07-17 - 1919-07-17  8-051-101
567. Rozkaz  Rozkaz dzienny dla oficera dyżurnego  Wydział Wojskowy dla Śląska - Oddział Piotrowice  1919-07-18 - 1919-06-27  8-051-107
568. Document  Protokół  II Pułk Szwoleżrów  1919-07-19 - 1919-07-19  8-051-006
569. Document  Protokół  II Pułk Szwoleżerów  1919-07-19 - 1919-07-19  8-051-009
570. Spis  Spis członków P.O.W. poszkodowanych przez Szwabów    1919-07-19 - 1919-07-19  8-051-072
571. Rozkaz  Rozkaz dla oficera dyżurnego oraz raport z dnia 19 lipca 1919r.    1919-07-19 - 1919-07-19  8-051-109 8-051-110
572. Inne  Do generalnego kasjera Kasy P.O.W.    1919-07-20 - 1919-07-20  8-051-112
573. Document  Raport    1919-07-22 - 1919-07-22  8-051-010
574. Spis  Spis oficerów    1919-08-01  8-002-028
575. ---  Księga urlopników - I i II Kompania - Baon Szturmowy    1919-08-01 - 1919-09-25  8-052-053 8-052-054 8-052-055 8-052-056 8-052-057 8-052-058 8-052-059 8-052-060 8-052-061 8-052-062 8-052-063 8-052-064 8-052-065 8-052-066 8-052-067 8-052-068 8-052-069 8-052-071 8-052-072 8-052-073 8-052-074 8-052-075 8-052-076 8-052-077 8-052-078
576. Akta personalne  Życiorys - Jacęty Szkop    1919-08-08  8-011-049
577. Karta  Karta służbowa  Biuro Wywiadowcze przy Oddziale II Naczelnego Dowództwa W.P. Oddział Informacyjny  1919-08-16  8-029-064
578. Dokument  Legitymacja  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej na Górny Śląsk  1919-08-19  8-047-059
579. Protokół  Protokół z aktu wręczenia sztandaru przesłanego przez Generała Hallera dla Górnośląskich Oddziałów Powstańczych    1919-08-25  8-029-062
580. Ewidencja  Lista ewidencyjna - I Kompania Powiatowego Oddziału - Komenda I Kompanii P.O.W.    1919-08-29  8-042-009 8-042-010 8-042-011 8-042-012
581. Spis  Lista ewidencyjna - Kompania Polskiej Organizacji Wojskowej  Komenda Kompanii P.O.W.  1919-08-29  8-044-112 8-044-113 8-044-114 8-044-115 8-044-116 8-044-117 8-044-118 8-044-119 8-044-120
582. Dokument  Dokument podróży  I Baon Bytomskiego Pułku Strzelców Wielkopolskich  1919-09-01  8-029-059
583. Spis  Spis imienny - I Kompania I Baon  II Pułk Strzelców Bytomskich  1919-09-01  8-035-276 8-035-277 8-035-278 8-035-279
584. Spis  Spis imienny - II Kompania I Baon  II Pułk Strzelców Bytomskich  1919-09-01  8-035-280 8-035-281 8-035-282 8-035-283
585. Spis  Spis imienny - III Kompania I Baon  II Pułk Strzelców Bytomskich  1919-09-01  8-035-284 8-035-285 8-035-286 8-035-287
586. Spis  Spis imienny - IV Kompania I Baon  II Pułk Strzelców Bytomskich  1919-09-01  8-035-288 8-035-289 8-035-290
587. Notatka  Notatka - "przydzielono"    1919-09-03  8-002-050
588. Spis  Spis oficerów    1919-09-03  8-002-060
589. Karta  Karta służbowa - do Dowództwa P.O.W. w Sosnowcu  I Baon I Pułku Strzelców Katowickich  1919-09-04  8-029-056
590. Meldunek  Meldunek  I Baon I Pułku Strzelców Katowickich  1919-09-04  8-029-057
591. Dokument  Zaświadczenie  Polskie Koleje Państwowe Dyrekcja Radomska Wydział Ruchu  1919-09-05  8-029-054
592. Dokument  Do Głównego Dowództwa P.O.W. na Śląsku w Sosnowcu  Filia Podkomisariatu dla Śląska w Sosnowcu Nacz. Rady Lud.  1919-09-06  8-029-055
593. Raport  Raport dotyczący Jakuba Jabłońskiego  Polska Organizacja Wojskowa Batalion "Saturn"  1919-09-07  8-004-006
594. Karta  Karta służbowa dotycząca Jakuba Jabłońskiego  Polska Organizacja Wojskowa Batalion "Saturn" do Dowództwa Głównego w Sosnowcu  1919-09-07  8-004-008 8-004-009
595. Raport  Raport dotyczący Jakuba Jabłońskiego  Polska Organizacja Wojskowa Batalion "Saturn"  1919-09-07  8-004-010
596. Protokół  Protokół dotyczący Jakuba Jabłońskiego  Polska Organizacja Wosjkowa Batalion "Saturn"  1919-09-07  8-004-012
597. Raport  Raport dotyczący Jakuba Jabłońskiego  Polska Organizacja Wojskowa Batalion "Saturn"  1919-09-07  8-004-014
598. Akta personalne  Życiorys - Rudolf Kuc    1919-09-08  8-011-125
599. Karta  Karta służbowa  Dowództwo P.O.W. na Śląsk  1919-09-09  8-029-053
600. Dokument  Do Posterunku Wywiadowczego Nr. 2 w Sosnowcu  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa W.P.  1919-09-10  8-004-007
601. Dokument  Do Oddziału III Sztabu Generalnego przy Naczelnym Dowództwie - dotyczy Jakuba Jabłońskiego  Okręgowy Komitet Robotniczy Polskiej Partii Socjalistycznej  1919-09-10  8-004-016
602. Raport  Raport do rozkazu dziennego nr.8, punkt 1  Polska Organizacja Wojskowa  1919-09-11  8-002-001 8-002-002 8-002-003
603. Akta personalne  Personalia    1919-09-13  8-013-062
604. Spis  Spis imienny pełniących funkcję podoficerów  Komenda V Batalionu Katowice - Dowódca Batalionu H. Miękina - P.O.W., V Baon, I p.p. Strzelcow Katowickich  1919-09-13  8-037-088 8-037-089 8-037-090 8-037-091 8-037-092
605. Spis  Lista wsparć dla rodzin uchodźców z Górngego Śląska.  Komitet Uchodźców Śląskich  1919-09-13  8-035-154 8-035-155
606. Spis  Lista wsparć dla rodzin uchodźców z Górnego Śląska.  Komitet Uchodźców Śląskich  1919-09-13  8-035-156 8-035-157
607. Dokument  Do podpułkownika Stachiewicza Szefa Oddziału III Naczelnego Dowództwa w Warszawie  Ekspozytura Naczelna Dowództwa W.P.  1919-09-14  8-004-005
608. Akta personalne  Personalia    1919-09-14  8-013-030
609. Akta personalne  Personalia    1919-09-14  8-013-032
610. Akta personalne  Personalia    1919-09-14  8-013-034
611. Akta personalne  Personalia    1919-09-14  8-013-036
612. Akta personalne  Personalia    1919-09-14  8-013-038
613. Spis  Książka urlopów  II Pułk Strzelców Bytomskich  1919-09-14 - 1919-11-03  8-052-037 8-052-038 8-052-039 8-052-040 8-052-042 8-052-047 8-052-050
614. Akta personalne  Personalia    1919-09-14  8-013-054
615. Akta personalne  Personalia    1919-09-14  8-013-056
616. Akta personalne  Personalia    1919-09-14  8-013-058
617. Akta personalne  Personalia    1919-09-15  8-013-052
618. Wykaz  Wykaz ludzi wyjeżdżających z Chrzanowa  Oddział Szturmowy Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej na Śląsku  1919-09-16  8-007-007
619. Dokument  Poszukiwania męża  Wydział dla spraw wojskowych na Śląsk  1919-09-16  8-029-051
620. Dokument  U syna powstańca  Wydział dla spraw wojskowych na Śląsk  1919-09-16  8-029-052
621. Raport poranny  Raport poranny o stanie ludzi, broni i amunicji  Główne Dowództwo Polskiej Organizacji Wojskowej Śląska Górnego  1919-09-17  8-001-006
622. Raport poranny  Raport poranny o stanie ludzi, broni i amunicji  Główne Dowództwo Polskiej Organizacji Wojskowej Śląska Górnego  1919-09-17  8-001-007
623. Dokument  Do Polskiej Organizacji Wojskowej Śląska Górnego  Sąd polowy Vi Dywizji Piechoty, Poczta Polowa 28  1919-09-17  8-029-050
624. Dokument  Do Głównego Dowództwa P.O.W. na Śląsku w Sosnowcu  Komisariat Rad Ludowych na Śląsku  1919-09-19  8-029-049
625. Zestawienie  Zestawienie    1919-09-20  8-021-102
626. Zestawienie  Zestawienie    1919-09-20  8-021-103
627. Dokument  Uchwalenia na zebraniu komendantów powiatowych i miejscowych P.O.W. na Śląsku    1919-09-21  8-029-047 8-029-048
628. Spis  Lista dowódców baonu III, 4 pułku rybnickiego    1919-09-23  8-021-099
629. Raport  Raport według rozkazu nr.8, ustęp 4  Batalion Pszczyński  1919-09-24  8-002-006
630. Spis  Spis imienny wyćwiczonych telefonistów  III baon, 4 pułk strzelców rybnickich  1919-09-24  8-021-100
631. Spis  Spis imienny Górnoślązaków nie nadających się do służby  III baon, 4 pułk strzelców rybnickich  1919-09-24  8-021-101
632. Spis  Spis królewiaków zwolnionych z baonu III, 4 pułku Rybnickiego    1919-09-25  8-021-091
633. Spis  Imienny spis ludzi nie należących do Górnoślązaków i nie są wojskowymi  3 kompania, 4 pułk  1919-09-25  8-021-092
634. Spis  Imienny spis ludzi nie należących do Gornoślązaków  3 kompania, 4pułk  1919-09-25  8-021-093
635. Spis  Spis imienny żołnierzy wyćwiczonych przy minomiotach  III baon, 4 pułk strzelców Rybnickich  1919-09-25  8-021-097
636. Raport  Raport z rozkazu nr.9, ustęp nr.2 z dnia 23 września 1919r.  III baon, 4 pułk strzelców Rybnickich  1919-09-25  8-021-098
637. Spis  Spis Górnoślązaków pełniących funkcję oficerską  II Batalion M.G.S. - Dowódca II Batalionu - H. Miękina  1919-09-26  8-038-036
638. Spis  Spis Górnoślązaków pełniących funkcje oficerskie  Batalion I Pułku Strzelców Katowickich  1919-09-26  8-038-038
639. Spis  Spis pozostałych osób pełniących funkcje oficerskie  I Batalion I Pułku Strzelców Katowickich  1919-09-26  8-038-039
640. Raport  Raport do rozkazu nr. 10, ustęp 2 z dnia 24 września 1919r.  III baon, 4 pułk Strzelców Rybnickich  1919-09-26  8-021-094
641. Spis  Spis imienny wszystkich wojskowych, którzy w regularnej armii pełnili służbę sanitariusza  III baon, 4 pułk Strzelców Rybnickich  1919-09-26  8-021-095
642. Spis  Lista wsparć dla rodzin uchodźców z Górnego Śląska.    1919-09-26  8-035-107 8-035-108 8-035-109
643. Raport  Raport wedlug rozkazu z dnia 22.09.1919, nr.8, ustęp 5. do Dowództwa IV Pułku Rybnickiego  Batalion Strzelców Pszczyńskich  1919-09-27  8-002-004 8-002-005
644. Orzeczenie  Orzeczenie  Szpital Okręgowy Wojsk Polskich w Krakowie  1919-09-27  8-033-012
645. Spis  Spis oficerów armii regularnej Wojsk Polskich  Dowództwo Obozu Jaworzno  1919-09-27  8-002-058
646. Notatka  Notatka do Dowództwa 4 pułku  Baon 4 Pułku Strzelców Rybnickich  1919-09-27  8-021-089
647. Spis  Spis Górnoślązaków pełniących funkcje oficerskie  I Batalion I Pułku Strzelców Katowickich  1919-09-28  8-038-037
648. Spis  Spis imienny podoficerów Armii Regularnej  I Kompania, I Batalion I Pułku Strzelców Katowickich  1919-09-28  8-038-048
649. Spis  Spis imienny podoficerów Armii Regularnej  II Kompania, I Batalion I Pułku Strzelców Katowickich  1919-09-28  8-038-049 8-038-050
650. Spis  Spis imienny podoficerów Armii Regularnej  III Kompania, I Batalion I Pułku Strzelców Katowickich  1919-09-28  8-038-051 8-038-052
651. Spis  Spis imienny podoficerów Armii Regularnej  K.K.M., I Batalion I Pułku Strzelców Katowickich  1919-09-28  8-038-053
652. Notatka  Notatka    1919-09-29  8-021-006
653. Notatka  Notatka    1919-09-29  8-021-086
654. Spis  Lista ludzi, których się odstawia do biura uchodźców  Batalion Pszczyński  1919-10-01  8-002-008
655. Dokument  Do dowództwa obozu  Milicja Górnośląska, Obóz w Oświęcimiu, Dowództwo I Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1919-10-01  8-020-034
656. Dokument  Do dowództwa obozu  Milicja Górnośląska, Obóz w Oświęcimiu, Dowództwo I Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1919-10-01  8-020-057
657. Notatka  Notatka - oświatowi baonu III    1919-10-01  8-021-085
658. Karta  Karta zapotrzebowania    1919-10-01  8-021-088
659. Ewidencja  Lista ewidencyjna  Milicja Górnośląska Obóz w Szczakowej Dowództwo I Bytomskiego Oddziału Powiatowego  1919-10-02  8-032-099 8-032-101 8-032-103 8-032-105 8-032-107
660. Dokument  Zgłoszenie choroby zakaźnej  Szpital Zapasowy w Dziedzicach, Pułk Strzelców Rybnickich  1919-10-03 - 1919-10-09  8-033-013 8-033-014
661. Dokument  Zgłoszenie choroby zakaźnej  Szpital Zapasowy w Dziedzicach, Pułk Strzelców Rybnickich  1919-10-03 - 1919-10-09  8-033-015 8-033-016
662. Spis  Lista imienna podoficerów - Rozkład Dzienny No. 10  I Batalion I Pułku Strzelców Katowickich  1919-10-03  8-038-040
663. Ewidencja  Ewidencja Oddziału  I Oddział Milicji Górnośląskiej  1919-10-03  8-038-054
664. Dokument  Do dowództwa obozu  I Oddział Rybnicki  1919-10-03  8-020-062
665. Notatka  Notatka    1919-10-03  8-020-064
666. Raport  Raport  III Kompania, I Oddział Rybnicki  1919-10-03  8-020-065
667. Spis  Spis ludzi nie należących do oddziału Rybnickiego    1919-10-03  8-020-067 8-020-068 8-020-069
668. Spis  Spis imienny szoferów i ślusarzy znajdujących się przy II Oddziale Rybnickim  II Oddział Rybnicki  1919-10-03  8-021-068
669. Raport  Raport do rozkazu nr.17 z dnia 2 października 1919    1919-10-03  8-021-083
670. Spis  Imienny spis druhów nadajacych się do szkoły instruktorskiej.  P.O.W. I Baon II Pułk Strzelców Bytomskich I Oddział Powiatu Bytomskiego  1919-10-03  8-035-340 8-035-341 8-035-342
671. Telegram - depesza  Telegram - z Krakowa do grupy pułkownika Żymirskiego, Sosnowiec    1919-10-04  8-003-014
672. ---  Prośba do Dowódctwa VI Oddziału    1919-10-04  8-038-024
673. Notatka  Notatka do Naczelnika Obozu    1919-10-04  8-021-062
674. Notatka  Notatka do II O.P. Rybnickiego    1919-10-04  8-021-063
675. Raport  Raport do rozkazu z dnia 3 października-1919    1919-10-04  8-021-065
676. Raport  Raport do rozkazu z dnia 3 października 1919r.    1919-10-04  8-021-067
677. Telegram - depesza  Telegram - z Krakowa, sztabu generała Hallera    1919-10-05  8-003-016
678. Telegram - depesza  Telegram - z Krakowa do pułkownika Żymirskiego, Sosnowiec    1919-10-05  8-003-017
679. Spis  Spis druhów nienależących do powiatu katowickiego  Dowódca V Batalionu H. Miękina  1919-10-05  8-038-026
680. Raport  Raport służbowy  Milicja Górnośląska, Obóz w Oświęcimiu, Dowództwo I Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1919-10-05  8-020-043
681. Dokument  Do dowództwa obozu    1919-10-05  8-020-061
682. Raport  Raport do rozkazu z dnia 3 października 1919    1919-10-05  8-021-075
683. Raport  Raport do rozkazu z dnia 3 października 1919r.    1919-10-05  8-021-079
684. Raport  Raport do rozkazu nr.18 z dnia 3 października 1919r.    1919-10-05  8-021-081
685. Akta personalne  Życiorys - Teodor Howaniec    1919-10-05  8-011-117
686. Protokół  Protokół dotyczący komisji do odebrania i sprawdzenia przybyłego umundurowania i amunicji  Milicja Górnośląska Dowództwo w Szczakowej  1919-10-06  8-001-017
687. Raport  Raport służbowy  Milicja Górnośląska, Obóz w Oświęcimiu, Dowództwo I Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1919-10-06  8-020-030
688. Dokument  Do P.O.W. Śląsk w Sosnowcu    1919-10-06  8-029-040 8-029-041
689. Dokument  Do dowództwa obozu, I Oddział    1919-10-06  8-020-049
690. Akta personalne  Życiorys    1919-10-07  8-011-013
691. Spis  Spis ludzi biorących udział w powstaniu na Górnym Śląsku  III Katowicki Oddział Powiatowy Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Jaworznie  1919-10-07  8-044-015 8-044-016 8-044-017 8-044-018 8-044-019 8-044-020 8-044-021 8-044-022 8-044-023
692. Raport  Raport do rozkazu z dnia 3 października 1919r.    1919-10-07  8-021-037
693. Raport  Raport  Kompania, II O.P.R.  1919-10-07  8-021-041
694. Raport  Raport do rozkazu nr.20 z dnia 5 października 1919r.    1919-10-07  8-021-042
695. Raport  Raport do dowództwa obozu    1919-10-07  8-020-060
696. Spis  Spis ludzi nie należących do powiatu rybnickiego    1919-10-07  8-021-064
697. Akta personalne  Życiorys    1919-10-08  8-011-005
698. Akta personalne  Życiorys    1919-10-08  8-011-006
699. Spis  Spis druchów, którzy brali udział w powstaniu z bronią w ręku    1919-10-08  8-005-009
700. Akta personalne  Życiorys - Jan Szmilowski    1919-10-08  8-011-018
701. Akta personalne  Życiorys - Wojciech Mateja    1919-10-08  8-011-021
702. Akta personalne  Życiorys - Józef Moska    1919-10-08  8-011-023
703. Akta personalne  Życiorys - Jan Myśliwiec    1919-10-08  8-011-024
704. Akta personalne  Życiorys - Konrad Oślizło.    1919-10-08  8-011-026
705. Spis  Spis ludzi którzy zgłosili się na Górny Śląsk  Milicja Górnośląska, Obóz w Oświęcimiu, Dowództwo I Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1919-10-08 - 1919-10-11  8-020-027
706. Akta personalne  Życiorys - Tomasz Morkis    1919-10-08  8-011-029
707. Raport  Raport do rozkazu nr.23 z dnia 7 października 1919r.    1919-10-08  8-021-035
708. Karta  Karta służbowa do Sztabu P.O.W. Górnego Śląska w Sosnowcu  Posterunek Wywiadowczy Nr.2 Ekspozytura Biura Wywiadowczego przy Oddziale Naczelnego Dowództwa  1919-10-08  8-029-039
709. Akta personalne  Życiorys - Franciszek Dudzik    1919-10-08  8-011-060
710. Akta personalne  Życiorys - Kasper Dudzik    1919-10-08  8-011-078
711. Akta personalne  Życiorys - Melchior Bugaj    1919-10-08  8-011-079
712. Akta personalne  Życiorys - Jan Czypionka    1919-10-08  8-011-087
713. Akta personalne  Życiorys - Wilhelm Cichoń.    1919-10-08  8-011-095
714. Akta personalne  Życiorys - Wilhelm Bracik    1919-10-08  8-011-096
715. Akta personalne  Życiorys - Teodor Dudek    1919-10-08  8-011-107
716. Akta personalne  Życiorys - Wiktor Falkus    1919-10-08  8-011-110
717. Akta personalne  Życiorys - Robert Głowienka    1919-10-08  8-011-116
718. Akta personalne  Życiorys - Jan Jasiński    1919-10-08  8-011-120
719. Akta personalne  Życiorys - Jan Krolik    1919-10-08  8-011-131
720. Akta personalne  Życiorys - Wincenty Krawczyk    1919-10-08  8-011-134
721. Akta personalne  Życiorys - Franciszek Widera    1919-10-08  8-011-140
722. Akta personalne  Życiorys - Jan Warwas    1919-10-08  8-011-141
723. Akta personalne  Życiorys - Marcin Żymołka    1919-10-08  8-011-151
724. Akta personalne  Życiorys - Robert Sapek    1919-10-08  8-011-177
725. Akta personalne  Życiorys - Franciszek Skorek    1919-10-08  8-011-182
726. Akta personalne  Życiorys - Tomasz Stanek    1919-10-08  8-011-186
727. Spis  Spis ludzi biorących udział w powstaniu z bronią w ręku na Górnym Śląsku.  Dowództwo Obozu w Oświęcimiu - II O.P.R.  1919-10-09  8-028-007 8-028-008 8-028-009 8-028-010 8-028-011 8-028-012
728. Akta personalne  Życiorys    1919-10-09  8-011-008
729. Spis  Spis druchów, którzy brali udział w powstaniu z bronią w ręku    1919-10-09  8-005-010 8-005-011 8-005-012 8-005-013 8-005-014 8-005-015
730. Spis  Spis ludzi, którzy brali udział w powstaniu i gdzie - IV Kompania    1919-10-09  8-023-015 8-023-016
731. Spis  Spis osób które zgłosiły się na Górny Śląsk  Milicja Górnośląska, Obóz w Oświęcimiu, Dowództwo I Rybnickeigo Oddziału Powiatowego  1919-10-09  8-020-029
732. Akta personalne  Życiorys - Wiktor Nowakowski    1919-10-09  8-011-032
733. Spis  Spis zmian personalnych I kompania    1919-10-09  8-020-032
734. Akta personalne  Życiorys - Jan Kopiec    1919-10-09  8-011-033
735. Raport  Raport do rozkazu nr.23 z dnia 7 października 1919    1919-10-09  8-021-060
736. Raport poranny  Raport dotyczący stanu oddziału sztabowego  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej  1919-10-09  8-001-065
737. Raport  Raport do rozkazu z dnia 3 października 1919r.    1919-10-09  8-021-069
738. Akta personalne  Życiorys - Emanuel Madura    1919-10-09  8-011-080
739. Akta personalne  Życiorys - Konrad Cyba    1919-10-09  8-011-082
740. Akta personalne  Życiorys - Piotr Czabon    1919-10-09  8-011-085
741. Akta personalne  Życiorys - Józef Czober    1919-10-09  8-011-090
742. Akta personalne  Życiorys - Ernestyn Franke    1919-10-09  8-011-113
743. Akta personalne  Życiorys - Jan Willim    1919-10-09  8-011-118
744. Akta personalne  Życiorys - Wilhelm Kłosek    1919-10-09  8-011-135
745. Akta personalne  Życiorys - Maksymilian Sieja    1919-10-09  8-011-179
746. Akta personalne  Życiorys - Emanuel Śliwa    1919-10-09  8-011-181
747. Akta personalne  Życiorys - Augustyn Suchanek    1919-10-09  8-011-190
748. Dokument  Do dowództwa obozu  Milicja Górnośląska, Obóz w Oświęcimiu, Dowództwo I Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1919-10-10  8-020-013
749. Akta personalne  Życiorys - Konrad Mądry    1919-10-10  8-011-020
750. Spis  Spis druchów walczących z bronią w ręku na Górnym Śląsku  Milicja Górnośląska Obóz w Zawierciu Dowództwo V Katowickiego Oddziału Powiatowego - Dowódca Oddziału Powiatowego - Miekina  1919-10-10  8-041-021 8-041-022 8-041-023 8-041-024
751. Akta personalne  Życiorys - Teofil Ociepka    1919-10-10  8-011-022
752. Ewidencja  Stan oficerów i podoficerów Milicji Górnośląskiej  Dowództwo Główne Milicji Górnośląskiej  1919-10-10  8-002-023 8-002-024 8-002-025 8-002-026 8-002-027
753. Dokument  "Legitymacja"  Milicja Górnośląska, Obóz w Oświęcimiu, Dowództwo I Rybnickiego Oddziału Powiatowego, II Kompania  1919-10-10  8-020-028
754. Dokument  Do Sztabu Głównego Dowództwa P.O.W. na Górnym Śląsku    1919-10-10  8-029-038
755. Spis  Spis oficerów armii regularnej przy V batalionie  Milicja Górnośląska Obóz w Zawierciu, Dowództwo V-go Katowickiego Oddziału Powiatowego  1919-10-10  8-002-039
756. Karta  Karta zwolnienia  Milicja Górnośląska, Obóz w Oświecimiu, Dowództwo I Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1919-10-10  8-020-058
757. Raport  Raport do rozkazu nr.25 z dnia 9 października-1919    1919-10-10  8-021-058
758. Raport poranny  Raport dotyczący stanu oddziału sztabowego  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej  1919-10-10  8-001-063
759. Raport  Raport do rozkazu z dnia 3 października 1919    1919-10-10  8-021-071
760. Spis  Spis imienny osób, które brały udział w walkach - I Oddział Powiat Tarnogórski I Kompania  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Szczakowej  1919-10-10  8-035-073 8-035-074 8-035-075 8-035-076 8-035-077 8-035-078 8-035-079 8-035-080
761. Akta personalne  Życiorys - Franciszek Żmuda    1919-10-10  8-011-145
762. Akta personalne  Życiorys - Konrad Żmuda    1919-10-10  8-011-147
763. Akta personalne  Życiorys - Teodor Otremba    1919-10-10  8-011-166
764. Akta personalne  Życiorys - Piotr Orendorz    1919-10-10  8-011-167
765. Akta personalne  Życiorys - Wincenty Patalong    1919-10-10  8-011-168
766. Akta personalne  Życiorys - Wiktor Przibyła    1919-10-10  8-011-175
767. Akta personalne  Życiorys - Piotr Sikaczyk    1919-10-10  8-011-185
768. Akta personalne  Życiorys - Paweł Skrzypek    1919-10-10  8-011-188
769. Spis  Spis należących do armii regularnej.  I Kompania Karabinów Maszynowych II Pułk Piechoty Strzelców Bytomskich  1919-10-11  8-032-002
770. Akta personalne  Życiorys - Alfons Szafranek    1919-10-11  8-011-048
771. Dokument  Do dowództwa obozu  Milicja Górnośląska, Obóz w Oświęcimiu, Dowództwo I Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1919-10-11  8-020-055
772. Raport  Raport do rozkazu nr.26 z dnia 10 października 1919  Milicja Górnośląska, Obóz w Oświęcimiu, Dowództwo II Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1919-10-11  8-021-055
773. Dokument  Poświadczenie  III Kompania, I Oddział Rybnicki  1919-10-11  8-020-056
774. Raport poranny  Raport dotyczący stanu oddziału sztabowego  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej  1919-10-11  8-001-064
775. Raport  Raport do rozkazu z dnia 3 października 1919    1919-10-11  8-021-073
776. Akta personalne  Życiorys - Józef Gorytzka    1919-10-11  8-011-114
777. Akta personalne  Życiorys - Józef Goik    1919-10-11  8-011-115
778. Akta personalne  Życiorys - Juliusz Pilarek    1919-10-11  8-011-172
779. Akta personalne  Życiorys - Stanisław Skrobarczyk    1919-10-11  8-011-184
780. Akta personalne  Życiorys - Franciszek Świder    1919-10-11  8-011-191
781. Karta  Karta służbowa do dowództwa obozu  Milicja Górnośląska, Obóz w Oświęcimiu, Dowództwo I Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1919-10-12  8-020-007
782. Raport  Raport o stanie ludzi Milicji Górnośląskiej    1919-10-12  8-002-020
783. Raport  Stan ludzi Milicji Górnośląskiej    1919-10-12  8-002-022
784. Stan  Stan oficerów i podoficerów Milicji Grórnośląskiej    1919-10-12  8-004-027
785. Spis  Spis oficerów z armii regularnej  Dowództwo Obozu w Zawierciu, Milicja Górnośląska  1919-10-12  8-002-032
786. Karta  Karta służbowa  Milicja Górnośląska, Obóz w Oświęcimiu, Dowództwo I Rybnickiego Odddziału Powiatowego  1919-10-12  8-020-053
787. Karta  Karta służbowa do dowództwa obozu  Milicja Górnośląska, Obóz w Oświęcimiu, Dowództwo I Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1919-10-12  8-020-054
788. Raport poranny  Raport dotyczący stanu oddziału sztabowego  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej  1919-10-12  8-001-061
789. Raport  Raport do rozkazu z dnia 3 października 1919 r.    1919-10-12  8-021-074
790. Akta personalne  Życiorys - Paweł Kaprol    1919-10-12  8-011-124
791. Akta personalne  Życiorys    1919-10-13  8-011-011
792. Raport  Raport  Kompania karabinów maszynowych  1919-10-13  8-021-027
793. Karta  Karta służbowa  Oddział Pszczyński V Kompania  1919-10-13  8-029-036
794. Dokument  Do Dowództwa Głównego M.G.Śl. w Sosnowcu z prośbą o rozstrzygnięcie sprawy.  Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo I Pszczyńskiego Oddziału Powiatowego  1919-10-13  8-029-037
795. Notatka  Notatka - do Dowództwa obozu w Oświęcimiu  Milicja Górnośląska, Obóz w Oświęcimiu, Dowództwo II Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1919-10-13  8-021-053
796. Akta personalne  Życiorys - Jan Grettka    1919-10-13  8-011-056
797. Raport  Raport do rozkazu nr.26 z dnia 10 października 1919r.  Milicja Górnośląska, Obóz w Oświęcimiu, Dowództwo II Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1919-10-13  8-021-057
798. Raport poranny  Raport dotyczący stanu oddziału sztabowego  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej  1919-10-13  8-001-062
799. Raport  Raport do rozkazu z dnia 3 października 1919  Milicja Górnośląska, Obóz w Oświęcimiu, Dowództwo II Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1919-10-13  8-021-077
800. Raport  Raport do rozkazu nr.27 z dnia 11 października 1919    1919-10-13  8-021-090
801. Akta personalne  Życiorys - Piotr Liebner    1919-10-13  8-011-126
802. Akta personalne  Życiorys - Franciszek Liss    1919-10-13  8-011-136
803. Akta personalne  Życiorys - Józef Żegota    1919-10-13  8-011-149
804. Akta personalne  Życiorys - Jan Piecha    1919-10-13  8-011-170
805. Raport poranny  Raport poranny  Milicja Górnośląska, Obóz w Oświęcimiu, Dowództwo II Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1919-10-14  8-021-001
806. Akta personalne  Życiorys    1919-10-14  8-011-009
807. Akta personalne  Życiorys - Alfons Tkacz    1919-10-14  8-011-017
808. Raport  Raport do rozkazu n.28-2 z dnia 13-października 1919r.    1919-10-14  8-021-048
809. Raport  Raport do rozkazu nr.28-6 z dnia 13-października-1919  Milicja Górnośląska, Obóz w Oświęcimiu, Dowództwo II Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1919-10-14  8-021-050
810. Karta  Karta służbowa  Milicja Górnośląska, Obóz w Oświęcimiu, Dowództwo I Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1919-10-14  8-020-052
811. Raport poranny  Raport dotyczący stanu oddziału sztabowego - stan liczebny  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej  1919-10-14  8-001-057
812. Akta personalne  Życiorys - Juliusz Grudniak    1919-10-14  8-011-058
813. Akta personalne  Życiorys - Franciszek Ślusarek    1919-10-14  8-011-180
814. Akta personalne  Życiorys    1919-10-15  8-011-012
815. Karta  Karta służbowa  Milicja Górnośląska, Obóz w Oświęcimiu, Dowództwo I Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1919-10-15  8-021-044
816. Notatka  Notatka do Dowództwa obozu w Oświęcimiu    1919-10-15  8-021-046
817. Akta personalne  Życiorys - Robert Szyma    1919-10-15  8-011-047
818. Notatka  Notatka do komendanta aresztu  Milicja Górnośląska, Obóz w Oświęcimiu, Dowództwo II Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1919-10-15  8-021-047
819. Akta personalne  Życiorys - Teofil Richter    1919-10-15  8-011-054
820. Raport poranny  Raport dotyczący stanu oddziału sztabowego - stan liczebny  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej  1919-10-15  8-001-059
821. Spis  Lista rzeczy - zapotrzebowanie m.in.: płaszcze, spodnie, buty, kołdry.  Obóz Milicji Górnośląskiej w Szczakowej  1919-10-15  8-035-164
822. Raport poranny  Raport poranny - stan oddziału sztabowego  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej, oddział sztabowy  1919-10-16  8-004-020
823. Spis  Spis ludzi, którzy nie przynależą do powiatu rybnickiego  Milicja Górnośląska, Obóz w Oświęcimiu, Dowództwo II Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1919-10-16  8-021-030 8-021-031 8-021-032
824. Notatka  Notatka do dowództwa obozu, rozklad służby  Milicja Górnośląska, Obóz w Oświęcimiu, Dowództwo II Rybnickiego Oddzaiłu Powiatowego  1919-10-16  8-021-033
825. Raport  Raport do rozkazu nr.30 z dnia 14 października 1919r.  Milicja Górnośląska, Obóz w Oświęcimiu, Dowództwo II Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1919-10-16  8-021-034
826. Spis  Spis ludzi, którzy chcą pieszo zdążyć do Krakowa na uroczystości [Kościuszkiego]  Milicja Górnośląska, Obóz w Oświęcimiu, Dowództwo I Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1919-10-16  8-020-050
827. Karta  Karta służbowa  Milicja Górnośląska, Obóz w Oświęcimiu, Dowództwo I Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1919-10-16  8-020-051
828. Akta personalne  Życiorys - Wawrzyniec Kubica  Intendantuda Wojsk Śląskich  1919-10-16  8-011-128 8-011-129
829. Notatka  Notatka    1919-10-17  8-021-005
830. Akta personalne  Życiorys    1919-10-17  8-011-007
831. Raport  Raport do Naczelnika Obozu  Milicja Górnośląska, Obóz w Oświęcimiu, Dowództwo II Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1919-10-17  8-021-029
832. Karta  Karta służbowa - spis osób nie należących do powiatu rybnickiego  Milicja Górnośląska, Obóz w Oświęcimiu, Dowództwo I Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1919-10-17  8-020-047 8-020-048
833. Akta personalne  Życiorys - Ludwik Nowak    1919-10-17  8-011-053
834. Raport poranny  Raport dotyczący stanu oddziału sztabowego - stan liczebny  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej  1919-10-17  8-001-058
835. Spis  Spis ludzi, którzy zostali przekazani Towarzystwu Obrony Kresow Zachodnich w Krakowie na uzupełniający kurs plebiscytowy.    1919-10-18  8-026-022
836. Akta personalne  Życiorys - Roman Tuszyński    1919-10-18  8-011-043
837. Akta personalne  Życiorys - Franciszek Klisz    1919-10-18  8-011-123
838. Akta personalne  Życiorys - Karol Langer    1919-10-18  8-011-127
839. Akta personalne  Życiorys - Leopold Lipski    1919-10-18  8-011-138
840. Ewidencja  Lista ewidencyjna  Oddział II Powiatu Bytomskiego IV Kompania  1919-10-18  8-035-180
841. Spis  Spis ludzi, którzy wrócili na Górny Śląsk i do Poznania  Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu, II Kompania, I Oddział  1919-10-19  8-025-028 8-025-030 8-025-032 8-025-034 8-025-036
842. Akta personalne  Życiorys - Jan Fogel    1919-10-19  8-011-111
843. Akta personalne  Życiorys - Karol Juttner    1919-10-19  8-011-121
844. Wykaz  Wykaz wytartych i pozostałych ubrań wojskowych  Milicja Górnośląska w Szczakowej  1919-10-20  8-001-016
845. Spis  Spis imienny druhów pełniących funkcję oficerską - V Oddział, Pułk Katowicki  Milicja Górnośląska, Obóz w Zawierciu, Dowództwo V Katowickiego Oddziału Powiatowego - Dowódca Oddziału - H. Miękina  1919-10-20  8-039-053
846. Akta personalne  Życiorys - Paweł Bukowiec    1919-10-20  8-011-083
847. Karta  Karta służbowa  Milicja Górnośląska, Obóz w Oświęcimiu, Dowództwo II Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1919-10-21  8-021-002
848. Spis  Wnioski nominacyjne  Milicja Górnośląska, Obóz w Zawierciu, Dowódctwo VI Katowickiego Oddziału Powiatowego L.dz. 334 Podpisał Dowódca Oddziału Powiatowego  1919-10-21  8-038-016
849. Akta personalne  Życiorys - Kranciszek Suchaja    1919-10-21  8-011-040
850. Akta personalne  Życiorys - Klemens Loska    1919-10-21  8-011-045
851. Spis  Spis rodzin uchodźców z Górnego Śląska dla powiększenia zasiłków - II Kompania I B.O.B.    1919-10-21  8-035-087 8-035-088 8-035-089 8-035-090 8-035-091 8-035-092 8-035-093 8-035-094 8-035-095 8-035-096 8-035-097 8-035-098
852. Akta personalne  Życiorys - Karol Langer    1919-10-21  8-011-152
853. Spis  Lista rodzin, które otrzymają posiłki.  Obóz Milicji Górnośląskiej  1919-10-21  8-035-162 8-035-163
854. Karta  Karta Służbowa  Milicja Górnośląska, Obóz w Zawierciu Dowódctwo I Katowickiego Oddziału Powiatowego Podpisał Dowódca Oddziału Powiatowego  1919-10-22  8-038-009
855. Karta  Karta Służbowa  Milicja Górnośląska, Obóz w Zawierciu, Dowódctwo I Katowickiego Oddziału Powiatowego Podpisał Dowódca Oddziału Powiatowego  1919-10-22  8-038-010
856. Spis  Spis druhów - V Batalion, M.G.L. powracając(y) za granicę  Milicja Górnośląska, Obóz w Zawierciu, Dowódctwo V Katowickiego Oddziału Powiatowego Podpisał Dowódca Oddziału Powiatowego - Wróbel, A.  1919-10-22  8-038-011
857. Karta  Karta służbowa - do Ekspozytury Naczelnego Dowództwa w Sosnowcu  Posterunek Wywiadowczy Ekspozytura Biura Wywiadowczego Nr. 2  1919-10-22  8-029-035
858. Raport  Raport do dowództwa obozu  Milicja Górnośląska, Obóz w Oświęcimiu, Dowództwo I Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1919-10-22  8-020-045
859. Spis  Spis druhów, ich żon, matek i dzieci - III Kompania, II Oddział  Obóz Milicji Górnośląskiej - Dowódca Oddziału Powiatowego  1919-10-22  8-037-058 8-037-059
860. Akta personalne  Życiorys - Jan Anioł    1919-10-22  8-011-063
861. Spis  Lista alfabetyczna II Kompania  Milicja Górnośląska Obóz w Szczakowej Dowództwo I Tarnogórskiego Oddziału Powiatowego  1919-10-22  8-032-113 8-032-114 8-032-115 8-032-116
862. Spis  Spis alfabetyczny. I Kompania  Milicja Górnosląska Obóz w Szczakowej Dowództwo I Tarnogórskiego Oddziału Powiatowego  1919-10-22  8-032-118 8-032-119 8-032-120 8-032-121
863. Spis  Lista alfabetyczna III Kompania  Milicja Górnośląska Obóz w Szczakowej Dowództwo I Tarnogórskiego Oddziału Powiatowego  1919-10-22  8-032-123 8-032-124 8-032-125 8-032-126 8-032-127
864. Ewidencja  Ewidencja przydzielonych druhów.  II Oddział Bytomski IV Kompania  1919-10-22  8-035-179
865. Spis  Lista zgłaszających się na powrót na Górny Śląsk  Milicja Górnośląska, Obóz w Oświęcimiu, Dowództwo I Pszczyńskiego Oddziału Powiatowego L.dz.192/19  1919-10-23  8-002-009 8-002-010
866. Dokument  Do [drucha] inspekcyjnego  Milicja Górnośląska, Dowództwo Obozu w Oświęciumiu  1919-10-23  8-020-009
867. Raport  Raport patrolu z Rajska    1919-10-23  8-020-011
868. Akta personalne  Życiorys - Franciszek Mierzna    1919-10-23  8-011-041
869. Wykaz  Wykaz imienny oddziału szturmowego armii regularnej    1919-10-23  8-002-043
870. Akta personalne  Życiorys - Franciszek Falkus    1919-10-23  8-011-153
871. Akta personalne  Życiorys - Jan Prajsner    1919-10-23  8-011-164
872. Wykaz  Wykaz oficerów i żołnierzy  Milicja Górnośląska, Obóz w Zawierciu, Dowódctwo I Katowickiego Oddziału Powiatowego L.dz. 124 Podpisał Dowódca Oddziału Powiatowego  1919-10-24  8-038-012
873. Wykaz  Wykaz imienny osób [i żolnierzy] instruktorów Armii Regularnej  Milicja Górnośląska, Obóz w Zawierciu, Dowódctwo VI Katowickiego Oddziału Powiatowego L.dz. 389 Podpisał Dowódca Oddziału Powiatowego  1919-10-24  8-038-014 8-038-015
874. Spis  Spis imienny: oddział lotno - wywiadowczy  Milicja Górnośląska  1919-10-24  8-002-030
875. Akta personalne  [Życiorys] - J. Wieczorek    1919-10-24  8-003-030
876. Spis  Spis oficerów, podoficerów i żołnierzy armii regularnej znajdujących się w obozie Milicji Górnośląskiej w Szczakowej  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Szczakowej  1919-10-24  8-002-053 8-002-054 8-002-055 8-002-056
877. Akta personalne  Zyciorys - Jan Bukowietz    1919-10-24  8-011-062
878. Akta personalne  Życiorys - Karol Handy    1919-10-24  8-011-064
879. Akta personalne  Życiorys - Leopold Opendorz    1919-10-24  8-011-065
880. Akta personalne  Życiorys - Teofil Żabiński    1919-10-24  8-011-066
881. Spis  Lista ewidencyjna  VI Katowicki Oddział Powiatowy Milicji Górnośląskiej, II Kompania - Dowódca Kompanii - Korzonek  1919-10-24  8-039-067 8-039-068 8-039-069 8-039-070 8-039-071 8-039-072
882. Akta personalne  Życiorys - Szczepan Bywalec    1919-10-24  8-011-068
883. Spis  Spis ludzi, którzy chcą powrócić na Górny Śląsk.    1919-10-24  8-026-078 8-026-079
884. Spis  Spis ludzi, którzy wracają na Górny Śląsk dnia 24 listopada 1919r.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu.  1919-10-24  8-026-080
885. Spis  Spis ludzi, którzy zostali wysłani na kurs plebiscytowy do Warszawy dnia 24 listopada 1919r.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-10-24  8-026-081
886. Akta personalne  Życiorys - Jakub Bukowiec    1919-10-24  8-011-159
887. Ewidencja  Ewidencja - I Kompania, VI K.O.P.    1919-10-25  8-039-012 8-039-014 8-039-016 8-039-018 8-039-020 8-039-022 8-039-024
888. Raport  Raport  III Kompania, II O.P.R.  1919-10-25  8-021-021
889. Raport  Raport  II Kompania, II O.P.R.  1919-10-25  8-021-022
890. Raport  Raport  I Kompania, II O.P.R.  1919-10-25  8-021-023
891. Spis  Spis oficerów rzeczywistych znajdujących się w Obozie Milicji Górnośląskiej w Szczakowej  Milicja Górnośląska, Dowództwo Obozu w Szczakowej  1919-10-25  8-002-057
892. Spis  Spis oficerów rzeczywistych  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Jaworznie  1919-10-25  8-002-059
893. Spis  Spis alfabetyczny wszystkich znajdujących się ludzi przy Kompanii Karabinów Maszynowych  I Kompania Karabinów Maszynowych II Pułk Strzelców Bytomskich  1919-10-25  8-032-142 8-032-143
894. Spis  Spis imienny [tych], którzy otrzymali ekwipunek    1919-10-26  8-044-046 8-044-048 8-044-050
895. Spis  Lista żonatych i wspierających rodziny - II Kompania III Oddział    1919-10-27  8-035-105 8-035-106
896. Spis  Spis - lista odbioru ubrań dla oddziału karabinów maszynowych    1919-10-28  8-009-002 8-009-003 8-009-004 8-009-005 8-009-006 8-009-007 8-009-008
897. Spis  Spis - lista II kompanii batalionu szturmowego I P.S.K.    1919-10-28  8-008-005 8-008-006 8-008-007 8-008-008 8-008-009
898. Ewidencja  Lista ewidencyjna oddziału karabinów maszynowych    1919-10-28 - 1919-10-28  8-052-002 8-052-003 8-052-004 8-052-005 8-052-006 8-052-007 8-052-008 8-052-009
899. Spis  Spis - lista    1919-10-28  8-008-011 8-008-012 8-008-014 8-008-015 8-008-016
900. Raport poranny  Raport poranny dotyczący stanu bojowego, kawalerii, taboru, urlopów, amunicji  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej  1919-10-28  8-001-055
901. Spis  Lista powracających na Górny Śląsk dnia 27 października 1919r.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-10-28  8-026-075
902. Dokument  Dokument - raport do Naczelnika Obozu  Milicja Górnośląska, Obóz w Oświęcimiu, Dowództwo II Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1919-10-29  8-021-008
903. Spis  Spis imienny podoficerów i żołnierzy z wyszczególnieniem funkcji  Milicja Górnośląska, Obóz w Zawierciu, Dowództwo VI Katowickiego Oddziału Powiatowego  1919-10-29  8-039-045 8-039-046
904. Spis  Lista podoficerów i żołnierzy z wyszczególnieniem funkcji, III Kompania  Milicja Górnośląska, Obóz w Zawierciu, Dowództwo VI Katowickiego Oddziału Powiatowego  1919-10-29  8-039-047 8-039-048 8-039-049
905. Spis  Lista żołdu za okres od 1do 10 listopada 1919r. - Batalion Pszczynski, IV Kompania    1919-10-29  8-027-047 8-027-048
906. Spis  Lista podoficerów i żołnierzy z wyszczególnieniem funkcji, I Kompania  Milicja Górnośląska, Obóz w Zawierciu, Dowództwo VI Katowickiego Oddziału Powiatowego  1919-10-29  8-039-050 8-039-051 8-039-052
907. List  Lista chorych - I Kompania, Baon Szturmowy I P.S.K.    1919-10-29 - 1919-10-29  8-052-095 8-052-097 8-052-099 8-052-101 8-052-103 8-052-105
908. Akta personalne  Życiorys - Stanisław Stanisławski    1919-10-29  8-011-165
909. Spis  Lista ewidencyjna szeregowców i podoficerów  II Kompania, Katowicki Oddział Powiatowy Milicja Górnośląska  1919-10-30  8-039-027 8-039-029 8-039-031
910. Spis  Lista żołdu - I Kompania Oddział Pszczyński.    1919-10-30  8-027-050 8-027-051 8-027-052 8-027-053
911. Spis  Lista powracających na Górny Śląsk dnia 27 października 1919r.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-10-30  8-026-073 8-026-074
912. Notatka  Do I Katowickiego Oddziału Powiatowego w Zawierciu  I Kompania  1919-10-31  8-038-021
913. Karta  Karta służbowa  Naczelne Dowództwo W. P. Sztab Generalny Oddział Informacji  1919-10-31  8-029-034
914. Raport poranny  Raport dotyczący stanu bojowego, kawalerii, taboru, urlopów, amunicji  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej  1919-10-31  8-001-054
915. Spis  Spis ludzi, którzy wyjeżdżają do Poznania dnia 31 października 1919r.    1919-10-31 - 1919-11-01  8-026-069 8-026-071
916. Spis  Lista żołdu - I Kompania, I Oddział    1919-11-01 - 1919-11-10  8-027-010 8-027-011 8-027-012
917. Notatka  Notatka  Milicja Górnośląska, Obóz w Oświęcimiu, Dowództwo II Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1919-11-01  8-021-013
918. Raport  Raport do rozkazu nr.46  Milicja Górnośląska, Obóz w Oświęcimiu, Dowództwo II Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1919-11-01 - 1919-11-02  8-021-025
919. Spis  Księga chorych  Milicja Górnośląska  1919-11-01 - 1919-11-11  8-033-032 8-033-034
920. Spis  Lista żołdu - II Kompania O.P.R.    1919-11-01  8-027-043 8-027-044 8-027-045
921. Raport  Raport  Milicja Górnośląska, Dowództwo Główne  1919-11-02  8-021-004
922. Karta  Karta służbowa  Milicja Górnośląska, Obóz w Oświęcimiu, Dowództwo I Rybnickeigo Oddziału Powiatowego  1919-11-02  8-020-044
923. Raport poranny  Raport poranny dotyczący stanu bojowego, kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, uropów, zmian i amunicji  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej  1919-11-02  8-001-048
924. Telegram - depesza  Do Głównego Dowództwa Milicji Górnośląskiej w Sosnowcu  Milicja Górnoślaska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-02  8-026-065
925. Spis  Spis ludzi, którzy wracają na Górny Śląsk  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-02  8-026-066 8-026-067
926. Dokument  Potwierdzenie przyjęcia do szpitala  VI Państwowa Kolumna Epidemiczna Im. Księcia Biskupa Adama Sapiechy  1919-11-03  8-033-006
927. Dokument  Dokument do Naczelnika Obozu  Milicja Górnośląska, Dowództwo Obozu w Oświecimiu  1919-11-03  8-021-007
928. Raport  Raport  II Kompania  1919-11-03  8-021-024
929. Spis  Spis ludzi, którzy się zgłosili do stałego powrotu na Górny Śląsk.  Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo II Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1919-11-03  8-026-054 8-026-055
930. Karta  Karta służbowa.  Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo I Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1919-11-03  8-026-059
931. Spis  Spis ludzi, którzy wyjechali do Poznania  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu.  1919-11-03  8-026-062 8-026-064
932. Akta personalne  Życiorys - Jan Palasz    1919-11-03  8-011-163
933. Karta  Karta służbowa.  Milicja Górnośląska Oboz w Oświęcimiu Dowództwo I Pszczyńskiego Oddziału Powiatowego  1919-11-04  8-026-057
934. Karta  Karta służbowa.  Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowodztwo I Rybnickiego Oddziału Powiatowego.  1919-11-04  8-026-060
935. Spis  Lista żołdu - II dekada    1919-11-04  8-027-087 8-027-088
936. Akta personalne  Życiorys - Paweł Jarczyk    1919-11-04  8-011-160
937. Spis  Spis zmian    1919-11-05 - 1919-11-09  8-020-033
938. Raport  Raport III Kompania    1919-11-05 - 1919-11-09  8-020-042
939. Spis  Spis ludzi, którzy dnia 6 listopada 1919 r. wyjechali na Górny Śląsk przez Sosnowiec  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-05  8-026-048
940. Spis  Spis ludzi, którzy dnia 6 listopada 1919 r.wyjechali do Poznania na kurs rolniczy. Osoby z oddziału pszczyńskiego i rybnickiego.  Milicja Górnośląska Dowodztwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-05  8-026-051
941. Spis  Spis ludzi, którzy dnia 5 listopada 1919r. wyjechali na Górny Śląsk przez Sosnowiec.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-05  8-026-052
942. Spis  Spis ludzi, którzy dnia 5 listopada 1919r. wyjechali na Górny Śląsk przez Sosnowiec.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-05  8-026-053
943. Spis  Spis ludzi wyjeżdzających do Poznania.  Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo I - go Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1919-11-06  8-026-040
944. Spis  Spis ludzi, którzy dnia 7 listopada wyjechali na Górny Śląsk przez Sosnowiec  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-06 - 1919-11-07  8-026-043 8-026-044 8-026-045 8-026-046
945. Akta personalne  Życiorys - Augustyn Malecha    1919-11-06  8-011-162
946. Spis  Lista żołdu od 1 listopada do 10 listopada 1919r. II Kompania.    1919-11-07  8-027-014 8-027-015 8-027-016
947. Spis  Lista żołdu za dekadę od 1-10 listopada 1919r.    1919-11-07  8-027-023
948. Dokument  Do Głównego Dowódcy M.G.Śl. Pana Zgrzebnioka Alf.  Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo I Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1919-11-07  8-029-029
949. Spis  Spis ludzi, którzy zostali przekazani Towarzystwu Obrony Kresów Zachodnich w Krakowie z obozu oświęcimskiego na II kurs plebiscytowy  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-07  8-026-030
950. Spis  Spis ludzi, którzy wyjechali na Górny Śląsk przez Sosnowiec  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-07  8-026-033
951. Spis  Lista żołdu. Ludzie, którzy dnia 6 listopada wyjechali na Górny Śląsk z oddziału II p.rybnickiego.  Milcja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo II Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1919-11-07  8-027-034 8-027-035
952. Dokument  Dokument do dowództwa obozu  Milicja Górnośląska, Obóz w Oświęcimiu, Dowództwo II Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1919-11-08  8-021-003
953. Spis  Lista imienna.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Szczakowej, II Oddział  1919-11-08  8-034-004 8-034-006 8-034-008 8-034-011 8-034-013 8-034-015 8-034-017 8-034-020
954. Spis  Lista wracających na Górny Śląsk  Milicja Górnośląska, Obóz w Oświećmiu, Dowództwo II Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1919-11-08  8-021-012
955. Spis  Spis ludzi, którzy pochodzą z Prus Zachodnich i powracających do domu  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-08  8-026-028
956. Spis  Spis ludzi  Milcja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-08  8-026-031
957. Spis  Lista żołdu za okres od 10 do 20 listopada 1919r. -Baon Pszczyński, IV Kompania  Milcja Górnośląska  1919-11-08  8-027-086
958. Akta personalne  Życiorys - Antoni Dudzik    1919-11-08  8-011-103
959. Ewidencja  Lista ewidencyjna - I Pluton III Kompania  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Szczakowej  1919-11-08  8-035-245 8-035-247 8-035-249 8-035-251
960. Spis  Do dowódcy - lista osób wracających na Górny Śląsk    1919-11-09  8-021-011
961. Spis  Spis ludzi, którzy wyjeżdzają z obozu Oświęcim do Poznania  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-09  8-026-026
962. Spis  Lista osób wyjeżdżających na kurs do Poznania  Milicja Górnośląska, Obóz w Oświęcimiu, Dowództwo II Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1919-11-10  8-021-009
963. Raport  Raport dotyczący stanu liczebnego oddziałów powstańczych - [stan wyżywienia]    1919-11-10  8-001-015
964. Świadectwo  Świadectwo Wojskowo - Lekarskie  Szpital Okręgowy Wojsk Polskich w Krakowie, Oddział II chirurgiczny  1919-11-10  8-033-019
965. Spis  Spis ludzi, którzy wyjeżdzają na Górny Śląsk przez Sosnowiec  Milicja Górnośląska Dowodztwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-10  8-026-025
966. Spis  Lista podoficerów i szeregowców dla pobrania żołdu za okres od 11 do 20 listopada 1919r.  Milicja Górnośląska O.P.R. I Kompania  1919-11-10  8-027-079 8-027-080 8-027-081 8-027-082
967. Dokument  Do dowództwa obozu Oświęcim  Milicja Gornośląska, Obóz w Oświęcimiu, Dowództwo I Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1919-11-11  8-020-008
968. Dokument  Zgłoszenie na wyższy kurs pocztowy    1919-11-11  8-020-016
969. Spis  Spis ludzi, którzy wyjeżdzają na Górny Śląsk przez Sosnowiec  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-11  8-026-024
970. Raport  Raport do komendanta Milicji Górnośląskiej    1919-11-11  8-011-069
971. Spis  Lista żołdu za II dekadę od 10 do 20 listopada 1919r.    1919-11-11  8-027-070 8-027-071
972. Spis  Spis ludzi, którzy chcą brać udział w kursach.  Milicja Górnośląska Obóz w Szczakowej Dowództwo II Bytomskiego Oddziału Powiatowego  1919-11-11  8-035-261 8-035-263 8-035-265 8-035-267 8-035-269 8-035-271 8-035-273
973. Notatka  Poświadczenie    1919-11-12  8-011-070
974. Stan  Stan służby  Milicja Górnośląska, Obóz w Zawierciu, Dowódctwo VI Katowickiego Oddziału Powiatowego L.dz. 645 Podpisał Dowódca Oddziału Powiatowego  1919-11-13  8-038-013
975. Ewidencja  Lista ewidencyjna - I Kompania  Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo I Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1919-11-13  8-028-017 8-028-019 8-028-021
976. Spis  Spis ludzi, którzy wyjechali dnia 13 listopada 1919 r.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-13  8-026-021
977. Zestawienie  Zestawienie wypłaconego żołdu 1-10 listopad 1919r.  Milcja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-13  8-027-038
978. Spis  Spis części ubrań i rynsztunki  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Zawierciu - Dowódca Obozu  1919-11-13  8-039-085 8-039-086
979. Spis  Lista ogólna - VI Kompania I O.P.P.    1919-11-13  8-028-153 8-028-154 8-028-155
980. Spis  Spis ludzi, którzy wyjechali na Górny Śląsk  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-14  8-026-019
981. Spis  Spis ludzi, którzy wyjechali na Górny Śląsk przez Sosnowiec  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-14  8-026-020
982. Spis  Lista żołnierzy z Armii Polskiej - Oddział II M.P. Lista Górnoślązaków  Dowódca Oddziału Powiatowego  1919-11-14  8-037-070 8-037-071 8-037-072
983. Spis  Spis ludzi - V Kompania    1919-11-15  8-024-001 8-024-002
984. Raport  Raport stanu oddziału lotno - wywiadowczego    1919-11-15  8-001-014
985. Karta  Karta mundurowa  Szpital Zapasowy w Dziedzicach  1919-11-15  8-012-110
986. Akta personalne  Akta personalne - życiorys    1919-11-17  8-011-002
987. Akta personalne  Akta personalne - życiorys    1919-11-17  8-011-003
988. Akta personalne  Akta personalne - życiorys    1919-11-17  8-011-004
989. Spis  Spis ludzi, którzy powrócili na Górny Śląsk przez Sosnowiec  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-17  8-026-017
990. Spis  Spis ludzi, którzy zgłosili się na kurs policyjny do Poznania  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-18  8-026-016
991. Spis  Spis ludzi, którzy zgłosili się na kurs cła do Poznania  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-18  8-026-018
992. Spis  Spis ludzi, którzy wyjechali na Górny Śląsk przez Sosnowiec  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-18  8-026-023
993. Akta personalne  Życiorys - Józef Lewan    1919-11-18  8-011-035 8-011-037
994. Akta personalne  Życiorys - Roman Tuszyński    1919-11-18  8-011-039
995. Karta  Karta służbowa  Szpital Zapasowy w Dziedzicach  1919-11-18  8-012-094
996. Spis  Spis ludzi, którzy wyjeżdzają na kurs plebiscytowy do Krakowa  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-19  8-026-006
997. Raport poranny  Raport poranny dotyczący stanu bojowego, kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, urlopów  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej  1919-11-19  8-001-044
998. Spis  Spis ludzi z oddziału pszczyńskiego, którzy wybierają się na kurs kolejarzy do Poznania.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-20  8-026-014
999. Spis  Spis ludzi, którzy wyjeżdżają na kurs żandarmerii  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-20  8-026-015
1000. Notatka  Notatka do D-cy obozu w Oświęcimiu  Milicja Górnośląska, Obóz w Oświęcimiu, Dowództwo II Rybnickiego Oddziału Powiatowego  1919-11-20  8-021-026
1001. Raport poranny  Raport poranny dotyczący stanu bojowego, kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, urlopów  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej  1919-11-20  8-001-040
1002. Spis  Spis oficerów, podoficerów i żołnierzy z armii regularnej pozostających w Milicji Górnośląskiej  Milicja Górnośląska Obóz w Zawierciu  1919-11-20  8-002-046 8-002-047
1003. Spis  Spis oficerów, podoficerów i żołnierzy z armii regularnej pozostających w Milicji Górnośląskiej  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Zawierciu  1919-11-20  8-002-048 8-002-049
1004. Zestawienie  Zestawienie wypłaconego żołdu za I dekadę listopada; lista dodatkowa - Oddział Pszczyński.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu.  1919-11-20  8-027-078
1005. Spis  Spis osób, które wybrały się na kurs [leczniczy] do Poznania  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-21  8-026-012
1006. Stan  Stan koni i terenu obozu  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-21  8-001-022
1007. Akta personalne  Życiorys - Józef Weber    1919-11-21  8-011-046
1008. Dokument  Prośba o wyjaśnienie do komisarza tajnej policji w Sosnowcu    1919-11-21  8-011-050
1009. Akta personalne  Życiorys - Wilem Pol    1919-11-21  8-011-051
1010. Dokument  Dokument  Dowództwo Okręgu Generalnego  1919-11-22  8-033-002
1011. Spis  Spis ludzi, którzy wyjeżdzają na kurs pocztowy do Poznania  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-22  8-026-007
1012. Spis  Spis ludzi z oddziału rybnickiego, którzy się zgłosili na kurs pocztowy do Poznania  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-22  8-026-008
1013. Raport poranny  Raport poranny dotyczący stanu bojowego, kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, urlopów  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej  1919-11-22  8-001-039
1014. Kwit  Kwit za wyplatę żołdu dla I Oddziału Rybnickiego za II dekadę od 21 do 30 listopada 1919r.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-22  8-027-107
1015. Raport poranny  Raport poranny dotyczący stanu bojowego, kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, urlopów  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej Oddział Sztabowy  1919-11-23  8-001-037
1016. Akta personalne  Życiorys - Konrad Wojcik    1919-11-23  8-011-143
1017. Raport  Raport stanu obozu Szczakowa  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej, Obóz Szczakowa  1919-11-24  8-004-028
1018. Raport poranny  Raport poranny dotyczący stanu bojowego, kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, urlopów  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej Oddział Sztabowy  1919-11-24  8-001-034
1019. Spis  Lista imienna  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Zawierciu - Dowódca Obozu  1919-11-24  8-039-089 8-039-090 8-039-091 8-039-092 8-039-093
1020. Raport poranny  Raport poranny dotyczący stanu bojowego, kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, urlopów  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej Oddział Sztabowy  1919-11-25  8-001-035
1021. Dokument  Dokument podróży  48 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych (6 p. strz. polsk.)  1919-11-26 - 1919-11-29  8-029-032
1022. Karta  Karta zaprowiantowania.  Komisja Kasowa Szpitala Zapasowego w Dziedzicach  1919-11-26  8-027-145
1023. Dokument  Powiadomienie  Biuro Kontroli Granicznej w Oświęcimiu - Milicja Górnośląska  1919-11-27  8-027-140
1024. Dokument  Powiadomienie - do płatniczego oddziału rybnickiego.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-27  8-027-142
1025. Dokument  Powiadomienie do płatniczego oddziału rybnickiego    1919-11-27  8-027-143
1026. Spis  Spis ludzi, którzy wyjeżdzają na Górny Śląsk  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-28  8-026-002
1027. Świadectwo  Świadectwo zbadania  Wojskowy Szpital Nr. 2 w Krakowie, Kliniczny Oddział Chorób Nerwowych, Oddział 2  1919-11-28  8-033-003
1028. Dokument  Do Szefa Sztabu p. Postracha    1919-11-28  8-029-031
1029. Ewidencja  Lista ewidencyjna - I O.P.R.  Milicja Górnośląska Dowództwo Główne  1919-11-28  8-028-068 8-028-070 8-028-072
1030. Spis  Spis ludzi z oddziału rybnickiego  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-11-30  8-026-005
1031. Raport broni  Magazyn broni przy Koszarach Traugutta, raport broni    1919-11-30  8-001-019
1032. Spis  Spis materiałów wojskowych Milicji Górnośląskiej    1919-11-30  8-001-023
1033. Spis  Spis materiałów wojskowych Milicji Górnośląskiej    1919-11-30  8-001-031
1034. Spis  Spis ludzi i materiałów wojskowych w Milicji Górnośląskiej  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej  1919-12-01 - 1919-12-03  8-004-034
1035. Notatka  Notatka    1919-12-01  8-001-049
1036. Telegram - depesza  Powiadomienie  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-12-02  8-027-138
1037. Telegram - depesza  Powiadomienie    1919-12-02  8-027-139
1038. Spis  Spis ludzi, którzy wyjeżdzają na Górny Śląsk.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-12-04  8-026-003
1039. Dokument  Dokument  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Oświęcimiu  1919-12-04  8-026-004
1040. Telegram - depesza  Do oddziału rybnickiego w obozie M. G. Śl.  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Szczakowej  1919-12-04  8-027-134
1041. Spis  Spis ludzi i materiałów wojskowych w Milicji Górnośląskiej    1919-12-06  8-001-012
1042. Ewidencja  Lista ewidencyjna, obóz Oświęcim    1919-12-09  8-025-005 8-025-007
1043. Telegram - depesza  Telegram - ze Szczakowa do Głównego Dowództwa Milicji Górnośląskiej w Sosnowcu    1919-12-10  8-004-003
1044. Spis  Lista żołdowa    1919-12-11 - 1919-12-20  8-004-035
1045. Spis  Lista ludzi, którzy pozostali przy oddziale post. przy Koszarach Traugutta    1919-12-13  8-002-029
1046. Raport poranny  Raport poranny dotyczący kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, broni oraz stan bojowy  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej Oddział Sztabowy  1919-12-14  8-001-029
1047. Karta  Karta służbowa  Milicja Górnośląska, Dowództwo Obozu w Szczakowej, Szpital Zapasowy w Bielsku  1919-12-15  8-012-011
1048. Telegram - depesza  Do Szefa Skarbu w Sosnowcu - dotyczy zapotrzebowania w powiecie bytomskim  Komenda Powiatu Bytomskiego  1919-12-15  8-050-013
1049. Raport poranny  Raport poranny dotyczący kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, broni oraz stan bojowy  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej Oddział Sztabowy  1919-12-15  8-001-027
1050. Dokument  Dokument  Milicja Górnośląska Obóz w Szczakowej Dowództwo I Tarnogórskiego Oddziału Powiatowego, Szpital Okręgowy Wojsk Polskich w Krakowie  1919-12-16 - 1919-12-22  8-033-017 8-033-018
1051. Dokument  Dokument podróży  Dowództwo 22 sekcji VI Szwadron Zapasowy Taborów  1919-12-16  8-048-070
1052. Dokument  Dokument podróży  Dowództwo 22 sekcji VI Szwadron Zapasowy Taborów  1919-12-16  8-048-071
1053. Dokument  Dokument podróży  Dowództwo 22 Sekcji VI Szwadron Zapasowy Taborów  1919-12-16  8-048-072
1054. Dokument  Dokument podróży  Dowództwo 22 Sekcji VI Szwadron Zapasowy Taborów  1919-12-16  8-048-073
1055. Dokument  Dokument podróży  Dowództwo 22 Sekcji VI Szwadron Zapasowy Taborów  1919-12-16  8-048-074
1056. Dokument  Dokument podróży  Dowództwo 22 Sekcji VI Szwadron Zapasowy Taborów  1919-12-16  8-048-075
1057. Dokument  Dokument podróży  Dowództwo 22 Sekcji VI Szwadron Zapasowy Taborów  1919-12-16  8-048-076
1058. Dokument  Dokument podróży  Dowództwo 22 Sekcji VI Szwadron Zapasowy Taborów  1919-12-16  8-048-077
1059. Dokument  Dokument podróży  Dowództwo 22 Sekcji VI Szwadron Zapasowy Taborów  1919-12-16  8-048-078
1060. Dokument  Dokument podróży  Dowództwo 22 Sekcji VI Szwadron Zapasowy Taborów  1919-12-16  8-048-079
1061. Dokument  Dokument podróży  Dowództwo 22 Sekcji VI Szwadron Zapasowy Taborów  1919-12-16  8-048-080
1062. Dokument  Dokument podróży  Dowództwo 22 Sekcji VI Szwadron Zapasowy Taborów  1919-12-16  8-048-081
1063. Raport poranny  Raport poranny dotyczący kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, broni oraz stan bojowy  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej Oddział Sztabowy  1919-12-17  8-001-028
1064. Karta  Karta zaprowiantowania dla kaprala odchodzącego do Milicji Górnośląskiej w Oświęcimiu oraz poświadczenie jej odbioru, karta umundurowania  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Szczakowej, Szpital Załogi  1919-12-20  8-012-002 8-012-003
1065. Dokument  Dokument podróży  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Szczakowej  1919-12-20  8-034-002
1066. Raport poranny  Raport poranny dotyczący kawalerii, taboru, auto-kolumny, koni, wozów, broni oraz stan bojowy  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej Oddział Sztabowy  1919-12-20  8-001-018
1067. Orzeczenie  Orzeczenie lekarskie  Szpital Okręgowy Wojsk Polskich w Krakowie  1919-12-20  8-033-021
1068. Wykaz  Wykaz podróży  Komenda miasta Poznań  1919-12-20 - 1919-12-23  8-012-027
1069. Karta  Karta zaprowiantowania  Szpital Zapasowy w Dziedzicach  1919-12-20  8-012-082
1070. Karta  Karta zaopatrzenia  Stacja Zborna dla oficerów i żołnierzy w Krakowie  1919-12-20  8-012-090
1071. Dokument  Dokument podróży  Stacja Zborna dla oficerów i żołnierzy w Krakowie  1919-12-20  8-012-099
1072. Dokument  Dokument podróży  Dowództwo Szpitala Dziedzice, Szpital Zapasowy  1919-12-22 - 1919-12-24  8-012-008
1073. Raport dzienny  Raport dzienny oddziału wartowniczego - Koszary Traugutta  Milicja Górnośląska  1919-12-22  8-001-011
1074. Karta  Karta zaprowiantowania  Szpital Zapasowy  1919-12-23  8-012-005
1075. Dokument  Dokument podróży  Stacja Zborna dla oficerów i żołnierzy w Krakowie  1919-12-23 - 1919-12-25  8-012-062 8-012-063
1076. Karta  Karta mundurowa  Szpital Okręgowy Wojsk Polskich w Krakowie  1919-12-23  8-012-066
1077. Karta  Karta zaprowiantowania  Szpital Zapasowy w Dziedzicach  1919-12-23  8-012-080
1078. Karta  Karta zaprowiantowania  Szpital Zapasowy w Dziedzicach  1919-12-23  8-012-084
1079. Dokument  Do komendanta obozu w Szczakowej    1919-12-23  8-012-101
1080. Karta  Karta służbowa  Szpital Zapasowy w Dziedzicach  1919-12-24  8-012-035
1081. Karta  Karta służbowa  Szpital Zapasowy w Dziedzicach  1919-12-24  8-012-102
1082. Dokument  Dokument podróży oraz karta zaprowiantowania i umudurowania  Szpital Załogi w Bielsku  1919-12-30  8-012-022 8-012-024 8-012-025 8-012-026
1083. Karta  Karta służbowa  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Szczakowej  1919-12-30  8-033-075
1084. Dokument  Dokument podróży  Stacja Zborna dla oficerów i żołnierzy w Krakowie  1919-12-31  8-012-097
1085. Ewidencja  Listy ewidencyjne - Gliwice, roczniki: 1871, 1872    1920-01-01  8-075-001 8-075-002 8-075-003 8-075-004
1086. Ewidencja  Listy ewidencyjne - Koźle, rocznik 1888    1920-01-01  8-076-001 8-076-002 8-076-003 8-076-004 8-076-005 8-076-006
1087. Ewidencja  Listy ewidencyjne - Pszczyna, rocznik 1888    1920-01-01  8-060-001 8-060-002 8-060-003 8-060-004 8-060-005 8-060-006 8-060-007 8-060-008 8-060-009 8-060-010 8-060-011 8-060-012 8-060-013
1088. Ewidencja  Listy ewidencyjne - Pszczyna, rocznik 1901    1920-01-01  8-073-001 8-073-002 8-073-003 8-073-004 8-073-005 8-073-006 8-073-007 8-073-008 8-073-009 8-073-010 8-073-011 8-073-012 8-073-013 8-073-014 8-073-015 8-073-016 8-073-017 8-073-018 8-073-019 8-073-020 8-073-021 8-073-022 8-073-023 8-073-024 8-073-025 8-073-026 8-073-027 8-073-028 8-073-029 8-073-030 8-073-031 8-073-032 8-073-033 8-073-034 8-073-035 8-073-036 8-073-037 8-073-038 8-073-039 8-073-040 8-073-041 8-073-042
1089. Ewidencja  Listy ewidencyjne - Pszczyna, rocznik 1902 i dalsze    1920-01-01  8-074-001 8-074-002 8-074-003 8-074-004 8-074-005 8-074-006 8-074-007 8-074-008 8-074-009 8-074-010 8-074-011 8-074-012 8-074-013 8-074-014 8-074-015 8-074-016 8-074-017 8-074-018 8-074-019 8-074-020 8-074-021 8-074-022 8-074-023 8-074-024 8-074-025 8-074-026 8-074-027 8-074-028 8-074-029 8-074-030 8-074-031 8-074-032 8-074-033 8-074-034 8-074-035 8-074-036 8-074-037 8-074-038 8-074-039 8-074-040 8-074-041 8-074-042 8-074-043 8-074-044 8-074-045 8-074-046 8-074-047 8-074-048 8-074-049 8-074-050 8-074-051 8-074-052 8-074-053 8-074-054 8-074-055 8-074-056 8-074-057 8-074-058 8-074-059 8-074-060 8-074-061 8-074-062 8-074-063 8-074-064 8-074-065 8-074-066 8-074-067 8-074-068 8-074-069 8-074-070 8-074-071 8-074-072 8-074-073 8-074-074 8-074-075 8-074-076 8-074-077 8-074-078 8-074-079 8-074-080 8-074-081 8-074-082 8-074-083 8-074-084 8-074-085 8-074-086 8-074-087 8-074-088 8-074-089 8-074-090 8-074-091 8-074-092 8-074-093 8-074-094 8-074-095 8-074-096 8-074-097 8-074-098 8-074-099
1090. Ewidencja  Spis ewidencyjny oficerów i podoficerów    1920-01-01  8-056-001 8-056-002 8-056-003 8-056-004 8-056-005 8-056-006 8-056-007 8-056-008 8-056-009 8-056-010 8-056-011 8-056-012 8-056-013 8-056-014 8-056-015 8-056-016 8-056-017 8-056-018 8-056-019 8-056-020 8-056-021 8-056-022 8-056-023 8-056-024
1091. Ewidencja  Listy ewidencyjne - Pszczyna, Koźle, rocznik 1886    1920-01-01  8-058-001 8-058-002 8-058-003 8-058-004 8-058-005 8-058-006 8-058-007 8-058-008 8-058-009 8-058-010
1092. Ewidencja  Listy ewidencyjne - Pszczyna, rocznik 1889    1920-01-01  8-061-001 8-061-002 8-061-003 8-061-004 8-061-005 8-061-006 8-061-007 8-061-008 8-061-009 8-061-010
1093. Ewidencja  Listy ewidencyjne - Pszczyna, rocznik 1892    1920-01-01  8-064-001 8-064-002 8-064-003 8-064-004 8-064-005 8-064-006 8-064-007 8-064-008 8-064-009 8-064-010 8-064-012 8-064-013 8-064-014 8-064-015 8-064-016
1094. Ewidencja  Listy ewidencyjne - Pszczyna, rocznik 1893    1920-01-01  8-065-001 8-065-002 8-065-003 8-065-004 8-065-005 8-065-006 8-065-007 8-065-008 8-065-009 8-065-010 8-065-011 8-065-012 8-065-013 8-065-014 8-065-015 8-065-016 8-065-017 8-065-018 8-065-019 8-065-020 8-065-021 8-065-022 8-065-023 8-065-024
1095. Ewidencja  Listy ewidencyjne - Pszczyna, rocznik 1894    1920-01-01  8-066-001 8-066-002 8-066-003 8-066-004 8-066-005 8-066-006 8-066-007 8-066-008 8-066-009 8-066-010 8-066-011 8-066-012 8-066-013 8-066-014 8-066-015 8-066-016 8-066-017 8-066-018 8-066-019 8-066-020 8-066-021 8-066-022 8-066-023 8-066-024 8-066-025 8-066-026
1096. Ewidencja  Listy ewidencyjne - Pszczyna, rocznik 1890    1920-01-01  8-062-001 8-062-002 8-062-003 8-062-004 8-062-005 8-062-006 8-062-007 8-062-008 8-062-009 8-062-010 8-062-011 8-062-012 8-062-013
1097. Ewidencja  Listy ewidencyjne - Pszczyna, rocznik 1891    1920-01-01  8-063-001 8-063-002 8-063-003 8-063-004 8-063-005 8-063-006 8-063-007 8-063-008 8-063-009 8-063-010 8-063-011 8-063-012 8-063-013 8-063-014
1098. Spis  Listy ewidencyjne - Pszczyna, rocznik 1887    1920-01-01  8-059-001 8-059-002 8-059-003 8-059-004 8-059-005 8-059-006 8-059-007 8-059-008 8-059-009 8-059-010 8-059-011
1099. Spis  Listy ewidencyjne - Pszczyna rocznik 1896    1920-01-01  8-068-001 8-068-002 8-068-003 8-068-004 8-068-005 8-068-006 8-068-007 8-068-008 8-068-009 8-068-010 8-068-011 8-068-012 8-068-013 8-068-014 8-068-015 8-068-016 8-068-017 8-068-018 8-068-019 8-068-020 8-068-021 8-068-022 8-068-023 8-068-024 8-068-025 8-068-026 8-068-027 8-068-028 8-068-029 8-068-030 8-068-031 8-068-032 8-068-033 8-068-034 8-068-035 8-068-036 8-068-037 8-068-038 8-068-039 8-068-040
1100. Spis  Listy ewidencyjne - Pszczyna rocznik 1897    1920-01-01  8-069-001 8-069-002 8-069-003 8-069-004 8-069-005 8-069-006 8-069-007 8-069-008 8-069-009 8-069-010 8-069-011 8-069-012 8-069-013 8-069-014 8-069-015 8-069-016 8-069-017 8-069-018 8-069-019 8-069-020 8-069-021 8-069-023 8-069-024 8-069-025 8-069-026 8-069-027 8-069-028 8-069-029 8-069-030 8-069-031 8-069-032 8-069-033 8-069-034 8-069-035 8-069-036 8-069-037 8-069-038 8-069-039 8-069-040 8-069-041 8-069-042 8-069-043 8-069-044 8-069-045 8-069-046
1101. Spis  Listy ewidencyjne - Pszczyna rocznik 1898    1920-01-01  8-070-001 8-070-002 8-070-003 8-070-004 8-070-005 8-070-006 8-070-007 8-070-008 8-070-009 8-070-010 8-070-011 8-070-012 8-070-013 8-070-014 8-070-015 8-070-016 8-070-017 8-070-018 8-070-019 8-070-020 8-070-021 8-070-022 8-070-023 8-070-024 8-070-025 8-070-026 8-070-027 8-070-028 8-070-029 8-070-030 8-070-031 8-070-032 8-070-033 8-070-034 8-070-035 8-070-036 8-070-037 8-070-038 8-070-039 8-070-040 8-070-041 8-070-042 8-070-043 8-070-044 8-070-045 8-070-046 8-070-047 8-070-048 8-070-049 8-070-050 8-070-051 8-070-052 8-070-053 8-070-054
1102. Spis  Listy ewidencyjne - Pszczyna rocznik 1899    1920-01-01  8-071-001 8-071-002 8-071-003 8-071-004 8-071-005 8-071-006 8-071-007 8-071-008 8-071-009 8-071-010 8-071-011 8-071-012 8-071-013 8-071-014 8-071-015 8-071-016 8-071-017 8-071-018 8-071-019 8-071-020 8-071-021 8-071-022 8-071-023 8-071-024 8-071-025 8-071-026 8-071-027 8-071-028 8-071-029 8-071-030 8-071-031 8-071-036 8-071-037 8-071-038 8-071-039 8-071-040 8-071-041 8-071-042 8-071-043 8-071-044 8-071-045 8-071-046 8-071-047 8-071-048 8-071-049 8-071-050 8-071-051 8-071-052 8-071-053 8-071-054 8-071-055 8-071-056 8-071-057 8-071-058 8-071-059 8-071-060 8-071-061 8-071-062 8-071-063 8-071-064 8-071-065 8-071-066
1103. Spis  Listy ewidencyjne - Pszczyna rocznik 1900    1920-01-01  8-072-001 8-072-002 8-072-003 8-072-004 8-072-005 8-072-006 8-072-007 8-072-008 8-072-009 8-072-010 8-072-011 8-072-012 8-072-013 8-072-014 8-072-015 8-072-016 8-072-017 8-072-018 8-072-019 8-072-020 8-072-021 8-072-022 8-072-023 8-072-024 8-072-025 8-072-026 8-072-027 8-072-028 8-072-029 8-072-030 8-072-031 8-072-032 8-072-033 8-072-034 8-072-035 8-072-036 8-072-037 8-072-038 8-072-039 8-072-040 8-072-041 8-072-042 8-072-043 8-072-044 8-072-045 8-072-046 8-072-047 8-072-048 8-072-049 8-072-050 8-072-051
1104. Spis  Spisy ewidencyjne – różne, raporty    1920-01-01  8-087-003 8-087-004 8-087-005 8-087-007 8-087-008 8-087-009 8-087-011 8-087-013 8-087-014 8-087-015 8-087-016 8-087-018 8-087-019 8-087-021 8-087-022 8-087-023 8-087-024 8-087-025 8-087-026 8-087-027 8-087-028 8-087-029 8-087-030 8-087-031 8-087-032 8-087-033 8-087-034 8-087-035 8-087-037 8-087-038 8-087-040 8-087-041 8-087-042 8-087-043 8-087-045 8-087-046 8-087-047 8-087-048 8-087-049 8-087-050 8-087-051 8-087-052 8-087-053 8-087-054 8-087-055 8-087-056 8-087-057 8-087-058 8-087-059 8-087-060 8-087-061 8-087-062 8-087-063 8-087-064
1105. Spis  Lista imienna żołnierzy  Szpital Zapasowy w Krakowie, Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Szczakowej  1920-01-02  8-012-073
1106. Karta  Karta Urlopowa  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Szczakowej  1920-01-02  8-048-134
1107. Karta  Karta zaprowiantowania  Stacja Zborna dla oficerów i żołnierzy w Krakowie  1920-01-03  8-012-053
1108. Karta  Karta służbowa  Szpital Zapasowy w Dziedzicach  1920-01-04  8-012-106
1109. Spis  Spis umundurowania i ekwipunku obozu Milicji Górnośląskiej  Milicja Górnośląska w Szczakowej  1920-01-08  8-001-002
1110. Ewidencja  Ewidencja oficerów armii regularnej przydzielonych do Milicji Górnośląskiej  Milicja Górnośląska  1920-01-08 - 1920-01-08  8-002-011 8-002-012 8-002-013 8-002-014 8-002-016
1111. Spis  Ekwipunek oddziału wartowniczego  Milicja Górnośląska Oddział Wartowniczy w Sosnowcu  1920-01-09  8-001-004
1112. Spis  Spis broni, amunicji i materiałów wojennych Milicji Górnego Śląska  Oddział Wartowniczy Milicji Górnego Śląska w Sosnowcu  1920-01-09  8-001-005
1113. Kuchnie polowe  Kuchnie polowe  Oddział Wartowniczy Milicji Górnego Śląska w Sosnowcu  1920-01-09  8-001-008
1114. Spis  Spis wozów Milicji Górnego Śląska  Oddział Wartowniczy Milicji Górnego Śląska w Sosnowcu  1920-01-09  8-001-009
1115. Dokument  Dokument podróży  Szpital Zapasowy w Krakowie  1920-01-09  8-012-068
1116. Karta  Karta zaopatrzenia  Szoital Zapasowy w Krakowie, Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Szczakowej  1920-01-09  8-012-071
1117. Dokument  Do Głównego Dowództwa Milicji Górnośląskiej w Sosnowcu  Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej Obóz w Szczakowej  1920-01-12  8-012-086
1118. Dokument  Do Szpitala Załogi w Bielsku  Dowództwo Obozu Milicji Górnośląskiej w Sczakowej  1920-01-12  8-012-087
1119. Dokument  Dokument podróży  Szpital Zapasowy w Dziedzicach  1920-01-14 - 1920-01-15  8-012-104
1120. Dokument  Poświadczenie  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Szczakowej/Posterunek Wywiadowczy Nr.1Oddz. Inform. Fr. Śląskiego  1920-01-15  8-036-004
1121. Karta  Karta służbowa  Batalion Wojsk Wartowniczych, Kompania Zapasowa do Dowództwa Obozu Milicji Górnośląskiej w Szczakowej  1920-01-15  8-012-096
1122. Karta  Karta mundurowa    1920-01-18  8-012-051
1123. Dokument  Poświadczenie  Państwowa Kolumna Epidemiczna im. księdza biskupa Adama Saplehy, Szpital w [Granicy]  1920-01-18  8-012-089
1124. Karta  Karta zaprowiantowania  Stacja Zborna dla oficerów i żołnierzy w Krakowie  1920-01-19  8-012-047
1125. Dokument  Dokument podróży  Stacja Zborna dla oficerów i żołnierzy w Krakowie  1920-01-19 - 1920-01-21  8-012-049
1126. Notatka  Raport dzienny z oddziału wartowniczego - Koszary Traugutta  Oddział Wartowniczy Milicji Górnego Śląska w Sosnowcu  1920-01-20  8-001-001
1127. Dokument  Do Głównej Komendy P.O.W. Górnego Śląska  Milicja Górnośląska Dowództwo Główne  1920-01-22  8-029-063
1128. Karta  Karta mundurowa  Szpital Zapasowy w Krakowie  1920-01-24  8-012-074
1129. Karta  Karta mudnurowa  Szpital Zapasowy w Krakowie  1920-01-24  8-012-076
1130. Telegram - depesza  Depesza  Milicja Górnośląska Główne Dowództwo  1920-01-26  8-003-002
1131. Spis  Lista imienna żołnierzy  Batalion Zapasowy Wojsk Wartowniczych  1920-01-27  8-012-012
1132. Karta  Karta zaprowiantowania  Stacja Zborna  1920-01-27  8-012-031
1133. Dokument  Dokument podróży  Stacja Zborna dla oficerów i żołnierzy w Krakowie  1920-01-27 - 1920-01-29  8-012-033
1134. Spis  Sprawy personalne oficerów i żołnierzy Milicji Górnośląskiej  Milicja Górnośląska Dowództwo Główne  1920-01-28  8-013-003
1135. Karta  Karta zaprowiantowania  Stacja Zborna dla oficerów i żołnierzy w Krakowie  1920-01-29  8-012-092
1136. Karta  Karta zaprowiantowania  Komisja Kasowa Szpitala Zapasowego w Dziedzicach  1920-01-30  8-012-108
1137. Dokument  Dokument podróży  Szpital Załogi w Bielsku  1920-01-31  8-012-042
1138. Karta  Karta umundurowania  Szpital Załogi w Bielsku  1920-01-31  8-012-044
1139. Karta  Karta zaprowiantowania i poświadczenie jej odbioru  Szpital Załogi w Bielsku  1920-01-31  8-012-046
1140. Dokument  Do porucznika Zgrzebnioka  Komisariat Rad Ludowych na Śląsku  1920-02-05  8-048-236
1141. Dokument  Dokument podróży  Szpital Zapasowy w Dziedzicach  1920-02-08 - 1920-02-10  8-012-039
1142. Karta  Karta zaprowiantowania  Szpital Zapasowy w Dziedzicach  1920-02-09  8-012-037
1143. Spis  Lista imienna żołnierzy  Milicja Górnośląska, Dowództwo Obozu w Szczakowej  1920-02-09  8-012-041
1144. Dokument  Dokument podróży  Szpital Załogi w Bielsku  1920-02-10  8-012-057
1145. Karta  Karta umundurowania  Szpital Załogi w Bielsku  1920-02-10  8-012-060
1146. Karta  Karta zaprowiantowania i potwierdzenie jej odbioru  Szpital Załogi w Bielsku  1920-02-10  8-012-061
1147. Dokument  Dokument podróży  Dowództwo Obozu Milicji Górnośląskiej w Szczakowej  1920-02-10  8-048-240 8-048-241
1148. Karta  Karta mundurowa  Szpital Okręgowy Wojsk Polskich w Krakowie  1920-02-11  8-012-112
1149. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-02-11  8-048-239
1150. Dokument  Dokument podróży  Dowództwo Szpitala Zapasowego w Dziedzicach  1920-02-14 - 1920-02-15  8-012-014
1151. Dokument  Do Komisariatu Rad Ludowych na Śląsk w Sosnowcu  Dowództwo Obozu Milicji Górnośląskiej w Szczakowej  1920-02-14  8-012-018
1152. Karta  Karta zaprowiantowania  Dowództwo Szpitala Zapasowego w Dziedzicach  1920-02-15  8-012-016
1153. Dokument  Dokument  Komisariat Rad Ludowych na Śląsku  1920-02-15  8-048-237
1154. Rozkaz  Rozkaz z Ministerstwa Spraw Wojskowych - do obozu koncentracyjnego w Sosnowcu    1920-02-17  8-003-032
1155. Dokument  Do Głównego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej na Śląsk  Komisariat Rad Ludowych na Śląsku  1920-02-17  8-048-235
1156. Karta  Karta służbowa  Szpital Zapasowy, Oddział w Krakowie  1920-02-19  8-012-010
1157. Dokument  Prośba o wystawienie dokumentu podróży  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Szczakowej  1920-02-20  8-048-233
1158. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-02-20  8-048-234
1159. Dokument  Prośba o wystawienie dokumentu podróży  Milicja Górnośląska Główne Dowództwo  1920-02-24  8-048-231
1160. Karta  Karta Służbowa  Milicja Górnośląska Dowództwo Obozu w Szczakowej  1920-02-24  8-048-232
1161. Rozkaz  Rozkaz nr.1  Dowództwo Główne Polskiej Organizacji Wojskowej.na Śląsku  1920-02-25  8-004-018 8-004-019
1162. Dokument  Prośba o wystawienie dokumentu    1920-02-25  8-048-229 8-048-230
1163. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-02-25  8-048-238
1164. Rozkaz  Rozkaz nr.2    1920-02-27  8-003-033 8-003-034
1165. Karta  Karta Służbowa    1920-03-03  8-048-201
1166. Dokument  Dokument podróży  Stacja Zborna Dowództwo Oficerów i Żołnierzy W.P. w Krakowie  1920-03-03  8-048-227
1167. Rozkaz  Rozkaz nr. 3    1920-03-04  8-003-022
1168. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-03-05  8-048-226
1169. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-03-07  8-048-138
1170. Dokument  Prośba o wystawienie dokumentu podróży  Polski Komisariat Plebiscytowy dla Górnego Śląska  1920-03-08  8-048-225
1171. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-03-10  8-048-224
1172. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-03-16  8-048-219
1173. Dokument  Zaświadczenie    1920-03-16  8-048-220
1174. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-03-16  8-048-221
1175. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-03-16  8-048-222
1176. Dokument  Dokument  Polski Komisariat Plebiscytowy dla Górnego Śląska  1920-03-17  8-048-218
1177. Dokument  Dokument    1920-03-18  8-048-217
1178. Dokument  Zaświadczenie    1920-03-19  8-048-216
1179. Dokument  Do Dowódcy Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu  Polski Komisariat Plebiscytowy dla Górnego Śląska  1920-03-22  8-048-214
1180. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-03-22  8-048-215
1181. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-03-23  8-048-211
1182. Dokument  Dokument    1920-03-24  8-048-212
1183. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-03-25  8-048-210
1184. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-03-28  8-048-204
1185. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-03-30  8-048-203
1186. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-01  8-048-199
1187. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-03  8-048-197
1188. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-06  8-048-196
1189. Dokument  Dokument podróży  Dowództwo Garnizonu w Sosnowcu  1920-04-07 - 1920-04-08  8-048-192
1190. Dokument  Dokument - do Oficera Placu    1920-04-07  8-048-193
1191. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-07  8-048-195
1192. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-08  8-048-190
1193. Dokument  Poświadczenie  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-08  8-048-198
1194. Dokument  Do Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej w Sosnowcu  Dowództwp Obozu Koncentracyjnego  1920-04-09  8-048-188
1195. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-09  8-048-189
1196. Karta  Karta Słuzbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-10  8-048-187
1197. Dokument  Do Naczelnego Dowództwa - Poznań  Magistrat Miasta Częstochowy  1920-04-12  8-047-236
1198. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-13  8-048-186
1199. Dokument  Do porucznika Zgrzebnioka  Polski Komisariat Plebiscytowy na Górny Śląsk Wydział Kolei i Poczt  1920-04-14  8-048-124
1200. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-14  8-048-184
1201. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-14  8-048-185
1202. Karta  Karta Służbowa  Oficer Łącznikowy  1920-04-15  8-048-183
1203. Karta  Karta Służbowa    1920-04-17  8-048-179
1204. Dokument  Dokument - do Dowództwa Poskiej Organizacji Wojskowej  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-17  8-048-180
1205. Dokument  Dokument - do Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-17  8-048-181
1206. Dokument  Dokument - do Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-17  8-048-182
1207. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-18  8-048-174 8-048-175
1208. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-18  8-048-176
1209. Zestawienie  Lista pytań - prośba Polskiego Czerwonego Krzyża przy Komisariacie Plebiscytowym na Górny Śląsk do Dowództwa Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu    1920-04-19  8-003-021
1210. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-19  8-048-172
1211. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-19  8-048-173
1212. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-19  8-048-177 8-048-178
1213. Dokument  Do Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-20  8-048-149
1214. Dokument  Do Komendanta Stacji Sosnowiec  Polski Komisariat Plebiscytowy dla Górnego Śląska  1920-04-20  8-048-157
1215. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-20  8-048-168
1216. Dokument  Do Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-20  8-048-169
1217. Dokument  Do Dowództwa Garnizonu Milicji Górnośląskiej w Sosnowcu  Starostwo Będzińskie  1920-04-20  8-048-170
1218. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-21  8-048-005
1219. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-21  8-048-167
1220. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-22  8-048-166
1221. Dokument  Do Intendentury Okregu Generalnego Poznań  Komisja Likwidacyjna Dowództwo Frontu Wielkopolskiego  1920-04-22  8-047-239
1222. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-23  8-048-163
1223. Karta  Karta Służbowa  Dowodztwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-23  8-048-164
1224. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-23  8-048-165
1225. Dokument  Do Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-24  8-048-159
1226. Dokument  Legitymacja  Polski Komisariat Plebiscytowy dla Górnego Śląska  1920-04-26  8-048-153
1227. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-26  8-048-154
1228. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-26  8-048-155
1229. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-26  8-048-156
1230. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-27  8-048-158
1231. Dokument  Dokument - prośba o wystawienie dokumentu podróży    1920-04-28  8-048-148
1232. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-28  8-048-150
1233. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-28  8-048-160
1234. Dokument  Dokument  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-28  8-048-161
1235. Dokument  Do Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-28  8-048-162
1236. Karta  Karta Służbowa  Oficer Łącznikowy, Naczelne Dowództwo Oddział II  1920-04-30  8-048-069
1237. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-30  8-048-145
1238. Dokument  Do Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-30  8-048-146
1239. Dokument  Do Dowództwa Głównego Polskiej Organizacji Wojskowej  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-04-30  8-048-147
1240. Dokument  Dokument - prośba o wystawienie dokumentu podróży  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-01  8-048-152
1241. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-04  8-048-144
1242. Karta  Karta Słuzbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-05  8-048-141
1243. Dokument  Do Oficera Placu w Sosnowcu  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-06  8-048-139
1244. Dokument  Dokument - Jan Raiwa    1920-05-08  8-048-118
1245. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-08  8-048-136
1246. Dokument  Dokument - Herman    1920-05-10  8-048-131
1247. Dokument  Dokument - Robert Pasterzka  Delegatura Komisarza Opiekuńczego w Bytomiu - Polski Czerwony Krzyż na Niemcy  1920-05-12  8-048-066
1248. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjengo  1920-05-12  8-048-132
1249. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-12  8-048-133
1250. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-13  8-048-125
1251. Dokument  Do Ekspozytury Komisariatu Plebiscytowego  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-13  8-048-126
1252. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-13  8-048-127
1253. Karta  Karta Słuzbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-13  8-048-128
1254. Dokument  Do Ekspozytury Komisariatu Plebiscytowego  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-13  8-048-130
1255. Dokument  Do Ekspozytury Komisariatu Plebiscytowego  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-14  8-048-122
1256. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-14  8-048-123
1257. Dokument  Do Ekspozytura Oddziału II Naczelnego Dowództwa  Dowództwo Okręgu Generalnego Poznań  1920-05-14  8-047-238
1258. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-15  8-048-120
1259. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-15  8-048-121
1260. Spis  Książka dokumentów podróży obozu Zawiercie  Milicja Górnośląska  1920-05-16 - 1920-05-16  8-052-012 8-052-013 8-052-014 8-052-015 8-052-016 8-052-017 8-052-018 8-052-019 8-052-020 8-052-021 8-052-022 8-052-023 8-052-024 8-052-025 8-052-026 8-052-027 8-052-028 8-052-029 8-052-030 8-052-031 8-052-032 8-052-033 8-052-034
1261. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-16  8-048-117
1262. Dokument  Do Ekspozytury Komisariatu Plebiscytowego w Sosnowcu  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-16  8-048-119
1263. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-17  8-048-110
1264. Karta  Karta Służbowa - do Ekspozytury Komisariatu Plebiscytowego na Górny Śląsk  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-17  8-048-113
1265. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-17  8-048-114
1266. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-17  8-048-115
1267. Karta  Karta Służbowa - do Ekspozytury Komisariatu Plebiscytowego na Górny Śląsk  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-17  8-048-116
1268. Dokument  Do Komendy Miasta i Placu  Wojskowe Więzienie Śledcze  1920-05-17  8-047-208
1269. Dokument  Do Dowództwa P.O.W.  Komisja Gospodarcza Obozu Koncentracyjnego  1920-05-18  8-048-109
1270. Dokument  Legitymacja  Komitet Plebiscytowy na okręg Mysłowicki  1920-05-18  8-048-206
1271. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-19  8-048-098
1272. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-19  8-048-105
1273. Dokument  Do Ekspozytury Komisariatu Plebiscytowego w Sosnowcu  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-19  8-048-107
1274. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-19  8-048-108
1275. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-20  8-048-099
1276. Dokument  Do Ekspozytury Komisariatu Plebiscytowego  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-20  8-048-100
1277. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-20  8-048-101
1278. Dokument  Do Dowództwa P.O.W.  Komisja Gospodarcza Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu  1920-05-20  8-048-102
1279. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-20  8-048-103
1280. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-20  8-048-104
1281. Dokument  Do Ekspozytury Komisariatu Śląskiego w Sosnowcu  Polski Komisariat Plebiscytowy dla Górnego Śląska  1920-05-20  8-048-207
1282. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-21  8-048-091
1283. Dokument  Dokument  Ekspozytura Polskiego Komisariatu Plebiscytowego na Górny Śląsk w Sosnowcu  1920-05-21  8-048-208
1284. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-22  8-048-088
1285. Dokument  Do Dowództwa Głównego P.O.W.  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-22  8-048-090
1286. Dokument  Do Ekspozytury Komisariatru Plebiscytowego w Sosnowcu  Komisja Gospodarcza Obozu Koncentracyjnego  1920-05-22  8-048-093
1287. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-22  8-048-094
1288. Dokument  Poświadczenie  Wiktor Gans  1920-05-22  8-048-095
1289. Dokument  Do Dowództwa Głównego P.O.W. na Śląsku  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-24  8-048-083
1290. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-24  8-048-084
1291. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-24  8-048-086
1292. Wykaz  Wykaz zdemobilizowanych żołnierzy pochodzących z terytoriów podlegających plebiscytowi    1920-05-27  8-006-036
1293. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-27  8-048-085
1294. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-28  8-048-082
1295. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-28  8-048-096
1296. Dokument  Do Ekspozytury Komisariatu Plebiscytowego w Sosnowcu  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-28  8-048-097
1297. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-28  8-048-205
1298. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-29  8-048-062
1299. Karta  Karta Służbowa    1920-05-29  8-048-063
1300. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-29  8-048-064
1301. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-29  8-048-065
1302. Karta  Karta Służbowa  Komisja Gospodarcza Obozu Koncentracyjnego  1920-05-30  8-048-055
1303. Karta  Karta Służbowa    1920-05-30  8-048-061
1304. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-31  8-048-057
1305. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-31  8-048-058
1306. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obpzu Koncentracyjnego  1920-05-31  8-048-059
1307. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-05-31  8-048-060
1308. Telegram - depesza  Do obozu koncentracyjnego w Sosnowcu  Batalion zapasowy 67p.p.  1920-06-01  8-006-044
1309. Karta  Karta Służbowa    1920-06-01  8-048-051
1310. Telegram - depesza  Do dowództwa obozu koncentracyjnego w Sosnowcu  Baon zapasowy 67p.p.  1920-06-02  8-006-035
1311. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-06-02  8-048-049
1312. Karta  Karta Służbowa    1920-06-02  8-048-050
1313. Dokument  Do Oficera Wywiadowczego Odcinka 1 w Częstochowie  Ekspozytura Oddziału II Naczelnego Dowództwa W.P. w Poznaniu  1920-06-02  8-047-237
1314. Wykaz  Wykaz zdemobilizowanych żołnierzy b.d.gen. Hallera pochodzących z Górnego Śląska  Batalion zapasowy 45p.p.  1920-06-04  8-006-034
1315. Karta  Karta Służbowa    1920-06-05  8-048-047
1316. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-06-06  8-048-041
1317. Dokument  Do Dowództwa Głownego P.O.W.  Komisja Gospodarcza Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu  1920-06-06  8-048-043
1318. Karta  Karta Służbowa    1920-06-06  8-048-044
1319. Karta  Karta Służbowa    1920-06-07  8-048-038
1320. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-06-07  8-048-040
1321. Karta  Karta Służbowa    1920-06-07  8-048-042
1322. Ewidencja  Lista ewidencyjna IV Kompania    1920-06-07  8-032-086 8-032-088 8-032-090 8-032-092 8-032-094 8-032-096
1323. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-06-08  8-048-034
1324. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-06-08  8-048-035
1325. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-06-08  8-048-036
1326. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-06-08  8-048-037
1327. Karta  Karta Służbowa    1920-06-08  8-048-048
1328. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-06-09  8-048-029
1329. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-06-09  8-048-030
1330. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-06-09  8-048-031
1331. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-06-09  8-048-032
1332. Telegram - depesza  Do dowództwa obozu koncentracyjnego w Sosnowcu    1920-06-09  8-006-033
1333. Karta  Karta Służbowa    1920-06-11  8-048-014
1334. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-06-11  8-048-026
1335. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-06-11  8-048-027
1336. Karta  Karta Służbowa    1920-06-12  8-048-025
1337. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu  1920-06-14  8-048-022
1338. Karta  Karta Służbowa  Dowództwa Obozu Koncentracyjnego  1920-06-14  8-048-023
1339. Karta  Karta Służbowa    1920-06-15  8-048-001
1340. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu  1920-06-15  8-048-019
1341. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu  1920-06-16  8-048-018
1342. Dokument  Dokument dotyczący wystawienia dokumentu podróży.  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-06-17  8-048-015
1343. Karta  Karta Służbowa  Dowódca Obozu Koncentracyjnego  1920-06-18  8-048-011 8-048-012
1344. Karta  Karta Służbowa    1920-06-18  8-048-013
1345. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-06-18  8-048-024
1346. Karta  Karta Służbowa    1920-06-19  8-048-008 8-048-009
1347. Karta  Karta Służbowa    1920-06-19  8-048-010
1348. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu  1920-06-21  8-048-006
1349. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu  1920-06-21  8-048-007
1350. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjny w Sosnowcu  1920-06-22  8-048-002
1351. Karta  Karta Służbowa    1920-06-22  8-048-003
1352. Spis  Spis - IV Rejon, III Okręg    1920-06-24  8-050-054
1353. Spis  Lista    1920-06-24  8-050-063
1354. Spis  Lista    1920-06-24  8-050-065
1355. Spis  Spis - IV rejon [Nowa Wieś]    1920-06-24  8-050-066
1356. Spis  Spis - urlopowicze - IV Rejon    1920-06-24  8-050-067
1357. Spis  Spis - IV Rejon    1920-06-24  8-050-068
1358. Spis  Spis - III Rejon    1920-06-24  8-050-069
1359. Spis  Spis - III Rejon    1920-06-24  8-050-070
1360. Spis  Spis - III Rejon    1920-06-24  8-050-071
1361. Spis  Spis - II Rejon    1920-06-24  8-050-072
1362. Spis  Spis - II Rejon    1920-06-24  8-050-073
1363. Dokument  Polski Komisariat Plebiscytowy na ręce p.Grzegorzyka  Kazimierz Czapla - adwokat, radca sprawiedliwości  1920-06-24 - 1920-07-27  8-047-200 8-047-201
1364. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu  1920-06-27  8-048-004
1365. Spis  Lista    1920-06-29  8-050-064
1366. Dokument  Do p.Kosińskiego    1920-06-29 - 1920-09-09  8-049-075
1367. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-06-30  8-048-053
1368. Karta  Karta Służbowa    1920-06-30  8-048-054
1369. Spis  Spis - przywozy, IV Rejon, III Okręg    1920-07-01  8-050-051
1370. Spis  Spis - IV Rejon, III Okręg - Suchy Bór    1920-07-01  8-050-053
1371. Spis  Przywozy - IV Rejon    1920-07-01  8-050-055
1372. Spis  Spis - IV Region, III Okręg    1920-07-02  8-050-052
1373. Dokument  Poświadczenie  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-07-06  8-047-203
1374. Telegram - depesza  Depesza  Dowództwp Placu  1920-07-11  8-047-209
1375. Dokument  Do podporucznika Wolniewicza  Dowództwo Obozu Warownego Referat III Transportowy  1920-07-13  8-047-207
1376. Spis  Lista - II Rejon, III Okręg  Ekspozytura Naczelna Dowództwa P.O.W. Śląsk w Sosnowcu  1920-07-14  8-050-058
1377. Spis  Lista  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa P.O.W. Śląsk w Sosnowcu  1920-07-14  8-050-060
1378. Dokument  Do Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. w Sosnowcu  Dowództwo Obozu Warownego Poznań Referat III Transportowy  1920-07-15  8-047-206
1379. Karta  Karta Służbowa    1920-07-16  8-047-165
1380. Dokument  Oświadczenie  Oficer Placu Miasta Sosnowca  1920-07-19  8-047-232
1381. Dokument  Zaświadczenie  Naczelne Dowództwo Polskiej Organizacji Wojskowej na Górny Śląsk  1920-07-20  8-047-057
1382. Spis  Lista oficerów -propozycja do stopnia kapitana oraz podporucznika żandarmerii  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-07-21  8-047-190 8-047-191
1383. Dokument  Do p.Pułkownika    1920-07-21  8-047-205
1384. Dokument  Do podporucznika Kosińskiego  Ministerstwo Spraw Wojskowych Oddział II Sztabu Biuro Plebiscytowe Górnego Śląska  1920-07-21  8-047-233
1385. Dokument  List    1920-07-22  8-047-195
1386. Dokument  Do Ekspozytury P.O.W. w Sosnowcu  Ministerstwo Spraw Wojskowych Oddział II Sztabu Biuro Plebiscytowe Górnego Śląska  1920-07-22  8-047-211
1387. Dokument  Do Posterunku Żandarmerii Wojskowej w Sosnowcu  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk w Sosnowcu  1920-07-22  8-047-220
1388. Dokument  Do Dowództwa Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu  Posterunek Żandarmerii  1920-07-22  8-047-221
1389. Dokument  Do Ekspozytury O.I. w Sosnowcu    1920-07-22  8-047-224 8-047-225
1390. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu  1920-07-22  8-047-227
1391. Dokument  Do Oficera Placu Miasta Sosnowiec  Posterunek Żandarmerii w Sosnowcu  1920-07-22  8-047-228
1392. Karta  Karta Służbowa  Oficer Placu Miasta Sosnowiec  1920-07-22  8-047-231
1393. Dokument  Do pana Kosińskiego w Sosnowcu  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej w Sosnowcu  1920-07-23  8-049-014
1394. Dokument  Do uzupełnienia  Wojenny Sędzia Śledczy Okręgu Wojskowego w Częstochowie  1920-07-23  8-047-186
1395. Dokument  Do Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk - Ekspozytura Oddziału II Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych w Sosnowcu  Sąd Wojskowy Okręgu Generalnego  1920-07-23  8-047-188 8-047-189
1396. Dokument  Do Ekspozytury na Górny Śląsk  Ministerstwo Spraw Wojskowych Oddział II Sztabu Biuro Plebiscytowe Górnego Śląska  1920-07-23  8-047-212
1397. Dokument  Do Posterunku Żandarmerii Wojskowej w Sosnowcu    1920-07-23  8-047-222
1398. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu  1920-07-23  8-047-223
1399. Dokument  Do Oficera Placu Miasta Sosnowca    1920-07-23  8-047-230
1400. Dokument  Do Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu  Dowództwo Okręgu Generalnago Kieleckiego Ekspozytura O.I. w Sosnowcu na powiaty Będziński, Olkuski, Miechowski  1920-07-24  8-047-214
1401. Dokument  Pokwitowanie  Dowództwo Okręgu Generalnago Kieleckiego Ekspozytura O.I. w Sosnowcu na powiaty Będziński, Olkuski, Miechowski  1920-07-24  8-047-215
1402. Dokument  Do Ekspozytury O.I. w Sosnowcu    1920-07-24  8-047-216 8-047-217
1403. Dokument  Do Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  Oficer Placu Miasta Sosnowca  1920-07-24  8-047-226
1404. Dokument  Do Oficera Placu Miasta Sosnowca    1920-07-24  8-047-229
1405. Rozkaz  Rozkaz  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk w Sosnowcu  1920-07-25  8-047-183
1406. Dokument  Do Intendentury Dowództwa Okręgu Generalnego w Kielcach  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Sląsk  1920-07-25  8-047-204
1407. Dokument  Do p. Kosińskiego  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-07-27  8-047-181
1408. Dokument  Do Ekspozytury na Górny Śląsk  Ministerstwo Spraw Wojskowych Oddział II Sztabu Biuro Plebiscytowe Górnego Śląska  1920-07-27  8-047-182
1409. Dokument  Do Obozu Koncentracyjnego    1920-07-28  8-048-056
1410. Dokument  Do Oddziału II Ministerstwa Spraw Wojskowych Wydział Plebiscytowy Górnego Śląska w Warszawie    1920-07-28  8-047-180
1411. Dokument  Do Wojennego Sędziego Śledczego Okręgu Wojskowego w Częstochowie    1920-07-28  8-047-185
1412. Dokument  Do Sądu Wojskowego Okręgu Generalnego w Poznaniu    1920-07-28  8-047-187
1413. Dokument  Pokwitowanie odbioru  Dowództwo Okręgu Gen. Kieleckiego Ekspozytura O.I. w Sosnowcu na powiaty Będziński, Olkuski, Miechowski  1920-07-28  8-047-196 8-047-197
1414. Dokument  Do Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk w Sosnowcu  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu  1920-07-28  8-047-218 8-047-219
1415. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-07-29  8-047-177
1416. Dokument  Do Biura Paszportowego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-07-29  8-047-178
1417. Dokument  Do Wydziału Plebiscytowego Górnego Śląska Oddział II Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie/ Do Dowództwa Dworca Wiedeńskiego w Sosnowcu  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk w Sosnowcu  1920-07-29  8-047-179
1418. Dokument  Do Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu  Wydział Plebiscytowy Górnego Śląska  1920-07-29  8-047-202
1419. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-07-29  8-047-241
1420. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-07-29  8-047-242
1421. Dokument  "Stanisław Zajączkowski"    1920-07-29  8-047-243
1422. Dokument  "Wacław Byszewski"    1920-07-29  8-047-244
1423. Dokument  Do Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  Ministerstwo Spraw Wojskowych Oddział II Sztabu Biura Plebiscytowego na Górny Śląsk  1920-07-30  8-047-149
1424. Dokument  Do Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górnym Śląsku  Ministerstwo Spraw Wojskowych Oddział II Sztabu Biura Plebiscytowego na Górny Śląsk  1920-07-30  8-047-155
1425. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-07-30  8-047-161
1426. Karta  Karta Służbowa    1920-07-30  8-047-170
1427. Dokument  Legitymacja  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-07-30  8-047-171
1428. Dokument  Do E.O.I. w Sosnowcu    1920-07-30  8-047-172
1429. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-07-30  8-047-173
1430. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-07-30  8-047-174
1431. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-07-30  8-047-175
1432. Dokument  Do E.O.I. w Sosnowcu    1920-07-30  8-047-176
1433. Dokument  Do Dowództwa Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu    1920-07-31  8-048-052
1434. Dokument  Zaświadczenie    1920-07-31  8-047-162
1435. Karta  Karta Służbowa    1920-07-31  8-047-163
1436. Dokument  Przepustka Graniczna  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-07-31  8-047-164
1437. Dokument  Przepustka Graniczna  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-07-31  8-047-169
1438. Dokument  Do Ekspozytury na Górny Śląsk w Sosnowcu  Ministerstwo Spraw Wojskowych Oddział II Sztabu Biura Plebiscytowego  1920-08-01  8-047-148
1439. Dokument  Do Ekspozytury Dowództwa P.O.W.  Ministerstwo Spraw Wojskowych Oddział II Sztabu Biura Plebiscytowego  1920-08-01  8-047-157
1440. Dokument  Do Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk w Sosnowcu  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu  1920-08-02  8-047-150
1441. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczlnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-03  8-047-127
1442. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-03  8-047-128
1443. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-03  8-047-129
1444. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-03  8-047-130
1445. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-03  8-047-131
1446. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-03  8-047-132
1447. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-03  8-047-133
1448. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-03  8-047-134
1449. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-03  8-047-135
1450. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-03  8-047-136
1451. Dokument  Do Ekspozytury P.O.W. na Górnym Śląsku w Sosnowcu  Ministerstwo Spraw Wojskowych Oddział II Sztabu Sekcja Plebiscytowa  1920-08-03  8-047-139
1452. Karta  Karta Służbowa    1920-08-03  8-047-153
1453. Dokument  Do Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. w Sosnowcu/Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu  1920-08-03  8-047-235
1454. Dokument  Do Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. w Sosnowcu  Ministerstwa Spraw Wojskowych Oddział II Sztabu Sekcja Plebiscytowa  1920-08-04  8-047-144
1455. Dokument  Poświadczenie    1920-08-04  8-047-147
1456. Dokument  Legitymacja    1920-08-04  8-047-160
1457. Dokument  Do Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  Dow. Okr. Gen. Kieleckiego Ekspozytura O. I w Sosnowcu na powiaty Będziński, Olkuski, Miechowski  1920-08-04  8-047-168
1458. Dokument  Przepustka Graniczna    1920-08-05  8-047-140
1459. Telegram - depesza  Do Porucznika Kosińskiego    1920-08-06  8-047-082
1460. Karta  Karta Służbowa    1920-08-07  8-047-125
1461. Karta  Karta Służbowa    1920-08-07  8-047-126
1462. Protokół  Protokól  Dowództwo P.O.W. na Śląsk  1920-08-08  8-047-090
1463. Dokument  Do Dowództwa Obozu w Sosnowcu  Ministerstwo Spraw Wojskowych Oddział II Sztabu Sekcja Plebiscytowa  1920-08-08  8-047-103
1464. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-09  8-047-120
1465. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczlnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-09  8-047-121
1466. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-09  8-047-122
1467. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-09  8-047-123
1468. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-09  8-047-124
1469. Dokument  Prośba o ułatwienie wyjazdu    1920-08-10  8-049-041
1470. Dokument  Legitymacja  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej na Górny Śląsk  1920-08-10  8-049-104
1471. Karta  Karta Służbowa  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górnym Śląsku  1920-08-10  8-047-114
1472. Dokument  Legitymacja  Szef Ekspozytury Naczlnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-10  8-047-115
1473. Dokument  Legitymacja  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-10  8-047-116
1474. Karta  Karta Zwolnienia    1920-08-10  8-047-117
1475. Karta  Karta Zwolnienia    1920-08-10  8-047-118
1476. Dokument  Do Oficera Placu w Sosnowcu    1920-08-11  8-047-107
1477. Karta  Karta Służbowa    1920-08-11  8-047-108
1478. Karta  Karta Służbowa    1920-08-11  8-047-110
1479. Karta  Karta Służbowa    1920-08-11  8-047-111
1480. Karta  Karta Służbowa    1920-08-11  8-047-112
1481. Karta  Karta Służbowa    1920-08-11  8-047-113
1482. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-12  8-047-096
1483. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-12  8-047-097
1484. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-12  8-047-098
1485. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-12  8-047-099
1486. Dokument  Do Biura Paszportowego I Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-12  8-047-100
1487. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelengo Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-12  8-047-101
1488. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-12  8-047-102
1489. Karta  Karta Służbowa  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-12  8-047-104
1490. Stan  Stan służbowy  Szef Ekspozytury Naczlenego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-12  8-047-105
1491. Dokument  Legitymacja    1920-08-12  8-047-106
1492. Dokument  Legitymacja  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-13  8-047-093
1493. Stan  Stan służby  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-13  8-047-095
1494. Dokument  Legitymacja  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-14  8-047-086
1495. Dokument  Legitymacja  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-14  8-047-088
1496. Dokument  Legitymacja    1920-08-14  8-047-089
1497. Dokument  Do Obozu Koncentracyjnego  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-15  8-047-084
1498. Stan  Stan służby  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W.  1920-08-15  8-047-085
1499. Dokument  Zaświadczenie  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-15  8-047-091
1500. Dokument  Zaświadczenie  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-15  8-047-092
1501. Dokument  Zaświadczenie  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-15  8-047-094
1502. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim w Będzinie - tajne.  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-16  8-047-075
1503. Dokument  Do Biura Paszportowego i Granicznego przy Starostwie Będzińskim w Będzinie - tajne.  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-16  8-047-076
1504. Dokument  Legitymacja  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-16  8-047-077
1505. Dokument  Legitymacja  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-16  8-047-078
1506. Telegram - depesza  Do Biura Plebiscytowego Oddz. II Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych    1920-08-16  8-047-079
1507. Dokument  Legitymacja    1920-08-16  8-047-080
1508. Karta  Karta służbowa    1920-08-16  8-047-081
1509. Karta  Karta służbowa  [Okręg O.P.]  1920-08-17  8-047-068
1510. Karta  Karta służbowa  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-17  8-047-072
1511. Dokument  Do Dowództwa Garnizonu W.P. w Będzinie - tajne.  Główny Dowódca P.O.W. na Śląsk  1920-08-17  8-047-073
1512. Dokument  Zaświadczenie    1920-08-17  8-047-083
1513. Dokument  Zaświadczenie    1920-08-17  8-047-158
1514. Dokument  Zaświadczenie    1920-08-17  8-047-159
1515. Dokument  Legitymacja  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-18  8-047-063
1516. Dokument  Legitymacja    1920-08-18  8-047-064
1517. Karta  Karta służbowa    1920-08-18  8-047-065
1518. Dokument  Legitymacja    1920-08-18  8-047-066
1519. Dokument  Stan służby.  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-18  8-047-069
1520. Dokument  Legitymacja  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-18  8-047-070
1521. Dokument  Legitymacja  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej na Górny Śląsk  1920-08-19  8-047-058
1522. Dokument  Do Ministerstwa Spraw Wojskowych Oddział II Sztabu Wydział Plebiscytowy  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku  1920-08-19  8-047-061
1523. Dokument  Legitymacja  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-19  8-047-062
1524. Dokument  Rozkaz jazdy  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku  1920-08-20  8-047-054
1525. Dokument  Legitymacja  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku  1920-08-20  8-047-055
1526. Dokument  Dokument    1920-08-20  8-047-060
1527. Dokument  Przepustka - Do Władz Granicznych na moście Szopienickim    1920-08-21  8-047-048
1528. Dokument  Do komendanta koszar "Traugutta"  Posterunek Państwowej Policji Kolejowej  1920-08-21  8-047-049 8-047-050
1529. Dokument  Do E.O.I. w Częstochowie  Szef Ekspozytury Naczelnej Dowództwa P.O.W. na G.Śl.  1920-08-21  8-047-051
1530. Dokument  Rozkaz jazdy  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej na Górny Śląsk  1920-08-21  8-047-053
1531. Dokument  Polski Komisariat Plebiscytowy Wydział Prawny w Bytomiu  Kazimierz Czapla, adwokat, radca sprawiedliwości  1920-08-21  8-047-198 8-047-199
1532. Karta  Karta służbowa  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-22  8-047-047
1533. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego  1920-08-22  8-048-092
1534. Dokument  Pokwitowanie    1920-08-23  8-047-036
1535. Dokument  Upoważnienie  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowodztwa P.O.W. na G.Śl.  1920-08-23  8-047-044
1536. Karta  Karta służbowa  Dowództwo Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku  1920-08-23  8-047-046
1537. Dokument  Rozkaz jazdy.  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej na Górny Śląsk  1920-08-23  8-047-052
1538. Karta  Karta Służbowa  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na Górny Śląsk  1920-08-23  8-047-141
1539. Spis  Spis    1920-08-23  8-047-192 8-047-193
1540. Dokument  Do Dowództwa Kadry 167 Pułku Bytomskiego  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na G. Śl.  1920-08-24  8-047-038
1541. Dokument  Do Obozu Koncentracyjnego  Ekspozytura Polskiego Kom. Plebiscytowego na Górny Śląsk  1920-08-24  8-047-043
1542. Dokument  Do Ekspozytury na Górny Śląsk w Sosnowcu  Ministerstwo Spraw Wojskowych Oddział II Sztabu Biuro Plebiscytowe  1920-08-24 - 1920-09-09  8-049-060
1543. Dokument  Upoważnienie - do Posterunku Państwowej Policji w Jaworznie  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na G.Śl.  1920-08-25  8-047-033
1544. Dokument  Zaświadczenie  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na G.Śl.  1920-08-25  8-047-034
1545. Dokument  Do Ekspozytury P.O.W.  Ministerstwo Spraw Wojskowych Oddział II Sztabu Sekcja Plebiscytowa  1920-08-25  8-047-145
1546. Karta  Karta Służbowa  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. G.Śl.  1920-08-26  8-047-029
1547. Dokument  Zaświadczenie  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. G.Śl.  1920-08-26  8-047-030
1548. Dokument  Do Szpitala Wojskowego  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa P.O.W. na G.Śl.  1920-08-26  8-047-037
1549. Dokument  Legitymacja  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa Polskiej Orgaznizacji Wojskowej G.Śl.  1920-08-27  8-047-022
1550. Dokument  Legitymacja  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej G.Śl.  1920-08-27  8-047-023
1551. Dokument  Zaświadczenie  Dowództwo P.O.W. na Śląsku  1920-08-27  8-047-028
1552. Dokument  Do Naczelnej Komendy Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku    1920-08-28  8-047-017
1553. Dokument  Do Dowództwa Obozu Koncentracyjnego    1920-08-28  8-047-018
1554. Dokument  Legitymacja  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej G. Śl.  1920-08-29  8-047-016
1555. Dokument  Przepustka  Ekspozytura Pol. Kom. Plebiscytowegon na Górnym Śląsku  1920-08-30 - 1920-09-01  8-047-005
1556. Dokument  Legitymacja  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizaji Wojskowej G.Śl.  1920-08-30  8-047-007
1557. Dokument  Zaświadczenie  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej G.Śl.  1920-08-30  8-047-008
1558. Karta  Karta służbowa.  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej G.Śl.  1920-08-30  8-047-009
1559. Dokument  Do pana porucznika Hirszlera    1920-08-30  8-047-027
1560. Dokument  Zaświadczenie  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej na Górny Śląsk  1920-08-30  8-047-056
1561. Dokument  Dokument do Ekspozytury na Górnym Śląsku  Ministerstwo Spraw Wojskowych Oddział II Sztabu Sekcja Plebiscytowa  1920-08-31  8-047-003
1562. Dokument  Dokument - Sylwester Księżyk  Delegatura Komisarza Opiekuńczego w Bytomiu Polskiego Czerwonego Krzyża na Niemcy  1920-09-01  8-049-113
1563. Dokument  Dokument do Antoniego Olbromskiego.  Pol. Kom. Plebiscytowy Wydział Wychowania Fizycznego  1920-09-02  8-047-001
1564. Dokument  Dokument do M.S. Wojsk. II Odział Wydział Plebiscytowy    1920-09-02  8-047-002
1565. Dokument  Dokument - Bronisław Anioł  Szpital Miejski w Sosnowcu  1920-09-02  8-047-019
1566. Dokument  Poświadczenie  Straż Obywatelska  1920-09-02  8-047-020
1567. Dokument  Przepustka  Straż Obywatelska  1920-09-02  8-047-021
1568. Dokument  Do Wydziału II Sztabu D.O.G. LWOW.  Ministerstwo Spraw Wojskowych Oddział II Sztabu Sekcja Plebiscytowa  1920-09-02 - 1920-09-09  8-049-055
1569. Dokument  Do Polskiego Komitetu Plebiscytowego  Polski Komitet Plebiscytowy na powiat katowicki  1920-09-03 - 1920-09-12  8-049-016
1570. Dokument  Do Polskiego Komitetu Plebiscytowego  Polski Komitet Plebiscytowy na powiat katowicki  1920-09-03 - 1920-09-07  8-049-017
1571. Dokument  Przepustka  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej na Górny Śląsk  1920-09-04  8-049-099
1572. Karta  Karta Służbowa    1920-09-04  8-049-106
1573. Dokument  Przepustka  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej na Górny Śląsk  1920-09-04  8-049-107
1574. Dokument  Do Dowództwa Miasta W.P. w Dziedzicach    1920-09-04  8-049-108
1575. Dokument  Do Dowództw Miasta W.P. w Oświęcimiu    1920-09-04  8-049-109
1576. Dokument  Do Dowództwa Miasta W.P. w Praszce  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej w Sosnowcu  1920-09-04  8-049-111
1577. Dokument  Zaświadczenie    1920-09-04  8-049-112
1578. Karta  Karta Służbowa  Szef Ekspozytury  1920-09-06  8-049-037
1579. Dokument  Do Ekspozytury w Sosnowcu  Ministerstwo Spraw Wojskowych Oddział II Sztabu Sekcja Plebiscytowa  1920-09-06 - 1920-09-09  8-049-052
1580. Dokument  Do Ekspozytury Polskiej Organizacji Wojskowej na Górny Śląsk w Sosnowcu  Ministerstwo Spraw Wojskowych Oddział II Sztabu Sekcja Plebiscytowa  1920-09-06 - 1920-09-09  8-049-054
1581. Bilet  Do Wydziału II Sztabu D.O.G. Kielce  Ministerstwo Spraw Wojskowych Oddział II Sztabu Sekcja Plebiscytowa  1920-09-06 - 1920-09-09  8-049-063
1582. Dokument  Dokument  Polski Komitet Plebiscytowy na powiat pszczyński  1920-09-06  8-049-100
1583. Dokument  Do Dowództwa Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu  Ministerstwo Spraw Wojskowych Oddział II Sztabu Sekcja Plebiscytowa  1920-09-07  8-049-019 8-049-020
1584. Dokument  Legitymacja  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej w Sosnowcu  1920-09-07  8-049-087
1585. Dokument  Do władz wojskowych i cywilnych w Praszce  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej w Sosnowcu  1920-09-07  8-049-088
1586. Dokument  Upoważnienie  Szef Ekspozytury  1920-09-07  8-049-091
1587. Karta  Karta Służbowa  Szef Ekspozytury  1920-09-07  8-049-092
1588. Dokument  Do Biura Granicznego przy Starostwie Będzińskim w Będzinie  Szef Ekspozytury  1920-09-07  8-049-093
1589. Dokument  Przepustka  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej na Górny Śląsk  1920-09-07  8-049-095
1590. Dokument  Legitymacja  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej w Sosnowcu  1920-09-07  8-049-102
1591. Dokument  Przepustka  Szef Ekspozytury  1920-09-07  8-049-103
1592. Dokument  Do P.K.U. we Lwowie  Szef Ekspozytury  1920-09-07  8-049-105
1593. Dokument  Do Ekspozytury Granicznej Stacji Kolejowej w Sosnowcu  Ekspozytury Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej w Sosnowcu  1920-09-08 - 1920-09-09  8-049-073
1594. Karta  Karta Służbowa  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej w Sosnowcu  1920-09-08  8-049-077
1595. Dokument  Do władz cywilnych i wojskowych w Herbach  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej  1920-09-08  8-049-078
1596. Karta  Karta Służbowa  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej w Sosnowcu  1920-09-08  8-049-080
1597. Dokument  Do Biura Granicznego przy Starostwie Będzińskim w Będzinie  Szef Ekspozytury  1920-09-08  8-049-081
1598. Dokument  Do Biura Paszportowego przy Starostwie Będzińskim w Będzinie  Szef Ekspozytury  1920-09-08  8-049-082
1599. Dokument  Do Biura Granicznego przy Starostwie Będzińskim w Będzinie  Szef Ekspozytury  1920-09-08  8-049-083
1600. Dokument  Do Biura Paszportowego przy Starostwie Będzińskim w Będzinie  Szef Ekspozytury  1920-09-08  8-049-084
1601. Dokument  Zaświadczenie  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej w Sosnowcu  1920-09-08  8-049-085
1602. Karta  Karta Służbowa  Szef Ekspozytury  1920-09-08  8-049-086
1603. Dokument  Przepustka  Szef Ekspozytury Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej na Górny Śląsk  1920-09-08  8-049-097
1604. Dokument  Do p. Zgrzebnioka  Polski Komitet Plebiscytowy na powiat katowicki  1920-09-09 - 1920-09-11  8-049-018
1605. Karta  Karta Służbowa  Dowództwo Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu  1920-09-09  8-049-033
1606. Karta  Karta Służbowa  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa `  1920-09-09  8-049-051
1607. Dokument  Zaświadczenie    1920-09-09  8-049-056
1608. Dokument  Zaświadczenie    1920-09-09  8-049-058
1609. Dokument  Do p.dr. Wilimowskiego w Bytomiu  Szef Eskozytury  1920-09-09  8-049-062
1610. Dokument  Zaświadczenie  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej w Sosnowcu  1920-09-09  8-049-064
1611. Karta  Karta Służbowa  Szef Ekspozytury  1920-09-09  8-049-065
1612. Karta  Karta Służbowa  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej w Sosnowcu  1920-09-09  8-049-066
1613. Karta  Karta Służbowa  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej w Sosnowcu  1920-09-09  8-049-067
1614. Dokument  Zaświadczenie  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej w Sosnowcu  1920-09-09  8-049-068
1615. Karta  Karta Służbowa  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej  1920-09-09  8-049-069
1616. Karta  Karta Służbowa  Szef Ekspozytury  1920-09-09  8-049-070
1617. Karta  Karta Służbowa  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej w Sosnowcu  1920-09-09  8-049-071
1618. Karta  Karta Służbowa  Szef Ekspozytury  1920-09-09  8-049-072
1619. Dokument  Dokument    1920-09-09  8-049-076
1620. Dokument  Do P.O.W. na Górnym Śląsku w Sosnowcu  Dow. Okr. Gen. Kieleckiego Ekspozytura O. I w Sosnowcu na powiaty Będziński, Olkuski, Miechowski  1920-09-09  8-047-167
1621. Dokument  Do Dowództwa Obozu Koncentracyjnego w Sosnowcu  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej w Sosnowcu  1920-09-10  8-049-032
1622. Dokument  Upoważnienie  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej w Sosnowcu  1920-09-10  8-049-034
1623. Stan  Stan Sużbowy  Szef Ekspozytury  1920-09-10  8-049-036
1624. Dokument  Prośba o wystawienie legitymacji    1920-09-10  8-049-039
1625. Karta  Karta Służbowa  Szef Ekspozytury  1920-09-10  8-049-040
1626. Dokument  Zaświadczenie    1920-09-10  8-049-043
1627. Karta  Karta Służbowa  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej w Sosnowcu  1920-09-10  8-049-044
1628. Dokument  Dokument do p.Fojkisa    1920-09-10  8-049-045
1629. Dokument  Do Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej Obóz Koncentracyjny w Sosnowcu  M.S.W. VI Komisariat Policji Państwowej Powiatu Będzińskiego  1920-09-10  8-049-046
1630. Karta  Karta Służbowa  Szef Ekspozytury  1920-09-10  8-049-047
1631. Dokument  Przepustka    1920-09-10  8-049-048
1632. Karta  Karta Służbowa    1920-09-10  8-049-049
1633. Karta  Karta Służbowa    1920-09-11  8-049-003
1634. Dokument  Do Biura Granicznego przy Starostwie Będzińskim  Szef Ekspozytury  1920-09-11  8-049-004
1635. Karta  Karta Służbowa  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej  1920-09-11  8-049-005
1636. Karta  Karta Służbowa  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej  1920-09-11  8-049-007
1637. Karta  Karta Służbowa    1920-09-11  8-049-009
1638. Karta  Karta Służbowa  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej  1920-09-11  8-049-010
1639. Dokument  Zaświadczenie  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej  1920-09-11  8-049-011
1640. Dokument  Do Dowództwa Obozu Koncentracyjnego    1920-09-11  8-049-012
1641. Karta  Karta Służbowa  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej w Sosnowcu  1920-09-11  8-049-013
1642. Karta  Karta Służbowa  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej  1920-09-11  8-049-021
1643. Dokument  Do Ekspozytury Komisariatu Plebiscytowego w Sosnowcu  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej w Sosnowcu  1920-09-11  8-049-022
1644. Dokument  Zaświadczenie  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej w Sosnowcu  1920-09-11  8-049-023
1645. Dokument  Zwolnienie  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej w Sosnowcu  1920-09-11  8-049-025
1646. Karta  Karta Służbowa  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej w Sosnowcu  1920-09-11  8-049-026
1647. Karta  Karta Służbowa  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej w Sosnowcu  1920-09-11  8-049-027
1648. Dokument  Do Kierownika Kooperatywy przy b. wydziale plebiscytowym w Sosnowcu  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej w Sosnowcu  1920-09-11  8-049-028
1649. Karta  Karta Służbowa  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej w Sosnowcu  1920-09-11  8-049-029
1650. Karta  Karta Służbowa  Szef Ekspozytury  1920-09-11  8-049-057
1651. Karta  Karta Służbowa  Szef Ekspozytury  1920-09-12  8-049-008
1652. Dokument  Do p.Fojkis  Szef Ekspozytury  1920-09-12  8-049-015
1653. Dokument  Zaświadzczenie    1920-09-13  8-049-038
1654. Dokument  Do Sekcji Plebiscytowej Oddział II Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie  Ekspozytura Naczelnego Dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej w Sosnowcu  1920-09-13  8-049-053
1655. Dokument  Do Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w Bytomiu  Szef Ekspozytury  1920-09-13  8-047-142
1656. Dokument  Zawiadomienie  Szef Ekspozytury  1920-09-13  8-047-154
1657. Akta personalne  Życiorys - Augustyn Siotek    1920-10-08  8-011-178
1658. Wykaz  Wykaz funkcjonariuszy zatrudnionych w Wydziale V b.    1921-04-03  8-141-001
1659. Wykaz  Wykaz oficerów Komisji Gospodarczej  Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych G. Śl.  1921-06-11  8-141-002

Znalezione dokumenty

Znalezieni powstańcy

Lp Nazwisko Imię Imie ojca Szczegóły Dokument
1. Blacha  Blacha 8-001-002
2. Kocur  Kocur 8-001-002
3. Blacha  Blacha 8-001-002
4. Mańka  Mańka 8-001-002
5. Blacha  Blacha 8-001-002
6. Kocur  Kocur 8-001-002
7. Blacha  Blacha 8-001-002
8. Kocur  Kocur 8-001-002
9. Rzadkiewicz  M. Rzadkiewicz 8-001-002
10. Rzadkiewicz  M. Rzadkiewicz 8-001-002
11. Blacha  Blacha 8-001-002
12. Kocur  Kocur 8-001-002
13. Blacha  Blacha 8-001-002
14. Kocur  Kocur 8-001-002
15. Blacha  Blacha 8-001-002
16. Rzadkiewicz  M. Rzadkiewicz 8-001-002
17.   8-001-002
18. 'nieczytelne'  'nieczytelne' 8-001-002
19. Chłopicki  Chłopicki 8-001-002
20. Siwek  Siwek 8-001-002
21. Burczyk  Burczyk 8-001-002
22. Chipniak  Chipniak 8-001-002
23. Chłopicki  Chłopicki 8-001-002
24. Bulata  Bulata 8-001-002
25. Blacha  Blacha 8-001-002
26. Kocur  Kocur 8-001-002
27. Rzadkiewicz  Rzadkiewicz 8-001-002
28. Blacha  Blacha 8-001-002
29. Bulata  Bulata 8-001-002
30. Rzadkiewicz  M. Rzadkiewicz 8-001-002
31. Bulata  Bulata 8-001-002
32. Rzadkiewicz  M. Rzadkiewicz 8-001-002
33. Bulata  Bulata 8-001-002
34. Rzadkiewicz  M. Rzadkiewicz 8-001-002
35. Blacha  Blacha 8-001-002
36. Tunczek  Tunczek 8-001-002
37. Tunczek  Tunczek 8-001-002
38. Tunczek  Tunczek 8-001-002
39. Tunczek  Tunczek 8-001-002
40. Michalski  Michalski 8-001-002
41. Michalski  Michalski 8-001-002
42. Helman  August Helman 8-001-002
43. Jarich  Paweł Jarich 8-001-002
44. Rzadkiewicz  Rzadkiewicz 8-001-002
45. Ozagowski  Ozagowski 8-001-002
46. Rzadkiewicz  Rzadkiewicz 8-001-002
47. Tunczek  Tunczek 8-001-002
48. Tunczek  Tunczek 8-001-002
49. Ropelewski  Ropelewski 8-001-002
50. Wesołowski  Wesołowski 8-001-002
51. Wyrzykowski  Wyrzykowski 8-001-002
52. Pajewski  Pajewski 8-001-002
53. Lechowicz  Lechowicz 8-001-002
54. Łada  Łada 8-001-002
55. Czarnecki  Czarnecki 8-001-002
56. Jurek  Jurek 8-001-002
57. Rzadkiewicz  Rzadkiewicz 8-001-002
58. Gołębiowski  Gołębiowski 8-001-002
59. Ferenowicz  Ferenowicz 8-001-002
60. Kwiatek  Kwiatek 8-001-002
61. Białas  Białas 8-001-002
62. "nieczytelne"  "nieczytelne" 8-001-002
63. Włocek  Włocek 8-001-002
64. Gajdzik  Gajdzik 8-001-002
65. Szczepanik  Szczepanik 8-001-002
66. Wilczak  Stanisław Wilczak 8-001-002
67. Jańka  Wincenty Jańka 8-001-002
68. Nizioł  Ludwik Nizioł 8-001-002
69. Jarzębek  Teodor Jarzębek 8-001-002
70. Włodek  Szczepan Włodek 8-001-002
71. Stronek  Władysław Stronek 8-001-002
72. Wostal  Alojzy Wostal 8-001-002
73. Białas  Franciszek Białas 8-001-002
74. Kajzer  August Kajzer 8-001-002
75. Rataj  Rataj 8-001-002
76. Szczucki  Szczucki 8-001-002
77. Dyszkiewicz  Dyszkiewicz 8-001-002
78. Kwiatek  Kwiatek 8-001-002
79. Szczepanik  Szczepanik 8-001-002
80. Gajdzik  Gajdzik 8-001-002
81. Ferencowicz  Ferencowicz 8-001-002
82. Rzojkowski  Rzojkowski 8-001-002
83. Gajdzik  Gajdzik 8-001-002
84. Szczepanik  Szczepanik 8-001-002
85. Tyszkiewicz  Tyszkiewicz 8-001-002
86. Rataj  Rataj 8-001-002
87. Topolewski  Topolewski 8-001-002
88. "nieczytelne"  "nieczytelne" 8-001-002
89. Czajkowski  Czajkowski 8-001-002
90. Rataj  Rataj 8-001-002
91. Tyszkiewicz  Tyszkiewicz 8-001-002
92. Topolewski  Topolewski 8-001-002
93. Kowalski  Kowalski 8-001-002
94. Gołąb  Gołąb 8-001-002
95. Gajdzik  Gajdzik 8-001-002
96. Szczepanik  Szczepanik 8-001-002
97. Rataj  Rataj 8-001-002
98. Czarnecki  Józef Czarnecki 8-001-002
99. Gajdzik  Gajdzik 8-001-002
100. Szczepanik  Szczepanik 8-001-002
101. Rataj  Rataj 8-001-002
102. Topelewski  Topelewski 8-001-002
103. Kowalski  Kowalski 8-001-002
104. Gołąb  Gołąb 8-001-002
105. Wesołowski  Wesołowski 8-001-002
106. Gajdzik  Gajdzik 8-001-002
107. Szczepanik  Szczepanik 8-001-002
108. Rataj  Rataj 8-001-002
109. Dyszyński  Dyszyński 8-001-002
110. Musioł  Musioł 8-002-002
111. Kienkowski  Kienkowski 8-002-002
112. Połoński  Henryk Połoński 8-002-002
113. Habowski  Habowski 8-002-002
114. Rzadkiewicz  Michał Rzadkiewicz 8-002-002
115. Fiuczek  Jarosław Fiuczek 8-002-002
116. Ferencowicz  Ferencowicz 8-002-002
117. Gołębiowski  Gołębiowski 8-002-002
118. Hirszler  Hirszler 8-002-002
119. Zgrzebniok  Zgrzebniok 8-002-002
120. Buła  Buła 8-002-002
121. Mastelarz  Mastelarz 8-002-002
122. Bogusz  Bogusz 8-002-002
123. Skopek  Skopek 8-002-002
124. Ręka  Ręka 8-002-002
125. Przybyłek  Przybyłek 8-002-002
126. Połoński  Połoński 8-002-002
127. Kotarba  Marceli Kotarba 8-002-002
128. Dyrba  Stefan Dyrba 8-002-002
129. Fizia  Aleksy Fizia 8-002-002
130. Krzyżowski  Stanisław Krzyżowski 8-002-002
131. Pudełko  Franciszek Pudełko 8-002-002
132. Kozyra  Franciszek Kozyra 8-002-002
133. Bienia  Ignacy Bienia 8-002-002
134. Jaworski  Wiktor Jaworski 8-002-002
135. Bielas  Wilhelm Bielas 8-002-002
136. Krzyżowski  Stefan Krzyżowski 8-002-002
137. Kleinert  Emanuel Kleinert 8-002-002
138. Bąk  Ryszard Bąk 8-002-002
139. Wikarek  Bernard Wikarek 8-002-002
140. Karuga  Paweł Karuga 8-002-002
141. Fierla  Wiktor Fierla 8-002-002
142. Duka  Jan Duka 8-002-002
143. Gonger  Ludwig Gonger 8-002-002
144. Kret  Paweł Kret 8-002-002
145. Bukowiec  Jakub Bukowiec 8-002-002
146. Bukowiec  Paweł Bukowiec 8-002-002
147. Haśnik  Jan Haśnik 8-002-002
148. Krzyżowski  Józef Krzyżowski 8-002-002
149. Mierny  Michał Mierny 8-002-002
150. Pyszka  Karol Pyszka 8-002-002
151. Pilszek  Jan Pilszek 8-002-002
152. Roskoszny  Franciszek Roskoszny 8-002-002
153. Uglorz  Ludwig Uglorz 8-002-002
154. Kurzak  Józef Kurzak 8-002-002
155. Bromboszcz  Wincenty Bromboszcz 8-002-002
156. Ciałoń  Antoni Ciałoń 8-002-002
157. Golus  Ludwig Golus 8-002-002
158. Kocurek  Klemens Kocurek 8-002-002
159. Otrząsek  Jan Otrząsek 8-002-002
160. Kocurek  Józef Kocurek 8-002-002
161. Baron  Tomasz Baron 8-002-002
162. Kłoska  Jan Kłoska 8-002-002
163. Wita  Emil Wita 8-002-002
164. Mańka  Jan Mańka 8-002-002
165. Ostrowski  Władysław Ostrowski 8-002-002
166. Oprzondek  Jan Oprzondek 8-002-002
167. Cofała  Franciszek Cofała 8-002-002
168. Staś  Teodor Staś 8-002-002
169. Śmietanka  Władysław Śmietanka 8-002-002
170. Filas  Ludwik Filas 8-002-002
171. Zieliński  Stanisław Zieliński 8-002-002
172. Śliwa  Franciszek Śliwa 8-002-002
173. Jaszczok  Bolesław Jaszczok 8-002-002
174. Strzelczyk  Franciszek Strzelczyk 8-002-002
175. Kijak  Jan Kijak 8-002-002
176. Grodziecki  Stanisław Grodziecki 8-002-002
177. Karas  Stanisław Karas 8-002-002
178. Sadrski  Stanisław Sadrski 8-002-002
179. Czciński  Stefan Czciński 8-002-002
180. Witek  Feliks Witek 8-002-002
181. Jagozdzon  Jan Jagozdzon 8-002-002
182. Błaszczok  Michał Błaszczok 8-002-002
183. Łysik  Jan Łysik 8-002-002
184. Bialik  Józef Bialik 8-002-002
185. Baron  Jan Baron 8-002-002
186. Krzystolik  Stefan Krzystolik 8-002-002
187. Duda  Jan Duda 8-002-002
188. Baron  Teodor Baron 8-002-002
189. Kocurek  Franciszek Kocurek 8-002-002
190. Drabik  Wilhelm Drabik 8-002-002
191. Strokowski  Zygmunt Strokowski 8-002-002
192. Świtek  Władysław Świtek 8-002-002
193. Skarżeński  Józef Skarżeński 8-002-002
194. Pronobis  Walter Pronobis 8-002-002
195. Motylewski  Władysław Motylewski 8-002-002
196. Mański  Franciszek Mański 8-002-002
197. Szańca  Ludwik Szańca 8-002-002
198. Chybiński  Stanisław Chybiński 8-002-002
199. Sarna  Bolesław Sarna 8-002-002
200. Śmietanka  Władysław Śmietanka 8-002-002
201. Jatczak  Bolesław Jatczak 8-002-002
202. Zieliński  Stanisław Zieliński 8-002-002
203. Sadowski  Stanisław Sadowski 8-002-002
204. Teczyński  Stefan Teczyński 8-002-002
205. Kijak  Jan Kijak 8-002-002
206. Kusiński  Zygmunt Kusiński 8-002-002
207. Dusza  Adam Dusza 8-002-002
208. Buzor  Henryk Buzor 8-002-002
209. Petryka  Jan Petryka 8-002-002
210. Łysik  Leon Łysik 8-002-002
211. Filas  Ludwik Filas 8-002-002
212. Kudzia  Józef Kudzia 8-002-002
213. Strzelczyk  Franciszek Strzelczyk 8-002-002
214. Ferski  Franciszek Ferski 8-002-002
215. Knap  Wacław Knap 8-002-002
216. Dawidowski  Wiktor Dawidowski 8-002-002
217. Grabowski  Władysław Grabowski 8-002-002
218. Żachawski  Franciszek Żachawski 8-002-002
219. Kajzowicz  Marcel Kajzowicz 8-002-002
220. Lemanowski  Edward Lemanowski 8-002-002
221. Wójcik  Adam Wójcik 8-002-002
222. Sajaf  Antoni Sajaf 8-002-002
223. Śliwa  Franciszek Śliwa 8-002-002
224. "nieczytelne"  Michał "nieczytelne" 8-002-002
225. Kamiński  Feliks Kamiński 8-002-002
226. Łęczyński  Wincenty Łęczyński 8-002-002
227. Gut  Józef Gut 8-002-002
228. Skowroński  Wacław Skowroński 8-002-002
229. Ludwicki  Tadeusz Ludwicki 8-002-002
230. Mleczkowski  Antoni Mleczkowski 8-002-002
231. Mulik  Józef Mulik 8-002-002
232. Palach  Stanisław Palach 8-002-002
233. Kołodziejczyk  Jan Kołodziejczyk 8-002-002
234. Dziechiarski  Antoni Dziechiarski 8-002-002
235. Modrzelewski  Henryk Modrzelewski 8-002-002
236. Midejczyk  Alojzy Midejczyk 8-002-002
237. Wawrzynek  Franciszek Wawrzynek 8-002-002
238. Szymański  Julian Szymański 8-002-002
239. Karaś  Stanisław Karaś 8-002-002
240. Tyda  Jan Tyda 8-002-002
241. Targiel  Jan Targiel 8-002-002
242. Tendera  Jan Tendera 8-002-002
243. Fioł  Franciszek Fioł 8-002-002
244. Sojka  Paweł Sojka 8-002-002
245. Loska  Wiktor Loska 8-002-002
246. Walter  Klemens Walter 8-002-002
247. Sojka  Michał Sojka 8-002-002
248. Remiarz  Józef Remiarz 8-002-002
249. Pudełko  Grzegorz Pudełko 8-002-002
250. Czempas  Jan Czempas 8-002-002
251. Węgrzyn  Klemens Węgrzyn 8-002-002
252. Janik  Jan Janik 8-002-002
253. Piwko  Józef Piwko 8-002-002
254. Reclik  Franciszek Reclik 8-002-002
255. Bojdoł  Wilem Bojdoł 8-002-002
256. Prasoł  Jan Prasoł 8-002-002
257. Piecha  Emanuel Piecha 8-002-002
258. Skupnik  Jan Skupnik 8-002-002
259. Otrząsek  Jan Otrząsek 8-002-002
260. Kiełtyka  Teodor Kiełtyka 8-002-002
261. Wilk  Józef Wilk 8-002-002
262. Kuźnik  August Kuźnik 8-002-002
263. Janosz  Jan Janosz 8-002-002
264. Moroń  Teodor Moroń 8-002-002
265. Wadas  Augustyn Wadas 8-002-002
266. Targiel  Jan Targiel 8-002-002
267. Walter  Klemens Walter 8-002-002
268. Guralczyk  Maciej Guralczyk 8-002-002
269. Grajcarek  Adolf Grajcarek 8-002-002
270. Loska  Jan Loska 8-002-002
271. Pudełko  Grzegorz Pudełko 8-002-002
272. Klachacz  Paweł Klachacz 8-002-002
273. Jendrysik  Walenty Jendrysik 8-002-002
274. Fijoł  Franciszek Fijoł 8-002-002
275. Czympas  Jan Czympas 8-002-002
276. Tendera  Jan Tendera 8-002-002
277. Podbioł  Maciej Podbioł 8-002-002
278. Chrostek  Paweł Chrostek 8-002-002
279. Loska  Wiktor Loska 8-002-002
280. Sojka  Michał Sojka 8-002-002
281. Czeil  Franciszek Czeil 8-002-002
282. Pifko  Józef Pifko 8-002-002
283. Szczepanek  Józef Szczepanek 8-002-002
284. Żyrkoń  Jan Żyrkoń 8-002-002
285. Duda  Paweł Duda 8-002-002
286. Wyngrzyn  Klemens Wyngrzyn 8-002-002
287. Jasik  Stanisław Jasik 8-002-002
288. Mierny  Michał Mierny 8-002-002
289. Loska  Józef Loska 8-002-002
290. Broncel  Franciszek Broncel 8-002-002
291. Moroń  Teodor Moroń 8-002-002
292. Wilk  Józef Wilk 8-002-002
293. Skupnik  Jan Skupnik 8-002-002
294. Oprzątek  Jan Oprzątek 8-002-002
295. Bojdoł  Wilem Bojdoł 8-002-002
296. Reclik  Franciszek Reclik 8-002-002
297. Żmija  Józef Żmija 8-002-002
298. Prasoł  Paweł Prasoł 8-002-002
299. Pukocz  Paweł Pukocz 8-002-002
300. Pisarzewski  Karol Pisarzewski 8-002-002
301. Janosz  Jan Janosz 8-002-002
302. Piecha  Emanuel Piecha 8-002-002
303. Mansfeld  Ernest Mansfeld 8-002-002
304. Prasoł  Jan Prasoł 8-002-002
305. Wieczorek  Jan Wieczorek 8-002-002
306. Duda  Jan Duda 8-002-002
307. Przybyła  Ludwik Przybyła 8-002-002
308. Ochot  Ludwik Ochot 8-002-002
309. Chrostek  Teofil Karol Chrostek 8-002-002
310. Polamin  Jan Polamin 8-002-002
311. Walus  Piotr Jan Walus 8-002-002
312. Kruk  Jan Mateusz Kruk 8-002-002
313. Chrostek  Józef Jan Chrostek 8-002-002
314. Balus  Jan Balus 8-002-002
315. Domzo  Wilhelm Józef Domzo 8-002-002
316. Domzo  Jan Józef Domzo 8-002-002
317. Szklorz  Wincenty Szklorz 8-002-002
318. Biecki  Klemens Biecki 8-002-002
319. Wrosiński  Stefan Wrosiński 8-002-002
320. Szklorz  Paweł Szklorz 8-002-002
321. Labus  Emanuel Franciszek Labus 8-002-002
322. Symoszek  Piotr Jan Symoszek 8-002-002
323. Mozler  Jan Wilhelm Mozler 8-002-002
324. Kowalski  Alojzy Kowalski 8-002-002
325. Musioł  Wilhelm Musioł 8-002-002
326. Płoch  Wincenty Płoch 8-002-002
327. Sikora  Józef Sikora 8-002-002
328. Koj  Teodor Koj 8-002-002
329. Konieczko  Jan Konieczko 8-002-002
330. Patałąk  Paweł Jakub Patałąk 8-002-002
331. Garncażik  Wilhelm Franciszek Garncażik 8-002-002
332. Aleksandrowicz  Henryk Aleksandrowicz 8-002-002
333. Adamczewski  Leonard Adamczewski 8-002-002
334. Bielski  Jerzy Bielski 8-002-002
335. Borkowski  Edward Borkowski 8-002-002
336. Bicz  Bolesław Bicz 8-002-002
337. Bil  Józef Bil 8-002-002
338. Baran  Józef Baran 8-002-002
339. Biela  Stefan Biela 8-002-002
340. Bukraba  Józef Bukraba 8-002-002
341. Broda-Brodaczek  Franciszek Broda-Brodaczek 8-002-002
342. Cierpiński  Jan Cierpiński 8-002-002
343. Cettis  Romuald Cettis 8-002-002
344. Czarnecki  W. Czarnecki 8-002-002
345. Caba  Edward Caba 8-002-002
346. Czajkowski  Czajkowski 8-002-002
347. Derba  Stefan Derba 8-002-002
348. Drobczyk  Stefan Drobczyk 8-002-002
349. Dudzinski  Mikołaj Dudzinski 8-002-002
350. Dziarski  Dominik Dziarski 8-002-002
351. Ferencowicz  Władysław Ferencowicz 8-002-002
352. Finczak  Jarosław Finczak 8-002-002
353. Fabiszewski  Stefan Fabiszewski 8-002-002
354. Famanowicz  Famanowicz 8-002-002
355. Galiński  Michał Galiński 8-002-002
356. Grobicki  Wacław Grobicki 8-002-002
357. Gawrych  Gawrych 8-002-002
358. Gołębiowski  Gołębiowski 8-002-002
359. Habowski  Stanisław Habowski 8-002-002
360. Chmielewski  Chmielewski 8-002-002
361. Chłopicki  Antoni Chłopicki 8-002-002
362. Jachimowicz  Jachimowicz 8-002-002
363. Kozietulski  Jerzy Kozietulski 8-002-002
364. Kałaś  Stanisław Kałaś 8-002-002
365. Kwiatkowski  Wacław Kwiatkowski 8-002-002
366. Koczwara  Marian Koczwara 8-002-002
367. Krzyżanowski  Tadeusz Krzyżanowski 8-002-002
368. Kocur  Adam Kocur 8-002-002
369. Kalinowski  Kalinowski 8-002-002
370. Kolenda  Kolenda 8-002-002
371. Kwiatkowski  Wacław Kwiatkowski 8-002-002
372. Kozietulski  Kozietulski 8-002-002
373. Kosiński  Kosiński 8-002-002
374. Krupa  Stanisław Krupa 8-002-002
375. Kaufer  Jan Kaufer 8-002-002
376. Kamieński  Jan Kamieński 8-002-002
377. Kołakowski  Julian Kołakowski 8-002-002
378. Kotarba  Marceli Kotarba 8-002-002
379. Larysz  Walter Larysz 8-002-002
380. Lipiński  Jerzy Lipiński 8-002-002
381. Liszka  Stanisław Liszka 8-002-002
382. Lesiak  Bolesław Lesiak 8-002-002
383. Łabędzki  Łabędzki 8-002-002
384. Łabisz  Jan Łabisz 8-002-002
385. Materyński  Materyński 8-002-002
386. Murłowski  Leon Murłowski 8-002-002
387. Mielżyński  W. Mielżyński 8-002-002
388. Malinowski  Malinowski 8-002-002
389. Maluskiewicz  Maluskiewicz 8-002-002
390. Masscejewicz  Masscejewicz 8-002-002
391. Nowaczek  Stefan Nowaczek 8-002-002
392. Nowatkiewicz  Stanisław Nowatkiewicz 8-002-002
393. Nowaciński  Władysław Nowaciński 8-002-002
394. Nazim  Edward Nazim 8-002-002
395. Nowicki  Nowicki 8-002-002
396. Nesterowicz  Mieczysław Nesterowicz 8-002-002
397. Ostróżka  Jan Ostróżka 8-002-002
398. Ozuchowski  Aleksander Ozuchowski 8-002-002
399. Głóg-Orzegowski  Adam Głóg-Orzegowski 8-002-002
400. Obund  Stanisław Obund 8-002-002
401. Oskar  Mellan Oskar 8-002-002
402. Psarski  Kazimierz Psarski 8-002-002
403. Połoński  Henryk Połoński 8-002-002
404. Palusiński  Zdzisław Palusiński 8-002-002
405. Pankiewicz  Adam Pankiewicz 8-002-002
406. Psonikiewicz  Bolesław Psonikiewicz 8-002-002
407. Pasterski  Henryk Pasterski 8-002-002
408. Paszkowski  Jerzy Paszkowski 8-002-002
409. Pastuszenko  Alfred Pastuszenko 8-002-002
410. Piasecki  Julian Piasecki 8-002-002
411. Rybicki  Stefan Rybicki 8-002-002
412. Rzadkiewicz  Michał Rzadkiewicz 8-002-002
413. Solecki  Stanisław Solecki 8-002-002
414. Sienkiewicz  Zygmunt Sienkiewicz 8-002-002
415. Staroński  Henryk Staroński 8-002-002
416. Sikorski  Sikorski 8-002-002
417. Świechocki  Świechocki 8-002-002
418. Śniegocki  Śniegocki 8-002-002
419. Trębicki  Edward Trębicki 8-002-002
420. Tarkowski  Jerzy Tarkowski 8-002-002
421. Trzebiński  Stanisław Trzebiński 8-002-002
422. Urban  Urban 8-002-002
423. Wyględa  Wyględa 8-002-002
424. Woźny  Woźny 8-002-002
425. Wolski  Wacław Wolski 8-002-002
426. Włoskowicz  Władysław Włoskowicz 8-002-002
427. Włodarczyk  Stanisław Włodarczyk 8-002-002
428. Wojciechowski  Jan Wojciechowski 8-002-002
429. Wiśniewski  Kazimierz Wiśniewski 8-002-002
430. Zbijewski  Alfred Zbijewski 8-002-002
431. Zieliński  Aleks. Zieliński 8-002-002
432. Zapałowicz  Józef Zapałowicz 8-002-002
433. Zymierski  Michał Zymierski 8-002-002
434. Wojciechowski  Jan Wojciechowski 8-002-002
435. Gawliński  Michał Gawliński 8-002-002
436. Obnud  Stanisław Obnud 8-002-002
437. Krupa  Stanisław Krupa 8-002-002
438. Nowaczek  Stefan Nowaczek 8-002-002
439. Ożóg-Orzegowski  Antoni Ożóg-Orzegowski 8-002-002
440. Aleksandrowicz  Henryk Aleksandrowicz 8-002-002
441. Nowotkiewicz  Stanisław Nowotkiewicz 8-002-002
442. Zbijewski  Alfred Zbijewski 8-002-002
443. Weigetner  Dominik Weigetner 8-002-002
444. Kaufer  Jan Kaufer 8-002-002
445. Śliwoń  Antoni Śliwoń 8-002-002
446. Psarski  Kazimierz Psarski 8-002-002
447. Bukraba  Józef Bukraba 8-002-002
448. Mateżynski  Mateżynski 8-002-002
449. Nowicki  Nowicki 8-002-002
450. Połoński  Połoński 8-002-002
451. Ockorowicz  Władysław Ockorowicz 8-002-002
452. Tobolski  Stefan Tobolski 8-002-002
453. Palusiński  Zdzisław Palusiński 8-002-002
454. Grobicki  Wacław Grobicki 8-002-002
455. Kamierski  Jan Kamierski 8-002-002
456. Kołakowski  Julian Kołakowski 8-002-002
457. Broda-Brodaczek  Franciszek Broda-Brodaczek 8-002-002
458. Pańkiewicz  Adam Pańkiewicz 8-002-002
459. Wojciechowski  Jan Wojciechowski 8-002-002
460. Gawliński  Michał Gawliński 8-002-002
461. Obnud  Stanisław Obnud 8-002-002
462. Krupa  Stanisław Krupa 8-002-002
463. Nowaczek  Stefan Nowaczek 8-002-002
464. Ozóg-Orzegowski  Adam Ozóg-Orzegowski 8-002-002
465. Aleksandrowicz  Henryk Aleksandrowicz 8-002-002
466. Nowatkiewicz  Stanisław Nowatkiewicz 8-002-002
467. Zbijewski  Alfred Zbijewski 8-002-002
468. Weigetner  Dominik Weigetner 8-002-002
469. Kaufer  Jan Kaufer 8-002-002
470. Śliwoń  Antoni Śliwoń 8-002-002
471. Psarski  Kazimierz Psarski 8-002-002
472. Bukraba  Józef Bukraba 8-002-002
473. Mateżyński  Mateżyński 8-002-002
474. Nowicki  Nowicki 8-002-002
475. Połoński  Połoński 8-002-002
476. Ockorowicz  Władysław Ockorowicz 8-002-002
477. Tobolski  Stefan Tobolski 8-002-002
478. Palusiński  Zdzisław Palusiński 8-002-002
479. Grobicki  Wacław Grobicki 8-002-002
480. Kamierski  Jan Kamierski 8-002-002
481. Kołakowski  Julian Kołakowski 8-002-002
482. Broda-Brodaczek  Franciszek Broda-Brodaczek 8-002-002
483. Pankiewicz  Adam Pankiewicz 8-002-002
484. Właskowicz  Właskowicz 8-002-002
485. Kotazba  Kotazba 8-002-002
486. Dziadzina  Dziadzina 8-002-002
487. Włodarczyk (Brudny)  Włodarczyk (Brudny) 8-002-002
488. Chłopicki  Chłopicki 8-002-002
489. Zeicz  Zeicz 8-002-002
490. Cettis  Cettis 8-002-002
491. Koczwara  Koczwara 8-002-002
492. Wiśniewski  Wiśniewski 8-002-002
493. Habowski  Habowski 8-002-002
494. Rybicki  Rybicki 8-002-002
495. Mańka  Mańka 8-002-002
496. Pędziniewicz  Pędziniewicz 8-002-002
497. Kmieć  Kmieć 8-002-002
498. Wyględa  Wyględa 8-002-002
499. Fizia  Fizia 8-002-002
500. Piechoczyk  Piechoczyk 8-002-002
501. Włoczek  Włoczek 8-002-002
502. "nieczytelne"  "nieczytelne" 8-002-002
503. Kotara  Kotara 8-002-002
504. Fryger  Fryger 8-002-002
505. Włodarczyk  Włodarczyk 8-002-002
506. Habowski  Habowski 8-002-002
507. Rybicki  Rybicki 8-002-002
508. Mańka  Mańka 8-002-002
509. Pędziniewicz  Pędziniewicz 8-002-002
510. Kmieć  Kmieć 8-002-002
511. Chłopicki  Chłopicki 8-002-002
512. Zejer  Zejer 8-002-002
513. Cettis  Cettis 8-002-002
514. Koczwara  Koczwara 8-002-002
515. Wiśniewski  Wiśniewski 8-002-002
516. Wyględa  Wyględa 8-002-002
517. Fizia  Fizia 8-002-002
518. Piechoczyk  Piechoczyk 8-002-002
519. Włoczek  Włoczek 8-002-002
520. Synierski  Synierski 8-002-002
521. Czajkowski  Czajkowski 8-002-002
522. Nazi  Nazi 8-002-002
523. Kosiński  Kosiński 8-002-002
524. Zgrzebniok  Zgrzebniok 8-002-002
525. Buła  Buła 8-002-002
526. Hirszlar  Hirszlar 8-002-002
527. Bogusz  Bogusz 8-002-002
528. Rzóska  Rzóska 8-002-002
529. Szosek  Szosek 8-002-002
530. Całka  Całka 8-002-002
531. Mastalerz  Mastalerz 8-002-002
532. Nyglaia  Nyglaia 8-002-002
533. Kocur  Kocur 8-002-002
534. Srusz  Srusz 8-002-002
535. Niedziela  Niedziela 8-002-002
536. Kwiatkowski  Kwiatkowski 8-002-002
537. Witczak  Witczak 8-002-002
538. Czaplewski  Czaplewski 8-002-002
539. Ogórek  Ogórek 8-002-002
540. Fizia  Fizia 8-002-002
541. Klejnart  Klejnart 8-002-002
542. Michalski  Michalski 8-002-002
543. Kozyra  Kozyra 8-002-002
544. Pudełko  Pudełko 8-002-002
545. Biania  Biania 8-002-002
546. Brąboszcz  Brąboszcz 8-002-002
547. Bąk  Bąk 8-002-002
548. Krzyżanowski  Krzyżanowski 8-002-002
549. Bielas  Bielas 8-002-002
550. Wikarek  Wikarek 8-002-002
551. Kolny  Kolny 8-002-002
552. Jeszenyk  Jeszenyk 8-002-002
553. Magiera  Magiera 8-002-002
554. Strauch  Strauch 8-002-002
555. Piechoczyk  Piechoczyk 8-002-002
556. Szymura  Szymura 8-002-002
557. Prochluch  Prochluch 8-002-002
558. Musioł  Musioł 8-002-002
559. Szymura  Adolf Szymura 8-002-002
560. Moteka  Moteka 8-002-002
561. Wilde  Wilde 8-002-002
562. Miś  Miś 8-002-002
563. Włoczek  Włoczek 8-002-002
564. Chroszcz  Chroszcz 8-002-002
565. Szula  Szula 8-002-002
566. Oślizłek  Oślizłek 8-002-002
567. Połoński  Połoński 8-002-002
568. Chłodek  Chłodek 8-002-002
569. Szenik  Szenik 8-002-002
570. Staniczek  Staniczek 8-002-002
571. Bluszcz  Bluszcz 8-002-002
572. Stania  Stania 8-002-002
573. Biś  Biś 8-002-002
574. Habowski  Stanisław Habowski 8-002-002
575. Posłuszanko  Alfred Posłuszanko 8-002-002
576. Rybicki  Stefan Rybicki 8-002-002
577. Jacek  Tadeusz Jacek 8-002-002
578. Jastrzębski  Jastrzębski 8-002-002
579. Kozioł  Kozioł 8-002-002
580. Palimąka  Palimąka 8-002-002
581. Isiński  Isiński 8-002-002
582. Słoi  Słoi 8-002-002
583. Ganczarek  Ganczarek 8-002-002
584. Kołodziej  Kołodziej 8-002-002
585. Kisiel  Kisiel 8-002-002
586. Czarkowski  Czarkowski 8-002-002
587. Tarnowski  Tarnowski 8-002-002
588. Orabczyk  Orabczyk 8-002-002
589. Kwiatkowski  Kwiatkowski 8-002-002
590. Libawski  Libawski 8-002-002
591. Gajdas  Gajdas 8-002-002
592. Siwek  Siwek 8-002-002
593. Siwy  Siwy 8-002-002
594. Niewiadomski  Niewiadomski 8-002-002
595. Burczyk  Jan Burczyk 8-002-002
596. Czajor  Antoni Czajor 8-002-002
597. Baran  Jan Baran 8-002-002
598. Franiel  Franiel 8-002-002
599. Tomanek  Emanuel Tomanek 8-002-002
600. Morawiec  Ignacy Morawiec 8-002-002
601. Pasterski  Pasterski 8-002-002
602. Wieczorek  Wieczorek 8-002-002
603. Wacławek  Teofil Wacławek 8-002-002
604. Kubica  Kubica 8-002-002
605. Piechota  Andrzej Piechota 8-002-002
606. Ring  Ring 8-002-002
607. Zejer  Zejer 8-002-002
608. Waicefner  Waicefner 8-002-002
609. Matajczyk  Matajczyk 8-002-002
610. Krupa  Krupa 8-002-002
611. Szaliga  Szaliga 8-002-002
612. Urbańczyk  Urbańczyk 8-002-002
613. Chłopicki  Antoni Chłopicki 8-002-002
614. Dziedziński  Mikołaj Dziedziński 8-002-002
615. Adamczewski  Adamczewski 8-002-002
616. Bioiniak  Bioiniak 8-002-002
617. Włoszowicz  Władysław Włoszowicz 8-002-002
618. Malinowski  Malinowski 8-002-002
619. Kotarski  Marceli Kotarski 8-002-002
620. Włodarczyk  Włodarczyk 8-002-002
621. Biolski  Jerzy Biolski 8-002-002
622. Maluskiewicz  Maluskiewicz 8-002-002
623. Parkowski  Jerzy Parkowski 8-002-002
624. Borkowski  Edward Borkowski 8-002-002
625. [K]ozistulski  Jerzy [K]ozistulski 8-002-002
626. Cierpiński  Jan Cierpiński 8-002-002
627. Aleksandrowicz  Aleksandrowicz 8-002-002
628. Wozciesza-Labedzki  Wozciesza-Labedzki 8-002-002
629. Derba-Kruk  Derba-Kruk 8-002-002
630. Staniński  Staniński 8-002-002
631. Turbiński  Turbiński 8-002-002
632. Sienkiewicz  Sienkiewicz 8-002-002
633. Dąbrowski  Tadeusz Dąbrowski 8-002-002
634. Troszewski  Aloizy Troszewski 8-002-002
635. Jarzmanowski  Jerzy Jarzmanowski 8-002-002
636. Lipiński  Jan Lipiński 8-002-002
637. Góra  Stanisław Góra 8-002-002
638. Ocamiński  Stanisław Ocamiński 8-002-002
639. Wośniarz  Jan Wośniarz 8-002-002
640. Nesterowicz  Mieczysław Nesterowicz 8-002-002
641. Noga  Noga 8-002-002
642. Polczyk  Józef Polczyk 8-002-002
643. Kubiczek  Bolesław Kubiczek 8-002-002
644. Sobczyk  Jerzy Sobczyk 8-002-002
645. Wedałoszk  Jan Wedałoszk 8-002-002
646. Szyzczykiewicz  Jan Szyzczykiewicz 8-002-002
647. Sennid  Aleksander Sennid 8-002-002
648. Ślezak  Jan Ślezak 8-002-002
649. Giebas  Giebas 8-002-002
650. Ziebicki  Roman Ziebicki 8-002-002
651. Kuźniecki  Władysław Kuźniecki 8-002-002
652. Baranowski  Stanisław Baranowski 8-002-002
653. Gryn  Bogusław Gryn 8-002-002
654. Kaczorowski  Jan Kaczorowski 8-002-002
655. Rusin  Jan Rusin 8-002-002
656. Koralewski  Koralewski 8-002-002
657. Babicki  Kazimierz Babicki 8-002-002
658. Szubert  Franc. Szubert 8-002-002
659. Chmiel  Roman Chmiel 8-002-002
660. Tomecki  Tomecki 8-002-002
661. Knieja  Knieja 8-002-002
662. Gwiazda  Zygmunt Gwiazda 8-002-002
663. Ponunoski  Stanisław Ponunoski 8-002-002
664. Slos  Slos 8-002-002
665. Wrzesiński  Józef Wrzesiński 8-002-002
666. Rogalewski  Roman Rogalewski 8-002-002
667. Wesołowski  Mieczysław Wesołowski 8-002-002
668. Kalisz  Kazimierz Kalisz 8-002-002
669. Gniewak  Władysław Gniewak 8-002-002
670. Gąsiorowski  Józef Gąsiorowski 8-002-002
671. Stopnicki  Marian Stopnicki 8-002-002
672. Karbarz  Piotr Karbarz 8-002-002
673. Lachowicz  Henryk Lachowicz 8-002-002
674. Wyżykowski  Wincenty Wyżykowski 8-002-002
675. Czarnecki  Józef Czarnecki 8-002-002
676. Jakubczak  Antoni Jakubczak 8-002-002
677. Pajewski  Józef Pajewski 8-002-002
678. Chojnawski  Wacław Chojnawski 8-002-002
679. Łada  Wacław Łada 8-002-002
680. Szczucki  Antoni Szczucki 8-002-002
681. Olszanowicz  Marian Olszanowicz 8-002-002
682. Hochłach  Ksawery Hochłach 8-002-002
683. Równiakowski  Wacław Równiakowski 8-002-002
684. Młynarz  Młynarz 8-002-002
685. Kisielewski  Kisielewski 8-002-002
686. Kłosek  Emil Kłosek 8-002-002
687. Duda  Marian Duda 8-002-002
688. Goj  Augustyn Goj 8-002-002
689. Ferenc  Andrzej Ferenc 8-002-002
690. Watoła  Wincenty Watoła 8-002-002
691. Paszek  Oswald Paszek 8-002-002
692. Siekaczek  Piotr Siekaczek 8-002-002
693. Ptok  Karol Ptok 8-002-002
694. Wycisk  Stanisław Wycisk 8-002-002
695. Dudek  Jan Dudek 8-002-002
696. Pietrykowski  Jan Pietrykowski 8-002-002
697. Olerz  Jerzy Olerz 8-002-002
698. Adamiec  Augustyn Adamiec 8-002-002
699. Stalmach  Piotr Stalmach 8-002-002
700. Buła  Emil Buła 8-002-002
701. Hila  Franciszek Hila 8-002-002
702. Mika  Karol Mika 8-002-002
703. Kopiec  Józef Kopiec 8-002-002
704. Kowalski  Franciszek Kowalski 8-002-002
705. Kobiera  Jan Kobiera 8-002-002
706. Mazur  Paweł Mazur 8-002-002
707. Balski  Richard Balski 8-002-002
708. Duda  Franciszek Duda 8-002-002
709. Goławski  Franciszek Goławski 8-002-002
710. Mol  Franciszek Mol 8-002-002
711. Kotyrba  Ludwik Kotyrba 8-002-002
712. Balski  Jan Balski 8-002-002
713. Kocurek  Klemens Kocurek 8-002-002
714. Kucz  Adam Kucz 8-002-002
715. Manzel  Karol Manzel 8-002-002
716. Karcz  Stanisław Karcz 8-002-002
717. Kulik  Jan Kulik 8-002-002
718. Ożóg Orzegowski  Ożóg Orzegowski 8-002-002
719. Rybczyński  Stanisław Rybczyński 8-002-002
720. Wodecki  Jan Wodecki 8-002-002
721. Orwicz  Juliusz Orwicz 8-002-002
722. Skrobacz  Wacław Skrobacz 8-002-002
723. Sobociński  Edward Sobociński 8-002-002
724. Sutarzewicz  Karol Sutarzewicz 8-002-002
725. Stala  Jan Stala 8-002-002
726. Gurtman  Józef Gurtman 8-002-002
727. Nochczyński  Nochczyński 8-002-002
728. Kopyto  Stanisław Kopyto 8-002-002
729. Król  Michał Król 8-002-002
730. Karcz  Stanisław Karcz 8-002-002
731. Niemczyk  Konstanty Niemczyk 8-002-002
732. Szlęzak  H. Szlęzak 8-002-002
733. Mikino  Józef Mikino 8-002-002
734. Kowalski  Antoni Kowalski 8-002-002
735. Ożóg Orzegowski  Ant. Ożóg Orzegowski 8-002-002
736. Rybczyński  Stanisław Rybczyński 8-002-002
737. Wodecki  Jan Wodecki 8-002-002
738. Orwicz  Juliusz Orwicz 8-002-002
739. Urbaniak  Antoni Urbaniak 8-002-002
740. Stępniowicz  Jan Stępniowicz 8-002-002
741. Skrobacz  Wacław Skrobacz 8-002-002
742. Sobociński  Edward Sobociński 8-002-002
743. Sutarzewicz  Karol Sutarzewicz 8-002-002
744. Stala  Jan Stala 8-002-002
745. Kowalski  Antoni Kowalski 8-002-002
746. Boliński  Stanisław Boliński 8-002-002
747. Kulesza  Stanisław Kulesza 8-002-002
748. Warecki  Jan Warecki 8-002-002
749. Gurtman  Józef Gurtman 8-002-002
750. Nochczyński  Stanisław Nochczyński 8-002-002
751. Kopyto  Stanisław Kopyto 8-002-002
752. Król  Michał Król 8-002-002
753. Baczyński  Stefan Baczyński 8-002-002
754. Karcz  Stanisław Karcz 8-002-002
755. Ślązak  Jan Ślązak 8-002-002
756. Wolski  Eugen. Wolski 8-002-002
757. Twardowski  Fr. Twardowski 8-002-002
758. Niemczyk  Konstanty Niemczyk 8-002-002
759. Mikino  Józef Mikino 8-002-002
760. Borecki  Jan Borecki 8-002-002
761. Polkowski  Henryk Polkowski 8-002-002
762. Kotarba  Marceli Kotarba 8-002-002
763. Fabiszewski  Stefan Fabiszewski 8-002-002
764. Zbijewski  Alfred Zbijewski 8-002-002
765. Paszkowski  Jerzy Paszkowski 8-002-002
766. Kamieński  Jan Kamieński 8-002-002
767. Łabisz  Jan Łabisz 8-002-002
768. Bielski  Jerzy Bielski 8-002-002
769. Rybczyński  Stanisław Franciszek Rybczyński 8-002-002
770. Wodecki  Jan Antoni Wodecki 8-002-002
771. Orwicz  Juliusz Orwicz 8-002-002
772. Urbaniak  Antoni Wojciech Urbaniak 8-002-002
773. Skrobacz  Wacław Antoni Skrobacz 8-002-002
774. Stępniewicz  Piotr Stępniewicz 8-002-002
775. Sobociński  Edward Władysław Sobociński 8-002-002
776. Sutarzewicz  Karol Józef Sutarzewicz 8-002-002
777. Stala  Jan Władysław Stala 8-002-002
778. Kowalski  Antoni Kowalski 8-002-002
779. Boliński  Stanisław Jan Boliński 8-002-002
780. Kulesza  Stanisław Antoni Kulesza 8-002-002
781. Warecki  Jan Franciszek Warecki 8-002-002
782. Gurtman  Józef Piotr Gurtman 8-002-002
783. Nochczyński  Stanisław Paweł Nochczyński 8-002-002
784. Kopyto  Stanisław Jarenty Kopyto 8-002-002
785. Król  Michał Antoni Król 8-002-002
786. Baczyński  Stefan Antoni Baczyński 8-002-002
787. Karcz  Stanisław Karcz 8-002-002
788. Ślązak  Jan Jan Ślązak 8-002-002
789. Wolski  Eugeniusz Wincenty Wolski 8-002-002
790. Twardowski  Franciszek Jakub Twardowski 8-002-002
791. Niemczyk  Konstanty Piotr Niemczyk 8-002-002
792. Mikino  Józef Wojciech Mikino 8-002-002
793. Borecki  Jan Kazimierz Borecki 8-002-002
794. Kotarba  Marceli Kotarba 8-002-002
795. Dyrba  Stefan Dyrba 8-002-002
796. Włoskowicz  Władysław Włoskowicz 8-002-002
797. Kalinowski  Kalinowski 8-002-002
798. Mehlem  Oskar Mehlem 8-002-002
799. Łabisz  Jan Łabisz 8-002-002
800. Stokowski  Zygmunt Stokowski 8-002-002
801. Pronobis  Waldej. Pronobis 8-002-002
802. Chybiński  Stanisław Chybiński 8-002-002
803. Skarżyński  Józef Skarżyński 8-002-002
804. Malicki  Józef Malicki 8-002-002
805. Sosna  Bolesław Sosna 8-002-002
806. Ciszek  Stanisław Ciszek 8-002-002
807. Siennicki  Jan Siennicki 8-002-002
808. Kajzer  Bolesław Kajzer 8-002-002
809. Danus  Czesław Danus 8-002-002
810. Sipa  Aleksander Sipa 8-002-002
811. Lis  Antoni Lis 8-002-002
812. Szmidt  Józef Szmidt 8-002-002
813. Zajączkowski  Antoni Zajączkowski 8-002-002
814. Sułkowski  Wacław Sułkowski 8-002-002
815. Soliński  Stanisław Soliński 8-002-002
816. Knaflowski  Kazimierz Knaflowski 8-002-002
817. Szrakenszleger  Władysław Szrakenszleger 8-002-002
818. Adamiak  Wacław Adamiak 8-002-002
819. Chrustowicz  Karol Chrustowicz 8-002-002
820. Sękowski  Jan Sękowski 8-002-002
821. Łysik  Edward Łysik 8-002-002
822. Witkowski  Michał Witkowski 8-002-002
823. Wysocki  Ignacy Wysocki 8-002-002
824. Stankiewicz  Walenty Stankiewicz 8-002-002
825. Czerwiński  Michał Czerwiński 8-002-002
826. Skarżyński  Jan Skarżyński 8-002-002
827. Owadziński  Jerzy Owadziński 8-002-002
828. Zieliński  Zygmunt Zieliński 8-002-002
829. Włochowicz  Władysław Włochowicz 8-002-002
830. Malinowski  Wal. Malinowski 8-002-002
831. Kotarba  Marceli Kotarba 8-002-002
832. Włodarczyk  Stanisław Włodarczyk 8-002-002
833. Bielski  Jerzy Bielski 8-002-002
834. Maluskiewicz  Maluskiewicz 8-002-002
835. Paszkowski  Jerzy Paszkowski 8-002-002
836. Rozkowski  Edward Rozkowski 8-002-002
837. Kozietulski  Jerzy Kozietulski 8-002-002
838. Cierpiński  Jan Cierpiński 8-002-002
839. Aleksandrowicz  Henryk Aleksandrowicz 8-002-002
840. Woreiesza-Łabędzki  Woreiesza-Łabędzki 8-002-002
841. Derba  "nieczytelne" Derba 8-002-002
842. Stawieski  Henryk Stawieski 8-002-002
843. Turbiński  Marian Turbiński 8-002-002
844. Sienkiewicz  Zygmunt Sienkiewicz 8-002-002
845. Dąbrowski  Tadeusz Dąbrowski 8-002-002
846. Truszewski  Alojzy Truszewski 8-002-002
847. Jerzmanowski  Jerzy Jerzmanowski 8-002-002
848. Lipiński  Jan Lipiński 8-002-002
849. Góra  Stanisław Góra 8-002-002
850. Ochmiński  Stanisław Ochmiński 8-002-002
851. Sosnierz  Jan Sosnierz 8-002-002
852. Nesterowicz  Mieczysław Nesterowicz 8-002-002
853. Zieliński  Aleksander Zieliński 8-002-002
854. Noga  Edward Noga 8-002-002
855. Polczyk  Józef Polczyk 8-002-002
856. Kubiczek  Bolesław Kubiczek 8-002-002
857. Sobczyk  Henryk Sobczyk 8-002-002
858. Wędałowski  Jan Wędałowski 8-002-002
859. Szyraczykiewicz  Jan Szyraczykiewicz 8-002-002
860. Schmid  Aleksander Schmid 8-002-002
861. Slężak  Jan Slężak 8-002-002
862. Giebas  Giebas 8-002-002
863. Ziębicki  Roman Ziębicki 8-002-002
864. Kuzmecki  Władysław Kuzmecki 8-002-002
865. Baranowski  Stanisław Baranowski 8-002-002
866. Gryń  Bogusław Gryń 8-002-002
867. Kaczorowski  Jan Kaczorowski 8-002-002
868. Rusin  Jan Rusin 8-002-002
869. Koralewski  Antoni Koralewski 8-002-002
870. Babicki  Kazimierz Babicki 8-002-002
871. Szubert  Franciszek Szubert 8-002-002
872. Chmiel  Roman Chmiel 8-002-002
873. Ramecki  Eug. Ramecki 8-002-002
874. Knieja  Aleksander Knieja 8-002-002
875. Gwiazda  Zygmunt Gwiazda 8-002-002
876. Poguneski  Stanisław Poguneski 8-002-002
877. Stos  Stos 8-002-002
878. Kotarba  Marcin Kotarba 8-002-002
879. Zieliński  Aleksander Zieliński 8-002-002
880. Nestorowicz  Mieczysław Nestorowicz 8-002-002
881. Derba  Stefan Derba 8-002-002
882. Jerzmanowski  Jerzmanowski 8-002-002
883. Truszewski  Alojzy Truszewski 8-002-002
884. Sobczyk  Henryk Sobczyk 8-002-002
885. Lewiński  Piotr Lewiński 8-002-002
886. Drachal  Stanisław Drachal 8-002-002
887. Bytomski  Jan Bytomski 8-002-002
888. Miziura  Juliusz Miziura 8-002-002
889. Sienkiewicz  Zygmunt Sienkiewicz 8-002-002
890. Kaczorowski  Jan Kaczorowski 8-002-002
891. Rusin  Jan Rusin 8-002-002
892. Sławski  Apolinary Sławski 8-002-002
893. Gorgoń  Mieczysław Gorgoń 8-002-002
894. Kępiński  Józef Kępiński 8-002-002
895. Ranecki  Zygmunt Ranecki 8-002-002
896. Balwierz  Ignacy Balwierz 8-002-002
897. Suchanowski  Władysław Suchanowski 8-002-002
898. Sośnierz  Jan Sośnierz 8-002-002
899. Zając  Stanisław Zając 8-002-002
900. Zieliński  Zygmunt Zieliński 8-002-002
901. Abramowski  Stanisław Abramowski 8-002-002
902. Pietrzyk  Stanisław Pietrzyk 8-002-002
903. Domagała  Ignacy Domagała 8-002-002
904. Ziebiera  Karol Ziebiera 8-002-002
905. Jaworski  Tadeusz Jaworski 8-002-002
906. Paweta  Władysław Paweta 8-002-002
907. Szmidt  Stefan Szmidt 8-002-002
908. Mikołajczyk  Maks Mikołajczyk 8-002-002
909. Górecki  Jan Górecki 8-002-002
910. Kotarba  Marceli Kotarba 8-002-002
911. Zieliński  Aleksander Zieliński 8-002-002
912. Nestorowicz  Mieczysław Nestorowicz 8-002-002
913. Derba  Stefan Derba 8-002-002
914. Jerzmanowski  Jerzmanowski 8-002-002
915. Truszewski  Alojzy Truszewski 8-002-002
916. Sobczyk  Henryk Sobczyk 8-002-002
917. Lewiński  Piotr Lewiński 8-002-002
918. Drachal  Stanisław Drachal 8-002-002
919. Bytomski  Jan Bytomski 8-002-002
920. Miziura  Juliusz Miziura 8-002-002
921. Sienkiewicz  Zygmunt Sienkiewicz 8-002-002
922. Kaczorowski  Jan Kaczorowski 8-002-002
923. Rusin  Jan Rusin 8-002-002
924. Sławski  Apolinary Sławski 8-002-002
925. Gorgoń  Mieczysław Gorgoń 8-002-002
926. Kępiński  Józef Kępiński 8-002-002
927. Ranecki  Zygmunt Ranecki 8-002-002
928. Balwierz  Igancy Balwierz 8-002-002
929. Suchanowski  Władysław Suchanowski 8-002-002
930. Sośnierz  Jan Sośnierz 8-002-002
931. Zając  Stanisław Zając 8-002-002
932. Zieliński  Zygmunt Zieliński 8-002-002
933. Abramowski  Stanisław Abramowski 8-002-002
934. Pietrzyk  Stanisław Pietrzyk 8-002-002
935. Domagała  Ignacy Domagała 8-002-002
936. Ziebiera  Karol Ziebiera 8-002-002
937. Jaworski  Tadeusz Jaworski 8-002-002
938. Paweta  Władysław Paweta 8-002-002
939. Szmidt  Stefan Szmidt 8-002-002
940. Mikołajczyk  Maksymilian Mikołajczyk 8-002-002
941. Słabczyński  Władysław Słabczyński 8-002-002
942. Górecki  Jan Górecki 8-002-002
943. Gibas  Stanisław Gibas 8-002-002
944. Baran  Józef Baran 8-002-002
945. Maszcajewski  Maszcajewski 8-002-002
946. Wolski  Wacław Wolski 8-002-002
947. Czerniakow  Leon Czerniakow 8-002-002
948. Stanecki  Stanecki 8-002-002
949. Zagajewski  Jan Zagajewski 8-002-002
950. Dziewski  Dziewski 8-002-002
951. Gilecki  Gilecki 8-002-002
952. Wiśniowski  Kazimierz Wiśniowski 8-002-002
953. Liszka  Stanisław Liszka 8-002-002
954. Koczwara  Marian Koczwara 8-002-002
955. Solecki  Stanisław Solecki 8-002-002
956. Zapałowicz  Józef Zapałowicz 8-002-002
957. Bil  Józef Bil 8-002-002
958. Fabiszewski  Stefan Fabiszewski 8-002-002
959. Caba  Edward Caba 8-002-002
960. Drabczyk  Stefan Drabczyk 8-002-002
961. Czarkowski  Kazimierz Czarkowski 8-002-002
962. Palimąka  Paweł Palimąka 8-002-002
963. Stróżanowski  Marian Stróżanowski 8-002-002
964. Kisiel  Stanisław Kisiel 8-002-002
965. Banasik  Lucjan Banasik 8-002-002
966. Faranowski  Stanisław Faranowski 8-002-002
967. Jacek  Tadeusz Jacek 8-002-002
968. Grendel  Ignacy Grendel 8-002-002
969. Biliński  Włodzimierz Biliński 8-002-002
970. Borniak  Julian Borniak 8-002-002
971. Żubik  Jan Żubik 8-002-002
972. Mozelewski  Stanisław Mozelewski 8-002-002
973. Grodzicki  Bolesław Grodzicki 8-002-002
974. Barczak  Józef Barczak 8-002-002
975. Gonczarek  Stanisław Gonczarek 8-002-002
976. Dulski  Władysław Dulski 8-002-002
977. Godlewski  Czesław Godlewski 8-002-002
978. Cyruk  Jan Cyruk 8-002-002
979. Harzewski  Czesław Harzewski 8-002-002
980. Głodzik  Teofil Głodzik 8-002-002
981. Drabczyk  Józef Drabczyk 8-002-002
982. Czyszczan  Stanisław Czyszczan 8-002-002
983. Gloger  Rudolf Gloger 8-002-002
984. Skołarski  Maciej Skołarski 8-002-002
985. Solecki  Antoni Solecki 8-002-002
986. Kocioł  Jan Kocioł 8-002-002
987. Słoń  Aleksander Słoń 8-002-002
988. Rozsypał  Franciszek Rozsypał 8-002-002
989. Biłońs  Józef Biłońs 8-002-002
990. Kwiatkowski  Jan Kwiatkowski 8-002-002
991. Bujno-Czekalski  Władysław Bujno-Czekalski 8-002-002
992. Ciciński  Marian Ciciński 8-002-002
993. Fylyk  Gustaw Fylyk 8-002-002
994. Newela  Feliks Newela 8-002-002
995. Golinski  Wojciech Golinski 8-002-002
996. Dubik  Kazimierz Dubik 8-002-002
997. Majewicz  Józef Majewicz 8-002-002
998. Hermanowski  Kazimierz Hermanowski 8-002-002
999. Wisniowski  Kazimierz Wisniowski 8-002-002
1000. Zapałowicz  Józef Zapałowicz 8-002-002
1001. Solecki  Stanisław Solecki 8-002-002
1002. Cettis  Romuald Cettis 8-002-002
1003. Koczwara  Marian Koczwara 8-002-002
1004. Bil  Józef Bil 8-002-002
1005. Liszka  Stanisław Liszka 8-002-002
1006. Krzyżanowski  Tadeusz Krzyżanowski 8-002-002
1007. Taranowski  Antoni Taranowski 8-002-002
1008. Jastrzębski  Stanisław Jastrzębski 8-002-002
1009. Palimąka  Paweł Palimąka 8-002-002
1010. Glogier  Rudolf Glogier 8-002-002
1011. Małota  Jan Małota 8-002-002
1012. Słowik  Jan Słowik 8-002-002
1013. Pruchałka  Pruchałka 8-002-002
1014. Krych  Józef Krych 8-002-002
1015. Kozioł  Jan Kozioł 8-002-002
1016. Kołodziej  Franciszek Kołodziej 8-002-002
1017. Kwiatkowski  Jan Kwiatkowski 8-002-002
1018. Isański  Zygmunt Isański 8-002-002
1019. Słoń  Aleksander Słoń 8-002-002
1020. Gańczarek  Stanisław Gańczarek 8-002-002
1021. Głodzik  Teofil Głodzik 8-002-002
1022. Prociok  Leon Prociok 8-002-002
1023. Drabczyk  Stefan Drabczyk 8-002-002
1024. Kisiel  Stanisław Kisiel 8-002-002
1025. Pasterski  Henryk Pasterski 8-002-002
1026. Banasik  Lucjan Banasik 8-002-002
1027. Strzelecki  Bolesław Strzelecki 8-002-002
1028. Skotarski  Grzegorz Skotarski 8-002-002
1029. Biłons  Józef Biłons 8-002-002
1030. Padolski  Marian Padolski 8-002-002
1031. Cyruk  Jan Cyruk 8-002-002
1032. Solecki  Antoni Solecki 8-002-002
1033. Skotarski  Maciej Skotarski 8-002-002
1034. Czarkowski  Kazimierz Czarkowski 8-002-002
1035. Pietrzak  Roch Pietrzak 8-002-002
1036. Cichy  Antoni Cichy 8-002-002
1037. Pawliczek  Stanisław Pawliczek 8-002-002
1038. Bruno  Piotr Bruno 8-002-002
1039. Czaja  Paweł Czaja 8-002-002
1040. Piątek  Paweł Piątek 8-002-002
1041. Przybyłek  Józef Przybyłek 8-002-002
1042. Korpak  Ignacy Korpak 8-002-002
1043. Piątkowski  Józef Piątkowski 8-002-002
1044. Wilk  Bartłomiej Wilk 8-002-002
1045. Sutor  Alfons Sutor 8-002-002
1046. Krochmal  Edward Krochmal 8-002-002
1047. Cichowlas  Władysław Cichowlas 8-002-002
1048. Białek  Piotr Białek 8-002-002
1049. Chwal  Józef Chwal 8-002-002
1050. Drab  Piotr Drab 8-002-002
1051. Gil  Stanisław Gil 8-002-002
1052. Dubik  Karol Dubik 8-002-002
1053. Nowogórski  Stanisław Nowogórski 8-002-002
1054. Kuszewski  Jan Kuszewski 8-002-002
1055. Kaczmarczyk  Antoni Kaczmarczyk 8-002-002
1056. Leski  Piotr Leski 8-002-002
1057. Histela  Józef Histela 8-002-002
1058. Nawa  Czesław Nawa 8-002-002
1059. Nowak  Roman Nowak 8-002-002
1060. Piwowarski  Ignacy Piwowarski 8-002-002
1061. Wróblewski  Stanisław Wróblewski 8-002-002
1062. Tyka  Jan Tyka 8-002-002
1063. Stempisz  Feliks Stempisz 8-002-002
1064. Pożeć  Stanisław Pożeć 8-002-002
1065. Chłopicki  Antoni Chłopicki 8-002-002
1066. Wiśniowski  Kazimierz Wiśniowski 8-002-002
1067. Zapałowicz  Józef Zapałowicz 8-002-002
1068. Adamczewski  Leonard Adamczewski 8-002-002
1069. Solecki  Stanisław Solecki 8-002-002
1070. Cettis  Romuald Cettis 8-002-002
1071. Koczwara  Kazimierz Koczwara 8-002-002
1072. Bil  Józef Bil 8-002-002
1073. Liszka  Stanisław Liszka 8-002-002
1074. Dudziński  Mikołaj Dudziński 8-002-002
1075. Krzyżanowski  Tadeusz Krzyżanowski 8-002-002
1076. Dziarski  Dominik Dziarski 8-002-002
1077. Larysz  Walter Larysz 8-002-002
1078. Lipniak  Jerzy Lipniak 8-002-002
1079. Murłowski  Leon Murłowski 8-002-002
1080. Weigetner  Dominik Weigetner 8-002-002
1081. Chłopicki  Chłopicki 8-002-002
1082. Habowski  Stanisław Habowski 8-002-002
1083. Pastuszewski  Alfred Pastuszewski 8-002-002
1084. Rybicki  Stefan Rybicki 8-002-002
1085. Piasecki  Juliusz Piasecki 8-002-002
1086. Kałaś  Stanisław Kałaś 8-002-002
1087. Osuchowski  Aleksander Osuchowski 8-002-002
1088. Jasik  Tadeusz Jasik 8-002-002
1089. Lesiak  Bolesław Lesiak 8-002-002
1090. Pedzikiewicz  Bolesław Pedzikiewicz 8-002-002
1091. Kwiatkowski  Wacław Kwiatkowski 8-002-002
1092. Nowożeński  Władysław Nowożeński 8-002-002
1093. Trebicki  Edward Trebicki 8-002-002
1094. Ostróżka  Jan Ostróżka 8-002-002
1095. Biela  Stefan Biela 8-002-002
1096. Terakowski  Wincenty Terakowski 8-002-002
1097. Bicz  Bolesław Bicz 8-002-002
1098. Kolenda  Kolenda 8-002-002
1099. Pędzikiewicz  Bolesław Pędzikiewicz 8-002-002
1100. Tybicki  Edward Tybicki 8-002-002
1101. Kwiatkowski  Wacław Kwiatkowski 8-002-002
1102. Nowożeński  Władysław Nowożeński 8-002-002
1103. Bies  Bolesław Bies 8-002-002
1104. Biela  Stefan Biela 8-002-002
1105. Dzielski  Włodzimierz Dzielski 8-002-002
1106. Mielżyński  Mielżyński 8-002-002
1107. Sikorski  Sikorski 8-002-002
1108. Czarnecki  Czarnecki 8-002-002
1109. Gawrych  Gawrych 8-002-002
1110. Świechocki  Świechocki 8-002-002
1111. Chmielewski  Chmielewski 8-002-002
1112. Urban  Urban 8-002-002
1113. Śniegocki  Śniegocki 8-002-002
1114. Tomanowicz  Tomanowicz 8-002-002
1115. Woźny  Woźny 8-002-002
1116. Jachimowicz  Jachimowicz 8-002-002
1117. Porkawa  Erich Augustyn Porkawa 8-002-002
1118. Starzewski  Starzewski 8-003-002
1119. Rzadkiewicz  Rzadkiewicz 8-003-002
1120. Bijak  Bijak 8-003-002
1121. Mściwujewski  Mściwujewski 8-003-002
1122. Haller  Haller 8-003-002
1123. Bijak  Bijak 8-003-002
1124. Żymirski  Żymirski 8-003-002
1125. Haller  Haller 8-003-002
1126. Miszke  Miszke 8-003-002
1127. Żymirski  Żymirski 8-003-002
1128. Haller  Haller 8-003-002
1129. Wimmer  Wimmer 8-003-002
1130. Odra  Odra 8-003-002
1131. Haller  Haller 8-003-002
1132. Żymirski  Żymirski 8-003-002
1133. Żymirski  Żymirski 8-003-002
1134. Haller  Haller 8-003-002
1135. Żymirski  Żymirski 8-003-002
1136. Gałecki  Gałecki 8-003-002
1137. Rzadkiewicz  Rzadkiewicz 8-003-002
1138. Żymirski  Żymirski 8-003-002
1139. Haller  Haller 8-003-002
1140. Tomme  Tomme 8-003-002
1141. Zgrzebniok  Zgrzebniok 8-003-002
1142. Emanuel  Jan Emanuel 8-003-002
1143. Wieczorek  J. Wieczorek 8-003-002
1144. Zgrzebniok  Zgrzebniok 8-003-002
1145. Szczerski  Szczerski 8-003-002
1146. Pietryga  Teodor Pietryga 8-003-002
1147. Zgrzebniok  Zgrzebniok 8-003-002
1148. Zgrzebniok  Alfons Zgrzebniok 8-003-002
1149. Bijak  Julian Bijak 8-004-002
1150. Ramza  Ramza 8-004-002
1151. Fiuczek  Jarosław Fiuczek 8-004-002
1152. Połoński  Połoński 8-004-002
1153. Habowski  Stanisław Habowski 8-004-002
1154. Ferencowicz  Władysław Ferencowicz 8-004-002
1155. Baran  Baran 8-004-002
1156. Kuśniera  Kuśniera 8-004-002
1157. Orzegowski  Antoni Orzegowski 8-004-002
1158. Wojtaszczyk  Jan Wojtaszczyk 8-004-002
1159. Wiśniewski  Karol Wiśniewski 8-004-002
1160. Gołąb  Józef Gołąb 8-004-002
1161. Janeczek  Roman Janeczek 8-004-002
1162. Gołąb  Władysław Gołąb 8-004-002
1163. Sieroł  Ludwik Sieroł 8-004-002
1164. Wandsel  Michał Wandsel 8-004-002
1165. Banaszyk  Andrzej Banaszyk 8-004-002
1166. Jędryczka  Stanisław Jędryczka 8-004-002
1167. Misercki  Wacław Misercki 8-004-002
1168. Rzadkiewicz  Michał Rzadkiewicz 8-004-002
1169. "nieczytelne"  August "nieczytelne" 8-004-002
1170. Zymierski  Zymierski 8-004-002
1171. Rocki  Ignacy Rocki 8-004-002
1172. Kasprzuńska  Kasprzuńska 8-004-002
1173. Ręka  Wincenty Ręka 8-004-002
1174. Kaleto  Szymon Kaleto 8-004-002
1175. Jabłoński  Jakub Jabłoński 8-004-002
1176. Stachiewicz  Stachiewicz 8-004-002
1177. Jabłoński  Jabłoński 8-004-002
1178. Jabłoński  Jakub Jabłoński 8-004-002
1179. Łabędzki  Łabędzki 8-004-002
1180. Jabłoński  Jabłoński 8-004-002
1181. Rzadkiewicz  Rzadkiewicz 8-004-002
1182. Jabłoński  Jakub Jabłoński 8-004-002
1183. Zbijerski  Zbijerski 8-004-002
1184. Jabłoński  Jabłoński 8-004-002
1185. Michalski  Michalski 8-004-002
1186. Purski  Purski 8-004-002
1187. Jabłoński  Jakub Jabłoński 8-004-002
1188. Jabłoński  Jabłoński 8-004-002
1189. Jabłoński  Jabłoński 8-004-002
1190. Aleksandrowicz  Aleksandrowicz 8-004-002
1191. Jabłoński  Jabłoński 8-004-002
1192. Żymierski  Żymierski 8-004-002
1193. Stankiewicz  Stankiewicz 8-004-002
1194. Jabłoński  Jabłoński 8-004-002
1195. Wilimowski  Wilimowski 8-004-002
1196. Zgrzebniok  Zgrzebniok 8-004-002
1197. Hirschler  Hirschler 8-004-002
1198. Kosiński  Kosiński 8-004-002
1199. Zgrzebniok  Alfons Zgrzebniok 8-004-002
1200. Zgrzebniok  Zgrzebniok 8-004-002
1201. Ramza  Ramza 8-004-002
1202. Hirschler  Hirschler 8-004-002
1203. Czajkowski  Czajkowski 8-004-002
1204. Jarząbek  Jarząbek 8-004-002
1205. Szczepanik  Szczepanik 8-004-002
1206. Gajdzik  Gajdzik 8-004-002
1207. Sawicka  Sawicka 8-004-002
1208. Rzadkiewicz  Rzadkiewicz 8-004-002
1209. Tyll  Mieczyław Tyll 8-004-002
1210. Rzadkiewicz  Rzadkiewicz 8-004-002
1211. Bijak  Bijak 8-004-002
1212. Rzadkiewicz  Rzadkiewicz 8-004-002
1213. Baran  Baran 8-004-002
1214. Ramza  Ramza 8-004-002
1215. Ożegowski  Ożegowski 8-004-002
1216. Finczek  Finczek 8-004-002
1217. Kotarba  Kotarba 8-004-002
1218. Derba  Derba 8-004-002
1219. Sienkiewicz  Sienkiewicz 8-004-002
1220. Chłopicki  Chłopicki 8-004-002
1221. Gorzelnicki  Stanisław Gorzelnicki 8-004-002
1222. Koczur  Koczur 8-004-002
1223. Czarkowski  M. Czarkowski 8-004-002
1224. Bijak  Juliusz Bijak 8-004-002
1225. Rzadkiewicz  Michał Rzadkiewicz 8-004-002
1226. Ramza  Ramza 8-004-002
1227. Finczek  Jarosław Finczek 8-004-002
1228. Dziwior  Jan Dziwior 8-004-002
1229. Dyczka  Wilhelm Dyczka 8-004-002
1230. Jańta  Wincenty Jańta 8-004-002
1231. Brom  Tomasz Brom 8-004-002
1232. Kaczmarczyk  Ryszard Kaczmarczyk 8-004-002
1233. Jarząbek  Aleksander Jarząbek 8-004-002
1234. Wiśniewski  Karol Wiśniewski 8-004-002
1235. Nicioł  Ludwik Nicioł 8-004-002
1236. Wandzel  Michał Wandzel 8-004-002
1237. Wołosewicz  Jan Wołosewicz 8-004-002
1238. Banaszyk  Andrzej Banaszyk 8-004-002
1239. Jendryczka  Stanisław Jendryczka 8-004-002
1240. Porzalewski  Stanisław Porzalewski 8-004-002
1241. Mizerski  Wacław Mizerski 8-004-002
1242. Pająk  Paweł Pająk 8-004-002
1243. Sorek  Józef Sorek 8-004-002
1244. Kątny  Józef Kątny 8-004-002
1245. Mrówka  Klemens Mrówka 8-004-002
1246. Długajczyk  Franciszek Długajczyk 8-004-002
1247. Kruk  Wilhelm Kruk 8-004-002
1248. Liszka  Józef Liszka 8-004-002
1249. Rzadkiewicz  Rzadkiewicz 8-004-002
1250. Kocur  Kocur 8-004-002
1251. Wyględa  Wyględa 8-004-002
1252. Smusz  Smusz 8-004-002
1253. Fizia  Fizia 8-004-002
1254. Niedziela  Niedziela 8-004-002
1255. Kwiatkowski  Kwiatkowski 8-004-002
1256. Witczak  Witczak 8-004-002
1257. Czaplewski  Czaplewski 8-004-002
1258. Ogórek  Ogórek 8-004-002
1259. Żymierski  Żymierski 8-004-002
1260. Rzadkiewicz  Rzadkiewicz 8-004-002
1261. Czajkowski  Czajkowski 8-004-002
1262. Ferencowicz  Ferencowicz 8-004-002
1263. Nazim  Nazim 8-004-002
1264. Gołębiowski  Gołębiowski 8-004-002
1265. Rosiński  Rosiński 8-004-002
1266. Ozięgowski  Ozięgowski 8-004-002
1267. Włodarczyk  Włodarczyk 8-004-002
1268. Kozietulski  Kozietulski 8-004-002
1269. Finczek  Finczek 8-004-002
1270. Zgrzebniok  Zgrzebniok 8-004-002
1271. Buła  Buła 8-004-002
1272. Hirszler  Hirszler 8-004-002
1273. Bogusz  Bogusz 8-004-002
1274. Brzózka  Brzózka 8-004-002
1275. Hropek  Hropek 8-004-002
1276. Całka  Całka 8-004-002
1277. Masztelen  Masztelen 8-004-002
1278. Szymonek  Szymonek 8-004-002
1279. Czajor  Czajor 8-004-002
1280. Mańka  Mańka 8-004-002
1281. Matejczyk  Matejczyk 8-004-002
1282. Czarkowski  Czarkowski 8-004-002
1283. Dziarski  Dziarski 8-004-002
1284. Kotarba  Marcin Kotarba 8-004-002
1285. Derba  Stefan Derba 8-004-002
1286. Sienkiewicz  Zygmunt Sienkiewicz 8-004-002
1287. Truszewski  Alojzy Truszewski 8-004-002
1288. Sośnierz  Jan Sośnierz 8-004-002
1289. Miziura  Juliusz Miziura 8-004-002
1290. Kaczorowski  Jan Kaczorowski 8-004-002
1291. Rusin  Jan Rusin 8-004-002
1292. Stawski  Apolinary Stawski 8-004-002
1293. Zając  Stanisław Zając 8-004-002
1294. Sobczyk  Henryk Sobczyk 8-004-002
1295. Jerzmanowski  Jerzmanowski 8-004-002
1296. Gorgoń  Mieczysław Gorgoń 8-004-002
1297. Kępiński  Józef Kępiński 8-004-002
1298. Ranecki  Zygmunt Ranecki 8-004-002
1299. Balwierz  Ignacy Balwierz 8-004-002
1300. Suchanowski  Władysław Suchanowski 8-004-002
1301. Bijak  Bijak 8-004-002
1302. Rzadkiewicz  Rzadkiewicz 8-004-002
1303. Ramza  Ramza 8-004-002
1304. Finczek  Finczek 8-004-002
1305. Chłopicki  Chłopicki 8-004-002
1306. Kocur  Kocur 8-004-002
1307. Kotarba  Kotarba 8-004-002
1308. Derba  Derba 8-004-002
1309. Siękiewicz  Siękiewicz 8-004-002
1310. Fizia  Fizia 8-004-002
1311. Dziwior  Jan Dziwior 8-004-002
1312. Dyczka  Wilhelm Dyczka 8-004-002
1313. Wata  Wata 8-004-002
1314. Janta  Wincenty Janta 8-004-002
1315. Brom  Tomasz Brom 8-004-002
1316. Kaczmarczyk  Ryszad Kaczmarczyk 8-004-002
1317. Jarząbek  Aleksy Jarząbek 8-004-002
1318. Wiśniewski  Karol Wiśniewski 8-004-002
1319. Niesioł  Ludwik Niesioł 8-004-002
1320. Wandzel  Michał Wandzel 8-004-002
1321. Wołosowicz  Jan Wołosowicz 8-004-002
1322. Banaszyk  Andrzej Banaszyk 8-004-002
1323. Jędryczka  Stanisław Jędryczka 8-004-002
1324. Pająk  Paweł Pająk 8-004-002
1325. Sorek  Józef Sorek 8-004-002
1326. Kątny  Józef Kątny 8-004-002
1327. Mrówka  Klemens Mrówka 8-004-002
1328. Długajczyk  Franciszek Długajczyk 8-004-002
1329. Kruk  Wilhelm Kruk 8-004-002
1330. Liszka  Józef Liszka 8-004-002
1331. Zagros  Antoni Zagros 8-004-002
1332. Mizerski  Wacław Mizerski 8-004-002
1333. Rarwot  Teodor Rarwot 8-005-002
1334. Matuszczyk  Jan Matuszczyk 8-005-002
1335. Ostrowski  Jerzy Ostrowski 8-005-002
1336. Heblik  Augustyn Heblik 8-005-002
1337. Konsek  Jan Konsek 8-005-002
1338. Juraszczyk  Franciszek Juraszczyk 8-005-002
1339. Jaskulski  Karol Jaskulski 8-005-002
1340. Piechoczek  Ludwig Piechoczek 8-005-002
1341. Szymura  Adolf Szymura 8-005-002
1342. Motyka  Wincenty Motyka 8-005-002
1343. Frochlich  Alojzy Frochlich 8-005-002
1344. Wodecki  Jan Wodecki 8-005-002
1345. Oczadły  Paweł Oczadły 8-005-002
1346. Kowalski  Edward Kowalski 8-005-002
1347. Szymura  Emil Szymura 8-005-002
1348. Bochynek  Alojzy Bochynek 8-005-002
1349. Stajer  Teodor Stajer 8-005-002
1350. Kuśka  Karol Kuśka 8-005-002
1351. Smuda  Klemens Smuda 8-005-002
1352. Mura  Wilhelm Mura 8-005-002
1353. Szymala  Emanuel Szymala 8-005-002
1354. Rduch  Franciszek Rduch 8-005-002
1355. Banerek  Jan Banerek 8-005-002
1356. Antończyk  Aleksander Antończyk 8-005-002
1357. Rduch  Wilhelm Rduch 8-005-002
1358. Garbocz  Fryderyk Garbocz 8-005-002
1359. Młynek  Franciszek Młynek 8-005-002
1360. Spandel  Paweł Spandel 8-005-002
1361. Kuczera  Aleksander Kuczera 8-005-002
1362. Motyka  Wilhelm Motyka 8-005-002
1363. Wiaterek  Alojzy Wiaterek 8-005-002
1364. Babilas  Alojzy Babilas 8-005-002
1365. Jurczyk  Alojzy Jurczyk 8-005-002
1366. Werber  Augustyn Werber 8-005-002
1367. Garbocz  Wilhelm Garbocz 8-005-002
1368. Nieszporek  Franciszek Nieszporek 8-005-002
1369. Markiton  Jerzy Markiton 8-005-002
1370. Kucharczyk  Ludwig Kucharczyk 8-005-002
1371. Brudny  Franciszek Brudny 8-005-002
1372. Filec  Ryszard Filec 8-005-002
1373. Piecha  Florian Piecha 8-005-002
1374. Romański  Jan Romański 8-005-002
1375. Wieczorek  Augustyn Wieczorek 8-005-002
1376. Wieczorek  Konrad Wieczorek 8-005-002
1377. Kuska  Wincenty Kuska 8-005-002
1378. Kaczmarczyk  Emil Kaczmarczyk 8-005-002
1379. Szatek  Wincenty Szatek 8-005-002
1380. Kuska  Robert Kuska 8-005-002
1381. Kuska  Gerhard Kuska 8-005-002
1382. Piecha  Antoni Piecha 8-005-002
1383. Greger  Karol Greger 8-005-002
1384. Zdrzałek  Wilhelm Zdrzałek 8-005-002
1385. Pompa  Teofil Pompa 8-005-002
1386. Piecha  Ignacy Piecha 8-005-002
1387. Ciemięga  Sylwester Ciemięga 8-005-002
1388. Gruszka  Henryk Gruszka 8-005-002
1389. Czarniecki  Wincenty Czarniecki 8-005-002
1390. Matera  Ludwik Matera 8-005-002
1391. Rduch  Teodor Rduch 8-005-002
1392. Wala  Czesław Wala 8-005-002
1393. Wala  Stanisław Wala 8-005-002
1394. Marek  Alojzy Marek 8-005-002
1395. Szlachta  Wilhelm Szlachta 8-005-002
1396. Czech  Jan Czech 8-005-002
1397. Matuszczyk  Maks Matuszczyk