Józef Piłsudski Institute of America for Research in the Modern History of Poland, Inc.

Zasoby archiwalne Powstań Śląskich (1919-1921)

Strona głównaKatalogO zbiorachPowstania Śląskie

Dokument sygn. 8-011-364

TytułŻyciorys - Jan Krolik 
RodzajAkta personalne 
Jednostka[Życiorysy i listy biorących udział w powstaniu 1919 roku] 
Autor 
Data wystawienia1919-10-08 
Data końca obowiązywania 
Miejsca wymienione w dokumencieSosnowiec 
UwagiTreść - zachowano oryginalną pisownię: "Ja Jan Krolik rodzony dnia 7 Wrzesznia 1876. Szopienicach kreszse Katowickem. Żeniałem dwoje Dzieci. Mojemu Ojcu beło na Imie [Janzmar] Roku 1880. Matce Beło Josefa rodzona Zioła zmarła Roku 1880. I samieszckanem sem jest Szopinicach Dworzowa Ulica 15. Ot szeostygo Roku stanołem do Prace za hutnika pracowałem, trzydwadzieszcia Lat. Trzydwadzieszstem roku, dostałem się do Wienszignia przes bitwem zsęzs tegodni przeszedłem nazat, pracowałem as do Roku 1915 za hutnika. Roku 1915. stawałem do wojska. as do styredwadziestego Maja 1917. Styredwadziestego Maja bełem w Franzej na Sume rane, i przsiejchałem szęszdwadziestego Maja do Niemiec so spietalu i bełem tam trzy mieszoncze. Trzyciego Września roku 1917 wroczsołem nazat szpitalu do Domu i pracowałem dalie sa Hutnika as dopowstania i znaidujem się Sosnowcu dotek zas niejesdem nie karane. Jan Krolik." 
Wszystkie strony dokumentu701-008-011-131 701-008-011-132 

Powrót do spisu

© 2008 Józef Piłsudski Institute of America, 138 Greenpoint Ave, Brooklyn, NY 11222. Realizacja: 3W Serwisy Inf.