Wiesław Domaniewski

Urodził się 2 stycznia 1896 r. w Warszawie. W 1921 r. ukończył Wydział Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1918-1920 r. służył w Wojsku Polskim, między innymi w walkach na Wołyniu. W latach 1921-1922 pracował w warszawskiej ekspozyturze Związku Przemysłowców Bielsko-Bialskich. Studiowal w Berlinie i w Paryżu. Po powrocie do Polski w 1927 r. został referentem Komisji Programowo-Ankietowej dla Badania Warunków Produkcji i Wymiany Handlowej przy Prezydium Rady Ministrów, a nstępnie szefem Biura Ekonomicznego. W okresie 1932-1933 był radcą finansowym Ambasady RP w Paryżu, potem dyrektorem Departemnetu Obrotu Pieniężnego w Ministerstwie Skarbu. W lipcu 1939 r. został mianowany wiceprezesem Banku Gospodarstwa Krajowego. Po wybuchu wojny 1939 r. wraz z gen. Romanem Góreckim uczestniczył w akcji ratowania aktywów Banku Polskiego. W lutym 1943 r. został głównym doradcą ekonomicznym Rządu RP z siedzibą w Ambasadzie RP w Waszyngtonie. Po wojnie osiedlił się w Nowym Jorku a następnie pracowal w firmie Roehr Products Co. Z siedzibą w Waterbury w CT. Należał do grona organizatorów Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Członek Instytutu od 1948 r., Od 1955 r. z krótkimi przerwami pełnił funkcję Skarbnika Instytutu. W okresie od 28 marca 1969 r. do 17 marca 1972 r. pełnił funkcję prezesa. Zmarł 29 października 1992 r., pochowany na cmentarzu Montmorency koło Paryża.

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs