Archival Fonds No. 003

Chief of General Staff of Polish Army, General Tadeusz Rozwadowski Papers
1920-1921
Biography / History: Tadeusz Rozwadowski (1866-1928). General, WWI, he served at first in the Austrian army and collaborated with the Polish independence movement. Organizer of the Polish General Staff, and its Chief of Staff from July 22, 1920 until April 2, 1921. Author of the plan for the Battle of Warsaw. From 1921 till 1926, he was Inspector General of Cavalry; commander of Government forces during the events of May, 1926. Retired in 1927.
Abstract: correspondence of Tadeusz Rozwadowski with Jozef Pilsudski, Gen. P. Henrys and Gen. M. Weygand; operational orders of Supreme Command of the Polish Army; cables from treaty negotiations in Riga; orders concerning the war of 1920; reports of Armies 3, 5 and 6. This collection has been microfilmed.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Korespondencja T. Rozwadowskiego z Józefem Piłsudskim, gen. P. Henrysem i gen. M. Weygandem; dyrektywy operacyjne Naczelnego Dowództwa WP; depesze marszałka Ferdynanda Focha do gen. M. Weyganda i gen. P. Henrysa w Warszawie1920 - 1921Polish
2Raporty Polskiej Misji Wojskowej w Paryżu; raporty z konferencji w Spa; dokumenty dot. państw bałtyckich, Gdańska, Litwy Środkowej, Ukrainy, Rosji "białej" i Sowieckiej, gen. St. Bułak- Bałachowicza; depesze z rokowań rozejmowych i pokojowych w Rydze1920 - 1921Polish
3Rozkazy związane z wojną 1920 r; listy i wnioski operacyjne gen. J. Hallera; rozmowa J. Piłsudskiego z gen. T. Rozwadowskim; meldunki Dowództwa 3, 5 i 6 Armii; plany umocnień; stany zaopatrzenia; zarzuty gen. J. Stachiewicza wobec gen. M. Kukiela1920 - 1921Polish
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs