Archival Fonds No. 004

Liquidation Commission of General Lucjan Zeligowski
1925-1926
Biography / History: This Commission was organized to clear up the circumstances surrounding the events of May 1926, and their course.
Abstract: files of the field office of the Chief of General Staff; orders and instructions regarding the creation of the Liquidation Commission and reports of its activities; files of the Regional Command nr I - nr X, personnel matters, documents concerning liquidation of the Liquidation Commission; lists of the wounded and killed, indemnification, transportation; plans and maps of Warsaw and its environs; inventory of files of the Liquidation Commission; mail register. This collection has been microfilmed.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Okres poprzedzający akcję majową- Akta Kancelarii przybocznej Szefa Sztabu Głównego1925 - 1926Polish
2Powołanie Komisji Likwidacyjnej- rozkazy i zarządzenia. Sprawozdania z działalności między 10. a 20. maja oficerów (indywidulane).1926 - 1926Polish
3Akta Biura Ścisłej Rady Wojennej 15-17 maja 1926 r. Akta Oddziału I Sztabu Generalnego 16-27.V. Akta Inspektoratu Armii nr 4 dotyczące wypadków majowych. Akta II Oddziału Sztabu Generalnego. Meldunki i komunikaty sytuacyjne.1926 - 1926Polish
4Depesze, rozmowy juzowe, komunikaty Sztabu Generalnego z okresu 12 - 16 maja.1926 - 1926Polish
5Akta operacyjne Sztabu Wojskowego w Belwederze. Akta Grupy Operacyjnej "Warszawa" Marszałka Piłsudskiego. Akta Oddziału II Grupy Operacyjnej "Warszawa"1926 - 1926Polish
6Akta Oddziału I Grupy Operacyjnej "Warszawa". Akta dot. spraw zaopatrzenia i stanów osobowych Grupy Operacyjnej "Warszawa". Akta Rejonowej Intendentury Warszawa. Akta Komendy Dyrekcji Kolejowej Warszawa. Akta komisarza stacji regulującej Skierniewice.1926 - 1926Polish
7Akta Grupy płk. Władysława Sikorskiego. Akta Grupy płk. Bończy- Uzdowskiego. Akta Grupy płk. Mieczysława Smorawińskiego. Akta Grupy "Cytadela".1926 - 1926Polish
8Akta Dowództwa Okręgu Korpusu nr I1926 - 1926Polish
9Akta Dowództwa Okręgu Korpusu nr I1926 - 1926Polish
10Akta Dowództwa Okręgu Korpusu nr II. Akta Dowództwa Okręgu Korpusu nr III. Akta Dowództwa Okręgu Korpusu nr IV.1926 - 1926Polish
11Akta Dowództwa Okręgu Korpusu nr IV.1926 - 1926Polish
12Akta Dowództwa Okręgu Korpusu nr V.1926 - 1926Polish
13Akta Dowództwa Okręgu Korpusu nr V.1926 - 1926Polish
14Akta Dowództwa Okręgu Korpusu nr VI. Akta Dowództwa Okręgu Korpusu nr VII.1926 - 1926Polish
15Akta Dowództwa Okręgu Korpusu nr VIII. Akta Dowództwa Okręgu Korpusu nr IX. Akta Dowództwa Okręgu Korpusu nr X.1926 - 1926Polish
16Akta dotyczące generałów: Włodzimierza Zagórskiego i Juliusza Malczewskiego- dochodzenia sądowe. Akta dotyczące generała Kazimierza Sosnkowskiego- sprawa zamachu samobójczego.1926 - 1926Polish
17Sprawy personalne(meldunki, raporty, doniesienia, deklaracje, prośby, listy).1926 - 1926Polish
18Sprawy personalne(meldunki, raporty, doniesienia, deklaracje, prośby, listy, wycinki artykułów prasowych).1926 - 1926Polish
19Sprawy personalne(meldunki, raporty, doniesienia, deklaracje, prośby, listy).1926 - 1926Polish
20Sprawy likwidacyjne, odszkodowania, transporty(m.in. Sprawozdanie o likwidacji Komisji Likwidacyjnej, Wykazy imienne strat w ludziach podczas wypadków majowych, Wnioski o nadanie Krzyża Zasługi, Wykaz cywilnych osób rannych podczas wypadków majowych)1926 - 1926Polish
21Sprawy likwidacyjne, odszkodowania, transporty1926 - 1926Polish
22Sprawy likwidacyjne, odszkodowania, transporty1926 - 1926Polish
23Sprawy likwidacyjne, odszkodowania, transporty(m.in. Wykazy rannych i zabitych wojskowych, Ordre de Bataille grup walczących).1926 - 1926Polish
24Plany i mapy Warszawy i okolic. Wycinki z prasy duńskiej i polskiej dot. wypadków majowych. Maszynopis autorstwa W. Jędrzejewicza "Wypadki majowe 1926 roku (...)" oraz "Relacja z udziału w przewrocie majowym 1926 r."- autor kpt. Stefan Orfan Jellenta1926 - 1926Polish, Danish
25Sprawozdanie z prac Komisji za czas od 17.V-1.VIII.1926. Załączniki do sprawozdania, część I-VIII. Skorowidz spraw personalnych Komisji Likwidacyjnej1926 - 1926Polish
26Inwentarz akt Komisji Likwidacyjnej gen. Żeligowskiego1926 - 1926Polish
27Dziennik podawczy Komisji Likwidacyjnej gen. Żeligowskiego1926 - 1926Polish
28Wspomnienia i artykuły prasowe dotyczące wypadków majowych. Sprawa rozkazu gen. Tadeusza Rozwadowskiego1926 - 1926Polish
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs