Archival Fonds No. 005

Proceedings of Courts of Honor and other judicial matters concerning generals and senior commanders
1915-1936
Abstract: files of the Officers Advisory Tribunal; documents of Higher Military Arbitration Commission, Courts of Honor for generals and senior officers in the Ministry of Military Affairs. This collection has been microfilmed.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Akta sprawy gen. Aleksandra Boruszczaka, dowódcy obrony Wilna1920 - 1921Polish
2Akta sprawy gen. Aleksandra Boruszczaka, dowódcy obrony Wilna1920 - 1920Polish
3Akta sprawy gen. Aleksandra Boruszczaka, dowódcy obrony Wilna1920 - 1922Polish
4Akta Oficerskiego Trybunału Orzekającego- sprawa rehabilitacji płk. Przemysława Barthla de Weydenthala, ppłk. Leopolda Lisa-Kuli i ppłk. Ignacego Matuszewskiego; sprawa ppłk. Bronisława Krzywobłockiego; sprawa ppłk. Józefa Moszczeńskiego1920 - 1936Polish
5Akta Najwyższej Wojskowej Komisji Opiniującej- sprawa gen. Jana Romera, dowódcy 1 Armii1920 - 1921Polish
6Akta Najwyższej Wojskowej Komisji Opiniującej- sprawa płk. Władysława Obucha-Woszczatyńskiego; sprawa ppłk. Alfreda Waltera; sprawa ppłk. Juliusza Mandżetta; sprawa ppłk. Józefa Kopytyńskiego1920 - 1921Polish
7Akta Najwyższej Wojskowej Komisji Opiniującej- sprawa gen. Wincentego Odyńca; sprawa gen. Adolfa Kuczewskiego; sprawa gen. Leona Billewicza1920 - 1920Polish
8Akta Najwyższej Wojskowej Komisji Opiniującej- sprawa gen. Jana Sawickiego, dowódcy Grupy Operacyjnej Jazdy1920 - 1920Polish
9Akta Najwyższej Wojskowej Komisji Opiniującej- sprawa płk. Andrzeja Kopy1920 - 1920Polish
10Akta Najwyższej Wojskowej Komisji Opiniującej- sprawa gen. Stanisława Szeptyckiego1920 - 1921Polish
11Akta Najwyższej Wojskowej Komisji Opiniującej- sprawa płk. Kazimierza Fabrycego1920 - 1921Polish
12Akta Najwyższej Wojskowej Komisji Opiniującej- sprawa gen. Stefana Majewskiego1920 - 1921Polish
13Akta Najwyższej Wojskowej Komisji Opiniującej- sprawa płk. Bolesława Jaźwińskiego; sprawa płk. Bronisława Wędziagolskiego; sprawa ppłk. Henryka Bobkowskiego1920 - 1922Polish
14Akta Sądu Honorowego dla Generałów i Akta Sądu Honorowego dla Oficerów Sztabowych Ministerstwa Spraw Wojskowych- sprawy gen. Włodzimierza Zagórskiego1915 - 1926Polish
15Akta Sądu Honorowego dla Generałów- sprawa gen. Michała Żymierskiego i gen. Józefa Dowbór-Musnickiego; sprawa gen. Jana Romera i gen. Albina Jasińskiego1918 - 1926Polish, French
16Zażalenie płk. Zygmunta Polaka na gen. Czesława Jarnuszkiewicza1931 - 1932Polish
17Sprawa gen. Czesława Mackiewicza1931 - 1932Polish
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm