Archival Fonds No. 006

Military Historical Bureau
1921-1939
Biography / History: Military History Bureau (MHB) was created by the merger of Institute of Military History and the Operations Section of the Third Department of the Supreme Command of Polish Forces; the Bureau was active in the years 1918-1921. MHB conducted studies and research of Polish and other military history during WW I, and before, and of Polish military history in 1918-1921. MHB published Review of Military History during the years 1929-1938. Chiefs of MHB: Gen J. Stachiewicz 1923-1925 and 1926-1934; Gen. M.> Kukiel 1925-1926; and Col. T. Rakowski 1919-1932 and 1934-1939.
Abstract: orders and instructions; register of visitors seen by the Chief of MHB; personal notebook of the Chief of MHB; personnel files of officers.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Rozkazy wewnętrzne Wojskowego Biura Historycznego za rok 19351935 - 1935Polish
2Rozkazy wewnętrzne Wojskowego Biura Historycznego za rok 19361936 - 1936Polish
3Rozkazy wewnętrzne Wojskowego Biura Historycznego za rok 19361937 - 1937Polish
4Rozkazy wewnętrzne Wojskowego Biura Historycznego za rok 19381938 - 1938Polish
5Rozkazy wewnętrzne Wojskowego Biura Historycznego za rok 19391939 - 1939Polish
6Rozkazy wewnętrzne, protokoły, sprawozdania i korespondencja z okresu ewakuacji W.B.H. I Archiwum Wojskowego1939 - 1939Polish
7Akta i instrukcje mobilizacyjne1938 - 1939Polish
8Zapiski Szefa W.B.H. Dotyczące meldunków, referatów, rozmów z przełożonymi lub osobami zajmującymi wybitne stanowiska w sprawach Wojskowego Biura Historycznego1936 - 1936Polish
9Spis osób przyjętych osobiście przez Szefa W.B.H.1934 - 1934Polish
10Książka interesantów przyjętych przez Szefa W.B.H.1937 - 1937Polish
11Książka interesantów przyjętych przez Szefa W.B.H.1938 - 1938Polish
12Notatnik prywatny Szefa W.B.H. płk. Bronisława Rakowskiego1936 - 1936Polish
13Wykaz akt Naczelnego Komitetu Narodowego znajdujących się w Archiwum Aktów Dawnych miasta Krakowa1939 - 1939Polish
14Biernacki Mieczysław, major dyplomowany- akta personalne1921 - 1938Polish
15Gogolewski Jan Robert, rotmistrz- akta personalne1923 - 1938Polish
16Horak Alojzy, podpułkownik dyplomowany- akta personalne1923 - 1938Polish
17Jellenta Stefan Orfan, kapitan- akta personalne1922 - 1938Polish
18Kański Celestyn, major dyplomowany- akta personalne1921 - 1938Polish
19Kobak Kajetan, kapitan- akta personalne1921 - 1938Polish
20Kosina Jan, major dyplomowany- akta personalne1921 - 1938Polish
21Kuropieska Józef, kapitan dyplomowany- akta personalne1926 - 1938Polish
22Laskowski Otton, major- akta personalne1922 - 1938Polish
23Libert Feliks, major dyplomowany- akta personalne1921 - 1938Polish
24Librewski Stanisław, kapitan- akta personalne1921 - 1938Polish
25Liszko Henryk, rotmistrz- akta personalne1921 - 1938Polish
26Machalski Tadeusz, podpułkownik dyplomowany- akta personalne1921 - 1938Polish
27Moszczeński Józef, podpułkownik dyplomowany- akta personalne1921 - 1938Polish
28Pniewski Tomasz, rotmistrz- akta personalne1921 - 1938Polish
29Riedl Karol, major dyplomowany- akta personalne1921 - 1938Polish
30Rogalski Stanisław, kapitan- akta personalne1921 - 1938Polish
31Różycki Marek, kapitan- akta personalne1921 - 1938Polish
32Rupniewski Włodzimierz, kapitan- akta personalne1921 - 1938Polish
33Sałatko- Petryszczo Czesław, kapitan- akta personalne1921 - 1938Polish
34Walijski Arkadiusz, major kontraktowy- akta personalne1928 - 1938Polish
35Wądołkowski Jerzy, major dyplomowany- akta personalne1921 - 1938Polish
36Wollak Jan, kapitan dyplomowany- akta personalne1921 - 1938Polish
37Zieliński Hugon, kapitan- akta personalne1921 - 1938Polish
38Ze wspomnień o Wojskowym Biurze Historycznym, wrzesień i październik 1939, artykuł Mariana H. Serejskiego1939 - 1939Polish
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm