Archival Fonds No. 007

Ukrainian Military Mission in Poland
1919-1932
Biography / History: The Mission was created in 1919 to coordinate the war effort of the Ukrainian People' s Republic in alliance with the Polish Republic.
Abstract: orders of the Ukrainian Military mission; correspondence of its Chief, Gen. Wiktor Zielinski; documents of the Liquidation Commission of the Mission; files of Section One of the Military Affairs Ministry of the Ukrainian People' s Republic; information bulletins of Section Two of the General Staff and the Interior Ministry. This collection has been microfilmed.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Dokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Ukraińskiej Misji Wojskowej, raporty, meldunki i korespondencja Szefa Misji gen. Wiktora Zielińskiego, projekt umowy Ukraińskiej Republiki Ludowej z rządem Kubania1919 - 1920Ukrainian, Polish
2Dokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji1919 - 1920Ukrainian, Polish
3Dokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Komisji Likwidacyjnej Misji, raporty i korespondencja Szefa Komisji Likwidacyjnej Misji, komunikaty informacyjne1920 - 1921Ukrainian, Polish
4Akta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL)1927 - 1929Ukrainian, Polish
5Komunikaty Informacyjne Oddziału II Sztabu Głównego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych1929 - 1932Polish
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm