Archival Fonds No. 008

Silesian Uprisings
1919-1922
Biography / History: Documents on three uprisings (in August, 1919, in August, 1920 and in May and June, 1921) by the Polish population against the Germans in order to force the return of Upper Silesia to Poland.
Abstract: orders and reports by the Headquarters of the Upper Silesia Militia, the Headquarters of the Polish Military Organization of Upper Silesia and the Headquarters of the Insurgents' Command; documents of individual units; lists of insurgents, officers, non-commissioned officers and medical personnel; lists and registers of the sick and wounded; maps and plans of operations; reports of the Plebiscite Commission for Upper Silesia and files of the Associationof Friends of Upper Silesia.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

I Powstanie Śląskie: ewidencja
1Dowództwo Główne Milicji Górnośląskiej, Sosnowiec: raporty dotyczące stanu osobowego oraz wyposażenia, ekwipunku etc.1919 - 1920Polish
2Dowództwo Główne Milicji Górnośląskiej, Sosnowiec: raporty dotyczące stanu osobowego oraz wykazy imienne żołnierzy1919 - 1919Polish
I Powstanie Śląskie
3Dowództwo Główne Milicji Górnośląskiej, Sosnowiec: depesze przychodzące do Dowództwa Głównego Policji Górnośląskiej; rozkazy1919 - 1920Polish
4Dowództwo Główne Milicji Górnośląskiej, Sosnowiec: depesze, notatki służbowe, raporty związane z absencją żołnierzy; zestawienia stanu osobowego żołnierzy1919 - 1920Polish
5Dowództwo Główne Milicji Górnośląskiej, Sosnowiec: spis osób biorących udział w powstaniu z bronią w ręku1919 - 1920Polish
6Dowództwo Główne Milicji Górnośląskiej, Szczakowa: wykazy żołnierzy1919 - 1920Polish
7Dowództwo Główne Milicji Górnośląskiej: oddział szturmowy N.D.P.O.W. na Śląsku - lista ewidencyjna1919 - 1919Polish
8Dowództwo Główne Milicji Górnośląskiej: listy kompanijne baonu szturmowego I P.S.K.1919 - 1919Polish
9Dziennik. Lista ubiorów dla Oddz.iału Kar.abinów Masz.ynowych VII Oddz.iału M.ilicji G.órnośląskiej1919 - 1919Polish
10Ewidencja oddziału sztabowego przy Głównym Dowództwie M.P.S.1919 - 1919Polish
11I Powstanie Śląskie - akta ewidencyjne nr 2187-23271919 - 1919Polish
12Milicja Górnośląska w Szczakowej, Oświęcimiu, Szpital zapasowy w Dziedzicach: imienny spis oficerów, karty zaprowiantowań, dokumenty podróży, karty służbowe1919 - 1920Polish
13Ewidencja osobowa reorganizowanego pułku bytomskiego w Milicji Górnośląskiej; ankiety personalne żołnierzy1919 - 1920Polish
14Książka ewidencyjna oddziału pszczyńskiego, obozu Oświęcim1919 - 1919Polish
15Ewidencja 2 Komp.anii oddział pszczyński obóz Oświęcim1919 - 1919Polish
16Książka ewidencyjna 3 Komp.aniioddział pszczyński obóz Oświęcim1919 - 1919Polish
17Książka ewidencyjna 4 Komp.aniioddział pszczyński obóz Oświęcim1919 - 1919Polish
18Książka dokumentów podróży obozu Oświęcim1919 - 1919Polish
19Skład osobowy kompanii rybnickiej1919 - 1919Polish
20Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo Rybnickiego Oddziału Powiatowego: spisy osób nie biorących udziału w powstaniu, listy osób skierowanych na kursy, listy zaległego żołdu, raporty1919 - 1919Polish
21Raporty dzienne II oddziału rybnickiego, obozu Oświęcim1919 - 1919Polish
22Listy ewidencyjne II oddziału rybnickiego, obozu Oświęcim, dawniej baon poznański, str. 256-3511919 - 1919Polish
23Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo I Pszczyńskiego Oddziału Powiatowego: spis imienny Górnoślązaków, którzy brali udział w powstaniu według rozkazu z dnia 6.10, p. 22, ustęp 2 - str. 352-3701919 - 1919Polish
24Ewidencja obozu Oświęcim: VI kompanii, oddziału pszczyńskiego, kompanii V baonu I, str.371-4121919 - 1919Polish
25Ewidencja obozu Oświęcim: oddziału rybnickiego, I kompanii I Oddziału; spis osób, które wróciły na Górny Śląsk i do Poznania; spis osób które odjechały z I kompanią I Oddziału - str. 413-4751919 - 1919Polish
26Ewidencja obozu Oświęcim: listy wyjeżdżających osób - str. 476-5381919 - 1919Polish
27Ewidencja obozu Oświęcim, zestawienia wypłacanego żołdu - str. 539-6591919 - 1919Polish
28Ewidencja obozu Oświęcim oddziału II rybnickiego i oddziału pszczyńskiego - str.660-7581919 - 1919Polish
29Ewidencja obozu Oświęcim, oddziału II rybnickiego i oddziału pszczyńskiego - str.759-8111919 - 1919Polish
30Książka ewidencyjna obozu Szczakowa - str.812-8901919 - 1919Polish
31Książka ewidencyjna obozu Szczakowa - str.937-10251919 - 1919Polish
32Książka ewidencyjna obozu Szczakowa - str.1035-11361919 - 1919Polish
33Akta chorych obozu Szczakowa - str.891-9361919 - 1919Polish
34Wykazy opuszczających szpital żołnierzy obozu Szczakowa - str.1026-10341919 - 1919Polish
35Listy ewidencyjne obozu Szczakowa i spisy rodzin otrzymujących wsparcie1919 - 1919Polish
36Książka ewidencyjna obozu Szczakowa1919 - 1919Polish
37Listy ewidencyjne obozu Szczakowa, dowództwa tarnogórskiego1919 - 1919Polish
38Listy ewidencyjne obozu Zawiercie, dowództwa katowickiego1919 - 1919Polish
39Listy ewidencyjne obozu Zawiercie, dowództwa katowickiego1919 - 1919Polish
40Listy ewidencyjne obozu Zawiercie, dowództwa katowickiego1919 - 1919Polish
41Listy ewidencyjne obozu Zawiercie, dowództwa katowickiego1919 - 1919Polish
42Listy ewidencyjne VI Oddział katowicki, obóz Jaworzno1919 - 1919Polish
43Stare listy ewidencyjne oddziałów katowickich, obóz Jaworzno1919 - 1919Polish
44Stare listy ewidencyjne oddziałów katowickich, obóz Jaworzno1919 - 1919Polish
45Spis imienny Sztabu baonu i kompanii I, kompanii II obozu w Szczakowa, kompanii IV obozu Zawiercie, kompanii V, II baonu1919 - 1919Polish
46Dokumenty podróży wystawione przez POW1919 - 1920Polish
II Powstanie Śląskie
47Naczelne Dowództwo POW na Górnym Śląsku w Sosnowcu – protokoły, korespondencja, legitymacje, przepustki i upoważnienia1920 - 1920Polish
48Naczelne Dowództwo POW na Górnym Śląsku w Sosnowcu – karty służbowe, dokumenty podróży, korespondencja z Polskim Komisariatem Plebiscytowym dla Górnego Sląska1920 - 1920Polish
49Naczelne Dowództwo POW na Górnym Śląsku w Sosnowcu – korespondencja Polskiego Komitetu Plebiscytowego, karty służbowe1920 - 1920Polish
50Naczelne Dowództwo POW na Górnym Śląsku – listy imienne oficerów, podoficerów, druhów, lista chorych II Kompanii1920 - 1920Polish
51Naczelne Dowództwo POW na Górnym Śląsku w Sosnowcu – listy oficerów, członków POW, różnych kompani i baonów, sprawozdania, rozkazy i korespondencja II pułku strzelców rybnickich1919 - 1920Polish
52Naczelne Dowództwo POW na Górnym Śląsku w Sosnowcu – lista ewidencyjna Oddziału Karabinów Maszynowych, książka dokumentów podróży obozu Zawiercie, książka urlopów 2 pułku strzelców bytomskich, księga urlopników 1 Komp. i lista chorych I Kompanii,1919 - 1920Polish
53Naczelne Dowództwo POW na Górnym Śląsku w Sosnowcu – książka kondyktowa Zarząd Kasowy Polskiego Komitetu Plebiscytowego na Górny Śląsk w Sosnowcu, spis akt Oddziału Informacji1920 - 1920Polish, German
54Karty ewidencyjne i wnioski na odznaczenie „Krzyżem Walecznych” i orderem "Virtuti Militari"1920 - 1920Polish
55Karty ewidencyjne, życiorysy, odpisy świadectw oficerów i podoficerów1920 - 1921Polish, German
56Karty ewidencyjne oficerów i podoficerów1920 - 1920Polish, German
57Listy ewidencyjne żołnierzy, lista ewidencyjna funkcjonariuszy1920 - 1920Polish
58Listy ewidencyjne – Pszczyna, Koźle, rocznik 18861920 - 1920Polish
59Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 18871920 - 1920Polish
60Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 18881920 - 1920Polish
61Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 18891920 - 1920Polish
62Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 18901920 - 1920Polish
63Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 18911920 - 1920Polish
64Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 18921920 - 1920Polish
65Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 18931920 - 1920Polish
66Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 18941920 - 1920Polish
67Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 18951920 - 1920Polish
68Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 18961920 - 1920Polish
69Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 18971920 - 1920Polish
70Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 18981920 - 1920Polish
71Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 18991920 - 1920Polish
72Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 19001920 - 1920Polish
73Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 19011920 - 1920Polish
74Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1902 i dalsze1920 - 1920Polish
75Listy ewidencyjne – Gliwice, roczniki: 1871, 18721920 - 1920Polish
76Listy ewidencyjne – Koźle, rocznik 18881920 - 1920Polish
77Listy ewidencyjne – powiat rybnicki, różne roczniki1920 - 1920Polish
78Spis członków POW, miejscowości: Karb, Miechowice, Rokitnica, Miejska Dąbrowa, Bobrek, Szombierki, Orzegów, Godula, Frydenshuta, Czarnylas, Chebzie1920 - 1920Polish
79Spis członków POW, miejscowości: Bytom, Piekary, Brzozowice, Szarlej, ewidencja II kompani baonu bytomskiego, spis ludzi IV kompanii szturmowej1920 - 1920Polish
80Spis członków POW, miejscowości: Mysłowice, Piekary Wielkie, Szarlej, Rozbark, Bytom, ewidencja II, III, IV kompani szturmowej1920 - 1920Polish
81Spis członków POW, miejscowości: Lipiny I kompania III baon, Chropaczów III kompania, Eintrachthuta, Świętochłowice, Bismarkhuta, Szarlociniec1920 - 1920Polish
82Spis członków POW, miejscowości: Piekary Wielkie, Józefka1920 - 1920Polish
83Listy ewidencyjne emisariuszy z powiatów: bytomskiego, gliwickiego, katowickiego, kluczborkiego, kozielskiego, lublinieckiego, oleskiego, opolskiego, pszcz
PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs