Archival Fonds No. 009

Polish Government in Exile
1939-1986
Biography / History: Polish Government in Exile was called into being by President Wladyslaw Raczkiewicz on October 1, 1939 in France after the Polish Government, which left Poland on September 17, 1939 was interned in Rumania. The formation of the government in France assured legal continuity of the Polish state. After the Polish Government of National Unity was formed in Poland in 1945, the Government in Exile continued its activities as the legal government of Poland, recognized by Polonia in Great Britain and in America (mainly the Polish American Congress) and a few other states. It ceased to function in 1991 when Poland regained its independence and sovereignty after Lech Walesa was elected President of the Polish Republic.
Abstract: speeches and addresses by Polish presidents: Ignacy Moscicki, Wladyslaw Raczkiewicz, August Zaleski and Polish prime ministers: Gen. Wladyslaw Sikorski, Stanislaw Mikolajczyk; governmental communiqué concerning the arrest of the 16 Polish leaders by the Soviets; bulletins by the Polish News Agency; and plans for postwar reconstruction of Poland' s economy.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Orędzia i zarządzenia Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Zapiski Ambasadora Rogera Raczyńskiego dot. przejścia Naczelnych Władz Polskich do Rumunii i rezygnacji b. Prezydenta RP prof. I. Mościckiego1939 - 1939Polish, English
2Materiały dot. Kryzysu rządowego. Odezwa Rządu RP do uchodźców polskich. "Biuletyn Informacyjny Uchodźców Polskich w Rumunii" nr 91940 - 1940Polish
3Układ polsko- sowiecki z dn. 31.7.41. Pokłosie umowy polsko- sowieckiej1941 - 1943Polish
4Przemówienie prezesa Rady Ministrów gen. Władysława Sikorskiego na otwarciu Rady Narodowej w dniu 24-go lutego 19421942 - 1942Polish
5Uchwały Polskiej Partii Socjalistycznej i Stronnictwa Ludowego. Przeglądy najważniejszych wydarzeń w Kraju1943 - 1943Polish, English
6Przemówienie premiera Mikołajczyka na tajnym posiedzeniu Rady Narodowej dnia 18 stycznia 1944. Sprawa granic w związku z wejściem Armii Czerwonej na terytorium RP. Przebieg kryzysu z dnia 24.XI.19441944 - 1944Polish, English
7Debata w Izbie Gmin 27.II- 1.III.1945. Oświadczenie Rządu Polskiego z 28 czerwca 1945 r. Dokumenty związane z aresztowaniem "16-stu"1945 - 1945Polish, English
8Oświadczenia i odezwy Rządu RP i Prezydenta Władysława Raczkiewicza. Nota Rządu Polskiego do przewodniczących delegacji na konferencję paryską w 19451946 - 1946Polish, English
9Oświadczenia i odezwy Rządu RP. Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej Augusta Zaleskiego. Memorandum Of The Polish Government On Poland's Part In European reconstruction1947 - 1947Polish, English
10Komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej: odezwy i oświadczenia Rządu RP, orędzia Prezydenta RP. Skład osobowy gabinetów od 1939-1949. Powołanie Skarbu Narodowego. Wycinki prasowe1948 - 1952Polish, English
11Projekt zjazdu dyplomatów RP w Waszyngtonie (19-22.II.1953)- korespondencja, listy uczestników. Komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej dot. Rządu RP1953 - 1955Polish, English
12Komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej: orędzia, oświadczenia i odezwy Rządu RP, przemówienia Prezydenta RP, premiera i ministrów1956 - 1964Polish, English
13Komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej: orędzia, oświadczenia i odezwy Rządu RP, przemówienia Prezydenta RP, premiera i ministrów1968 - 1986Polish, English
14Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Zarządzenia w sprawie organizacji Centrali MSW i obsady personalnej centrali MSW. Spis umów międzynarodowych zawartych przez Polskę od 1939-19451943 - 1948Polish, English
15Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wydział Wschodni: Opracowania i dokumenty dot. stosunków Polski z ZSRR. Depesze i zapisy rozmów z przedstawicielami ZSRR1944 - 1945Polish, English
16Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wydział Wschodni: Zbiór dokumentów dyplomatycznych dot. m.in. drugiej podróży premiera Stanisława Mikołajczyka do Moskwy1944 - 1944Polish, English
17Plany pomocy gospodarczej dla Kraju: Opracowania i materiały inż. Damiana Wandycza dot. przemysłu węglowego, kopalnictwa rudy żelaznej, soli kuchennej, soli potasowych, przemysłu naftowego, elektrotechnicznego i elektryfikacji w Polsce1943 - 1943Polish, English
18Plany pomocy gospodarczej dla Kraju: Memorandum On The Present Food Situation In Poland1945 - 1945English
19Plany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki1944 - 1945Polish, English
20Plany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki. Tezy w sprawie udziału zagranicy w odbudowie Warszawy1944 - 1945Polish, English
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs