Archival Fonds No. 010

Consulate General of the Polish Republic in New York
1930-1945
Abstract: personnel files of employees at the Consulate in New York; consular materials and financial/budget data. This collection has been microfilmed.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

Akta osobowe pracowników Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku
1Akta w porządku alfabetycznym- litera A (nr akt 1)1930 - 1945Polish, English
2Akta w porządku alfabetycznym- litera B (nr akt 2-6)1930 - 1945Polish, English
3Akta w porządku alfabetycznym- litera C (nr akt 7-8)1930 - 1945Polish, English
4Akta w porządku alfabetycznym- litera D (nr akt 9-10)1930 - 1945Polish, English
5Akta w porządku alfabetycznym- litera E (nr akt 11)1930 - 1945Polish, English
6Akta w porządku alfabetycznym- litera F (nr akt 12-15)1930 - 1945Polish, English
7Akta w porządku alfabetycznym- litera G (nr akt 16-23)1930 - 1945Polish, English
8Akta w porządku alfabetycznym- litera H (nr akt 24-26)1930 - 1945Polish, English
9Akta w porządku alfabetycznym- litera J (nr akt 27-30)1930 - 1945Polish, English
10Akta w porządku alfabetycznym- litera K, cz. I (nr akt 31-39)1930 - 1945Polish, English
11Akta w porządku alfabetycznym- litera K, cz. II (nr akt 40-45)1930 - 1945Polish, English
12Akta w porządku alfabetycznym- litera L (nr akt 46-50)1930 - 1945Polish, English
13Akta w porządku alfabetycznym- litera M, cz.I (nr akt 51-57)1930 - 1945Polish, English
14Akta w porządku alfabetycznym- litera M, cz.II (nr akt 58-65)1930 - 1945Polish, English
15Akta w porządku alfabetycznym- litera O (nr akt 66)1930 - 1945Polish, English
16Akta w porządku alfabetycznym- litera P (nr akt 67-71)1930 - 1945Polish, English
17Akta w porządku alfabetycznym- litera R (nr akt 72-79)1930 - 1945Polish, English
18Akta w porządku alfabetycznym- litera S, cz. I (nr akt 80-86)1930 - 1945Polish, English
19Akta w porządku alfabetycznym- litera S, cz. II (nr akt 87-98)1930 - 1945Polish, English
20Akta w porządku alfabetycznym- litera Ś (nr akt 99)1930 - 1945Polish, English
21Akta w porządku alfabetycznym- litera T (nr akt 100-101)1930 - 1945Polish, English
22Akta w porządku alfabetycznym- litera W (nr akt 102-110)1930 - 1945Polish, English
23Akta w porządku alfabetycznym- litera Z (nr akt 11-114)1930 - 1945Polish, English
Akta Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku
24Korespondencja z Konsulatami RP na terenie Stanów Zjednoczonych, z Ambasadą RP w Waszyngtonie, Rządem RP w Londynie, różnymi instytucjami i osobami1941 - 1943Polish, English
25Korespondencja z Konsulatami RP na terenie Stanów Zjednoczonych, z Ambasadą RP w Waszyngtonie, Rządem RP w Londynie, różnymi instytucjami i osobami1944 - 1945Polish, English
26Sprawy administracyjne, konsularne i personalne, m.in.: noty Departamentu Stanu w sprawie rejestracji agentów cudzoziemskich, sprawy paszportowo- wizowe, osobowe, zakresy prac Konsulatu, wyposażenie Konsulatu i in.1938 - 1945Polish, English
27Korespondencja Konsulatu związana ze zgłoszeniami ochotników pochodzenia polskiego i obcego z terytorium Stanów Zjednoczonych i Kanady do służby w Wojsku Polskim1935 - 1940Polish, English
28Korespondencja Konsulatu związana ze zgłoszeniami ochotników pochodzenia polskiego i obcego z terytorium Stanów Zjednoczonych i Kanady do służby w Wojsku Polskim1941 - 1941Polish, English
29Korespondencja Konsulatu związana ze zgłoszeniami ochotników pochodzenia polskiego i obcego z terytorium Stanów Zjednoczonych i Kanady do służby w Wojsku Polskim1942 - 1944Polish, English
30Materiały dotyczące pomocy dla Polaków w Rosji i poza granicami Kraju, m.in.: zbiórki pieniężne, zakupy darów, ich ekspedycja i dystrybucja, oferty i rozliczenia1941 - 1942Polish, English
31Materiały dotyczące Polonii Amerykańskiej m.in.: kopie opracowań dotyczących organizacji polonijnych, kopie korespondencji z Ambasadą RP w Waszyngtonie, Rządem RP w Londynie i innymi organizacjami1939 - 1945Polish, English
32Materiały dotyczące Polonii Amerykańskiej m.in.: kopie opracowań i sprawozdań dotyczących organizacji polonijnych, kopie korespondencji z Ambasadą RP w Waszyngtonie, Rządem RP w Londynie i różnymi organizacjami polonijnymi1939 - 1945Polish, English
33Materiały Referatu Narodowościowego m.in.: kopie raportów, sprawozdań, pism dotyczących mniejszości narodowych, korespondencja z Ambasadą RP w Waszyngtonie1941 - 1942Polish, English
34Materiały Referatu Narodowościowego m.in.: kopie raportów, sprawozdań, pism dotyczących mniejszości narodowych, korespondencja z Ambasadą RP w Waszyngtonie1943 - 1943Polish, English
35Materiały Referatu Narodowościowego m.in.: kopie raportów, sprawozdań, pism dotyczących mniejszości narodowych, korespondencja z Ambasadą RP w Waszyngtonie1944 - 1945Polish, English
36Materiały dotyczące współpracy z organizacjami czeskimi i słowackimi m.in.: sprawozdania, korespondencja, wycinki prasowe i in.1939 - 1941Polish, English
37Przeglądy prasy czeskiej i słowackiej na terenie Stanów Zjednoczonych opracowywane przez Konsulat RP w Pittsburgu i przesyłane do Konsulatu RP w Nowym Jorku1944 - 1945Polish
38Materiały dotyczące spraw litewskich pochodzące z depozytu Konsula RP J.K. Krasickiego m.in.: sprawozdania z rozmów, korespondencja, opracowania i in.1943 - 1944Polish, English
39Materiały dotyczące spraw rosyjskich m.in.: korespondencja, referaty, przemówienia, raporty z prasy rosyjskiej na terenie Stanów Zjednoczonych, wycinki prasowe i in.1941 - 1944Polish, English
40Materiały dotyczące spraw ukraińskich pochodzące z depozytu Konsula RP J.K. Krasickiego m.in.: korespondencja, sprawozdania z rozmów i in.1943 - 1943Polish, English
41Przeglądy prasy ukraińskiej na terenie Stanów Zjednoczonych1941 - 1943Polish
42Przeglądy prasy ukraińskiej na terenie Stanów Zjednoczonych1944 - 1944Polish
43Odpisy raportów z prasy niemieckiej, amerykańskiej, czeskiej, ukraińskiej i litewskiej ukazującej się na terenie Stanów Zjednoczonych i dotyczących spraw polskich. Przeglądy prasy polskiej na terenie Stanów Zjednoczonych1944 - 1944Polish
44Odpisy raportów z prasy niemieckiej, amerykańskiej, czeskiej, ukraińskiej i litewskiej ukazującej się na terenie Stanów Zjednoczonych i dotyczących spraw polskich. Przeglądy prasy polskiej na terenie Stanów Zjednoczonych1945 - 1945Polish
45Wycinki artykułów dotyczących spraw polskich z prasy polskiej i polonijnej1930 - 1939Polish
46Dokumentacja Biura Studiów: spis archiwum Biura, poczta wchodząca i wychodząca, referaty: H. Zieliński, The Demografic Situation of Germany in Europe; A. Berger, Repatriacja Niemców z krajów bałtyckich do Niemiec1942 - 1942Polish, English
47Materiały Kongresu Słowian Amerykańskich (American Slav Congress) w Detroit w kwietniu 1942 r., m.in.: zaproszenia, odezwy, programy, wywiady prasowe, przemówienia, sprawozdanie i rezolucja Kongresu1942 - 1942Polish, English
48Materiały dotyczące Kongresów Słowiańskich i Ruchu Wszechsłowiańskiego w Stanach Zjednoczonych, cz. I1941 - 1944Polish, English
49Materiały dotyczące Kongresów Słowiańskich i Ruchu Wszechsłowiańskiego w Stanach Zjednoczonych, cz. II1941 - 1944Polish, English
50Książka adresowa Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku1944 - 1945Polish
51Materiały budżetowe1942 - 1945Polish, English
52Materiały budżetowe1942 - 1945Polish, English
53Materiały budżetowe1942 - 1945Polish, English
54Listy płac1941 - 1945Polish, English
55Dowody kasowe1945 - 1945Polish, English
56Dowody kasowe1945 - 1945Polish, English
57Księga czekowa1945 - 1945Polish, English
58Rachunki1945 - 1945Polish, English
59Księga kontroli wpływów1945 - 1945Polish, English
60Księga pomocnicza "Dochodów Skarbu Państwa"1942 - 1945Polish
61Księga ewidencji bezpłatnych znaczków konsularnych i księga kontroli znaczków konsularnych1937 - 1945Polish
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs