Archival Fonds No. 011

Polish Legation in Rio de Janeiro
1920-1938
Abstract: situation reports of Minister Ostrowski to the Ministry of Foreign Affairs, personal files of Polish envoys to Rio de Janeiro, and of embassy personnel; correspondence of the Legation with the Ministry of Polish Affairs in Warsaw, the editors of Kurier Polski in Sao Paulo, and the Polish News Agency.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Raporty sytuacyjne posła Orłowskiego dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych m.in. w sprawie stosunków między Argentyną i Brazylią czy brazylijskich kredytów dla Polski1920 - 1920Polish
2Kopie Protokołów z Konferencji Naczelników Wydziałów Politycznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: nry 23-24, 26-29, 31-33, 36-401921 - 1921Polish
3Akta personalne od roku 1920-1924 - trzech posłów RP w Rio i urzędników Poselstwa1920 - 1924Polish, Spanish
4Korespondencja Poselstwa RP w Rio de Janeiro z M.S.Z. w Warszawie dot. wysyłki artykułów prasowych. Notatki i artykuły prasowe wysyłane przez Poselstwo do prasy brazylijskiej1928 - 1929Polish, Spanish
5Korespondencja Poselstwa RP w Rio de Janeiro z redakcją "Kuriera Polskiego" w Sao Paulo1929 - 1929Polish
6Notatki i artykuły prasowe wysyłane przez Poselstwo RP w Rio de Janeiro do Polskiej Agencji Telegraficznej i do prasy polskiej1929 - 1929Polish
7Korespondencja Poselstwa RP w Rio de Janeiro z M.S.Z. w Warszawie- Wydział Prasowy1930 - 1931Polish, Spanish
8Korespondencja Poselstwa RP w Rio de Janeiro w sprawie utworzonego Towarzystwa Polsko- Brazylijskiego "Polonia". Statut Towarzystwa1930 - 1931Polish, Spanish
9Telegramy P.A.T. (Polskiej Agencji Telegraficznej) do korespondenta Jerzego Kossowskiego w Rio1937 - 1938Polish
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs