Archival Fonds No. 013

National Treasury
1947-1991
Biography / History: Created by the Polish government in exile headquartered in London after the war as a result of the incorporation of Poland into the Soviet bloc and the communist takeover of government. Funds came from the Polish exile community, worldwide.
Abstract: Organizational documents, by-laws, reports, receipts, minutes of general meetings, correspondence.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Organizacja Skarbu Narodowego: statut SN, komunikaty informacyjne Głównej Komisji, regulamin składania datków, instrukcja organizacyjna Komitetu Skarbu Narodowego, regulamin wewnętrzny Komitetu Skarbu Narodowego1951 - 1965Polish
2Zaproszenia na uroczystości organizowane przez komitety Skarbu Narodowego, teksty przemówień prezesa Adama Łyczaka, gen. Sosnkowskiego, M. Wańkowicza, A. Zaleskiego, gen.Andersa1950 - 1956Polish
3Odezwy, broszury, biuletyny dotyczące działalności Komitetów Skarbu Narodowego1949 - 1966Polish, English
4Wycinki prasowe dotyczące działalności Skarbu Narodowego1952 - 1963Polish, English
5Odcinki pokwitowania daru na Skarb Narodowy, wkładki do legitymacji Komitetu Skarbu Narodowego, potwierdzenia otrzymania wpłat1951 - 1983Polish, English
6Memorandum stowarzyszenia "Danina Polska Limited"1950 - 1950Polish
7Sprawozdanie Głównej Komisji Skarbu Narodowego za rok 1954 oraz za 19561955 - 1957Polish
8Zjazdy delegatów Komitetów Skarbu Narodowego w USA w latach: 1954, 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 19671954 - 1967Polish
9Protokoły posiedzeń Zarządu Podkomitetu Skarbu Narodowego1953 - 1958Polish
10Protokoły posiedzeń plenarnych Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago1957 - 1972Polish
11Protokoły posiedzeń plenarnych Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago1980 - 1981Polish
12Protokoły posiedzeń plenarnych Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago1980 - 1985Polish
13Protokoły posiedzeń plenarnych Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago1985 - 1989Polish
14Protokoły posiedzeń plenarnych Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago1990 - 1991Polish
15Protokół IX Zjazdu Komitetów Skarbu Narodowego RP w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie (24-25.IX.1960)1960 - 1960Polish
16Protokół X Zjazdu Delegatów Komitetów Skarbu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, New York (20 i 21 listopada 1965)1965 - 1965Polish
17Protokół XI Walnego Zjazdu Delegatów Komitetów Skarbu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w Stanach Zjednoczonych (23 i 24 września 1967 roku, Chicago, Illinois)1967 - 1967Polish
18Protokół XII Walnego Zjazdu Delegatów i Płatników Skarbu Narodowego R.P. w Cambridge Spring, Pensylwania (30, 31 sierpnia i 1 września 1969 r.)1969 - 1969Polish
19Protokoły Rocznych Walnych Zebrań Komitetu Skarbu Narodowego RP na stan Illinois za lata 1970, 1971, 19721970 - 1972Polish
20Protokół walnego zebrania członków Skarbu Narodowego RP z 11 stycznia 1974 r.1974 - 1974Polish
21Protokół walnych zebrań członków Skarbu Narodowego RP na stan Illinois z lat: 1975, 1976, 1977, 1978, 19791975 - 1979Polish
22Protokół walnych zebrań członków Skarbu Narodowego RP w Chicago z lat: 1981, 19821981 - 1982Polish
23Protokół walnych zebrań członków Skarbu Narodowego RP na stan Illinois z lat: 1983, 1984, 19851983 - 1985Polish
24Imienne wykazy członków Skarbu Jedności Narodowej w Chicago z lat 1964, 1967, 1969/1970, 1973, 19771964 - 1977Polish
25Korespondencja Przewodniczącego Prezesów Komitetów Skarbu Narodowego R.P. w latach 1966-1967 (pisma przychodzące)1966 - 1967Polish
26Korespondencja Przewodniczącego Prezesów Komitetów Skarbu Narodowego R.P. w latach 1966-1967 (pisma przychodzące)1966 - 1967Polish
27Obchody Święta Niepodległości w Chicago (m.in.. kazanie ks. Franciszka Domańskiego, orędzie Prezydenta R.P. A. Zaleskiego, sprawozdanie z obchodów święta, drukowany program obchodów, program akademii)1958 - 1965Polish
28Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Nowym Jorku i Chicago w sprawach finansowych, sprawozdania finansowe, wycinki prasowe1965 - 1966Polish
29Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach zamówień, odznaczeń, podziękowania za przekazane kwoty, pisma przewodnie; w załączeniu wnioski Komisji Rozwoju1966 - 1966Polish
30Korespondencja Głównej Komisji Skarbu Narodowego w Londynie do Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach podziękowań za przekazane kwoty, wycinki prasowe; w załączeniu Orędzie Prezydenta R.P. na dzień Święta Niepodległości1966 - 1966Polish
31Obchody Święta Niepodległości Polski w Chicago: korespondencja członków komitetu organizacyjnego, zaproszenie, artykuły prasowe1966 - 1966Polish
32Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach zamówień, podziękowań za przekazane kwoty; w załączeniu protokół VIII Zjazdu Delegatów Komitetów i Płatników Skarbu Narodowego w Detroit w dniach 5-7 września 1959 r.; wycinki prasowe1959 - 1967Polish
33Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago z Główną Komisją Skarbu Narodowego R.P. w Londynie w sprawach finansowych, podziękowań za wpłaty; wycinki prasowe; protokół końcowy z posiedzenia Komisji Nominacyjnej Komitetu Skarbu Narodowego R.P.1965 - 1967Polish
34Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago z Główną Komisją Skarbu Narodowego R.P. w Londynie w sprawach finansowych, podziękowań za wpłaty; komunikat Prezesa Rady Ministrów z dn. 1.XII.1967 r.1967 - 1967Polish
35Obchody Święta Niepodległości: korespondencja dotycząca organizacji1967 - 1967Polish
36Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, zamówień, podziękowań za przekazane kwoty; wycinki prasowe1968 - 1968Polish
37Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago z Komisją Główną Skarbu Narodowego w Londynie w sprawach finansowych, zamówień, podziękowań za przekazane kwoty; Komunikat Informacyjny Głównej Komisji Skarbu Narodowego z 1978 r., 1966 - 1978Polish
38Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago i w Nowym Jorku w sprawach finansowych, podziękowania za przekazane kwoty; wycinki prasowe; korespondencja z Komisją Główną Skarbu Narodowego w Londynie1964 - 1965Polish
39Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, podziękowania za przekazane kwoty; wycinki prasowe; korespondencja z Komisją Główną Skarbu Narodowego w Londynie, korespondencja Federacji Polonii Amerykańskiej1968 - 1969Polish
40Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, podziękowania za przekazane kwoty; zamówienia, życzenia; korespondencja z Komisją Główną Skarbu Narodowego w Londynie; wycinki prasowe1968 - 1969Polish
41Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, podziękowania za przekazane kwoty; zamówienia, życzenia; orędzie Prezydenta R.P. A. Zaleskiego z 1970 r.1967 - 1970Polish
42Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, podziękowania za przekazane kwoty; zamówienia, życzenia; zaproszenia; korespondencja z Komisją Główną Skarbu Narodowego w Londynie; obchody 50-lecia bitwy warszawskiej1969 - 1970Polish
43Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, podziękowania za przekazane kwoty; zamówienia, życzenia; zaproszenia; korespondencja z Komisją Główną Skarbu Narodowego w Londynie; protokół komisji nominacyjnej Komitetu Skarbu1970 - 1971Polish
44Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, podziękowania za przekazane kwoty; zamówienia, życzenia; korespondencja z Komisją Główną Skarbu Narodowego w Londynie; protokół komisji nominacyjnej Komitetu Skarbu z 1972 r.1972 - 1976Polish
45Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, podziękowania za przekazane kwoty; sprawozdanie finansowe1967 - 1968Polish
46Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, podziękowania za przekazane kwoty; sprawozdanie finansowe, organizacja imprez1973 - 1974Polish
47Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, podziękowania za przekazane kwoty; sprawozdanie finansowe, organizacja imprez1973 - 1974Polish
48Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, podziękowania za przekazane kwoty; sprawozdanie finansowe, plenarne zebrania Komitetu, nekrologi, wycinki prasowe 1973 - 1974Polish
49Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, sprawozdanie finansowe, plenarne zebrania członków Komitetu; wycinki prasowe1973 - 1974Polish
50Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, sprawozdanie finansowe, podziękowania za przekazane kwoty, wycinki prasowe, życzenia świąteczne; Komunikaty Informacyjne Głównej Komisji Skarbu Narodowego1974 - 1974Polish
51Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, sprawozdanie finansowe, podziękowania za przekazane kwoty, wycinki prasowe, Komunikaty Informacyjne Głównej Komisji Skarbu Narodowego1975 - 1975Polish
52Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, raporty kasowe, sprawozdanie finansowe, podziękowania za przekazane kwoty, wycinki prasowe; wybór Zarządu Głównej Komisji Skarbu Narodowego w Londynie1974 - 1975Polish
53Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, raporty kasowe, podziękowania za przekazane kwoty, wycinki prasowe; organizacja imprez1976 - 1976Polish
54Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, informacje o przekazaniu pieniędzy, podziękowania za przekazane kwoty, wycinki prasowe; organizacja imprez1976 - 1976Polish
55Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, informacje o przekazaniu pieniędzy, podziękowania za przekazane kwoty, wycinki prasowe; organizacja imprez, aplikacje1976 - 1976Polish
56Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, informacje o przekazaniu pieniędzy, podziękowania za przekazane kwoty, wycinki prasowe; komunikaty Głównej Komisji Skarbu Narodowego; spotkanie z delegacją Episkopatu Polskiego1976 - 1976Polish
57Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, sprawozdania finansowe, informacje o przekazaniu pieniędzy, podziękowania za przekazane kwoty, organizacja imprez1977 - 1977Polish
58Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, sprawozdania finansowe, informacje o przekazaniu pieniędzy, podziękowania za przekazane kwoty, organizacja imprez; sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Skarbu Narodowego1975 - 1977Polish
59Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, sprawozdania finansowe, informacje o przekazaniu pieniędzy, podziękowania za przekazane kwoty, organizacja imprez; korespondencja z Główną Komisją Skarbu Narodowego1977 - 1977Polish
60Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, sprawozdania finansowe, zaproszenia; materiały dla zjazdów plenarnych; wycinki prasowe1977 - 1977Polish
61Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, dotycząca donacji; sprawozdania finansowe, zaproszenia; materiały na zjazdy plenarne; wycinki prasowe1975 - 1978Polish
62Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, dotycząca donacji; zaproszenia; wycinki prasowe1967 - 1979Polish
63Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, dotycząca donacji; zaproszenia; życzenia świąteczne; wycinki prasowe1978 - 1979Polish
64Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, dotycząca donacji; zaproszenia; życzenia świąteczne; wycinki prasowe1979 - 1980Polish
65Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, dotycząca donacji; zaproszenia; życzenia świąteczne; korespondencja z Główną Komisją Skarbu Narodowego; wycinki prasowe1979 - 1979Polish
66Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, dotycząca donacji; zaproszenia; sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 1960; korespondencja z Główną Komisją Skarbu Narodowego; wycinki prasowe1979 - 1979Polish
67Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, dotycząca donacji; zaproszenia; korespondencja z Główną Komisją Skarbu Narodowego; Komunikaty Informacyjne Głównej Komisji Skarbu Narodowego; komunikaty PAT1979 - 1980Polish
68Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, dotycząca donacji; zaproszenia; korespondencja z Główną Komisją Skarbu Narodowego; komunikaty; organizacja zebrań; sprawozdanie z działalności za 1981 r.1981 - 1982Polish
69Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, dotycząca donacji; zaproszenia; korespondencja z Dziennikiem Związkowym; komunikaty; organizacja zebrań1983 - 1984Polish
70Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, dotycząca donacji; zaproszenia1986 - 1990Polish
71
PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm