Archival Fonds No. 017

Polish American Congress
1944-1993
Biography / History: Polish American Congress (KPA) is an organization which represents Americans of Polish descent, founded in Chicago in 1944. The by-laws of KPA called for the struggle against communism in Poland and activities aiming to restore full sovereignty for Poland. KPA sought the support of the U.S. Government for that purpose and supported the anti-communist movement in Poland. Currently KPA represents Polish American interests seeking to achieve better political representation of Polonia in American political life, promoting Polish culture and learning, fostering the use of Polish language, traditions and contact with Poland. Presidents of KPA: K. Rozmarek (from 1944), A. Mazewski (from 1968), and E. Moskal (from 1988).
Abstract: projects related to changes in by-laws of the KPA, activity reports, correspondence with the U.S. government; resolutions and statements of the KPA; press clippings; documents on the Committee to Resettle Polish Displaced Persons; Presidents reports to the KPA meetings. This collection has been microfilmed.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Materiały związane z obradami Kongresu Polonii Amerykańskiej na zjeździe w Buffalo w dniach 28-30 maja 1944. Wycinki artykułów prasowych dot. działalności KPA1944 - 1944Polish, English
2Sprawy budżetowe KPA, projekty zmian Statutu i ustawy budżetowej KPA, sprawozdania i raporty z działalności KPA, wycinki artykułów prasowych dot. działalności KPA1944 - 1945Polish, English
3Korespondencja KPA: maszynopisy do prezydenta H. Trumana, sekretarza stanu F. Byrnesa, sekretarza stanu Edwarda R. Stettiniusa, prezesa KPA Karola Rozmarka. Rezolucje, odezwy, oświadczenia i in. wydawane przez KPA. Egzemplarze "The Voice of America"1945 - 1945Polish, English
4Wycinki artykułów prasowych dot. działalności KPA1945 - 1945Polish, English
5Sprawozdania (w tym finansowe) i raporty z działalności KPA. Korespondencja oraz wycinki artykułów prasowych dot. Polski i polityki sekretarza stanu Jamesa F. Byrnesa. Odezwy wydawane przez KPA. Wycinki artykułów prasowych dot. działalności KPA1946 - 1950Polish, English
6Sprawozdania, raporty oraz wycinki artykułów prasowych dot. działalności KPA1947 - 1947Polish, English
7Sprawozdania, raporty, protokoły oraz wycinki artykułów prasowych dot. działalności KPA. Egzemplarze "Voice of America"1948 - 1949Polish, English
8Sprawozdania (w tym finansowe) z działalności KPA. Rezolucje i oświadczenia KPA. Wycinki artykułów prasowych dot. działalności KPA1950 - 1951Polish, English
9"Walka o utrzymanie nazwy Pulaski Road. Kilka zebranych dokumentów (...)", Chicago 1952. Materiały dot. Trzeciej Krajowej Konwencji Kongresu Polonii Amerykańskiej w Atlantic City w dn. 30.V-1.VI.1952. Wycinki artykułów prasowych dot. działalności KPA1952 - 1952Polish, English
10Sprawozdania (w tym finasowe) z działalności Wydziału Stanowego Kongresu Polonii Amerykańskiej w Nowym Jorku. Wycinki artykułów prasowych dot. działalności KPA1952 - 1953Polish, English
11Sprawozdania z działalności i opracowania dot. KPA. Egzemplarze "The Voice of America". Wycinki artykułów prasowych dot. działalności KPA1954 - 1954Polish, English
12Sprawozdania z działalności i opracowania dot. KPA. Rezolucje, oświadczenia i proklamacje wydawane przez KPA. Wycinki artykułów prasowych dot. działalności KPA1955 - 1958Polish, English
13Wycinki artykułów z prasy polskiej dot. KPA1955 - 1958Polish
14Sprawozdania z działalności i opracowania dot. KPA. Rezolucje, oświadczenia wydawane przez KPA. Wycinki artykułów prasowych dot. KPA1965 - 1973Polish, English
15Materiały Amerykańskiego Komitetu Rozsiedlenia Wysiedleńców Polskich, w tym materiały dot. organizacji pomocy dla uchodźców polskich na terenie Niemiec i Europy Zach. Wycinki artykułów prasowych dot. "Displaced Persons". Korespondencja z IJP1946 - 1975Polish, English
16Materiały sprawozdawcze, raporty, memoriały, sprawozdania prezesa KPA na konwencje KPA w latach 1985-1986. Materiały informacyjne na Konwencję Kongresu Polonii Amerykańskiej w dn. 14-18.X.1992 r.1985 - 1992Polish, English
17Materiały sprawozdawcze, raporty, memoriały, sprawozdania prezesa KPA na konwencje KPA w latach 1989-1990. Potwierdzenia opłat członkowskich delegatów IJP na zjazdy KPA w latach 1971-19851971 - 1990Polish, English
18Materiały sprawozdawcze, raporty, memoriały, sprawozdania prezesa KPA na konwencje KPA w latach 1987-1988. Wycinki artykułów prasowych i inne opracowania dot. działalności KPA w latach 1979-19931979 - 1993Polish, English
19Materiały sprawozdawcze, raporty, memoriały, sprawozdania prezesa KPA na konwencje KPA w latach 1990-19911990 - 1991Polish, English
20Materiały sprawozdawcze, raporty, memoriały, sprawozdania prezesa KPA na konwencje KPA w 1991 r.1991 - 1991Polish, English
21Materiały sprawozdawcze, raporty, memoriały KPA za rok 1987 i 1993. Wycinki artykułów prasowych dot. KPA1987 - 1993Polish, English
22Dublety materiałów dot. działalności KPA w latach 1944-1945, 1955-1958. Sprawozdania, raporty, oświadczenia KPA za lata 1985-1989. "Biuletyn Kongresu Polonii Kanadyjskiej" z 1974 r.1974 - 1989Polish, English
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm