Archival Fonds No. 018

Polish Government Information Center
1940-1945
Biography / History: Polish Government Information Center (1940-1945)- an agency of the Polish Ministry of Information and Documentation, founded in 1940 in New York to inform the American public about the situation in occupied Poland, the activities of the Polish Government in exile, and the struggle of the Polish Underground Army and Polish Armed Forces in the West.
Abstract: correspondence with the Ministry of Information and Documentation in London, Department of State, Department of Justice; lists of employees and their contracts; financial statements; journal of activities; financial records; records of Polish News Agency and inventory sheets of the center and the Polish News Agency.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Korespondencja z Ministerstwem Informacji i Dokumentacji w Londynie, Ambasadą RP w Waszyngtonie i inna1941 - 1945Polish, English
2Spisy zawartości przesyłek do Ministerstwa Informacji i Dokumentacji w Londynie1945 - 1945Polish
3Korespondencja z Department Of State1940 - 1944Polish, English
4Korespondencja z Department Of Justice1941 - 1945Polish, English
5Department Of Justice. Registration and Exemption Statements1944 - 1944Polish, English
6Dokumentacja związana z redagowaniem "The Polish Review" Korespondencja, teksty dla "The Polish Review", wycinki prasowe dotyczące Polski1942 - 1945Polish, English
7Mikrofisze z artykułami z gazet ukazujących się w USA na temat Polski1942 - 1943
8Dokumentacja dotycząca współpracy z Harmonia Record Corporation1942 - 1945Polish, English
9Dokumentacja personalna. Spisy pracowników, umowy o pracę1942 - 1945Polish, English
10Korespondencja finansowa: miesięczne sprawozdania finansowo- kasowe, miesięczne preliminarze budżetowe, protokoły z kontroli kasy głównej, potwierdzenia odbioru czeków itp.1943 - 1945Polish, English
11Sprawozdania finansowo- kasowe1940 - 1945Polish, English
12Sprawozdania finansowo- kasowe delegatur w Detroit, Chicago, Pittsburgh i Los Angeles1943 - 1945Polish, English
13Sprawozdania finansowo- kasowe Katolickiej Agencji Prasowej, P.I.C. Film Corp., Polskiej Agencji Telegraficznej1942 - 1945Polish, English
14Sprawozdanie z wykonania budżetu Polskiej Agencji Telegraficznej za rok 19441944 - 1945Polish, English
15Dziennik Główna1940 - 1944Polish
16Księga Główna i konta pracowników P.I.C.1943 - 1943Polish
17Księga Główna1943 - 1943Polish
18Księga Główna1944 - 1944Polish
19Księga Główna1945 - 1945Polish
20Księga Główna1945 - 1945Polish
21Książka Dłużników i Wierzycieli. Konta pracowników P.I.C.1945 - 1945Polish
22Książka Główna Polskiej Agencji Telegraficznej1943 - 1943Polish
23Książka kontowa pracowników Polskiej Agencji Telegraficznej1944 - 1944Polish
24Dziennik Główna Polskiej Agencji Telegraficznej. Konta pracowników P.A.T.1943 - 1945Polish
25Wydatki- Delegatura w Detroit1943 - 1945Polish
26Wydatki portoryjne- Delegatura w Detroit1943 - 1945Polish
27Arkusze inwentarzowe Polskiego Rządowego Centrum Informacyjnego i Polskiej Agencji Telegraficznej1945 - 1945Polish, English
28Kwity Polskiego Teatru Artystów1940 - 1944English
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm