Archival Fonds No. 020

Polish National Alliance, Lodge No. 3 in New York
1880-1988
Biography / History: Polish National Alliance (PNA), the largest Polonian cultural, educational and fraternal insurance organization in America, founded in 1880, located in Chicago, consolidating the Polish American community in the U.S.A. Principal leaders: E.Z. Brodowski, W. Dyniewicz, K. Rozmarek, J.F. Smulski, F.K. Swietlik, A. Mazewski, E. Moskal. Publishes "Dziennik Zwiazkowy".
Abstract: correspondence of Lodge No. 3 of PNA with various Polonian organizations; activity reports; lists of members; appeals, brochures, press clippings re PNA; correspondence of Leopold Babirecki, president of Lodge No. 3 of PNA, materials on Lodge No. 43 of PNA; materials on maintenance of the PNA building at 180 Second Avenue in Manhattan.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Odezwy Związku Niepodległościowego Demokratów Polskich z 1915 r. Materiały propagandowe, wycinki artykułów prasowych i korespondencja dot. Związku Narodowego Polskiego z lat 1880-19881880 - 1988Polish, English
2Korespondencja Okręgu III ZNP, w tym "Sprawozdanie statystyczne Związku (...) od założenia w 1880 do 31-go grudnia 1949", "Regulamin odznaczeń Z.N.P.", wykazy wyników pracy werbunkowej organizatorów, korespondencja Komitetu Rozwoju Z.N.P.1880 - 1956Polish
3Korespondencja Okręgu III ZNP z różnymi organizacjami polonijnymi, odezwy, broszury, materiały informacyjne, telegramy1947 - 1962Polish, English
4Sprawozdania z działalności Związku, materiały wyborczedo władz Okręgu III, wykazy członków, wycinki artykułów prasowych dot. ZNP Okręgu III, korespondencja z urzędem burmistarza Nowego Jorku, materiały dot. Komisji Młodzieży przy ZNP1942 - 1970Polish, English
5Korespondencja Leopolda Babireckiego, działacza i prezesa Okręgu III z Centralą ZNP1944 - 1954Polish
6Korespondencja Leopolda Babireckiego z gminami ZNP. Sprawozdania, rachunki, korespondencja z działalność L. Babireckiego jako superwizora Dystryktu IV ZNP1946 - 1961Polish, English
7Materiały Leopolda Babireckiego: udział w zjazdach Kongresu Polonii Amerykańskiwj, korespondencja z J.S. Świerczyńskim, zarządcą Pism Związkowych "Zgoda" w Chicago, korespondencja z Kolegium Związkowym w Cambridge Springs, wycinki artykułów prasowych1939 - 1957Polish, English
8Korespondencja Leopolda Babireckiegoz różnymi organizacjami polonijnymi1939 - 1971Polish, English
9Materiały dot. działalności Grupy 43 ZNP z lat 1958-1961. Materiały propagandowo- wyborcze dot. wyborów do władz poszczególnych okręgów ZNP z lat 1969-1971. Raport z zawiązania się grupy ZNP w miejscowości Florida, Nowy Jork w 1962 r.1958 - 1971Polish, English
10Materiały zwiazane z utrzymaniem Domu Zwiazkowego ZNP przy 180 Second Ave. na Manhattanie1956 - 1978Polish, English
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs