Archival Fonds No. 022

Polish Freedom Movement "Independence and Democracy"
1945-1994
Biography / History: Polish Freedom Movement "Independence and Democracy" began in England in 1945, aiming to struggle for true independence of Poland, and to assure her a government based on full democracy in political, social and economic life.
Abstract: by-laws of the organization; program; list of members; bulletins, statements, proclamations and pertinent press clippings.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Statut PRW "NiD" w Ameryce, zasady programowe Ruchu, wykaz członków1945 - 1949Polish, English
2Materiały informacyjne o działalności "NiD": komunikaty, odezwy, teksty wystąpień. Egzemplarze wydawnictw: "Nidowiec" i Biuletyn Informacyjny". Wycinki artykułów prasowych dot. "NiD"1950 - 1959Polish, English
3Materiały informacyjne o działalności "NiD": komunikaty, odezwy, oświadczenia, relacje ze zjazdów, teksty wystąpień1957 - 1970Polish, English
4Materiały informacyjne o działalności "NiD": komunikaty, uchwały, oświadczenia, opracowania m.in. P. Wandycza, H. Tyszyńskiego, Z. Rapackiego, J. Radomyskiego1953 - 1994Polish, English
5Memoriał "Do Pana Prezydenta Stanów Zjednoczonych A.P. W.S. Trumana w Waszyngtonie" z 25.VI.1946 r. z apelem o zinteresowanie Rady Bezpieczeństwa ONZ i światowej opinii publicznej sprawą Polski1946 - 1946Polish
6"Komunikaty" Zarządu Okręgu "NiD" i "Biuletyny Informacyjne" Komitetu Wykonawczego "NiD"1953 - 1957Polish
7Korespondencja pomiędzy Tadeuszem Pawłowiczem a Stanisławem Jordanowskim1950 - 1951Polish
8Prasa m.in. "Trybuna NiDu w Stanach Zjednoczonych", "Jutro Polska", "The New Leader", "Anglo- Polish Review", wycinki artykułów prasowych, broszury1945 - 1956Polish, English
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm