Archival Fonds No. 023

School of Political and Social Science Polish Ministry of Foreign Affairs in London (Lectures for students)
1942-1955
Biography / History: This school was created to train diplomats and cadres.
Abstract: collection of lectures for students. This collection has been microfilmed.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Wykłady z cyklu "Studium Polski Współczesnej"- maszynopisy na prawach rękopisu dot. lat 1914-19501950 - 1953Polish
2Wykłady z cyklu "Przemiany Gospodarczo- Społeczne Polski w XIX i XX w."- maszynopis1950 - 1953Polish
3Wykłady z cyklu "Granica Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej"- maszynopisy na prawach rękopisu1954 - 1954Polish
4J. Jędrzejewicz "Myśl Państwowa Piłsudczyków w Okresie 1918-1935", Londyn- Montreal 1955(maszynopis na prawach rękopisu)1955 - 1955Polish
5Wykład z cyklu "Studium Z.S.R.R."- maszynopis na prawach rękopisu.Wykłady z cyklu "Kurs spraw wschodnich"- maszynopisy wydawane przez Instytut Bliskiego i Środkowego Wschodu "Reduta" w Londynie1949 - 1953Polish
6Wykłady dra M. Grazyńskiego z cyklu "Studium Niemiec Współczesnych "- maszynopisy na prawach rękopisu1951 - 1951Polish
7Wykład J. Poniatowskiego z cyklu "Studium Krajów Europy Środkowo- Wschodniej " pt.: "Demografia Krajów Europy Środkowo- Wschodniej"- maszynopis na prawach rękopisu1951 - 1951Polish
8Wykłady z cyklu "Współczesne Problemy Społeczne"- maszynopisy na prawach rękopisu1950 - 1953Polish
9Wykłady z cyklu "Współczesne Idee i Ruchy Polityczne i Społeczne"- maszynopisy na prawach rękopisu1950 - 1951Polish
10Wykłady z cyklu "Prawo Konstytucyjne"- maszynopisy na prawach rękopisu1950 - 1952Polish
11Wykłady z cyklu "Prawo Narodów"- maszynopisy na prawach rękopisu1950 - 1953Polish
12Wykłady z cyklu "Prawo Polityczne"- maszynopisy na prawach rękopisu1953 - 1954Polish
13F. Frankowski "Technika i metody dyplomacji", Londyn 1953 (maszynopis na prawach rękopisu)1953 - 1953Polish
14Wykłady z cyklu "Główne Zagadnienia Ekonomii"- maszynopisy na prawach rekopisu1950 - 1953Polish
15Dr J. Starzewski, "Wstępne uwagi o historii", Londyn 1951 i "Nowoczesna historia polityczna", Londyn 1954 Prof. dr M. Kukiel, "Dzieje polityczne Europy od Rewolucji Francuskiej", Londyn 1954(maszynopisy na prawach rękopisu)1951 - 1954Polish
16Komunikaty dla studentów ogłaszane przez Kierownictwo Kursu Korespondencyjnego1952 - 1953Polish
17Wykłady z Kursu Dyplomatyczno- Konsularnego1943 - 1944Polish
18Dr R. Kuratowski, "Prawo Międzynarodowe Prywatne", Londyn 1942(maszynopisy wydane przez Studium Prawno- Administracyjne)St. Pawłowicz, "Organizacja i technika bankowości", Londyn 1944(maszynopis staraniem Kursu Administracji Prywatno- Gospodarczej)1942 - 1944Polish
19Wykłady z cyklu "Wschód Polski" wydane przez Instytut Wschodni "Reduta"- t.1Wykłady z Kursu Spraw Wschodnich wydane przez Instytut Bliskiego i Środkowego Wschodu "Reduta"- t.21949 - 1953Polish
20J. Poniatowski, " Demografia krajów Europy Środkowo- Wschodniej", Londyn 1951 (maszynopis na prawach rękopisu).Załączniki w formie maszynopisów m.in. Pakt nieagresji między RP a ZSRR podpisany w Moskwie w dn. 25 lipca 1932 r.1951 - 1951Polish, French
21Dr Wiktor Sukiennicki, Współczesne idee i ruchy polityczne i społeczne, cz.I: Współczesne idee polityczne i społeczne. Podstawy poglądu na świat wykłady (maszynopis na prawach rękopisu)1951 - 1951Polish
22Dr Wiktor Sukiennicki, Współczesne idee i ruchy polityczne i społeczne, cz.II: Współczesne idee polityczne i społeczne. Podstawy poglądu na świat wykłady (maszynopis na prawach rękopisu)1954 - 1954Polish
23Mieczysław Sokołowski, Głowne zagadnienia ekonomii. Międzynarodowa współpraca gospodarcza po drugiej wojnie światowej cykl wykładów(maszynopis na prawach rękopisu).1955 - 1955Polish
24Prof. Tadeusz Sulimirski, Współczesne problemy społeczne. Wstęp do zagadnień społecznych wykłady (maszynopis na prawach rękopisu).1953 - 1953Polish
25J. Zubrzycki, Współczesne problemy społeczne. Zarys socjologii zmian społecznych wykłady (maszynopis na prawach rękopisu).1950 - 1950Polish
26Dr.A.Zauberman, Współczesne problemy społeczne. Zagadnienia dochodu społecznego wykłady (maszynopis na prawach rękopisu).1951 - 1951Polish
27Gen. Br. K.Glabisz, Studium Polski Współczesnej. Polskie Siły Zbrojne na Obczyźnie podczas drugiej wojny światowej wykłady (maszynopis na prawach rękopisu).1953 - 1953Polish
28Prof.dr Tadeusz Grodyński, Główne zagadnienia ekonomii. Zarys nauki skarbowości wykłady (maszynopis na prawach rękopisu).1950 - 1950Polish
29Stefan Lubomirski, Prawo Narodów. Zarys międzynarodowego prawa karnego wykłady (maszynopis na prawach rękopisu).1953 - 1953Polish
30Prof. Stanisław Stroński, Studium Polski Współczesnej. Polityka Rządu Polskiego w czasie drugiej wojny światowej wykłady (maszynopis na prawach rękopisu)1951 - 1951Polish
31Kazimierz Iranek-Osmecki, Studium Polski Współczesnej. Oblicze i charakter polskiego podziemia wojskowego wykłady (maszynopis na prawach rękopisu)1951 - 1951Polish
32M.E.Rojek, Współczesne idee i ruchy polityczne i społeczne. Podstawy ideowe oraz niektóre zasady ustrojowe Stronnictwa Narodowego wykłady (maszynopis na prawach rękopisu)1950 - 1950Polish
33Stanisław Sopicki, Ideologia chrześcijańsko - społeczna wykład1950 - 1950Polish
34Prof. dr Bronisław Hełczyński, Studium Polski Współczesnej. Dzieje wewnętrzne dwudziestolecia Polski niepodległej wykłady (maszynopis na prawach rękopisu)1951 - 1951Polish
35Dr A.Szczypiorski, Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce w XIX i XX w. wykłady (maszynopis na prawach rękopisu)1953 - 1953Polish
36K.K.F.Zawadzki, Główne zagadnienia ekonomii. Charakterystyka gospodarcza Wielkiej Brytanii wykłady (maszynopis na prawach rękopisu)1950 - 1950Polish
37Dr Jan Starzewski, Nowoczesna historia polityczna 1914-1939 wykłady (maszynopis na prawach rękopisu)1953 - 1953Polish
38Dr Jan Starzewski, Nowoczesna historia polityczna 1878-1939. Część I - okres 1878-1914 wykłady (maszynopis na prawach rękopisu)1951 - 1951Polish
39Dr Jan Starzewski, Rok 1939 (do wybuchu wojny) wykłady (maszynopis na prawach rękopisu)1954 - 1954Polish
40Dr Jan Starzewski, Wstępne uwagi o historii wykłady (maszynopis na prawach rękopisu)1951 - 1951Polish
41Dr Z.Jordan, Granica Polski na Odrze i Nyssie Łużyckiej. Linia Odry i Nyssy w polityce Zachodu wykłady (maszynopis na prawach rękopisu)1954 - 1954Polish
42Dr Z.Jordan, Współczesne idee i ruchy polityczne i społeczne. Światopogląd radykalny wykłady (maszynopis na prawach rękopisu)1950 - 1950Polish
43Dr M. Giergielewicz, Studium Polski Współczesnej. Zarys dziejów kultury polskiej w latach 1918-1953 wykłady (maszynopis na prawach rękopisu)1953 - 1953Polish
44Dr Jerzy A. Gawęda, Prawo konstytucyjne. Teoria federacji i ustroje federalne wykłady (maszynopis na prawach rękopisu)1952 - 1952Polish
45Prof.Antoni Deryng, Prawo polityczne. Ogólna teoria państwa wykłady (maszynopis na prawach rękopisu)1954 - 1954Polish
46Prof.Antoni Deryng, Prawo polityczne. Historia doktryn politycznych wykłady (maszynopis na prawach rękopisu)1953 - 1953Polish
47Prof.Antoni Deryng, Norma prawa politycznego wykłady (maszynopis na prawach rękopisu)1953 - 1953Polish
48Jan Ostaszewski, Prawo konstytucyjne. Zarys konstytucji angielskiej wykłady (maszynopis na prawach rękopisu)1952 - 1952Polish
49Dr Halina Sukiennicka, Współczesne problemy społeczne. Elementy struktury społecznej wykłady (maszynopis na prawach rękopisu)1952 - 1952Polish
50Dr Halina Sukiennicka, Współczesne problemy społeczne. Stosunki społeczne wykłady (maszynopis na prawach rękopisu)1953 - 1953Polish
51Dr Stanisław Kirkor, Główne zagadnienia ekonomii. Charakterystyka gospodarcza Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej wykłady (maszynopis na prawach rękopisu)1950 - 1950Polish
52Prof. Tadeusz Brzeski, Główne zagadnienia ekonomii. Epoki rozwoju gospodarczego wykłady (maszynopis na prawach rękopisu)1950 - 1950Polish
53Prof. Dr Wacław Komarnicki, Prawo konstytucyjne wykłady (maszynopis na prawach rękopisu)1950 - 1950Polish
54Prof. Dr Wacław Komarnicki, Studium Polski Współczesnej. Ustrój państwowy w latach 1918-1939 wykłady (maszynopis na prawach rękopisu)1951 - 1951Polish
55Dr Tadeusz Jankowski, Studium ZSRR. Dzieje wewnętrzne. Ustrój. Polityka zagraniczna.1918-1939 wykłady (maszynopis na prawach rękopisu)1953 - 1953Polish
56Kurs dyplomatyczno-konsularny. Jan Starzewski, Zarys dziejów polskiej polityki zagranicznej /1914-1939/ wykłady (skrypt nieautoryzowany)1944 - 1944Polish
57Dr Wiesław Strzałkowski, Współczesne kierunki psychologiczne wykłady dla Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (maszynopis na prawach rękopisu)1952 - 1952Polish
58Prof.dr Marian Kukiel, "Dzieje polityczne Europy od rewolucji francuskiej. Cz. I: 1789-1815 wykłady dla Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (maszynopis na prawach rękopisu)1954 - 1954Polish
59Prof.dr Marian Kukiel, "Dzieje polityczne Europy od rewolucji francuskiej. Cz. II: 1815-1871 wykłady dla Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (maszynopis na prawach rękopisu)1955 - 1955Polish
60Prof.dr Marian Kukiel, "Dzieje polityczne Europy od rewolucji francuskiej. Cz. III: 1871-1921 wykłady dla Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (maszynopis na prawach rękopisu)1956 - 1956Polish
61Edward Raczyński, The European Political Community and its Regional Aspect wykład dla The Free Course of Central - Eastern European Studies (maszynopis na prawach rękopisu)1953 - 1953Polish
62Prof. dr A. Ullein-Reviczky, The Liberty of Nations. Foundation for a Central European Union wykład dla The Free Course of Central - Eastern European Studies (maszynopis na prawach rękopisu)1953 - 1953Polish
63Prof. dr W.Wielhorski, Ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego w rozwoju kulturalnym wykłady dla Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (maszynopis na prawach rękopisu)1956 - 1956Polish
64Prof. A. Shulgin, Ukraine and the Russian Problem wykład dla The Free Course of Central - Eastern European Studies (maszynopis na prawach rękopisu)1955 - 1955Polish
65Kronika wydarzeń z dziedziny polskiej polityki wewnętrznej w okresie 1919-1939 zestawienie wydarzeń1955 - 1955Polish
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm