Archival Fonds No. 028

Polish Legions, Polish Military Organization, Supreme National Committee, Riflemen's Association
1896-1977
Biography / History: Polish Legions were active from 1914 to 1917 on the side of Central Powers, under the command of the Austro-Hungarian army, but politically responsible to the NKN, the Supreme National Committee. The legions drew their members mainly from the Riflemen' s Associations and other Polish organizations dedicated to Polish independence. The legions had three brigades and supporting units. Polish Military Organization POW- a secret organization, was set up by Pilsudski in October 1914, in Warsaw, in a merger of Riflemen' s Association and Polish Riflemen' s Units. NKN was formed by Galician politicians under the sway of Austro- Hungarian authorities. It was the highest authority in military, fiscal and political matters for Polish armed forces. NKN had two autonomous divisions: one in the east, in Lwow, and the other in Krakow. The military side of NKN was the most important. After the formation of Regency Council in 1919, NKN dissolved itself. The Riflemen' s Association (ZS) was a Polish paramilitary organization founded in 1910 as Zwiazek Strzelecki in Lwow and Towarzystwo Strzelec in Krakow; secret organizations of riflemen sprang up also in the Kingdom of Poland and the Prussian partition. The principal aim of the ZS was to train officers and soldiers for the struggle against Russia.
Abstract: appeals; leaflets; pertinent press clippings; field correspondence and materials related to the First Brigade, the Riflemen' s Association, Polish Military Organization; Supreme National Committee; personal documents and correspondence of Gen. Stefan Dab-Biernacki, Second Lieutenant Stefan Dudzieniec-Krak, and Captain Tadeusz Terlecki. This collection is partially microfilmed.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1 Korespondencja Feliksa Młynarskiego 1914 - 1916 Polish, English
2 Związek Strzelecki 1912 - 1914 Polish
3 Sprawozdanie z działalności Inspekcji Wyszkolenia Polskiego Wojska, działania I Pułku, kronika szczegółowa I Pułku Ułanów, odpisy z Archiwum Wojskowego dotyczące I Pułku Piechoty, okres po kryzysie przysięgowym, komunikaty i listy 1914 - 1918 Polish, German
4 Odezwy i ulotki związane z ruchem legionowym, wycinki prasowe na temat legionów, artykuły okolicznościowe i rocznicowe, referat Stanisława Librewskiego "Archiwa wojskowe. Legiony" 1915 - 1977 Polish
5 Korespondencja polowa I Brygady z września 1914 1914 - 1914 Polish
6 Organizacja I Brygady wg stanu z kwietnia 1915 r., kroniki i materiały do historii poszczególnych oddziałów 1915 - 1915 Polish
7 Rozkazy, ulotki, odezwy zachęcające do wstępowania do legionów 1914 - 1915 Polish
8 Raport Władysława Michałowskiego z inspekcji II Brygady 1915 - 1915 Polish
9 Pieczątki legionowe i organizacji pokrewnych ułożone i opatrzone komentarzem przez Jerzego Kucharskiego 1914 - 1918 Polish
10 Papiery osobiste po generale Stefanie Dąb-Biernackim i materiały dotyczące jego osoby 1900 - 1960 Polish, English, French
11 Papiery osobiste i korespondencja po ppor. Stefanie Dudzieniec-Kraku 1896 - 1915 Polish
12 Papiery osobiste i korespondencja po kpt. Tadeuszu Terleckim 1913 - 1943 Polish
13 Polska Organizacja Wojskowa 1918 - 1935 Polish
14 Naczelny Komitet Narodowy- odezwy, okólniki, sprawozdania, statut Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego 1915 - 1916 Polish
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm