Archival Fonds No. 029

"Siberians"- memoirs and accouns of the deportation to Siberia
1957-1998
Biography / History: Materials donated by the Polish Ethnographic Association in Wroclaw, and by private persons in the U.S.A. and Canada.
Abstract: memoirs and reports of life in work camps and compulsory settlement in the USSR.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Alina Afenda- "Relacja z pamięciowego dziennika"1989 - 1989Polish
2Aleksandra- "Osobiste wspomnienia z okresu 1939-1946"1989 - 1989Polish
3Alicja Spod Wysokiego Zamku- "Życie autorem: Wspomnienia z Kazachstanu"1989 - 1989Polish
4Konik Polny- "Wspomnienia z Kazachstanu 1940-1946"1989 - 1989Polish
5Anonim I- "Wspomnienia z pobytu na Syberii i w Kazachstanie"1989 - 1989Polish
6Anonim II- "Wspomnienia z pobytu na zesłaniu w Syberii"1989 - 1989Polish
7Anonim III- bez tytułu1989 - 1989Polish
8Anonim IV- "Dlaczego to napisałem"1989 - 1989Polish
9Anonim V- "Dwie części: mąż i żona"1989 - 1989Polish
10Anonim VI- bez tytułu1989 - 1989Polish
11Aulichowa Maria- "Polskie Drogi: Pamiętnik 1940-1946"1960 - 1960Polish
12Baj Bogusław- "Biała Plama"1989 - 1989Polish
13Bazan Czesław- "Dziennik i wspomnienia z zesłania, część I"1989 - 1989Polish
14Bazan Czesław- "Dziennik i wspomnienia z zesłania, część II"1989 - 1989Polish
15Bazan Czesław- "Dziennik i wspomnienia z zesłania, część III"1989 - 1989Polish
16Barszcz Euzebiusz- "Osiemnaście lat w cywilu"1989 - 1989Polish
17Benhardt Antoni- bez tytułu1989 - 1989Polish
18"Bez odwetu"1989 - 1989Polish
19Beżwakowa Anna- "Wspomnienia z lat 1940-1946"1989 - 1989Polish
20Błaszak Teresa- "Białe plamy na Pomorzu: Wspomnienia z deportacji do ZSRR"1989 - 1989Polish
21Boguszewski Wacław- "Wspomnienia z lat 1905-1918"1989 - 1989Polish
22Boguszewski Wacław- "Wspomnienia z lat 1918-1924"1989 - 1989Polish
23Boguszewski Wacław- "Wspomnienia z lat 1925-1939"1989 - 1989Polish
24Boguszewski Wacław- "Wspomnienia z lat 1939-1944"1989 - 1989Polish
25Bradel W- "Moi drodzy kochani przyjaciele"1989 - 1989Polish
26Brancewicz Emilia- "Przeżyłam i opowiedziałam"1989 - 1989Polish
27Burzec Michał- "Na syberyjskim wygnaniu"1989 - 1989Polish
28Ciava Stanisław- "Rura, część I"1989 - 1989Polish
29Ciava Stanisław- "Rura, część II"1989 - 1989Polish
30Dunin Janusz- "Listy kazachstańskie"1989 - 1989Polish
31Dusznicki- "Wspomnienia byłego Sybiraka"1989 - 1989Polish
32Dzikowska Wanda- "Wspomnienia 1939-1946"1989 - 1989Polish
33Eliasz- "Dlaczego nie zginąłem w Katyniu?"1989 - 1989Polish
34Gal Anonim- "Od Miednik- przez Kaługę- do Sieriedniakowa..."1989 - 1989Polish
35Gold Stefan- bez tytułu1989 - 1989Polish
36Goldzicki Zbigniew- "Żbik: Kompania Milczyce, kwiecień- sierpień 1944"1982 - 1982Polish
37Górniak Jan- "Ukryłem się w Związku Radzieckim, część I"1989 - 1989Polish
38Górniak Jan- "Ukryłem się w Związku Radzieckim, część II"1989 - 1989Polish
39Grzegorski Władysław- "Wspomnienia 1931-1949"1989 - 1989Polish
40Grzybowska Danuta- "Na stepach i osiedlach Kazachstanu"1989 - 1989Polish
41Guzik Kazimierz- "Z miodnego Podola w śnieżne Komi"1989 - 1989Polish
42Heniek- "Moje wspomnienia z okresu II wojny światowej, wrzesień 1939- lipiec 1946"1989 - 1989Polish
43Hermanowicz Witold- "Fragmenty wspomnień: 1939-1942"1989 - 1989Polish
44Hryniewska Janina- bez tytułu1989 - 1989Polish
45Jackobson Maria- "Tułaczym szlakiem"1989 - 1989Polish
46Janiowiak-Stawówna Helena- "Pamięć"1989 - 1989Polish
47Janocha Albin- "Pod opieką Matki Bożej. Wspomnienia 1939-1956"1972 - 1972Polish
48Jaroszewicz Edward- "Gozdawa: Kolejny etap w moim życiu"1989 - 1989Polish
49Kądziołka Adam- bez tytułu1989 - 1989Polish
50Kierklo Mieczysław- "Relacja"1968 - 1971Polish
51Kisielewski Edward- "Wspomnienia Zesłańca"1989 - 1989Polish
52Khas Ryszard- "Wspomnienia z Iszymskich Stepów 1940-1946"1989 - 1989Polish
53Kołpak Edward- "Piętnaście lat tułaczki 1940-19551989 - 1989Polish
54Konopielko Jan- bez tytułu1989 - 1989Polish
55Kośmiński Czesław- "Moje wspomnienia"1989 - 1989Polish
56Kowalski J. Stanisław- "Karny łagier w Magadanie"1989 - 1989Polish
57Kowalski J. Stanisław- "Pamiętniki: wrzesień 1939- kwiecień 1942"1989 - 1989Polish
58Kraszewski Mieczysław- "Wspomnienia"1989 - 1989Polish
59Kresowianka- "Wspomnienia z Syberii"1989 - 1989Polish
60Krynicka-Kawnek Zofia- bez tytułu1989 - 1989Polish
61Księżniak Jan- "Deportacja"1989 - 1989Polish
62Księżniak Jan- "Na łonie tajg syberyjskich"1989 - 1989Polish
63Księżniak Jan- "Z Syberii do Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR"1989 - 1989Polish
64Księżniak Jan- "W Wojsku Polskim w ZSRR"1989 - 1989Polish
65Lasocki Stanisław- "Dlaczego?"1989 - 1989Polish
66Lewkowicz Józefa- "Wschodnie losy Polaków"1988 - 1988Polish
67Linkiewicz Leokadia- "Wspomnienia Polskiej Nauczycielki z lat 1939-1948, część I"1989 - 1989Polish
68Linkiewicz Leokadia- "Wspomnienia Polskiej Nauczycielki z lat 1939-1948, część II"1989 - 1989Polish
69Linkiewicz Leokadia- "Wspomnienia Polskiej Nauczycielki z lat 1939-1948, część III"1989 - 1989Polish
70Lipkowski Jerzy- "Wojenne wspomnienia nauczyciela"1989 - 1989Polish
71Liszka Witold- "W łagrach i w tajdze"1989 - 1989Polish
72Łuszczek Józef- "Pamiętnik, część I"1979 - 1979Polish
73Łuszczek Józef- "Pamiętnik, część II"1979 - 1979Polish
74Maciejewski Mikołaj- "Ropucha"1989 - 1989Polish
75Medvey Barbara- "Moje wspomnienia"1989 - 1989Polish
76Mil Halina- "Moja syberyjska droga"1989 - 1989Polish
77Milewicz Janina- "Moje wspomnienia"1989 - 1989Polish
78Mrowiński Józef- "Obrazki z dzieciństwa"1989 - 1989Polish
79Mundek- "Moje wspomnienia z lat wojny"1989 - 1989Polish
80Nowak Irena- bez tytułu1989 - 1989Polish
81"Odrowąż"1989 - 1989Polish
82Olczak Czesław- "Trzy lata kacetu w ZSRR"1989 - 1989Polish
83Orzeł- "Róża kwitnie i opada, człowiek rośnie i/?/ w dół wpada"1989 - 1989Polish
84Ossowska A.- "Syberyjski epizod"1989 - 1989Polish
85Ossowska A.- "Syberyjski epizod"1989 - 1989Polish
86Pacholczyk Anna- "Moje przeżycia 1939-19461989 - 1989Polish
87Pawłowska H.- bez tytułu1957 - 1957Polish
88Perepeczko Leonard- "Wszponach NKWD"1988 - 1988Polish
89Perkowska-Kupska Danuta- "Wspomnienia z Kazachstanu 1940-1946"1989 - 1989Polish
90Renowski Władysław- "Wspomnienia i refleksje w obozie NKWD"1989 - 1989Polish
91Rutkowski Jacek- "Początek wojny"1997 - 1997Polish
92Rybałtowska-Hałka Zofia- "Notatki z zesłania"1989 - 1989Polish
93Ryżne Janina- "Wspomnienia Sybiraczki"1989 - 1989Polish
94Sarmaj- "Magistrala Peczora- Workuta"1989 - 1989Polish
95Sieklucki Walenty- "Relacje"1998 - 1998
PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm