Archival Fonds No. 031

Katyn
1940-1999
Biography / History: Twenty kilometers from Smolensk on the Dniepr, Katyn was the scene of a series of executions by the NKVD of 4,400 Polish officers who were brought from the Kozielsk prisoner of war camp in April and May 1940, executed and buried in a forest. When the graves were discovered by the Germans in 1943, the Soviets blamed the massacre on the Germans, and broke relations with the Polish Government in Exile when it appealed to the International Red Cross to investigate. In April 1990, the Soviet Government accepted the responsibility for the mass murders in Katyn, Kharkov and Tver. The materials were deposited by Jozef Lipski, Col. Maria Trojanowska, Polish Red Cross in Lublin, and Prof. Janusz Zawodny.
Abstract: postal cards from families seeking their missing relatives; lists of those murdered in Katyn; copies of British and Soviet documents on Katyn; declarations, reports, commentaries and publications on the Katyn murders; as well as photographs, maps and clippings.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Kartki pocztowe zawierające korespondencję osób poszukujących członków rodzin zaginionych w Rosji: 24 października 1940- 4 sierpnia 19411940 - 1941Polish
2Odpis listy pomordowanych w Katyniu sporządzony przez Komisję Techniczną Polskiego Czerwonego Krzyża: 5 czerwca- 12 lipca 19431943 - 1943Polish
3Lista pomordowanych w Katyniu: 1943Mass Murder At Katyn. A List of The Identified Buried to June 7, 1943; Lista Ofiar Katyńskich zidentyfikowanych; Wykaz ofiar niezidentyfikowanych; Namensliste der in Katyn identifizierten Polen1943 - 1943Polish,, German, English
4Komentarze Jana Sowy o sytuacji Polski, m.in. reperkusje zbrodni katyńskiej: 24 luty- 19 marca 19441943 - 1943Polish
5Kserokopie i odpisy źródeł z archiwów brytyjskich i sowieckich1940 - 1943Polish, English, Russian
6Oświadczenia, raporty, komentarze dotyczące Katynia. Stanowisko strony polskiej, państw zachodnich i Sowietów w sprawie Katynia1943 - 1993Polish, English
7Oświadczenia, komentarze, depesze dotyczące Katynia, m.in.. Oświadczenie gen. Władysława Andersa w 10 rocznicę zbrodni "Statement Made by Gen. W. Anders on The 28th April 1950 (...)". Materiały z archiwum ambasadora Józefa Lipskiego w sprawie Katynia1944 - 1952Polish, English
8Notatki, relacje, opracowania dotyczące Katynia. Materiały nie datowane pochodzące z archiwum ambasadora Józefa Lipskiego1940 - 1996Polish, English
9Korespondencja ambasadora Józefa Lipskiego dot. zbrodni katyńskiej, m.in. z kongresmenami R.J. Maddenem, J.J. Mitchellem z Komisji Katyńskiej Kongresu Stanów Zjednocznonych, z Z. Stahlem z Polskiego Stowarzyszenia Byłych Sowieckich Więźniów Politycznych1949 - 1953Polish, English
10Listy do Instytutu J. Piłsudskiego w sprawie zbrodni katyńskiej1947 - 1989Polish, English
11Józef Czapski "Wspomnienia strobielskie", na prawach rękopisu (egz. Ignacego Matuszewskiego)1940 - 1996Polish, English
12Publikacje dotyczące zbrodni katyńskiej- artykuły, broszury1944 - 1979Polish, English
13Fotografie i mapy (wydane przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Służbę Topograficzną Wojska Polskiego) dokumentujące zbrodnię katyńską- orginały i kserokopie1989 - 1994Polish
14Wydawnictwa okolicznościowe poświęcone zbrodni katyńskiej- broszury, foldery, czasopisma1944 - 1993Polish, English, French
15Ignacy Morawski "Odkrywamy tajemnicę zbrodni katyńskiej", w: "Nowy Świat"-(cykl artykułów drukowanych na łamach nowojorskiego czasopisma w dniach 3 marca- 21 czerwca 1948)1948 - 1948Polish
16Wycinki prasowe dotyczące zbrodni katyńskiej1943 - 1954Polish, English
17Wycinki prasowe dotyczące zbrodni katyńskiej1972 - 1980Polish, English
18Wycinki prasowe dotyczące zbrodni katyńskiej1943 - 1983Polish, English
19Wycinki prasowe dotyczące zbrodni katyńskiej1971 - 1992Polish, English, Russian
20Wycinki prasowe dotyczące zbrodni katyńskiej1943 - 1997Polish, English, Russian
21Wycinki prasowe dotyczące zbrodni katyńskiej1952 - 1971Polish, English
22Wycinki prasowe dotyczące zbrodni katyńskiej oraz kserokopia "Facts And Documents Concerning Polish Prisoners Of War Captured By The U.S.S.R. During The 1939 Campaign", February 1946- pochodząca ze zbiorów Hoover Institution On War, Revolution And Peace1962 - 1999Polish, English
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm