Archival Fonds No. 033

Stefania Bardzilowska Papers
1914-1968
Biography / History: Stefania Bardzilowska (1914-1968).Social activist and charity worker who helped Polish soldiers and civilians in WW II.
Abstract: correspondence.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Korespondencja Stefanii Bardziłowskiej z Instytutem Józefa Piłsudskiego, wycinki artykułów prasowych o Stefanii Bardziłowskiej1923 - 1968Polish, English
2Listy oficerów i żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych do Stefanii Bardziłowskiej głównie w sprawie udzielenia pomocy materialnej1939 - 1942Polish
3Listy oficerów i żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych do Stefanii Bardziłowskiej głównie w sprawie udzielenia pomocy materialnej1942 - 1943Polish
4Listy oficerów i żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych do Stefanii Bardziłowskiej głównie w sprawie udzielenia pomocy materialnej, cz. I1944 - 1944Polish
5Listy oficerów i żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych do Stefanii Bardziłowskiej głównie w sprawie udzielenia pomocy materialnej, cz. II1944 - 1944Polish
6Listy oficerów i żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych do Stefanii Bardziłowskiej głównie w sprawie udzielenia pomocy materialnej, cz. I1945 - 1945Polish
7Listy oficerów i żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych do Stefanii Bardziłowskiej głównie w sprawie udzielenia pomocy materialnej, cz. II1945 - 1945Polish
8Listy tzw. emigracyjne do Stefanii Bardziłowskiej głównie w sprawie pomocy dla osób przebywających poza Krajem, cz. I1946 - 1946Polish
9Listy tzw. emigracyjne do Stefanii Bardziłowskiej głównie w sprawie pomocy dla osób przebywających poza Krajem, cz. II1946 - 1946Polish
10Listy tzw. emigracyjne do Stefanii Bardziłowskiej głównie w sprawie pomocy dla osób przebywających poza Krajem, cz. I1947 - 1947Polish
11Listy tzw. emigracyjne do Stefanii Bardziłowskiej głównie w sprawie pomocy dla osób przebywających poza Krajem, cz. II1947 - 1947Polish
12Listy tzw. emigracyjne do Stefanii Bardziłowskiej głównie w sprawie pomocy dla osób przebywających poza Krajem1948 - 1948Polish, English
13Listy tzw. emigracyjne do Stefanii Bardziłowskiej głównie w sprawie pomocy dla osób przebywających poza Krajem1949 - 1949Polish, English
14Listy tzw. emigracyjne do Stefanii Bardziłowskiej głównie w sprawie pomocy dla osób przebywających poza Krajem1950 - 1950Polish, English
15Listy tzw. emigracyjne do Stefanii Bardziłowskiej głównie w sprawie pomocy dla osób przebywających poza Krajem1951 - 1951Polish, English
16Listy tzw. emigracyjne do Stefanii Bardziłowskiej głównie w sprawie pomocy dla osób przebywających poza Krajem1952 - 1952Polish
17Listy tzw. emigracyjne do Stefanii Bardziłowskiej głównie w sprawie pomocy dla osób przebywających poza Krajem1953 - 1953Polish
18Listy tzw. emigracyjne do Stefanii Bardziłowskiej głównie w sprawie pomocy dla osób przebywających poza Krajem1954 - 1956Polish
19Korespondencja Stefanii Bardziłowskiej z rodziną w Kraju1914 - 1939Polish
20Listy do Stefanii Bardziłowskiej z Kraju1945 - 1945Polish
21Listy do Stefanii Bardziłowskiej z Kraju1946 - 1946Polish
22Listy do Stefanii Bardziłowskiej z Kraju1947 - 1947Polish
23Listy do Stefanii Bardziłowskiej z Kraju1948 - 1948Polish
24Listy do Stefanii Bardziłowskiej z Kraju1949 - 1952Polish
25Listy do Stefanii Bardziłowskiej z Kraju1953 - 1955Polish
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs