Archival Fonds No. 035

Witold Babinski Papers
1919-1982
Biography / History: Witold Babinski (1897-1985). An economist, Babinski took part in the Polish Soviet War of 1918-1921. In the years 1940-1944 he was aide de camp of General Kazimierz Sosnkowski. After 1949 he settled in Canada.
Abstract: typescripts and manuscripts of his articles, published and unpublished; correspondence and other archival materials on Kazimierz Sosnkowski.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Leśnictwo i problemy drzewne- prace W. Babińskiego pisane w Londynie, m.in. "Polish Forests & Timber", "Gospodarka leśna w Polsce"1941 - 1943Polish, English
2Dr Witold Babiński "Zagadnienia drzewne w Europie Środkowo- i Południowo- Wschodniej"1943 - 1943Polish
3Dr Witold Babiński "Canada's Part in World Forest Resources" oraz "W lasach Kanady"Korespondencja W. Babińskiego z Corporation des Ingenieurs Forestiers de la Province de Quebec1955 - 1957Polish, English, French
4Artykuły W. Babińskiego drukowane poza "Kulturą" i "Zeszytami Historycznymi"- maszynopisy i wycinki artykułów1955 - 1957Polish, English
5Artykuły, szkice, polemiki W. Babińskiego drukowane w "Zeszytach Historycznych" i "Kulturze"1958 - 1982Polish
6Niedrukowane artykuły, szkice, polemiki W. Babińskiego. Fragmenty rozmów W. Babińskiego z gen. K. Sosnkowskim. Korespondencja W. Babińskiego m. in. z Polskim Instytutem Naukowym, Instytutem Literackim1952 - 1974Polish, French
7Materiały dot. spraw politycznych emigracji- korespondencja W. Babińskiego, oświadczenia, dokumenty, wycinki artykułów prasowych1941 - 1979Polish, English, French
8Materiały dot. Komisji Skarbu Narodowego na Kanadę- korespondencja W. Babińskiego, statuty, sprawozdania1954 - 1977Polish
9Korespondencja W. Babińskiego m.in. z W. Czerwińskim, Instytutem J. Piłsudskiego, z wydawcą w sprawie wydania książki "Przyczynki historyczne"1959 - 1975Polish
10Recenzje, polemiki i korespondencja W. Babińskiego w sprawie jego artykułów1967 - 1976Polish
11Korespondencja W. Babińskiego z Wł. Pobogiem- Malinowskim dot. książki "Najnowsza historia polityczna Polski". Notatki dot. wspomnień gen. St. Kopańskiego1962 - 1962Polish
12Korespondencja W. Babińskiego dot. wydania drukiem artykułów St. Potockiego z jego pobytu w Kongo. Maszynopis książki St. Potockiego "The End of a Home" z przedmową W. Babińskiego1946 - 1962Polish, English
13Materiały dot. organizacji polskich w Kanadzie i USA (m.in. Polskiego Instytutu Naukowego, Instytutu J. Piłsudskiego)- korespondencja W. Babińskiego, statuty, wycinki artykułów prasowych1968 - 1972Polish, French
14Materiały dot. gen. Wł. Sikorskiego i Armii Krajowej- kopie raportów gen. K. Sosnkowskiego, meldunków i rozkazów gen. Wł. Sikorskiego, kopie artykułów prasowych1940 - 1970Polish
15Materiały dot. Armii Krajowej i Powstania Warszawskiego- kopie depesz, rozkazów, raportów, wycinki artykułów prasowych1943 - 1974Polish
16Materiały dot. scalenia Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych- kopie artykułów, raportów, korespondencji1940 - 1974Polish
17Materiały dot. stosunków Naczelnego Wodza gen. K. Sosnkowskiego z Rządem RP w Londynie- listy, notatki, oświadczenia i in.1943 - 1947Polish, English
18Materiały dot. Akcji Zjednoczeniowej, m.in. "Krótkie zestawienie faktów 1952-1954", oświadczenia prezydenta A. Zaleskiego i gen. K. Sosnkowskiego1949 - 1973Polish
19Materiały dot. działalności gen K. Sosnkowskiego po II wojnie światowej- referaty, przemówienia, broszury. Recenzje i omówienia w prasie broszury gen. K. Sosnkowskiego "Przyczynki do sprawy zbrojeń polskich w okresie 1935-1939"1944 - 1973Polish, English
20Materiały dot. prezydenta A. Zaleskiego, gen. K. Sosnkowskiego, gen. Wł. Skiorskiego, wyższych dowódców wojskowych- maszynopisy rozmów, kopie korespondencji, materiały wojskowe ogólne1940 - 1979Polish
21Fotokopie materiałów dot. gen. K. Sosnkowskiego przechowywanych w różnych zespołach zgromadzonych w archiwum Instytutu J. Piłsudskiego1919 - 1977Polish
22Materiały dot. Polskiej Partii Robotniczej w Kraju- fotokopie1946 - 1946Polish
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs