Archival Fonds No. 036

Leslaw Bodenski Papers
1905-1962
Biography / History: Leslaw Bodenski (1905-1978). With the Ministry of Foreign Affairs from 1928; at various posts in London (1939), in Lisbon (1940), New York, and Washington (1943-1945). At Radio Free Europe in New York (1950-1951) and at the United Nations (from 1953).
Abstract: personal and official documents; correspondence; articles; reports; weekly press reports.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Dokumenty osobiste i służbowe, m.in. akt urodzenia, świadectwa szkolne, odpis dyplomu ukończenia studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim, przydziały służbowe w Ministerstwie Spraw Zagranicznych1905 - 1948Polish
2Korespondencja i opracowania polityczne L. Bodeńskiego, m.in. "Rolnictwo a traktat handlowy z Niemcami", "Les Relations Franco- Polonaises", "The Atlancic Charter in the Light of International Law"1930 - 1945Polish, English, French
3Artykuły L. Bodeńskiego, m.in. "Jak powstało Radio Wolna Europa? Osobiste wspomnienie", "Prasa rosyjska", "Prasa polska", "Prasa litewska w Stanach Zjednoczonych", "Prasa amerykańska"1934 - 1962Polish
4Miesięczne raporty sytuacyjne dot. amerykańskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej1943 - 1944Polish
5Miesięczne raporty sytuacyjne dot. amerykańskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej1946 - 1946Polish
6Miesięczne raporty sytuacyjne dot. amerykańskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej1947 - 1948Polish
7"Polish American Press"- tygodniowe raporty prasowe w języku angielskim1941 - 1942English
8"Polish American Press"- tygodniowe raporty prasowe w języku angielskim1943 - 1944English
9"Polish American Press"- tygodniowe raporty prasowe w języku angielskim1945 - 1945English
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm