Archival Fonds No. 037

General Wladyslaw Bortnowski Papers
1920-1967
Biography / History: Wladyslaw Bortnowski (1891-1966). General; took part in student conspiracies; member of the Riflemen' s Association; after 1914 officer of the First Brigade of the Legions. In 1939, he was commander of the Pomorze Army. Founder of the Pilsudski Institute in London. Came to America in 1954; active in combatant circles and the Pilsudski Institute in New York.
Abstract: personal documents; private and official correspondence; materials on the prisoners of war camp in Murnau; texts of articles and speeches.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Dokumenty osobiste: m.in. życiorys, korespondencja, wspomnienia, post mortem. Korespondencja Wandy Bortnowskiej z W. Jędrzejewiczem i Departamentem Stanu dot. legalizacji pobytu w USA1946 - 1967Polish, English
2Korespondencja oficjalna z generałami: Wł. Andersem, T. Bór- Komorowskim, K. Sosnkowskim, Kopańskim, Charlesem de Gaullem, Marszałkiem Montgomerym1946 - 1964Polish, English
3Korespondencja z Instytutem J. Piłsudskiego: W. Jędrzejewiczem, I. Matuszewskim, H. Floyar- Rajchmanem1945 - 1957Polish
4Korespondencja prywatna z różnymi osobami m.in. z Aleksandrą Piłsudską, T. Arciszewskim, T. Dańcem, J. Głuchowskim, M. Januszajtisem, K. Sawickim, St. Skwarczyńskim1945 - 1966Polish
5Korespondencja z generałami: Andersem, Kopańskim, Werobejem, Skwarczyńskim, Sawickim w sprawie odznaczeń Wojska Polskiego- Odznaczenie Orderem Virtuti Militari Oddziałów Armii Pomorze1959 - 1961Polish
6Korespondencja związana z nadaniem Wł. Bortnowskiemu Odznaki Honorowej Stowarzyszenia Polskich Kombatantów1959 - 1959Polish, English
7Materiały z obozu jenieckiego w Murnau: notatki, plany, fotografie, kalendarzyki, numer ewidencyjny1939 - 1945Polish, German
8Materiały i korespondencja związana z pracą Wł. Bortnowskiego jako p.o. prezesa Instytutu J. Piłsudskiego w Nowym Jorku1946 - 1965Polish
9Materiały organizacyjne, korespondencja i komunikaty Koła Generałów i Pułkowników b. Wyższych Dowódców w Londynie. Wykazy członków Koła1948 - 1956Polish
10Protokoły, uchwały i korespondencja Koła Legionistów i Peowiaków w Stanach Zjednoczonych. Sprawa ppłk. Stanisława Kurcza1953 - 1961Polish
11Sprawa obrony Czerniewa pod Kiernozią we wrześniu 1939 r.- korespondencja Wł. Bortnowskiego z ppłk. art. S.K. Oyrzyńskim1959 - 1959Polish
12Materiały dot. Ligi Niepodległości i Instytutu J. Piłsudskiego w Londynie, m.in.: uchwały Walnego Zjazdu Ligi i sprawozdania z zebrań Ligi, korespondencja1943 - 1951Polish
13Notatki Wł. Bortnowskiego1920 - 1967Polish
14Teksty dla Radia Wolna Europa1954 - 1954Polish
15Teksty przemówień i odczytów Wł. Bortnowskiego: konspekty i brudnopisy1945 - 1954Polish
16Teksty przemówień, odczytów i opracowań Wł. Bortnowskiego1945 - 1952Polish
17Teksty przemówień, odczytów i wspomnień Wł. Bortnowskiego1945 - 1958Polish
18Teksty przemówień i opracowań Wł. Bortnowskiego1952 - 1954Polish
19Wycinki prasowe dot. Wł. Bortnowskiego1946 - 1951Polish, English
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs