Archival Fonds No. 040

Roman Debicki Papers
1919-1980
Biography / History: Roman Debicki (1896-1980).Diplomat; head of cabinet of the Foreign Minister 1932-35. Envoy in Belgrade (1935-1941). From 1942, envoy to Cuba, Dominican Republic and Haiti. After WW II lived in Washington, where he taught at the Georgetown University.
Abstract: press clippings; correspondence; speeches; reports; documents from the Havana legation and from Georgetown University classes.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Dane personalne i wycinki prasowe o Romanie Dębickim1935 - 1980Polish
2Roman Dębicki, Dziennik, t. I-II1934 - 1980Polish
3Roman Dębicki, Wspomnienia1978 - 1978Polish, French
4Korespondencja Romana Dębickiego z Instytutem Józefa Piłsudskiego1943 - 1979Polish
5Korespondencja polityczna Romana Dębickiego z MSZ i posłem Janem Szembekiem. Przemówienia, notatki, raporty1933 - 1935Polish, French
6Korespondencja polityczna Romana Dębickiego z MSZ i posłem Janem Szembekiem. Przemówienia, notatki, raporty. Materiały dotyczące wizyty ministra Józefa Becka w Belgradzie1936 - 1936Polish
7Korespondencja polityczna Romana Dębickiego z MSZ i posłem Janem Szembekiem. Przemówienia, notatki, raporty1937 - 1937Polish
8Korespondencja polityczna Romana Dębickiego z MSZ i posłem Janem Szembekiem. Przemówienia, notatki, raporty1938 - 1938Polish
9Korespondencja polityczna Romana Dębickiego z MSZ i posłem Janem Szembekiem. Przemówienia, notatki, raporty szyfrowe z Belgradu (1936-1939)1936 - 1941Polish
10Materiały Poselstwa RP na Kubie: korespondencja Romana Dębickiego, przemówienia, odczyty. Dokumentacja dot. Konferencji Panamerykańskiej w Meksyku. Maszynopis: "Karol Roloff- bohater walki o niepodległość"1939 - 1948Polish, Spanish
11Materiały Poselstwa RP na Kubie: korespondencja polityczna Romana Dębickiego, przemówienia, odczyty. Dokumentacja dot. Delegatury Czerwonego Krzyża. Rachunki Poselstwa RP w Hawanie1939 - 1948Polish, Spanish
12Listy Jana Szembeka z lat 1919-19441919 - 1944Polish
13Materiały dot. pracy Romana Dębickiego w Georgetown University Washington: odczyty, artykułu, recenzje, korespondencja1950 - 1972Polish, English
14Maszynopis protokołu z konferencji posłów polskich z Jugoslawii, Czech, Austrii i Węgier z 15 marca 1920 roku1920 - 1920Polish
15Tłumaczenie na język francuski rozprawy Adama Skałkowskiego "Polacy na San Domingo"1949 - 1949French
16Opis wizyty króla rumuńskiego Ferdynanda w Polsce sporządzony w języku francuskim oraz opracowanie "Pax Tartarica. Notes on the Present Peace"1923 - 1980English, French
17Różna opracowania, notatki, korespondencja, materiały rachunkowe, wycinki prasowe1919 - 1980Polish, Spanish, English
18Wycinki prasowe1939 - 1980Polish, English, French
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs