Archival Fonds No. 041

Jan Erdman Papers
1940-1986
Biography / History: Jan Erdman (1906-1986). Journalist; served in the Carpathian Brigade. From 1941, press attaché at the Polish Embassy in Kuybishev. Moved to New York and worked for Polish Information Center. After WW II worked for Voice of America and the magazine America.
Abstract: correspondence; press clippings; letters and poems by deportees to the Soviet Union.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Korespondencja Jana Erdmana z Instytutem Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, wycinki prasowe dot. Jana Erdmana1976 - 1986Polish
2Listy adresowane do Jana Erdmana- redaktora Amasady RP w Kujbyszewie1941 - 1945Polish
3Listy i poezja zesłańców z terenów Rosji Sowieckiej(oryginały i sporządzone z nich maszynopisy)1941 - 1943Polish
4Listy zesłańców z terenów Rosji Sowieckiej przekazane przez Delegata Ambasady RP w Czimkencie oraz Komendanta Garnizonu w Czok- Pak1940 - 1942Polish
5Notatnik pt.: "Z życzeniami Świątecznymi! Z naszego życia..." przesłany do Ambasady RP w Kujbyszewie1941 - 1943Polish
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm