Archival Fonds No. 043

Waclaw Flisinski Papers
1963-1966
Biography / History: Waclaw S. Flisinski (1906-1978). Served in the II Corps; writer on Polish press in the U.S.A. (1842-1970); and on Janowo district in the Lublin area.
Abstract: materials gathered for a historical monograph on Janowo district.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

Materiały do monografii historycznej, społecznej i gospodarczej powiatu janowskiego województwa lubelskiego
1Flisiński Wacław "Miasta lubelskie 1790. Brulion"1966 - 1966Polish
2Flisiński Wacław "Toponomastyka. Brulion"1966 - 1966Polish
3Flisiński Wacław "Powiat janowski. Górnictwo i hutnictwo"1963 - 1963Polish
4Flisiński Wacław "Powiat janowski. Papiernia w Dąbiu, gm. Modliborzyce"1963 - 1963Polish
5Flisiński Wacław "Ruiny dawnych zamków obronnych, pałaców i strażnic wczesnośredniowiecznych w powiecie janowskim"1963 - 1963Polish
6Flisiński Wacław "Powstanie listopadowe 1830-1831 w powiecie janowskim. Brulion"1965 - 1965Polish
7Flisiński Wacław "Powstanie styczniowe 1863-1986 w powiecie janowskim. Brulion"1965 - 1965Polish
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm