Archival Fonds No. 044

Henryk Floyar- Rajchman Papers
1935-1951
Biography / History: Henryk Floyar Rajchman (1893-1951). During World War I and the 1920 War served in the Legions. From 1928 to 1931 was military attaché in Tokyo. From 1934 to 1935, Minister of Trade and Industry. From 1941 lived in New York and worked as a consultant to American firms. Member of KNAPP and the Pilsudski Institute (from 1943).
Abstract: personal documents; correspondence; notes; manuscripts and typescripts.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Post mortem i dokumenty osobiste H. Floyar- Rajchmana, m.in.: paszporty dyplomatyczne, legitymacje; korespondencja H. Floyar- Rajchmana i Jego żony Zofii z Instytutem Józefa Piłsudskiego1935 - 1951Polish, English, French
2Materiały związane z pobytem H. Floyar- Rajchmana w Polsce, następnie z Jego wyjazdem z Kraju i przyjazdem do USA: korespondencja, telegramy, notatki1936 - 1941Polish, English, French
3Korespondencja H. Floyar- Rajchmana z różnymi osobami, m.in.: z Juliuszem Łukasiewiczem1940 - 1950Polish, English
4Materiały związane z pracą zawodową H. Floyar- Rajchmana w Stanach Zjednoczonych1941 - 1950Polish, English
5Materiały dotyczące sprawy Ignacego Matuszewskiego1942 - 1942Polish
6Materiały dotyczące Polskiego Skarbu Narodowego1949 - 1949Polish
7Materiały dotyczące Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia i Kongresu Polonii Amerykańskiej1945 - 1951Polish
8Różne materiały niedatowane: notatki rękopiśmienne i maszynopisy1935 - 1951Polish
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm