Archival Fonds No. 047

Zygmunt Guze Papers
1935-1972
Biography / History: Zygmunt Guze (1888-1972). Deported in 1939 to Eastern Russia. Served in Gen. Anders army from 1941. Settled in England after the war where he wrote extensively on the Soviet Union.
Abstract: correspondence, typescripts and manuscripts.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Korespondencja inż. Zygmunta Guze głównie z Instytutem Józefa Piłsudskiego oraz maszynopisy i rękopisy prac Zygmunta Guze dot. stosunków polsko- rosyjskich w latach 1939-1943 załączane do listów1948 - 1972Polish
2Rękopiśmienne wspomnienia Zygmunta Guze na temat "Smiersza", "Czeka" i NKWD1945 - 1972Polish
3Rękopiśmienne wspomnienia Zygmunta Guze: "Leonpol- nad zachodnią Dźwiną. Brasław. Łagry"1939 - 1953Polish
4Rękopiśmienne wspomnienia Zygmunta Guze: "Bandy leśne na Wileńszczyźnie i w Rosji w czasie II wojny światowej"1941 - 1945Polish
5Rękopiśmienne wspomnienia Zygmunta Guze: "Kirgizi- kraj, ludzie, historia, warunki życia"1935 - 1935Polish
6Rękopiśmienne wspomnienia Zygmunta Guze: "Tołogoje- legenda kirgiska"1939 - 1972Polish
7Rękopiśmienne wspomnienia Zygmunta Guze: "Syberia", "Turkiestan"1939 - 1972Polish
8Rękopiśmienne wspomnienia Zygmunta Guze: "Wyspy Sołowieckie", "Ocean Lodowaty", "Ziemia Franciszka Józefa"1939 - 1972Polish
9Rękopiśmienne wspomnienia Zygmunta Guze: "Historia Rosji"1939 - 1972Polish
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm