Archival Fonds No. 052

Janusz Jedrzejewicz Papers
1907-1951
Biography / History: Janusz Jedrzejewicz (1885-1951). Brother of Waclaw; politician; educator, colonel. Member of Socialist Party from 1904. Served in the Legions and Polish Military Organization. From 1930-1935, was Minister of Education, and Prime Minister (1933-1934). From 1939, lived in exile; Rumania, Palestime and Britain.
Abstract: biographical materials; post mortem, lectures and poetry of Janusz Jedrzejewicz.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Dokumenty osobiste, m.in.: legitymacje, paszporty, książeczka stanu służby oficerskiej, zaświadczenia, dyplomy, materiały w sprawie przyjazdu do Stanów Zjednoczonych oraz materiały biograficzne o Januszu Jędrzejewiczu1933 - 1951Polish, English
2Post mortem, telegramy i listy przysyłane z powodu śmierci Janusza Jędrzejewicza1951 - 1951Polish, English
3Rękopisy wspomnień Janusza Jędrzejewicza: "Dzieciństwo", "Sejm 1928 roku", "Reforma szkolnictwa", "W Pałacu Namiestnikowskim", "Rozmowy z Marszałkiem Piłsudskim"1948 - 1948Polish
4Rękopisy i maszynopisy wspomnień Janusza Jędrzejewicza: "Po śmierci Komendanta"Walery Sławek"Wspomnienia myśliwskie"W Dniu Imienin Pierwszego Marszałka Polski"Piłsudski Demokracja Chwila obecna"Myśl państwowa Piłsudczyków"Filozofia życia państwowego"1949 - 1950Polish
5Przemówienia i wykłady Janusza Jędrzejewicza1932 - 1951Polish
6Poezje Janusza Jędrzejewicza1907 - 1947Polish
7Rękopisy i maszynopisy różnych notatek i opracowań Janusza Jędrzejewicza1907 - 1951Polish
8Korespondencja Janusza Jędrzejewicza z: Wacławem Jędrzejewiczem, Tadeuszem Schaetzlem, Bogdanem Podoskim, Juliuszem Łukasiewiczem1945 - 1946Polish
9Korespondencja Janusza Jędrzejewicza z: W.Jędrzejewiczem, T. Schaetzlem, E.Kostką, X.Glinką, Z.Miłoszewskim, Wł.Bortnowskim, Wł.Pobogiem-Malinowskim, A.Zaleskim, W.Wielhorskim, W.Charkiewiczem1947 - 1947Polish
10Korespondencja Janusza Jędrzejewicza z: W.Jędrzejewiczem, T. Schaetzlem, A.Ehrenkreutz, E.Kostką, X.Glinką, Z.Miłoszewskim, Wł.Bortnowskim, Wł.Pobogiem-Malinowskim, A.Zaleskim, W.Wielhorskim, C. Jędrzejewicz, J.Łukasiewiczem, M.Chmielewskim1948 - 1948Polish
11Korespondencja Janusza Jędrzejewicza z: W.Jędrzejewiczem, T.Gwiazdoskim, A.Zaleskim, C.Jędrzejewicz, K.Libickim, W.Wielhorskim, S.Składkowskim, A.Piłsudską1949 - 1951Polish
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm