Archival Fonds No. 053

Professor Waclaw Jedrzejewicz Papers
1939-1995
Biography / History: Wacław Jędrzejewicz (1893-1993), brak Janusza Jędrzejewicza; działacz społeczny i polityczny, historyk. Od 1914 r. w POW, członek Komendy Naczelnej; ekspert ds. wojskowych w czasie rokowań pokojowych w Rydze. W latach 1925-1928 attache wojskowy w Tokio; pracownik MSZ. W latach 1934-1935 Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Po 1934 r. szef Ligi Morskiej i Kolonialnej. Od 1939 r. na emigracji, w USA od 1941 r. Współzałożyciel i prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. W 1992 r. mianowany generałem brygady. Autor: "Poland in British Parliament 1939-1945", "Kronika życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935", "Józef Piłsudski 1867-1935", "Wspomnienia".
Abstract: korespondencja prywatna, korespondencja w sprawach Instytutu oraz z wydawcami w sprawie publikacji poszczególnych prac: "Poland in British Parliament 1939-1945", "Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego", "Kronika życia Józefa Piłsudskiego", "Diplomat in Berlin, 1933-1939: Papers and Memoirs of Józef Lipski, Ambassador of Poland". Dużą grupę dokumentów stanowią: teksty przemówień, odczytów, wykładów, artykułó przygotowanych przez Profesora.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

Korespondencja z poszczególnymi osobami
1Korespondencja Wacława Jędrzejewicza z Juliuszem Łukasiewiczem, płk. M. Wyżeł Ścieżyńskim, Frankiem Saverym, Tadeusze Scheatzlem1940 - 1969Polish, English
2Korespondencja Wacława Jędrzejewicza z Aleksandrą Piłsudską1939 - 1957Polish
3Korespondencja Wacława Jędrzejewicza z Marianem Zyndramem -Kościałkowskim1940 - 1946Polish
4Korespondencja Wacława Jędrzejewicza z Jadwigą Beckową i Andrzejem Beckiem; informacja dotycząca ministra Józefa Becka1948 - 1977Polish
5Korespondencja Wacława Jędrzejewicza z córkami Marszałka: Wandą Piłsudską i Jadwigą Jaraczewską1973 - 1990Polish
6Korespondencja Wacława Jędrzejewicza z Kazimierzem Szwarcenberg Czernym, Tadeuszem Święcickim, Janiną Świtalską, gen. Kazimierzem Świtalskim, Jadwigą Sosnkowską, E.J. Czerniawskim1956 - 1988Polish
7Korespondencja Wacława Jędrzejewicza z gen. Tadeuszem Alf-Tarczyńskim, gen. Tadeuszem Pełczyńskim, gen. Marianem Kukielem, płk Kazimierzem Irankiem-Osmeckim, Stanisławem Biegańskim, Adamem Bidasem, Stefanem Benedyktem, gen. Kazimierzem Glabiszem1960 - 1990Polish
8Korespondencja Wacława Jędrzejewicza z Eugeniuszem Kwiatkowskim, Stanisławem Paprockim, Kazimierzem Papee, Stanisławem Ostrowskim, K. Okuliczem, Lechem Niemojewskim, Bolesławem Miedzińskim1946 - 1980Polish
9Korespondencja Wacława Jędrzejewicza z Zygmuntem Rusinkiem, Januszem Rakowskim, Peterem Rainem, Edwardem Raczyńskim, Anielą Mieczysławską-Raczyńską, Tadeuszem Romerem1941 - 1989Polish
10Korespondencja Wacława Jędrzejewicza z Janem Lechoniem, Melchiorem Wańkowiczem, Józefem Mackiewiczem, Jerzym Giegroyciem, Zdzisławem Czermańskim, Janiną Czermańską1943 - 1989Polish
11Korespondencja Wacława Jędrzejewicza z Witoldem Langrodem, Eugeniuszem Banasińskim, Wandą Dynowską, Kazimierzem Tokarskim, Januszem Gaładykiem, Janem Frylingiem, Klaudiuszem Hrabykiem, Stefanem Jellentą1940 - 1989Polish
12Korespondencja Wacława Jędrzejewicza z Janem Englertem, Mieczysławem Stachiewiczem, Wacławem Stachiewiczem, Zdzisławem Musialikiem, Walerianem Meysztowiczem, Zbigniewem Brzezińskim, Stefanem Korbońskim, Zofią Korbońską1971 - 1991Polish
13Korespondencja Wacława Jędrzejewicza ze Zbigniewem Wójcikiem1975 - 1993Polish
14Korespondencja Wacława Jędrzejewicza z Henrykiem Bułhakiem1973 - 1992Polish
15Korespondencja Wacława Jędrzejewicza z Aleksandrem Kajkowskim, Kongresem Kultury Polskiej na Obczyźnie, Związkiem Piłsudczyków, Ligą Niepodległości Polski, Danutą Cisek w sprawie Funduszu im. Jerzego Łojka1984 - 1991Polish
16Korespondencja Wacława Jędrzejewicza z A. Ajnenkielem, P. Wieczorkiewiczem, S. Ajnenkielem, M. Arciszewskim1951 - 1990Polish
17Korespondencja Wacława Jędrzejewicza z Wł.Bartoszewskim, M. Babakiem, W.Balińskim, S.Babińskim, H.Batowskim, Wł.Bączkowskim, D.Beauvois, P.Boroniem, K.Brodackim, M.Brandt, St.Broniewskim, J.Nowak-Jeziorańskim, M.Beyer, Z.Beczkowiczem, W.Budzyńskim1980 - 1995Polish
18Korespondencja Wacława Jędrzejewicza z: J.Ciałowiczem, H.Piechowską-Ciechomską, A.Cienciałą, A.Ciołkoszem, A.Chojnowskim, O.Cumftem, W.Czyżem, C.Czaplińskim, E.J.Czerniawskim, A.Borkiewicz-Celińską 1966 - 1987Polish
19Korespondencja Wacława Jędrzejewicza z: R.Dominikiem, M.M.Drozdowskim, T.Dubickim, W.Dworzyńskim, Z.Dziewońską1985 - 1991Polish
20Korespondencja Wacława Jędrzejewicza z: A.Fieldem, W.Filipowiczem, B.Włodawską-Friszke1966 - 1984Polish
21Korespondencja Wacława Jędrzejewicza z: M.Galbraith, B.Gancarzem, A.Garlickim, A.Gieysztorem, J.Gizą, F.Grossem, B.Grzelońskim1984 - 1990Polish
22Korespondencja Wacława Jędrzejewicza z: M.Gepner-Hajnosz, J.Hryniewskim1951 - 1990Polish
23Korespondencja Wacława Jędrzejewicza z: H.Jabłońskim, S.Jaklicz, O.Jastrzembskim, M.Ehrenkreutz-Jasińską, K.Jeżewskim, B.Johnson, W.Jurkowskim, J.Jaruzelskim1983 - 1992Polish
24Korespondencja Wacława Jędrzejewicza z: F.Krance, T.Krawczakiem, B.Mękarską-Kozłowską, D.Koźmian, B.Kowalską, W.Kozłowskim, J.Koszewskim, A.Koppl, E.Koganem, J.Kochańskim, J.Kochanowskim, Z.Klimowiczem, W.Klimczakiem, J.Klasą, A.Kempfi, L.Kanteckim1986 - 1991Polish
25Korespondencja Wacława Jędrzejewicza z: M.Lachman, Z.Landau, W.Larsh, K.Lelakowskim, T.Lenczewskim, J.Lenkiewicz, J.Lerskim, E.Leszczyńską, S.Litwińskim, K.Lundgreen-Nielsen, H.Łojek1986 - 1990Polish
26Korespondencja Wacława Jędrzejewicza z: T.Matsumurą, M.McLain, H.Maeder, Z.Mańkowskim, S.Mauersbergiem, W.Michniewiczem, J.Mikke, W.Miziołkiem, L.Moczulskim, Z.Morawska, D.Mostwin, L.Mitkiewiczem1946 - 1991Polish
27Korespondencja Wacława Jędrzejewicza z: Z.Najderem, A.Nitsch, S.Nowaczykiem, J.Nowakiem, M.Nowakowskim, J.Ostrowskim1965 - 1992Polish
28Korespondencja Wacława Jędrzejewicza z: J.Prusem, T.Pytlakiem, B.Poźniak, S.Pigoniem, D.Piątkowską, W.Pęgielem, M.S.Perzyńską, L.Pawłowiczem, T.Pawłowiczem, F.Palowskim, A.Wilkońską-Paderewską, Polską Akademią Nauk, Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie1941 - 1993Polish
29Korespondencja Wacława Jędrzejewicza z: A.Szczerba-Rawicz, S.Rayską, G.Rhode, D.Rohnka, Z.Chyra-Rolicz, A.Rolińskim, A.Romanowskim, J.Rowińskim, Z.Kosibowicz-Rydlową1945 - 1991Polish
30Korespondencja Wacława Jędrzejewicza z: S.Schochet, T.Siedlarową, P.Sierantem, W.Sieroszewskim, A.Sikorskim, J.F.Sloan, J.Smorawińskim, B.Sonderup, K.Stamirowskim, W.Staniewiczem, P.Staweckim, A.Suchcitzem, J.Sumilenko, C.J.Suplickim, R.Szawłowskim1945 - 1992Polish
31Korespondencja Wacława Jędrzejewicza z: J.Targowskim, J.Taylor, R.Teniorem, M.Thieme, Z.Tkoczem, M.Toda, J.Tomaszewskim, J.Tomaszewskim, S.Bobrem-Tylingo, J.Tymieniecką, Towarzystwem łączności z Polonią Zagraniczną1975 - 1990Polish
32Korespondencja Wacława Jędrzejewicza z: D.Urbankiem oraz w sprawie grobu J.Ulrycha1974 - 1988Polish
33Korespondencja Wacława Jędrzejewicza z: P.Wandyczem, B.Wanke, L.Waszkiewiczem, W.Wawrowską, M.Weitntraub, B.Wendroff, Z.P.Wesołowskim, A.Wielhorskim, W.Wielhorskim, B.Wierzbiańskim, J. Wittlinem, T.Wolszą, V.Woźniak, J.Wójcikiem, M.Wrzoskiem, Z.Wygockim1947 - 1993Polish
34Korespondencja Wacława Jędrzejewicza z Masabumi Yamawaki1970 - 1971Polish, English
35Korespondencja Wacława Jędrzejewicza z: A.Zakrzewskim, J.J.Zalewskim, I.Zarembą, Z.Zarzycką, T.Zawistowskim, M.Zgórniakiem, W.Zodrowskim1983 - 1991Polish
36Korespondencja Władysława Żeleńskiego z Wacławem Jędrzejewiczem1972 - 1993Polish
Korespondencja w sprawach Instytutu
37Korespondencja Wacława Jędrzejewicza w sprawie Instytutu Józefa Piłsudskiego (sprawy organizacyjne, składki członkowskie, sprawy wydawnicze)1942 - 1948Polish
38Korespondencja Wacława Jędrzejewicza w sprawie Instytutu Józefa Piłsudskiego1943 - 1992Polish
39Korespondencja Wacława Jędrzejewicza w sprawie Instytutu Józefa Piłsudskiego1951 - 1969Polish
40Korespondencja Wacława Jędrzejewicza w sprawie Instytutu Józefa Piłsudskiego1970 - 1992Polish
Korespondencja w sprawach wydawniczych
41Korespondencja Wacława Jedrzejewicza oraz Instytutu J.Piłsudskiego w sprawie wydania pracy "Poland in the British Parliament" 1939-1945; recenzje, artykuły prasowe1946 - 1960Polish, English
Prace naukowe, wykłady, odczyty, przemówienia, audycje
42Maszynopis pracy Wacława Jędrzejewicza "Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego"1946 - 1960Polish
43Materiały wykorzystane przy redagowaniu "Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego" (wycinki prasowe, nadbitki artykułów, korespondencja, notatki)1972 - 1982Polish
Korespondencja w sprawach wydawniczych
44Korespondencja z wydawnictwami w sprawie wydania pracy "Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego" w języku angielskim i francuskim (korespondencja z wydawnictwami, recenzje)1980 - 1990Polish, English, French
Dokumenty osobiste
45Dokumenty osobiste Wacława Jędrzejewicza (biogramy, dyplomy honorowe, odznaczenia, ankieta dla Polish-American Who`s who, notatka nt. wręczenia profesorowi doktoratu honoris causa, kopia nominacji generalskiej)1975 - 1995Polish, English
46Dokumenty osobiste Wacława Jędrzejewicza (wycinki prasowe dotyczące życia i działalności Profesora; artykuły prasowe, recenzje prac dotyczących polityków emigracyjnych)1941 - 1993Polish, English
47Dokumenty osobiste Wacława Jędrzejewicza (referaty, odczyty, recenzje, wykłady, umowy wydawnicze, korespondencja z wydawcami)1986 - 1990Polish, English
48Dokumenty osobiste Wacława Jędrzejewicza - setna rocznica urodzin Profesora (listy gratulacyjne, okolicznościowe artykuły prasowe)1993 - 1993Polish, English
49Dokumenty osobiste Wacława Jędrzejewicza (listy kondolencyjne, nekrologii, fotografie z pogrzebu, wspomnienia o Zmarłym)1993 - 1993Polish
Korespondencja z poszczególnymi osobami
50Korespondencja prywatna Wacława Jędrzejewicza (bez podpisu nadawcy, bądź z nieczytelnym podpisem)1975 - 1986Polish
Prace naukowe, wykłady, odczyty, przemówienia, audycje
51Maszynopisy wystąpień, odczytów, wspomnień Wacława Jędrzejewicza1973 - 1988Polish
Korespondencja w sprawach wydawniczych
52Korespondencja w sprawie publikacji "Poland in the British Parliament" (recenzje M.Kukiela, O.Haleckiego, M.Sokolnickiego, F.B.Bourdillona)1959 - 1962Polish, English
Prace naukowe, wykłady, odczyty, przemówienia, audycje
53Korespondencja w sprawie publikacji "Kronika życia Józefa Piłsudskiego" (listy gratulacyjne m.in.. Z.Brzezińskiego, artykuły prasowe, recenzje m.in.: S.Kisielewskiego; nagroda pisarska od SPK)1977 - 1979Polish, English
Korespondencja w sprawach wydawniczych
54Korespondencja w sprawie publikacji "Kronika życia Józefa Piłsudskiego" w Polsce (korespondencja z Wydawnictwem "Znak", kantorem wydawniczym SAWW; notatki, uwagi bibliograficzne W. Jędrzejewicza1986 - 1990Polish
55Korespondencja w sprawie publikacji "Kronika życia Józefa Piłsudskiego" przez Polską Fundację Kulturalną w Londynie; artykuły prasowe1975 - 1986Polish
56Korespondencja w sprawie publikacji "Kronika życia Józefa Piłsudskiego" (uwagi uzupełniające, artykuły prasowe, notatki)1972 - 1979Polish
57Korespondencja w sprawie publikacji "Diplomat in Berlin, 1933-1939: Papers and Memoirs of Józef Lipski, Ambassador of Poland", wydawanej przez Columbia University Press (uwagi uzupełniające, artykuły prasowe, notatki, recenzje)1965 - 1988Polish, English
58Korespondencja w sprawie publikacji "Diplomat in Berlin, 1933-1939: Papers and Memoirs of Józef Lipski, Ambassador of Poland", w języku polskim (uwagi uzupełniające, artykuły prasowe, notatki, recenzje)1986 - 1989Polish, English
Prace naukowe, wykłady, odczyty, przemówienia, audycje
59Teksty audycji radiowych nagranych przez prof. Wacława Jędrzejewicza w okresie: luty-kwiecień 1942 i marzec-maj 1944 r.1942 - 1944Polish
60Teksty przemówień, odczytów, wykładów, audycji radiowych przygotowanych przez prof. Wacława Jędrzejewicza1941 - 1949Polish
61Teksty przemówień, odczytów, wykładów, artykułów przygotowanych przez prof. Wacława Jędrzejewicza1954 - 1958Polish
62Teksty przemówień, odczytów, wykładów, artykułów przygotowanych przez prof. Wacława Jędrzejewicza1960 - 1961Polish
63Teksty przemówień, odczytów, wykładów, artykułów przygotowanych przez prof. Wacława Jędrzejewicza1962 - 1963Polish
64Teksty przemówień, odczytów, wykładów, artykułów przygotowanych przez prof. Wacława Jędrzejewicza1964 - 1964Polish
65Teksty przemówień, odczytów, wykładów, artykułów przygotowanych przez prof. Wacława Jędrzejewicza1966 - 1966Polish
66Teksty przemówień, odczytów, wykładów, artykułów przygotowanych przez prof. Wacława Jędrzejewicza1967 - 1967Polish
67Teksty przemówień, odczytów, wykładów, artykułów przygotowanych przez prof. Wacława Jędrzejewicza
PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs