Archival Fonds No. 056

Tadeusz Katelbach Papers
1933-1977
Biography / History: Tadeusz Katelbach (1897-1977). Writer; politician; member of the Polish Military Organization. Newspaper publisher (1917-1920); correspondent in Berlin and Geneva (1922-1933) and in Lithuania (1933-1937). Senator (1938-1939). During WW II worked for the Polish Government in Exile as chief of German section. Worked for Radio Free Europe (1956-1965). Active in the Pilsudski Institute in New York.
Abstract: personal documents; correspondence; typescripts; materials on governmental crisis in 1940 and the Unification initiative in 1954.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Dokumenty osobiste, np.: paszporty, legitymacje prasowe, biografie Tadeusza Katelbacha, genealogia rodziny Katelbach, post mortem1933 - 1977Polish, English
2Korespondencja Tadeusza Katelbacha z gen. Kazimierzem Sosnkowskim (1951-1969) i Jadwigą Sosnkowską (1969-1977)1951 - 1977Polish
3Korespondencja Tadeusza Katelbacha z różnymi osobami m.in.: z gen. T. Alfem-Tarczyńskim, St. Babińskim, T. Bieleckim, A. Ciołkoszem, J. Giedroyciem, St. Gieratem, A. Gładyszem, S. Korbońskim, Cz. Maliszewskim, J. Mackiewiczem, J. Nowakiem, J. Sakowskim1961 - 1977Polish, English
4Tadeusz Katelbach "Dziennik Emigranta Wojennego" (2 stycznia 1944 - 27 października 1945)1944 - 1945Polish
5Tadeusz Katelbach "Litwa wciąż bliska- Lietuva" (Dwie gawędy o Polakach na Kowieńszczyźnie) oraz wycinki dotyczące spraw litewskich1967 - 1977Polish, English
6Tadeusz Katelbach "Bezdroża"1967 - 1977Polish, English
7Artykuły prasowe Tadeusza Katelbacha1967 - 1977Polish, English
8Korespondencja do Tadeusza Katelbacha oraz recenzje jego książek "Wódz i poeta" oraz "O zjednoczenie i legalizm"1976 - 1977Polish, English
9Recenzje i reakcje na książkę Tadeusza Katelbacha "Spowiedź pokolenia" oraz "U kresu drugiego etapu"1942 - 1950Polish
10Recenzje i reakcje na książkę Tadeusza Katelbacha "Rok złych wróżb"1959 - 1963Polish, German
11Materiały dot. publikacji książki A. Zieleniewicza "Poland": wycinki artykułów i recenzji prasowych dot. reakcji na publikacje (obrazujące również stanowisko Tadeusza Katelbacha1972 - 1972Polish
12Różne materiały dot. spraw finansowych Zenobii i Tadeusza Katelbachów, m.in.: ubezpieczenia, notatki i wycinki artykułów prasowych1967 - 1972Polish, English
13Materiały zebrane przez Tadeusza Katelbacha dot. przesilenia rządowego 1940 roku1940 - 1941Polish
14Materiały zebrane przez Tadeusza Katelbacha dot. Akcji Zjednoczeniowej, m.in.: kopie korespondencji gen. Kazimierza Sosnkowskiego z politykami w Londynie, wycinki artykułów prasowych1954 - 1970Polish
15Materiały zebrane przez Tadeusza Katelbacha dot. Stronnictwa Narodowego- głównie wycinki artykułów prasowych1971 - 1974Polish
16Materiały zebrane przez Tadeusza Katelbacha dot. Masonerii- - głównie wycinki artykułów prasowych1961 - 1970Polish
17Materiały zebrane przez Tadeusza Katelbacha dot. spraw niemieckich- - głównie wycinki artykułów prasowych1961 - 1965Polish, German
18Kopia "Dzienników" Tadeusza Katelbacha ze zbiorów Niny Polan (Janiny Katelbach)1973 - 1977Polish
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs