Archival Fonds No. 057

Lt. Colonel Aleksander Kawalkowski Papers
1922-1965
Biography / History: Aleksander Kawalkowski (1899-1965). Served in the Polish forces from 1915. Was military attache in Paris, then consul general in Lille. Active in the Polish underground in France during the war.
Abstract: correspondence with Waclaw Jedrzejewicz; manuscripts and typescripts.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Korespondencja A. Kawałkowskiego z Wacławem Jędrzejewiczem. Referaty A. Kawałkowskiego1945 - 1965Polish
2Rękopis, notatki i maszynopis opracowania A. Kawałkowskiego "Bibliografia do wojen polskich 1918-1921"1922 - 1922Polish
3Opracowania dot. obrony Lwowa (1918), wyprawy wileńskiej (1919) i wojny polsko- bolszewickiej (1920-1921)1922 - 1965Polish
4Rękopis i maszynopis opracowania A. Kawałkowskiego "Sprawozdanie z podróży na Śląsk Górny i Śląsk Cieszyński"1929 - 1931Polish
5Memoriał A. Kawałkowskiego z 9.III.1934 r. w sprawie otwarcia liceum rolniczego ukraińskiego. Materiały dot. szkolnictwa mniejszości narodowych1934 - 1934Polish
6Materiały dot. Warszawskiej Szkoły Podchorążych, m.in. Statut Funduszu na Cele Kulturalno- Oświatowe, protokoły z posiedzeń Funduszu, referaty A. Kawałkowskiego1922 - 1924Polish
7Materiały dot. działalności Legionu Młodych, m.in. Deklaracja ideowa Legionu Młodych, Projekt Reprezentacji Naczelnej Polskiej Młodzieży Akademickiej przygotowany przez Legion Młodych, ulotki, afisze1931 - 1934Polish
8Materiały Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, m.in. materiały budżetowe, raporty o stanie i potrzebach szkolnictwa, Ruch Nowej Polski1931 - 1937Polish, English
9Materiały Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, m.in. Projekt organizacji Wydziału Polityki Oświatowej w Ministerstwie, opracowania A. Kawałkowskiego np. "Zagadnienie młodzieży w Polsce"1934 - 1934Polish, English
10Materiały Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, m.in. Sprawozdanie z rozdziału państwowych stypendiów akademickich w roku 1934/35, materiały Towarzystwa Przyjaciół Młodzieży Akademickiej1931 - 1937Polish
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm