Archival Fonds No. 058

Apolinary Kielczynski Papers
1932-1969
Biography / History: Apolinary Kielczynski (1904-1968). Member of Polish diplomatic service from 1928. Served in the Carpathian Brigade until 1943 when he was called to the Istanbul Consulate until 1945. Represented Poland until 1956. After 1956, he was a journalist in New York.
Abstract: personal documents; correspondence; materials on the Balkans. Partly microfilmed.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Dokumenty osobiste i służbowe1943 - 1950Polish, English, French
2Sprawy konsularne, korespondencja zawodowa związana z pracą w Konsulacie RP w Turcji1948 - 1956Polish, French
3Sprawy konsularne, korespondencja zawodowa związana z pracą w Konsulacie RP w Turcji, urządzanie się Polaków, szukanie pracy, zakładanie przedsiębiorstw1942 - 1954Polish, English
4Dokumentacja związana z z pracą w Konsulacie RP w Turcji1946 - 1956Polish, English, French
5Dokumentacja dotycząca problemu uchodźców i administarcji Fermy1950 - 1954Polish, English, French
6Materiały bałkańskie1951 - 1951Polish, English, French
7Materiały bałkańskie, sierpień- grudzień 1952 r.1952 - 1952Polish, English, French
8Materiały bałkańskie1953 - 1953Polish, English, French
9Materiały bałkańskie, styczeń- sierpień 1954 r.1954 - 1954Polish, English, French
10Materiały bałkańskie, czerwiec 1952 r., październik 1954 r., luty, sierpień, grudzień 1955 r.1952 - 1955Polish, French
11Materiały bałkańskie, styczeń- maj, grudzień 1956 r.1956 - 1956Polish
12Materiały bałkańskie- Turcja1951 - 1954Polish, English, French
13Materiały dot. sytuacji kościoła w Polsce, Stronnictwa Narodowego, Skarbu Narodowego, przemówienie Prezydenta, komunikaty rządu, sprawy uchodźców, Wolna Prasa, Węgry, Bułgaria, Jugosławia, Serbowie, Rosja Sowiecka, artykuły- tematy polityczne polskie1940 - 1955Polish, English, French
14Dokumentacja dotycząca Rady Europy- rezolucje, memoranda, komunikaty1950 - 1954Polish, English, French
15Continental News Service: Bułgaria i inne kraje bałkańskie- materiały informacyjne i korespondencja1950 - 1952Polish, English
16International Federation of Free Journalists- materiały informacyjne i korespondencja1950 - 1952Polish, English, French
17Free European Press Service- materiały informacyjne i korespondencja1950 - 1953Polish, English, French
18Foreign News Service- materiały informacyjne i korespondencja1953 - 1954Polish, English
19Środkowo- Europejski Klub Federalny w Londynie1946 - 1948Polish, English
20"Prometeusz"- biuletyny i materaiały1946 - 1949Polish, English, Russian
21Raporty, komunikaty i memoranda różnych instytucji1941 - 1955Polish, English, French
22Różne materiały zebrane dotyczące polityki polskiej i w Europie Środkowo- wschodniej- artykuły, wykłady, odpisy układów, paktów1932 - 1955Polish, French
23Różne materiały zebrane dotyczące polityki polskiej i w Europie Środkowo- wschodniej- artykuły, wykłady, odpisy układów i paktów, korespondencja1946 - 1955Polish, English, French
24Korespondencja z Free European Press Service i Foreign News Service1950 - 1956Polish, English, French
25Korespondencja z Foreign News Service1953 - 1954Polish, English, French
26Korespondencja z płk Tadeuszem Schaetzelem1950 - 1955Polish, English, French
27Korespondencja z Włodzimierzem Bączkowskim1951 - 1955Polish
28Korespondencja z Jerzym Giedroyciem1950 - 1951Polish, English, Russian
29Korespondencja z Instytutem Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku1959 - 1969Polish, English
30Korespondencja prywatna1943 - 1958Polish, English
31Pamiętnik i wiersze Ludy Biesiadowskiej z okresu zesłania w Rosji1939 - 1941Polish
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm