Archival Fonds No. 065

Stefan Lenartowicz Papers
1925-1961
Biography / History: Stefan Lenartowicz (1894-1961). Worked for Âwiatpol (1934-1939). After 1939 war, served as military attaché in Rio de Janeiro. In 1949 settled in New York.
Abstract: personal documents; correspondence; manuscripts of works on Polish émigrés and Polonia; speeches.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

Dokumenty osobiste i korespondencja Stefana Lenartowicza
1Dokumenty osobiste m.in.: legitymacje, dokumenty wojskowe, zaświadczenia, post mortem, wykaz materiałów archiwalnych Stefana Lenartowicza przekazanych do Instytutu Józefa Piłsudskiego1925 - 1961Polish, English
2Korespondencja Stefana Lenartowicza m.in.: ze Światowym Związkiem Polaków z Zagranicy w Londynie, gen. Władysławem Andersem, Bronisławem Hełczyńskim, Zygmuntem Nagórskim1950 - 1960Polish, English
Prace Stefana Lenartowicza: Nieprzejednani. Rozważania o współczesnej emigracji politycznej
3Zeszyt I: 1 października 1958 - 7 listopada 19581958 - 1958Polish
4Zeszyt II: 18 listopada 1958 - 21 grudnia 19581958 - 1958Polish
5Zeszyt III: 28 grudnia 1958 - 15 stycznia 19591958 - 1959Polish
6Zeszyt IV: 11 stycznia 1959 - 26 marca 19591959 - 1959Polish
7Zeszyt V: 28 lutego 1959 r.1959 - 1959Polish
8Zeszyt VI: 7 kwiecień 1959 r.1959 - 1960Polish
9Zeszyt VII: 1 październik 1959 - 11 luty 19601959 - 1960Polish
10Zeszyt VIII: 2 luty 19601960 - 1960Polish
Prace Stefana Lenartowicza: Wspomnienia i rozważania emigracyjne (1939-1960)
11Zeszyt IX: 12 luty 19601960 - 1960Polish
12Zeszyt X: 29 luty 19601960 - 1960Polish
13Zeszyt XI: do 15 maja 19601960 - 1960Polish
14Zeszyt XII: 15 czerwca 19601960 - 1960Polish
15Zeszyt XIII: 27 czerwca 19601960 - 1960Polish
Prace Stefana Lenartowicza: Inne prace
16Listy z podróży do Polski. Pisane do żony w lecie 1960 roku1960 - 1960Polish
17Niektóre prace niedrukowane m.in.: Polonia Zagraniczna (1954), Znów jesteśmy nad Odrą i Nysą (1957), Wrażenia z odczytu Jacka Woźniakowskiego (1957) rękopisy artykułów dla prasy1954 - 1957Polish
18Teksty przemówień radiowych dla rozgłośni polonijnych, teksty odczytów wygłoszonych w Polskim Instytucie Naukowym w Nowym Jorku i przemówień wygłoszonych na zebraniach Zjednoczenia Polsko- Narodowego w Nowym Jorku1951 - 1957Polish
19Rękopisy i maszynopisy różnych opracowań dotyczących Polonii Zagranicznej1945 - 1960Polish
20Wycinki prasowe1950 - 1960Polish
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm