Archival Fonds No. 070

Colonel Jozef Matecki Papers
1946-1969
Biography / History: Jozef Matecki (1896-1969). Served in the Polish Army (1919-1945). Was Adjutant to Gen. Kazimierz Sosnkowski. From 1947 lived in the U.S.A. Collaborator of Gen. Sosnkowski and editor of his writings.
Abstract: correspondence.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Korespondencja J. Mateckiego z Instytutem J. Piłsudskiego, m.in. w sprawie Funduszu Wydawniczego im. gen. K. Sosnkowskiego1946 - 1969Polish, English
2Korespondencja J. Mateckiego ze St. Babińskim, K. Dębskim, K. Irankiem- Osmeckim, St. Kopańskim, J. Lerskim, R. Odzierzyńskim, T. Pełczyńskim, A. Pragierem, H. Szymańskim, W. Wagnerem, J. Wiatrem, J. Wszelakim1948 - 1954Polish, English
3Korespondencja J. Mateckiego z gen. K. Sosnkowskim1947 - 1950Polish, English
4Korespondencja J. Mateckiego z płk. K. Irankiem- Osmeckim1948 - 1952Polish
5Korespondencja J. Mateckiego z gen. K. Glabiszem1948 - 1955Polish
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs