Archival Fonds No. 071

Colonel Ignacy Matuszewski Papers
1938-1946
Biography / History: Ignacy Matuszewski (1891-1946). Politician; journalist; chief of the Second Bureau of Polish Army Headquarters in 1920 war with Soviet Russia; envoy to Budapest (1928-1929); Minister of Finances in 1931, he was in charge of removing the Polish gold from Poland during the September 1939 war. From 1941 in New York. Co-founder of the Pilsudski Institute in New York.
Abstract: personal documents; official correspondence; drafts and typescripts of his articles; press clippings. This collection has been microfilmed.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Dokumenty osobiste, m.in. paszporty, zaświadczenia, książeczka wojskowa. Materiały do biografii, m.in. wspomnienia o I. Matuszewskim, korespondencja I. Matuszewskiego, wycinki artykułów prasowych dot. I. Matuszewskiego1938 - 1946Polish, English
2Post mortem: depesze kondolencyjne, sprawy pogrzebu, przemówienia wygłoszone podczas pogrzebu, wycinki artykułów prasowych dot. śmierci I. Matuszewskiego1946 - 1946Polish, English
3Korespondencja I. Matuszewskiego z Foreign Agents Registration Section Department of Justice Washington D.C.1943 - 1946English
4Korespondencja I. Matuszewskiego (litery A-O), m.in. z W. Babińskim, J. Giedroyciem, W. Jędrzejewiczem, K. Libickim, T. Munnichem1941 - 1946Polish, English
5Korespondencja I. Matuszewskiego (litery P-Z), m.in. z W. Radziwiłłem, H. Floyar- Rajchmanem, H. Strasburgerem, K. Wierzyńskim, St. Zakrzewskim1941 - 1946Polish, English
6Bruliony artykułów I. Matuszewskiego- 6 zeszytów1941 - 1946Polish
7Różne wypowiedzi, projekty i memoriały I. Matuszewskiego, m.in. "Anglia i sosunki polsko- sowieckie w chwili obecnej", "Uwagi o skutkach konferencji w Jałcie", "Wytyczne do działalności emigracji polskiej"1941 - 1943Polish, English
8Maszynopisy artykułów I. Matuszewskiego1941 - 1946Polish
9Maszynopisy artykułów I. Matuszewskiego1941 - 1946Polish
10Maszynopisy artykułów I. Matuszewskiego1941 - 1946English, French
11Wycinki artykułów prasowych dot. działalności I. Matuszewskiego w Stanach Zjednoczonych1941 - 1946Polish, English
12Wycinki artykułów z prasy polskiej zgromadzone przez I. Matuszewskiego1941 - 1946Polish
13Rok 1941 komplet wycinki prasowe dotyczące m.in.: I. Matuszewskiego, dr Bieleckiego, rządu polskiego1941 - 1941Polish
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs