Archival Fonds No. 073

Colonel Leon Mitkiewicz Papers
1944-1972
Biography / History: Leon Mitkiewicz (1896-1982); served in Polish Forces and in the Polish General Staff. Military attaché in Kaunas from 1938; chief of Polish military mission in London in 1939; chief of Second Bureau in Polish Military Command from 1943; Polish representative at the Combined Chiefs of Staff Headquarters in Washington. D.C.
Abstract: correspondence; articles; materials on the Polish Military Mission in Washington, D C.; typescripts of his works on his army service (1917-1921) and others. This collection has been microfilmed.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Korespondencja L. Mitkiewicza z Instytutem J. Piłsudskiego. Wycinki artykułów prasowych autorstwa L. Mitkiewicza1955 - 1972Polish
2Placówka "Star".Korespondencja otrzymana: nr 1-26.Korespondencja nadana: nr 1-20.Szyfr.1945 - 1947Polish
3Polska Misja Wojskowa w Waszyngtonie D.C. 1944-1945 i jej likwidacja.Placówka Star.1944 - 1969Polish, English
4Leon Mitkiewicz, W wojsku Rzeczypospolitej Polskiej w czasie wojen 1917-1921 (brulion- 326 stron), New York (opracowane w 1967 r.)1967 - 1967Polish
5Leon Mitkiewicz, W Wojsku Polskim w czasie pokoju 1921-1930. Tom II, New York (opracowane w 1969-70)1969 - 1970Polish
6Leon Mitkiewicz, W Wojsku Polskim w czasie pokoju 1930-1935. Tom III, New York (opracowane w 1969)1969 - 1969Polish
7Leon Mitkiewicz, W Wojsku Polskim w czasie pokoju 1935-1938. Tom IV, New York (opracowane w 1969)1969 - 1969Polish
8Leon Mitkiewicz, W Najwyższym Sztabie Zachodnich Aliantów, New York 19701970 - 1970Polish
9Leon Mitkiewicz, Marszałek Józef Piłsudski (5 grudzień 1867- 5 grudzień 1967)1967 - 1967Polish
10Leon Mitkiewicz, Artykuły różne, 19721972 - 1972Polish
11Leon Mitkiewicz, Artykuły różne1964 - 1972Polish
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs