Archival Fonds No. 076

Wladyslaw Neuman Papers
1920-1945
Biography / History: Wladyslaw Neuman (1893-1945). Diplomat; active in Switzerland in WW I, served in Stockholm, Tallinn, Riga, Paris, Oslo and Mexico.
Abstract: personal and official documents; materials on the Foreign Ministry investigation of W.N.; his articles, drafts; and press clippings.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Dokumenty osobiste i służbowe, wspomnienie "Po zgonie Władysława Neumana", "Uroczystości pogrzebowe Min. W. Neumana"1926 - 1945Polish, English, French
2Sprawa Radcy W. Neumana przed Wyższą Komisją Dyscyplinarną przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych- rozliczenia finansowe z lat 1920-1922 w okresie pełnienia przez W. Neumana funkcji Charge d`Affaires w Poselstwie R.P. w Rewlu1920 - 1927Polish
3Zeszyt zawierający wycinki prasowe, maszynopisy dotyczące osoby W. Neumana z 1927 r.1927 - 1927Russian
4Pobyt W. Neumana w Paryżu- korespondencja, odczyty i raporty, rozliczenia finansowe1928 - 1930Polish, French
5Dyplom pożegnalny dla W. Neumana z podpisami członków Ambasady R.P. w Paryżu1931 - 1931Polish
6Korespondencja, notatki, maszynopisy (niektóre oznaczone jako "tajne") zawierające informacje dotyczące sytuacji politycznej1927 - 1944Polish, German, English, Spanish
7Korespondencja W. Neumana z lat 1940-1944 oraz teczki indywidualne zawierające korespondencję W. Neumana z poszczególnymi osobami1927 - 1944Polish, Spanish, English
8Maszynopisy programów dla radia meksykańskiego "La Vos De Polonia1943 - 1944Spanish
9Maszynopisy w języku hiszpańskim, polskim i angielskim, oraz ręcznie pisane bruliony1927 - 1945Polish, Spanish, English
10Brulion w języku hiszpańskim1941 - 1945Spanish
11Maszynopis w j. hiszpańskim "Polonia. Informacion general"1943 - 1943Spanish
12Tłumaczenie hiszpańskie książki B. Montanus "Polish- Soviet Relations in the Light of International Law"1944 - 1944Spanish
13Wycinki prasowe i artykuły prasowe dotyczące osoby W. Neumana, w tym komplet wycinków z gazet meksykańskich dotyczących śmierci W. Neumana1941 - 1945English, Polish, norweski, Spanish
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm